Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб виконавчого комітету

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб виконавчого комітету

16 лютого 2017 року в сесійній залі Первомайської міської ради відбулась перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб виконавчого комітету міської ради.

Міжвідомча комісія з перевірки знань з питань охорони праці під головуванням першого заступника міського голови О.Кукурузи перевірила рівень знань Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу Цивільного захисту, Правил пожежної безпеки в Україні, Кодексу Законів про працю України, Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232, Положення «Про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001р. №270 та інших нормативно-правових актів. Всі службовці органів місцевого самоврядування, які проходили навчання та перевірку знань, успішно склали іспит.