Засідання медичної ради

Засідання медичної ради

02.02.2018 в конференц-залі Первомайської ЦМБЛ проведено засідання медичної ради. На розгляд винесене одне питання "Підсумки діяльності галузі охорони здоров'я м. Первомайська за 2017 рік, основні напрямки підвищення якості медичних послуг". В роботі медичної ради прийняли участь начальник управляння охорони здоров'я облдержадміністрації Георгієв П.В., міський голова Дромашко Л.Г. та її заступник з охорони здоров’я та гуманітарних питань Товста Н.П.

З доповідями виступили:

  • головний лікар Первомайської ЦМБЛ Чекрижов О.В.
  • головний лікар КЗ «Первомайський міський центр ПМСД» Оболенська Т.Г.
  • завідувач Первомайської СШМД філії №2 МОЦЕМД та МК Фільварковий П.І.

Як відмітили доповідачі, протягом звітного року проведена значна робота з підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню міста, поліпшенню основних показників діяльності та ресурсного забезпечення медичної галузі.

Складною залишається ситуація по туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, злоякісним новоутворенням, але показники рівня захворюваності населення не перевищують обласні. Відмічена негативна тенденція щодо накопичення серед осіб пенсійного віку хронічних неінфекційних хвороб, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукрового діабету інших.

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню надається за 24 лікарськими спеціальностями, показник відвідувань складає 9,0 на 1 мешканця міста. Диспансеризація населення проводиться на високому рівні і становить 899 осіб на 1000 пацієнтів. На ліжках денного стаціонару проліковано 6988 хворих.

Стаціонарна медична допомога хворим надається в 11 відділеннях за 16 профілями,  на них проліковано 11798 хворих. Ліжко працювало 378,8 днів, середній термін перебування хворого на ліжку знижено до 8,8 дня. Лікарняна летальність залишається низькою і складає 1,1%.

Проведено 4220 операцій, показник хірургічної активності зріс до 57,3%. В розрахунку на 10 тис. населення проведено 632,2 операцій, це найвищий показник серед міських закладів. Післяопераційна летальність та післяопераційні ускладнення лишаються стабільно низькими 0,18% та 0,1%.

Прийнято 852 пологів, із них 17,3% шляхом операцій кесаревого розтину. Збільшилась питома вага партнерських пологів до 70%. Захворюваність новонароджених по пологовому відділенню знизилась до 146,0 на 1000 дітей, які народилися живими.

2017 рік був складним в питаннях фінансування медичної галузі, але міський голова та депутати міської ради відреагували на нагальні потреби медиків і задовільнили  їх в повному обсязі. За рахунок іноземних інвестицій, благодійних внесків організацій,  народних депутатів області та України, окремих благодійників медична галузь поповнилася новітнім медичним обладнанням на загальну суму 2 459,1 тис. грн.

Міський голова Дромашко Л.Г. роботу галузі охорони здоров’я оцінила в цілому позитивно, звернула увагу присутніх на подальшу інтенсифікацію та ефективне використання ліжкового фонду, завірила медичний загал про подальшу фінансову підтримку медичної галузі.

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Георгієв П.В. подякував медичним працівникам за їх нелегку та гуманну працю, висловив упевненість, що для перебудови медичної галузі, направленої на покращення доступності та якості медичних послуг, у первомайських медиків є всі необхідні умови.

Незадовільне забезпечення галузі охорони здоров'я лікарськими кадрами, санітарним автотранспортом, комп’ютерною технікою, застаріла медична апаратура і устаткування, недостатнє фінансування стримують виконання поставлених перед медичною галуззю завдань, але адміністрація та медичний загал налаштовані на позитивне їх вирішення і прикладають всі зусилля та вміння на підвищення якості медичної допомоги та її доступності для всіх верств населення міста.