Охорона праці: обов’язки роботодавців і працівників

Мешканцям міста
Охорона праці: обов’язки роботодавців і працівників

Протягом 2020 року на підприємствах, в установах та організаціях міста сталося 7 нещасних випадків, травмовано 8 осіб, із них 2 зі смертельним наслідком. Порівняно з попередніми роками кількість нещасних випадків значно зросла.

Розподіл виробничого травматизму за роками

Така статистика — привід для фахівців з охорони праці ще раз проаналізувати свою роботу, а працівникам збагнути, як важливо дотримуватися правил охорони праці.
За стан охорони праці на підприємстві відповідає його керівник. Про це йдеться у статті 13 Закону України «Про охорону праці», в якій встановлено обов’язки роботодавця щодо організації та функціонування системи охорони праці на підприємстві. Розглянемо їх.
Так, роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці згідно з нормативно-правовими актами, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

— створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;
— розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
— забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
— впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
— забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
— забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
— організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
— розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, безоплатно забезпечує працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
— здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
— організовує пропаганду безпечних методів праці та співпрацю з працівниками у галузі охорони праці;
— вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникненні на підприємстві аварій та нещасних випадків.
Фінансування охорони праці здійснює роботодавець. При цьому витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік.
Ця умова стосується всіх підприємств, незалежно від форм власності, і фізичних осіб, які використовують найману працю.
На підприємствах, в установах, організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, витрати на охорону праці установлюють у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей таких роботодавців.
Майте на увазі: роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці.
Щоб охорона праці працювала без збоїв, дотримуватися законодавчих вимог з питань охорони праці зобов’язані не тільки роботодавці, а й працівники. Так, відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону праці» до обов’язків працівників входить:

— дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
— знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
— проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Таким чином, тільки взаємне дотримання роботодавцем і працівником правил з охорони праці може максимально забезпечити безпечні умови праці для працюючих осіб.

Начальник управління Ольга КОЛЕСНІЧЕНКО