Звіт по бюджету за 2018 рік

Звіт по бюджету за 2018 рік

І. Виконання дохідної частини бюджету ЗА 2018 РІК

За    2018 рік до бюджету міста  надійшло коштів в сумі  584525,8 тис.грн., у тому числі: до загального фонду –  564719,6 тис.грн.; до спеціального фонду –  19806,2 тис.грн.

До загального фонду міського бюджету надійшло податків та зборів в сумі  192219,6 тис.грн., при плані 196115,5 тис.грн., план недовиконано   на 3895,9 тис.грн або на 2,0%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року,  надходження по податках i зборах  збільшились на 21276,4 тис.грн. або 12,4%.

Базової дотації  до міського бюджету за 2018 р. надійшло 16571,2 тис.грн, виконання плану складає 100,0%. Дотації з місцевого бюджету за рахунок cтабілізаційної дотації  з державного бюджету надійшло – 173,8 тис.грн.

Освітньої  субвенції надійшло  66263,0  тис.грн.,медичної субвенції – 53354,8 тис. грн., субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій -352,9 тис.грн. субвенцій державного бюджету – 234421,4 тис.грн.,  субвенцій з обласного бюджету -  1362,9  тис.грн.

ІІ. Виконання видаткової частини бюджету ЗА 2018 РІК

Видаткова частина міського бюджету за 2018 рік  виконана на 98,6%. При уточненому плані 599962,1тис.грн. виконано  591295,0тис. грн., в тому числі:

 

затверджено

виконано

% виконання

загальний фонд

570198,2тис.грн

564042,4тис. грн

98,9%

спеціальний фонд

29763,9тис. грн

27252,6тис. грн

86,1%

Всього

599962,1тис. грн

591295,0тис.грн

98,6%

Видаткова  частина загального фонду бюджету міста мала соціальну направленість.

Основну питому вагу склали:

- заробітна плата та нарахування на неї – 253237,5тис.грн. або 44,9% загального обсягу фінансування;

- медикаменти та харчування – 14532,8тис.грн. або 2,6%  загального обсягу фінансування;

- поточні трансферти населенню (пільги, субсидії, виплати малозабезпеченим та на дітей) – 230509,4тис.грн. або 40,9% загального обсягу фінансування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 34900,7тис.грн. або 65,2% загального обсягу фінансування.

В розрiзi галузей фінансування проводилось таким чином:

- освіта – 186178,7тис.грн. або 33,0% загального обсягу фінансування;

- охорона здоров’я – 83304,8тис.грн. або 14,8% загального обсягу фінансування;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 238320,8тис.грн. або 42,3%  загального обсягу фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 11011,0тис.грн. або 2,0%  загального обсягу фінансування;

- культура –  7311,3тис.грн. або 1,3% загального обсягу фінансування;

- фізична культура і спорт – 4152,0тис.грн. або 0,7% загального обсягу фінансування.

На фінансування захищених статей видатків міського бюджету мобілізовані всі наявні фінансові ресурси. Станом на 01.01.2019 року забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери  згідно термінів,  що визначаються трудовими угодами.

Розрахунки за електричну та теплову  енергію  водопостачання та водовідведення, природний газ,  які споживаються бюджетними установами  проведені в повному обсязі.

Прострочена кредиторська заборгованість із зазначених видатків відсутня.

Профінансовані видатки на літнє оздоровлення дітей у пришкільних таборах та літньому таборі відпочинку "Гарт" в  сумі  486,3тис.грн.  В пришкільних літніх таборах було оздоровлено 1344 дитини, з них 171 дітей пільгової категорії, в літньому таборі відпочинку "Гарт" було оздоровлено 207 дітей, з них 56 дітей пільгової категорії.

Протягом  2018 р.  було  виплачено жителям  міста Первомайська допомог на загальну суму 227544,7тис.грн.:

- за рахунок коштів Державного та обласного бюджетів – 223485,1 тис.грн., у тому числі: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 99469,4тис.грн, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихо­ва­телям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом  "гроші ходять за дитиною" -  1668,4тис.грн., пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 117928,1тис.грн., пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу – 3801,2тис.грн., щомісячні виплати учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 256,8тис.грн, одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані, які мешкають на території м. Первомайська – 66,0тис.грн., одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України – 70,0тис.грн., щомісячна допомога дітям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО – 36,0тис.грн., на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 94,0тис.грн., на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 23,1тис.грн., на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів І та ІІ груп – 22,7тис.грн., на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України – 4,0тис.грн., на одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 45,4тис.грн.;

- за рахунок коштів міського бюджету надано допомог на суму – 4059,6тис.грн., в т.ч.: матеріальної допомоги соціально не захищеним верствам населення міста в обсязі  919,0тис. грн., одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги та річниці визволення України -  111,5тис.грн, одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав — 49,5тис.грн., одноразову матеріальну допомогу дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службового обов’язку на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та під час участі в АТО – 50,0тис.грн., щомісячні виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 і більше років – 57,7тис.грн., щомісячні виплати сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в АТО – 165,3тис.грн., матеріальну допомогу на проїзд для проведення гемодіалізу – 59,8тис.грн., проведено професійну адаптацію бійців добровольців – 4,1тис.грн., матеріальну допомогу у грошовому еквіваленті для проведення реконструкції системи опалення – 528,0тис.грн., одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 45,5тис.грн., компенсаційні виплати для забезпечення учасників АТО та бійців-добровольців безоплатним проїздом на автомобільних приміських та міжміських (в межах області) маршрутах – 7,3тис.грн., пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 236,0тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 1523,9тис.грн., компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 5,7тис.грн., пільги на житлово-комунальні послуги та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян міста - 296,3тис.грн.

Додатки