ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ПРИЗОВНОГО ВІКУ

Мешканцям міста
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ПРИЗОВНОГО ВІКУ

З 01 вересня 2019 року набрав чинності пункт 2 статті 3 Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 22 \ 2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році», щодо проведення чергового призову у жовтні-грудні 2019 року.

Первомайський об’єднанийміський міський військовий комісаріат повідомляє, що відповідно вимог пункту 8 статті 15 Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу ":

після набрання чинності Указа Президента України щодо проведення чергового призову:

- призовники, яким надійшла повістка військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

- у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

- призовники, якi змiнили мiсце проживання, зобов’язанi в семиденний строк прибути до районного (мiського) вiйськового комiсарiату за новим мiсцем проживання для взяття на вiйськовий облiк;

Діючим законодавством України встановлена відповідальність за неявку у військовий комісаріат без поважних причин та ухилення від призову на строкову військову службу (стаття 210 Кодексу України Про адміністративні правопорушення, стаття 335 Кримінального кодексу України).

У разі неявки призовника у військовий комісаріат без поважних причин у встановлений законодавством термін, матеріали на нього передаються до правоохоронних органів, а також відповідно закону України від 16.03.2017 року № 1951-VIII відомості про ухилення громадянина від призову на строкову військову службу вносятся до єдиного Державного реєстру військовозобов’язаних і призовників.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

- військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до участі у операції об’єднаних сил на сході України;

- призов молодого поповнення для комплектування Збройних Сил України проводиться через навчальні центри для отримання ними дефіцитних військово-облікових спеціальностей;

Військовослужбовці строкової служби мають наступні пільги:

- збереження за призваними працівниками місця роботи, посади та середньої заробітної платні, час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи;

- грошова допомога при призові в розмірі двох прожиткових мінімумів (4000 гривень);

- повне державне утримання ( забезпечення щоденним триразовим харчуванням та військовою формою одягу);

- відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

- вихідна грошова допомога при звільнення у розмірі 8-ми посадових окладів залежно від військового звання і посади.

 

Військовий комісар
Первомайського об’єднаного міського
військового комісаріату полковник                                                          А. БИЧКОВ