ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ МИКОЛАЇВЩИНИ

Мешканцям міста

ПЕРЕЛІК
СУБ’ЄКТІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ МИКОЛАЇВЩИНИ,
ВНЕСЕНИХ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ УКРАЇНИ
станом на 10.01.2018

Назва
суб’єкта
ПІБ
керівника
Засновник Вид
діяльності
Серія, номер та дата
видачі свідоцтва про внесення до
держав-
ного реєстру
Адреса Телефон
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Гінкул
Ганна
Робертівна
Гінкул
Ганна
Робертівна
Гінкул
Ганна
Робертівна
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
МК № 1, 22.03.2001 м. Миколаїв,
вул. Бузніка,
16/1
(0512) 21-41-40;
моб.
0676889896
2 ТОВ
“Приват-Поліграфія”
Рєпіна
Людмила
Федорівна
44 особи видавнича
виготовлення
ДК № 375, 22.03.2001 54049
м. Миколаїв,
пр. Богоявлен-ський, 296
(0512) 25-20-98;
25-61-54;
25-60-40
3 ПП
рекламно-видавниче
агентство
“РИА “Атол”
Спіцина
Тетяна
Юріївна
Спіцина
Тетяна
Юріївна
видавнича
виготовлення
ДК № 687, 06.09.2001 54001
м. Миколаїв,
вул. Адміральська,
16,
atoll@
mksat.net
atoll@
nk.ukrtel.net
(0512) 67-40-45;
67-40-74
4 Виробниче
підприєм-
ство
“МАДО”,
ТОВ
Твердий
Ігор Миколай-
ович
21 особа,
відповідно
до Статуту
товариства
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
МК № 2, 12.12.2001 54030
м. Миколаїв,
вул. Спаська, 1
(0512)
35-11-97
5 Миколаїв-
ський
державний
аграрний
університет
Ректор -
Шебанін
В‛ячеслав
Сергійович
Нач. ред.
відділу -
Кокошко
Іван
Федорович
Міністер-
ство
аграрної
політики
України
видавнича
виготовлення
ДК № 823, 28.02.2002 54010
м. Миколаїв
вул. Гонгадзе,
9,
rector@
mdaa.mk.ua
rector@
mdau.mk.ua
0512341140
0512343194
ф.34-31-46
6 Хільман
Василь
Федорович
- Хільман
Василь
Федорович
видавнича
виготовлення
ДК № 911, 10.05.2002 56530
Миколаївська
обл., смт. Олександрівка
вул. Андрєєва,
30
8 (044) 433-83-91
(Київ)
7 Гудим
Ірина
Олексан-дрівна
Гудим
Ірина
Олексан-дрівна
Гудим
Ірина
Олексан-дрівна
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
МК № 3, 14.05.2002 54030
м. Миколаїв
вул.
Адміраль-
ська, 20,
irina.gudym@
mk.ukrtelecom.
ua
37-37-18
37-27-00
0973018692
8 Шамрай
Павло
Миколай-
ович
Шамрай
Павло
Миколай-
ович
ПП Шамрай видавнича
виготовлення
розповсюд
-ження
МК №4, 16.09.2002 54001
м. Миколаїв,
вул. В. Морська, 63,
оф. 213,
pnsh@
yandex.ru
37-59-83
37-62-49
0675124660
9 КП
„Миколаїв-книга” Миколаїв-
ської
обласної
ради
Герун
Валентина Анатоліївна
Миколаїв-
ська
обласна
рада

розповсюд-
ження

МК № 25 31.05.2013 54055
м. Миколаїв,
вул. 3-я Слобідська, 134
(0512) 55-22-04;
55-22-09;
ф.36-03-21
10 ЧНУ
ім. Петра
Могили
Ректор - Клименко
Леонід
Павлович
Нач. ред.
Мін-во
освіти
і науки
України
видавнича,
виготовлення
ДК № 3460, 10.04.2009 54003
м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10,
vrector@
kma.mk.ua
(0512) 50-03-33
50-03-32
11 Самойлов
Михайло
Павлович
- Самойлов
Михайло
Павлович
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
ДК № 1188, 08.01.2003 55204
м
. Первомайськ,
вул.
Перемоги,
67
(05161)
507-06
12

КП
„Миколаїв-
ська
обласна друкарня”

Малиш Олександр Степанович Миколаїв-
ська
обласна
державна адміністра-
ція
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
ДК № 1339, 24.04.2003 54010
м. Миколаїв,
вул. Гонгадзе,
3,
petya@
printing.mk.ua
(0512) 67-05-07
13 Мале ПП
“Можливості Кіммерії”
Карнаух
Валерій
Анатолі-
йович
Карнаух
Валерій
Анатолі-
йович
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
МК № 6, 19.06.2003 51001
м. Миколаїв,
вул. Потьом-
кінська,48,
Kat_rin2006@
ukr.net
(0512) 37-66-08;
0505751217
14 Орендне видавничо-розповсюд-
жуюче підприєм-
ство "Миколаїв-книга"
Дідан
Володимир
Володими-
рович
організація орендарів орендного видавничо-розповсюд-жувального підприєм-
ства "Миколаїв-книга"
розповсюд-
ження
ДК № 1473, 19.08.2003 54055
м. Миколаїв
просп. Центральний,
122
(0512) 55-22-03;
55-20-93
15 ТОВ
"Дизайн та
Поліграфія"
Швець
Михайло
Вікторович
Швець
Михайло
Вікторович,
Швець
Віктор
Дмитрович
виготовлення МК № 7, 16.09.2003 54017
м. Миколаїв,
пр. Центральний, 67,
dip2000@
ukr.net
(0512) 50-04-48;
47-52-56
16 ТОВ
фірма
"Іліон"
Кобзар
Вадим
Євгенович
Румянцев
Геннадій
Володими-рович,
Мосяк
Олександр
Богданович
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
ДК № 1506, 25.09.2003 54001
м. Миколаїв,
вул. Садова,
1,
primus@
mksat.net
(0512)
37-54-74,
0505232876
17 Приватне виробничо-комерційне
підприєм-
ство "КВІТ"
Кривень Володимир Борисович Кривень
Володимир
Дмитрович
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
ДК № 1531, 17.10.2003 54030
м. Миколаїв,
вул. В.Морська,
45
kvitt@
mksat.net
(0512) 35-00-48;
ф.58-02-76
0661247241
18

КП
"Вознесен-
ська
друкарня"

Лешков
Борис
Трофимович
Вознесен-
ська
міська рада
Миколаїв-
ської
області
видавнича,
виготовлення
ДК № 1570, 18.11.2003 56500 м. Вознесенськ,
вул. Пушкіна,
4
(05134)
420-25;
400-67;
ф.450-75
19 ПП "ЮГ-
ІНФОРМ"
Прокоф‛єв
Дмитро
Ігорович
Прокоф'єв
Дмитро
Ігорович
видавнича,
виготовлення
ДК № 1616, 17.12.2003 54028
м. Миколаїв,
вул. Троїцька, 238
(0512) 55-47-83
20 Видавни-
цтво
Новобузької
районної газети "Вперед"
Зубова-Кульчицька Людмила
Іванівна
Новобузька
районна
рада
народних депутатів
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
ДК № 1670, 30.01.2004 55600
м. Новий Буг
вул. Леніна,
36
(25151)
918-96;
920-47
21 ПП
"Видавни-
цтво
Яслав"
Ковальський
Юрій
Вацлавович
Ковальський Юрій
Вацлавович
видавнича
виготовлення
розповсюд-
ження
ДК № 1769, 28.04.2004 54018
м. Миколаїв,
пров. Кобера,
13, к. 42
(0512) 34-97-17
22 Видавни-
цтво
ПСІ КСУ, дочірнє підприєм-
ство
Ректор - Скороходов Вадим Анатолі-
йович
Нач. ред.
відділу - Бродовська Валентина Йосипівна
громадське об'єднання Навчально-
консульта-ційного
Центру (філії) ІМПРОК
"ПСІ КСУ"
видавнича МК № 8, 30.05.2005 54055
м. Миколаїв,
вул. Логовенка,
20
(0512) 55-05-70;
ф.55-57-10
23 НУК
імені
адмірала Макарова
Нач. ред.
відділу -
Лебедєв
Юрій
Іванович
Мін-во
освіти України
видавнича