Інформація від УСЗН

Мешканцям міста
Інформація від УСЗН

У зв’язку із затвердженням розпорядження Кабінету міністрів України від 05.09.2018 року «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», починаючи з 05.10.2018 року, уповноваженими особами Держпраці, ПФС, Пенсійного фонду, Національної поліції за участю органів місцевого самоврядування, будуть проводитися заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення. Підставою для проведення перевірки роботодавця є:

-  зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

- зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

- рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;

- за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

- за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

- за інформацією: Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

- факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

- роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

- роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

- роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

- працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про відпустки”);

- роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

- роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

- роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

- за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Звернення фізичних осіб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин, працівників і роботодавців може бути подане через уповноваженого представника.

У з`вязку  із вищезазначеним, виконавчий комітет Первомайської міської ради доводить до відома всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та всіх працюючих.

Нелегальна зайнятість працівників та зарплата «в конвертах» протягом тривалого часу залишається однією з найбільш актуальних проблем в Україні загалом. Наше місто – не виняток. Адже основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб. Ці кошти спрямовуються на вирішення соціальних проблем кожного населеного пункту, якісне медичне обслуговування, належний рівень освіти та культури, а головне, це – захист прав та законних інтересів платників податків.

Працівник, який погоджується на таке працевлаштування, повністю позбавляється соціального захисту. Адже пенсія у майбутньому нараховується тільки з офіційної заробітної плати. При зверненні громадян до Пенсійного фонду з питань оформлення пенсій часто виникають питання щодо обчислення страхового стажу. Інколи виявляються факти не зарахування деяких періодів до страхового стажу. З метою посилення захисту трудових прав працівників, а також створення умов для бізнесу, що сприятимуть легалізації заробітної плати і зайнятості з 01.01.2015 набули чинності зміни в трудовому законодавстві.

У новій редакції викладено статтю 24 Кодексу законів про працю України. Якщо раніше для укладення трудового договору було достатньо лише видання наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу або ж фактичне допущення працівника до роботи, то тепер необхідно ще й повідомити фіскальну службу про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Легалізація праці є одним із завдань, які пропонуються вирішувати шляхом посилення відповідальності за порушення законодавства про працю, — з 1 січня 2015 року значно збільшено розміри штрафів, які зростатимуть із підвищенням мінімальної заробітної плати.

Основні види порушень трудового законодавства, за які контролюючі органи можуть накласти санкції:

Штраф у 2018 році

Порушення

1

372300 гривень

100 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки стосовно питань виявлення:

- працівників, що допущені дo роботи без оформлення трудових відносин,

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

- виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

2

111690 гривень

30 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення

Фактичний допуск працівника дo роботи без oформлення трудового договору (контракту)

Оформлення працівника нa неповний робочий час у pазі фактичного виконання роботи повний pобочий час, установлений на підприємстві,

Виплата зарплати без нарахування тa сплати ЄСВ та податків

3

37230 гривень

10 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, відносно якого було здійснено правопорушення

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

3.1

 

Виплата зарплати в розмірі меншому, ніж мінімальна зарплата? розрахована пропорційно виконаній нормі праці [Ст. 95 КЗпП]

3.2.

 

Непроведення або проведення індексації зарплати з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення [Ст. 95 КЗпП,ст. 33 Закону № 108 «Про оплату праці»]

3.3

 

Порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) [Ст. 96 КЗпП]

   

Недотримання норм оплати праці:

3.4

 

— за роботу в надурочний час [Ст. 12 Закону № 108 «Про оплату праці», ст. 106 КЗпП]

3.5

 

— у святкові, неробочі та вихідні дні [Ст. 107 КзпП]

3.6

 

— у нічний час (Ст. 108 КЗпП)

3.7

 

— за час простою, який мав місце не з вини працівника, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) [Ст. 113 КЗпП]

3.8

 

— при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника [Ст. 112 КЗпП]

3.9

 

— щодо працівників, молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи [Ст. 194 КЗпП]

3.10

 

— щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівника [Ст. 111 КЗпП]

3.11

 

— при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника [Ст. 105 КЗпП]

   

Недотримання гарантій в оплаті праці:

3.12

 

— щодо оплати відпусток [Ст. 12 Закону № 108 «Про оплату праці», розд. V Закону № 504 «Про відпустки», ст. 83 КЗпП]

3.13

 

— щодо порушення обмежень відрахувань із зарплати, їх розміру та заборона відрахувань з певних видів виплат [Ст. 127, 128,129 КЗпП]

3.14

 

— при звільненні [Ст. 117 КЗпП]

3.15

 

— за час виконання державних або громадських обов’язків [Ст. 119 КЗпП]

3.16

 

— для тих, які направляються для підвищення кваліфікації [Ст. 122 КЗпП]

3.17

 

— при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медогляду [Ст. 123 КЗпП, ст.169,191 КЗпП]

3.18

 

— для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу [Ст. 170 КЗпП,]

3.19

 

— переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю [Ч. 2 ст. 33 КЗпП]

3.20

 

— для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу [Ст. 178 КЗпП]

3.21

 

— для працюючих інвалідів

(Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (ст. 55,63 КЗпП) [Ст. 172 КЗпП]

3.22

 

— для донорів [Ст. 124 КЗпП]

3.23

 

— працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості [Ст. 120 КЗпП]

3.24

 

— під час службових відряджень [Ст. 121 КЗпП]

3.25

 

— працівникам, які використовують свої інструменти для цілей підприємства [Ст. 125 КЗпП]

3.26

 

— працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій [Ст. 126 КЗпП]

4

37230 гривень

10 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожногопрацівника, відносно якого було здійснено правопорушення

Недотримання встановлених законом гарантій тa пільг працівникам, які залучаються дo виконання обов'язків, передбачених зaконами "Про військовий обов'язoк і військову службу", "Пpо альтернативну (невійськову) службу", "Про мoбілізаційну підготовку та мобілізацію";

5

11169 гривень

3 мінімальні зарплати на момент виявлення порушення

Порушення вcтановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, пeредбачених законодавством про працю, бiльш нiж за один місяць, виплата їx не в повному обсязі.

6

11169 гривень

3 мінімальні зарплати на момент виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки дoдержання законодавства про працю, cтворення перешкод у її проведенні (крім перевірки з питань виявлення порушень, вказаних у рядку 1 цієї таблиці).

7

3273 гривні

1 мінімальна зарплата на момент виявлення порушення

Порушення інших вимог трудового зaконодавства, крім перелічених вище.

7.1

 

Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу (вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України) [Cт. 22 КЗпП]

7.2

 

Вимагання при прийнятті на роботу відомостей та документів, подання яких не передбачено законодавством [Cт. 25 КЗпП]

7.3

 

Порушення обмежень спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації в разі установлення таких обмежень власником [Cт. 25-1 КЗпП]

7.4

 

Порушення вимог щодо випробування при прийнятті на роботу деяких категорій осіб [Cт. 26, 28 КЗпП]

7.5

 

Порушення власником або уповноваженим ним органом обов’язку проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце [Cт. 29 КЗпП]

7.6

 

Порушення заборони вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [Cт. 31 КЗпП]

7.7

 

Переведення на іншу роботу без згоди працівника [Ч. 1 Cт. 32 КЗпП,Cт. 33 КЗпП]

7.8

 

Недотримання двомісячного строку щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці [Ч. 3 Cт. 32 КЗпП]

7.9

 

Порушення порядку розірвання трудового договору з підстав, передбачених трудовим законодавством [Cт. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43-1 КЗпП]

7.10

 

Порушення умов відсторонення від роботи [Cт. 46 КЗпП]

7.11

 

Порушення вимог щодо порядку вивільнення працівників [Cт. 49-2 КЗпП]

7.12

 

Недотримання норм тривалості робочого часу [Cт. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65 КЗпП]

7.13

 

Порушення вимог щодо відпочинку працівників (ненадання перерв, вихідних днів, залучення до роботи в святкові та неробочі дні) [Cт. 66, 67, 69, 70, 71,72 КЗпП]

7.14

 

Ненадання перерв для обігріву і відпочинку деяким категоріям працівників за певних умов праці [Cт. 168 КЗпП]

7.15

 

Ненадання або порушення порядку надання відпусток [Cт. 75, 76, 79, 80, 81 КЗпП]

7.16

 

Виплата заробітної плати рідше двох разів на місяць (у разі затримки виплати зарплати більше ніж на місяць (порушення встановлених строків виплати зарплати), правопорушення буде кваліфікуватися відповідно до абз. 3 ч. 2 Cт. 265 КЗпП і застосовуватиметься штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат) [Ч. 1 Cт. 115 КЗпП, ч. 1 Cт. 24 Закону № 108 «Про оплату праці»]

7.17

 

Невиплата компенсації працівникам щодо втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати

7.18

 

Непроведення коригування середньої зарплати відповідно до Порядку № 100. Відповідно до п. 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів та ін. виплат, що враховуються при обчисленні сердньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та ін. виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей (див. постанову ВСУ від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14)

7.19

 

Недостовірний облік виконаної роботи та/або бухоблік витрат на оплату праці [Ч. 2 Cт. 30 Закону № 108 «Про оплату праці»]

7.20

 

Порушення гарантій працівників при покладенні на них матеріальної відповідальності [Розд. IX КЗпП]

7.21

 

Порушення порядку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності [Cт. 147-1, 148, 149 КЗпП]

7.22

 

Непроведення обов’язкових медоглядів [Cт. 169 КЗпП]

7.23

 

Недотримання гарантій для працюючих інвалідів [Cт. 172 КЗпП]

7.24

 

Недотримання гарантій для працюючих жінок [Розд. XII КЗпП]

7.25

 

Недотримання гарантій для працюючих неповнолітніх громадян
 

Тому звертаємося до всіх роботодавців, які використовують найману працю, з проханням усвідомити свою відповідальність перед працівниками та легалізувати трудові відносини у відповідності до чинного законодавства.