Управління соціального захисту населення первомайської міської ради повідомляє

Мешканцям міста
Управління соціального захисту населення первомайської міської ради повідомляє

Частиною другої статті 3 Закону України «Про оплату праці» ( в редакції Закону України від 06.12.16 р. № 1774-УІІІ) визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. До таких виплат належать: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Отже, якщо працівникові встановлено доплати за роботу у важких й особливо  шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць; доплату за використання  дезінфікуючих засобів, інші виплати, визначені абзацом другим статті 3 Закону, то вони мають виплачуватися понад розмір мінімальної заробітної плати (3200,0 грн.).

Всі інші виплати, які нараховуються працівнику згідно з умовами колективного та трудового договору, враховуються при визначенні мінімальної заробітної плати. Це, зокрема, такі виплати, як: доплати за суміщення професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт, доплата за ненормований робочий день та надбавка за класність водіям, доплати за вчене звання, за науковий ступінь, надбавка за вислугу років, виробничі премії, індексація.