Зміни у законодавстві щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Мешканцям міста
Зміни у законодавстві щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Зміни у законодавстві щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

23 вересня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», якою затверджено новий порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати зазначеної компенсації.

Нормами постанови, серед іншого, передбачається:

-скасування чинного Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558), що був прийнятий згідно із нечинним наразі Законом України «Про соціальні послуги» 2003 року.

-продовження виплати фізичним особам призначеної компенсації згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, але не довше ніж до 31 грудня 2022 року.

Згідно зазначеного Порядку, встановлено механізм призначення і виплати компенсації особам із числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та є:
- особами з інвалідністю I групи;
- дітьми з інвалідністю;
- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.
Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги, якщо такі особи отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

Розмір компенсації відповідно обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Компенсація призначається і виплачується за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються:
- чоловік, дружина;
- діти віком до 18 років;
- діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей (незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування);
- жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю.

До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні та непрацездатні особи.

Для отримання компенсації подаються наступні документи:
- заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
- заява про надання компенсації;
- заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
- копія паспорта громадянина України;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);
- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
- копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень;
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;
- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного;
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).
Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.
Виплата компенсації припиняється у разі:
- зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;
- смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;
- перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.
Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі:
- перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 календарних днів;
- перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.
У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізична особа, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це структурним підрозділам, що здійснюють її виплату. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

За більш детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення Первомайської міської ради, вул.Грушевського, 3 або за телефоном 0663380058 .

Також рекомендуємо в мережі Facebook підписатись на сторінку управління соціального захисту населення Первомайської міської ради для ознайомлення з новими тенденціями у соціальній політиці держави та змінами в діючому законодавстві .