Роз'яснення від фінуправління

Мешканцям міста
Роз'яснення від фінуправління

Фінансове управління міської ради ознайомившись з критичними зауваженнями громадських активістів, розміщеними на інтернет – ресурсах, до  проекту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Первомайська за 2016 рік» надає роз`яснення:

Проект рішення сесії міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Первомайська за 2016 рік» розроблений  на виконання вимог ст..80 Бюджетного кодексу України та розміщений на офіційному сайті м.Первомайська 03 лютого 2017 року у визначені регламентом міської ради терміни для ознайомлення та обговорення, який буде винесений на розгляд сесії міської ради 23 лютого 2017 року.

До проекту рішення додаються шість додатків та пояснювальна записка до звіту, в якій викладена деталізована інформація щодо виконання планових показників в розрізі дохідних  джерел звітного періоду та у порівнянні з   показниками попереднього року, в тому числі:

- земельного податку з юридичних осіб (КБКД 18010500);

- орендної плати з юридичних осіб (18010600)

- земельного  податку з фізичних осіб (18010700)

- орендої плати з фізичних осіб (18010900),

а також вказані причини зменшення надходжень по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (КБКД 11020200).

Що стосується екологічного податку, який є загальнодержавним податком  (до міського бюджету відповідно до законодавства зараховується 25%) при плані 63,8 тис.грн, фактичні надходження до міського бюджету склали 84,2 тис.грн, в т.ч. в розрізі підкодів:

  • 19010100 (Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення) планові показники склали  27,8 тис.грн. фактичні надходження  -35,05 тис.грн., перевиконання планових показників до міського бюджету - 7,25 тис.грн. або 26,1%;
  • 19010200  (Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти) планові показники – 14,0 тис.грн. ,   фактичні надходження склали  0,4 тис.грн., невиконання планових показників до міського бюджету складає 13,6  тис.грн. або 2,9%. Причиною зменшення надходження по коду 19010200  на 13,6 тис.грн. є несплата поточних нарахувань КП «Первомайським міськводоканалом» в сумі 123,8 тис.грн. , в тому числі до міського бюджету 31,0 тис.грн ( 123,8*25%);
  • 19010300 (Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини) планові показники склали  22,0 тис.грн., фактичні надходження - 48,72 тис.грн., перевиконання  складає 26,72 тис.грн. або в 2,2 р.

Відповідно до п.4 статті 78 Бюджетного кодексу України «Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету», тобто при прогнозуванні дохідної частини бюджету м.Первомайська на 2016 рік по таких доходних джерелах як:

- Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (КБКД 11020200);

-Земельний податок з юридичних осіб (КБКД 18010500);

-Орендна плата з юридичних осіб (18010600);

- Земельний податок з фізичних осіб (18010700);

- Орендна плата з фізичних осіб (18010900);

- екологічний податок ( 19010000)

враховані прогнозні показники, які надані податковою інспекцією, так як вказані податки відповідно до законодавства контролюються  податковими органами.

В зв'язку з невиконанням  протягом 2016 року планових  показників по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та плати за землю, яка включає такі складові :

- Земельний податок з юридичних осіб;

- Орендна плата з юридичних осіб;

- Земельний податок з фізичних осіб; 

- Орендна плата з фізичних осіб,

з метою забезпечення якісного  виконання дохідної  частини міського бюджету    в розрізі дохідних  джерел,   фінансовим управлінням міської ради відповідно до пунктів 7,8 статті 78 Бюджетного кодексу України   27 грудня 2016 року  було винесено на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до бюджету м.Первомайська», підпунктом  1.2.3  якого запропоновано  зменшити   план в розрізі  дохідних джерел бюджету, в тому числі  по податку на прибуток  підприємств та фінансових установ комунальної власності - на 152,5 тис.грн.,  по земельному податку з юридичних осіб - на 1230,0 тис.грн., по  земельному податку з фізичних осіб - на 141,0 тис.грн.; по  орендній платі з фізичних осіб -  на 735,0 тис.грн.  за рахунок збільшення  планових показників  по  джерелах надходжень, по яких план перевиконано ( підпункти 1.2.1 та 1.2.2).  Вказане рішення затверджене сесією міської ради.

В процесі ознайомлення  з проектом  рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Первомайська за 2016 рік» при виникненні питань або при необхідності  надання  додаткових роз’яснень пропонуємо звертатись до фінансового управління міської ради.