Інформаційно-роз’яснювальна робота на підприємстві КП «Первомайський міський водоканал»

Інформаційно-роз’яснювальна робота на підприємстві КП «Первомайський міський водоканал»

8 лютого 2017 року посадовці відділу з питань праці, трудових відносин та зайнятості управління соціального захисту населення міської ради провели інформаційно-роз’яснювальну роботу на підприємстві КП «Первомайський міський водоканал» з наступних питань:

- про стан виплати заробітної плати на підприємстві. Заходи щодо погашення заборгованості;

- про дотримання ч.5 ст.97 КЗпПУ та ч.3 ст.15 ЗУ «Про оплату праці», а саме про здійснення оплати праці в першочерговому порядку;

- у зв’язку зі зміною законодавства про оплату праці з 2017 року та зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року - про дотримання на підприємстві державних мінімальних гарантій в оплаті праці при встановленій мінімальній заробітній платі з 1 січня 2017 року – 3200,0 грн. та прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - 1600,0грн. (як розрахункової величини);

- щодо переваг легальної зайнятості, ведення кадрового діловодства;

- пріоритети наявності на підприємстві колективного договору;

- про стан виробничого травматизму на підприємствах міста. Основні причини нещасних випадків на виробництві та здійснення заходів щодо усунення причин, що призводять до травмування працівників;

- про права на охорону праці під час укладання трудового договору, регулювання охорони праці в колективному договорі, про фінансування та виконання комплексних заходів з охорони праці розроблених за участю сторін колективного договору. Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, про порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру;

- про Порядок проведення атестації робочих місць із важкими та шкідливими умовами праці.  Встановлення та надання пільг і компенсацій за результатами проведеної атестації робочих місць із важкими та шкідливими умовами праці. Надання щорічних додаткових відпусток працюючим в особливих умовах праці згідно постанови КМУ від 17.11.1997 року №1290, дод.№2.

Працівникам підприємства надані інформаційні листівки та буклети.