Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики

Мешканцям міста

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради за 2017 рік

Важливим завданням Уряду у 2017 році було підвищення рівня ефективності використання базових механізмів для реалізації економічних реформ. До таких механізмів, зокрема, належить здійснення розумної регуляторної політики та зосередження зусиль на дерегуляційних процесах у сфері господарської діяльності. Застосування таких інструментів як запровадження обов’язковості здійснення регуляторними органами «cost-benefit analysis» (оцінки витрат та економічних вигод) та SMI-testу мало безпосередньо вплинути на підвищення якості регуляторних рішень та сприяти зменшенню кількості регулювань, запропонованих до запровадження, оскільки кожен розробник регуляторного акта повинен у доступній та зрозумілій формі довести економічну доцільність свого рішення.

Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році виконавчими органами Первомайської міської ради здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Така процедура передбачає:

1 розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

2 підготовку проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу;

3 опублікування повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів та безпосередньо проектів разом з аналізом їх регуляторного впливу;

4 роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань тощо);

5 опрацювання проектів постійними комісіями міської ради;

6 направлення нормативно-правових актів міської ради до територіального відділення Антимонопольного комітету України для отримання погодження щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання (Розпорядження Антимонопольного комітету України від 01 квітня 1994 року №4-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 за №78/287) та Державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;

7 ухвалення регуляторних актів;

8 офіційне оприлюднення ухвалених регуляторних актів;

9 проведення відстежень результативності ухвалених регуляторних актів (базового, повторного, періодичного);

10 підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта.

За допомогою послідовного виконання порядку прийняття регуляторних актів, підкріплених підзвітністю та процедурами громадського обговорення, експертизи, відстеження результативності дії, усунуто можливість проявів корупції в органах місцевого самоврядування.

З метою забезпечення виконання регуляторної діяльності міською радою та її виконавчими органами створено наступну організаційну систему:

1 реалізація повноважень виконавчого комітету міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладена на відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2016 року №116 «Про реалізацію повноважень виконавчого комітету міської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2 з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики забезпечується діяльність постійної комісії міської ради з питань законності, самоврядування, депутатської діяльності, регламенту, зв’язків ради, засобів масової інформації, регуляторної політики, запобігання і протидії корупції та захисту прав споживачів згідно рішення міської ради від 29.03.2016 року № 16 «Про реалізацію повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3 діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва у місті, одним із завдань якої є створення умов для широкої участі суб’єктів господарювання у регуляторній діяльності. Сформованим складом координаційної ради забезпечено дотримання балансу інтересів органів місцевого самоврядування та громадськості;

4 забезпечується в разі наявності законодавчих підстав діяльність робочої групи для прискореного перегляду регуляторних актів.

Станом на 01.01.2018 року у загальному реєстрі діючих регуляторних актів прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом значиться 39 регуляторних актів (10 з них, це зміни та доповнення до основних рішень), що на 4 регуляторних акта або 9,3% менше ніж у 2016 році).

Всього у 2017 році прийнято 9 регуляторних актів, які пройшли процедуру та витримали терміни прийняття регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з обов’язковим оприлюдненням проектів рішень та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань, з них: 5 - рішення міської ради та 4 - рішення виконавчого комітету.

Протягом 2017 року міською радою ухвалено 5 регуляторних актів – рішень міської ради:

1 від 07.07.2017 № 9 «Про встановлення єдиного податку»;

2 від 07.07.2017 року № 10 «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»;

3 від 07.07.2017 року № 11 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

4 від 07.07.2017 року № 12 «Про встановлення транспортного податку»;

5 від 07.07.2017 року № 13 «Про встановлення плати за землю (в частині земельного податку).

Виконавчим комітетом міської ради, ухвалено 4 регуляторних акта – рішення виконавчого комітету:

1 від 13.01.2017 № 7 «Про затвердження умов та порядку проведення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ»;

2 від 14.04.2017 року № 167 «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених (розміщених) тимчасових об’єктів на території м. Первомайська»;

3 від 12.05.2017 року № 222 «Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстраційних книг та інвентаризаційних справ комунального підприємства «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації».

4 від 08.12.2017 року № 638 «Про затвердження умов проведення конкурсу з вибору підприємства для підготовки проведення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень пасажирів по місту Первомайськ».

Крім того, міською радою ухвалено 5 рішень про скасування регуляторних актів – рішень міської ради, які внесені до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міською радою на 2017 рік та витримали процедуру скасування згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

1 від 28.12.2017 року № 4 «Про скасування рішень міської ради від 10.02.2012 року № 3 «Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів господарювання фізичних осіб», від 27.06.2017 року № 3 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10.02.2012 року №3 «Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів господарювання фізичних осіб»;

2 від 28.12.2017 року № 5 «Про скасування рішення міської ради від 13.07.2016 року 32 «Про встановлення плати за землю»;

3 від 28.12.2017 року № 6 «Про скасування рішення міської ради від 13.07.2016 року № 3 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

4 від 28.12.2017 року № 7 «Про скасування рішень міської ради від 28.03.2011 року №3 «Про місцеві податки і збори», від 26.12.2011 року №24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2011 року №3 «Про місцеві податки і збори», від 25.12.2012 року №13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2011 року №24 «про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2011 року №3 «Про місцеві податки і збори»»;

5 від 28.12.2017 року № 8 «Про скасування рішення міської рад від 13.07.2016 року № 1 «Про встановлення транспортного податку».

Виконавчим комітетом міської ради ухвалено 3 рішення про скасування регуляторних актів – рішень виконавчого комітету міської ради, які внесені до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим комітетом міською радою на 2017 рік та витримали процедуру скасування згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

1 від 16.02.2017 року № 84 «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2016 року №264 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ»;

2 від 10.03.2017 року №115 «Про скасування рішення виконавчого комітету від 12.01.2015 року №1 «Про затвердження умов та порядку проведення конкурсу на здобуття права здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Первомайськ у новій редакції»;

3 від 08.12.2017 року № 639 «Про скасування вішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2017 року №49 «Про упорядкування розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Первомайськ в новій редакції»».

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2017 році розроблені заходи та здійснено 33 відстеження результативності діючих регуляторних актів, в тому числі 17 базових, 6 повторних та 10 періодичних відстежень, які оприлюднені на офіційному сайті міста.

План – графік здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів, реєстр діючих та реєстр скасованих регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету міської ради затверджувались і оприлюднювались на офіційному сайті міста щокварталу та направлялись департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації.

Відповідно до Плану – графіку відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік усіма розробниками регуляторних актів здійснені відстеження результативності регуляторних актів та розміщені на офіційному сайті міста.

З метою забезпечення безумовного виконання в місті органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 23 грудня 2016 року №1 затверджена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Первомайськ на 2017-2018 роки, в рамках якої визначено:

1. Проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів.

2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3. Забезпечення оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та базових відстежень на офіційному сайті міста Первомайськ, публікації в засобах масової інформації.

4. Проведення відкритих обговорень проектів регуляторних актів.

5. Оприлюднення прийнятих регуляторних актів.

6. Виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів з оприлюдненням їх в засобах масової інформації.

7. Постійне оновлення на офіційному сайті міста інформації про регуляторну діяльність та забезпечення вільного доступу до нього громадян, підприємців, громадських організацій, інших об’єднань.

Для забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів здійснювались заходи щодо:

1. Недопущення запровадження нових регулювань, які не відповідають принципам державної регуляторної політики.

2. Підвищення рівня відповідності аналізу регуляторного впливу, що готується до кожного проекту регуляторного акта Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта.

З метою недопущення порушення в місті розробниками проектів регуляторних актів процедури їх прийняття, принципів державної регуляторної політики, відділом підприємницької діяльності управління економіки міської ради постійно надається консультаційно-методична допомога.

Вся інформація, що стосується реалізації регуляторної політики в місті оприлюднюється на офіційному сайті міста в рубриці «Нормативні акти». Постійно оновлюються такі підрубрики як: проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу, звітом про базове відстеження та повідомленням про оприлюднення. Крім того, для забезпечення систематизації регуляторних актів на офіційному сайті міста розміщені та постійно оновлюються «Реєстри діючих та скасованих регуляторних актів та графік проведення відстежень», який станом на 01.01.2018 року налічує 39 діючих регуляторних актів: 24 – рішень міської ради, 15 – рішень виконавчого комітету міської ради та 84 скасованих регуляторних акта: 65 - рішення міської ради, 19 - рішення виконавчого комітету міської ради.

Виконавчими органами міської ради при підготовці проектів регуляторних актів відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснюється аналіз регуляторного впливу.

Основними завданнями, на вирішення яких спрямуються зусилля є недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Слід зазначити, що виконується Постанова Кабінетом Міністрів України від 16.12.2015 року № 1151 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308» розробниками регуляторних актів проводиться М-тест.

На виконання статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» усі проекти регуляторних актів - рішень міської ради направлялися до Державної регуляторної служби України та отримали пропозиції з удосконалення. При їх ухваленні було використано найоптимальніші методи вирішення питань й доведено необхідність виконання органами місцевого самоврядування принципу правової та організаційної самостійності.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.03.2011 року №10331/4/1-11 та листа Миколаївської обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року надавалась щоквартальна інформація департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації щодо дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті визначив стійку тенденцію до впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а впровадження принципів регуляторної політики дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підвищує відповідальність розробників регуляторних актів, тому необхідна подальша координація та налагодження роботи всіх відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради.

З метою підтримки належного рівня якості виконання процедур з регуляторної діяльності посадовими особами, відповідальними за виконання та впровадження державної регуляторної політики прийнята участь у навчанні в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій на тему «Забезпечення реалізації державної регуляторної політики на території Миколаївської області».

Обмін інформацією – організаційна основа роботи виконавчих органів міської ради у питаннях розширення кола інформування територіальної громади міста. Для активізації використовуються як друковані засоби масової інформації, так і сучасні інтернет-ресурси – офіційний сайт міста. Саме на реалізацію принципу прозорості та врахування громадської думки спрямовані заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність.

Як і в минулому році потребує істотного покращення проведення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та підготовка результатів відстежень із залученням до цієї роботи незалежних експертів. Однак на теперішній час, активності щодо цього не зафіксовано. Громадські активісти, що співпрацюють з підприємницькою спільнотою та депутати міської ради, які ініціюють певні рішення, все ще не виявляють бажаної активності в експортуванні регуляторних актів на етапі відстеження результативності їх дії. Пріоритет у цьому напряму надається підрозділам виконавчого комітету міської ради, які виступають розробниками. Ураховуючи зазначене, істотним важелем відповідальності за якість відстеження результативності дії нормативно-правових актів можна вважати постійну співпрацю з громадськими активістами та організаціями.

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що протягом 2017 року виконавчі органи міської ради до регуляторної діяльності відноситься відповідально: формується перспектива та приймаються рішення про внесення змін або скасування за результатами оцінки ефективності діючих регуляторних актів.

В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності у місті направлена на дерегуляцію підприємницької діяльності, перегляд і скасування регуляторних актів, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, та удосконалення діючих регуляторних актів.

Міська рада та її виконавчий комітет у 2018 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.