Адміністративні послуги управління економіки

Мешканцям міста
Адміністративні послуги управління економіки

Управлінням економіки міської ради надаються адміністративні послуги:

1. Видача Погодження  режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення.

Перелік документів, необхідних для одержання послуги: для стаціонарних об’єктів: заява встановленого зразка; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для осіб, які перебувають на загальній системі оподаткування; копія свідоцтва платника єдиного податку; копія документу, що засвідчує право власності або (оренди) приміщення; копія договору про надання послуг з вивезення побутових відходів з підприємством, яке надає даний вид послуг, для тимчасових споруд: копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для осіб, які перебувають на загальній системі оподаткування; копія свідоцтва платника єдиного податку; копія паспорту прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності; копія договору про надання послуг з вивезення побутових відходів з підприємством, яке надає даний вид послуг.

2. Укладення Договору щодо розміщення засобу пересувної/об’єкту сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Перелік документів, необхідних для одержання послуги: заява встановленого зразка; архетип та схема розміщення; реквізити: для юридичних осіб: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити (розрахунковий рахунок, установа банку, МФО банку); посада, ПІБ керівника, телефон, для фізичної особи-підприємця: ПІБ; місце проживання,ідентифікаційний номер, копія паспорту, банківські реквізити – за наявності (розрахунковий рахунок, установа банку, МФО банку), телефон.

3. Видача Погодження на проведення ярмарку, виставки на території міста Первомайськ.

Перелік документів, необхідних для одержання послуги: для регулярного (щотижневого) ярмаркового заходу, сезонної торгівлі бахчевими культурами, товарами народного споживання та участі у святковому ярмарку: заява встановленого зразка; копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або для фізичних осіб – довідку про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (форма 3ДФ) або довідку від квартального комітету; висновок лабораторії про вміст нітратів у продукції. Для сезонної торгівлі сосною та ялинкою: заява встановленого зразка; копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; документ, що підтверджує правомірність здійснення торгівлі сосною чи ялинкою.

Адміністративні послуги надається в приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою: 55213 м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського,3, каб № 102, тел. (05161) 4-26-90.