Основні положення постанови КМУ від 07.06.2017 року №413

Мешканцям міста
Основні положення постанови КМУ від 07.06.2017 року №413

Уряд затвердив Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними. Мета Стратегії - впровадження засад стратегічного менеджменту в систему управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності; забезпечення оптимального використання земель, зокрема з урахуванням регіональних програм і планів розвитку територій, генеральних планів населених пунктів, підвищення рівня прозорості та публічності під час формування та реалізації державної політики, підвищення рівня обізнаності населення, землевласників і землекористувачів щодо проблем деградації земель та сталого землекористування, запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву, підвищеня рівня родючості ґрунтів, проведення рекультивації порушених земель. Очікується, що прийняття документа сприятиме створенню сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використаня та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, спрямованої на забезпечення інтересів суспільства.

Постанова КМУ від 07.06.2017 року №413