Додержання законодавства про працю

Мешканцям міста
Додержання законодавства про працю

У зв’язку із змінами в законодавстві та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року №96, від 26.04.2017 року №295 виконавчий комітет Первомайської міської ради доводить до відома всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та всіх працюючих з метою забезпечення ефективного здійснення делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Повноваження, визначені частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – контрольні повноваження), здійснюються відповідно до Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 року №509.

Для здійснення контрольних повноважень міською радою планується створення нового або покладання контрольних повноважень на діючий виконавчий орган.

До основних повноважень інспекторів праці належать:

 • складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;
 • видача в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписів щодо усунення порушень законодавства та внесення пропозицій щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
 • накладання у порядку, визначеному законодавством, штрафів за порушення законодавства;
 • здійснення фіксації процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки.

Крім того, інспектори праці наділені правом:

 • безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;
 • самостійно і в будь-яку годину доби з урахування вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, які є предметом інспекційного відвідування та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування;
 • проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

Основні види порушень трудового законодавства