ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПЕРВОМАЙСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Переведення пенсій, призначених за спец законами, на пенсію на загальних підставах

Якщо розмір пенсії, призначеної відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника консультанта народного депутата України (далі – спец закони), виявиться меншим за розмір пенсії, розрахований за матеріалами пенсійної справи за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014-2016 роки та величини оцінки одного року страхового стажу – 1%, то переведення пенсіонера на пенсію на загальних умовах буде здійснено автоматично (без звернення пенсіонера).

Водночас такі пенсіонери в будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спецзаконом із встановленням розміру пенсії, отримуваного до переведення на пенсію на загальних підставах

Порядок виплати пенсій пенсіонерам, які працюють

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII у 2017 році, а саме по 31.12.2017 року, мав діяти особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, у тому числі тим, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів, та іншим. Крім того, Закон передбачав, що в період роботи на певних посадах призначені пенсії не виплачують до звільнення з роботи, а також було визначено обмеження розміру пенсій до виплати в період роботи.

З 01 жовтня 2017 року Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148 змінено порядок виплати пенсій пенсіонерам, які працюють. Розглянемо докладніше внесені зміни, яких саме законів вони стосуються та на яку категорію пенсіонерів поширюються.

Відповідно до статті 47 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 жовтня 2017 року пенсії виплачують без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат із накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення, крім випадків, передбачених законом. Тобто з 1 жовтня 2017 року органи Пенсійного фонду України поновили виплату пенсій пенсіонерам, які працюють, у повному розмірі.

Проте є певні відмінності в розмірах поновлених пенсій в осіб, пенсії яким призначено на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Розглянемо докладніше, в якому розмірі виплачуватимуть пенсії, призначені відповідно до зазначених законів, починаючи з 1 жовтня 2017 року. Тут зауважимо, що під час виплати пенсії державним службовцям, працівникам органів прокуратури, народним депутатам України, а також науковим і науково-педагогічним працівникам має значення дата виходу на пенсію, орган, у якому особа працювала, та посада, яку особа обіймає сьогодні.

Щодо дати, яка впливає на розмір виплачуваної пенсії, то законодавець розмежував пенсії, призначені до набрання чинності Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», а саме 1 жовтня 2011 року, і пенсії, призначені після цієї дати. Зокрема, якщо пенсії було призначено на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» до 1 жовтня 2011 року, то незалежно від того, яку посаду пенсіонер обіймає на сьогодні, виплату йому пенсії поновлено відповідно до Закону, за яким її призначено. Якщо ж пенсію було призначено відповідно цих законів після 1 жовтня 2011 року, то за умови, що особа продовжує працювати на посадах державної служби, визначених Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсію виплачують у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

є категорія осіб, на яку зазначений вище порядок виплати пенсій не поширюється, тобто пенсію їм виплачують за тим Законом, за яким пенсію призначено, незалежно від дати її призначення та посади, яку обіймає особа. До цієї категорії належать особи з інвалідністю І та ІІ груп, особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасники бойових дій, особи на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Варто нагадати, що згідно з пунктом 13 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» (у редакції, що діяла по 30.09.2017 р.) якщо особа має право на отримання пенсії, зокрема відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України» і цього Закону, призначають одну пенсію за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до законодавчих актів, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

У разі, якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначають одну пенсію за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначеного Закону, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується відповідно до умов, передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Отже, під час подання документів для призначення пенсій за Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» для визначення розміру пенсії за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для розмежування джерел фінансування особа подає відповідний пакет документів.

Під час поновлення з 1 жовтня 2017 року розмірів пенсій особам, пенсії яким призначено після 1 жовтня 2011 року за Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та які продовжують працювати на посадах державної служби, визначених Законом «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, а також на посадах і на умовах, передбачених законами «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», розміри пенсій визначаються на підставі поданих під час призначення пенсій документів, наявних у матеріалах пенсійної справи.

Крім того, максимальний розмір пенсій (з усіма надбавками, доплатами, підвищеннями…) не може перевищувати десять розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 740 гривень.

Перерахунок пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання і пенсій в разі втрати годувальника із зазначених причин

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання і пенсії в разі втрати годувальника  із зазначених причин до жовтня 2017 року обчислювали за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення». Розмір таких пенсій з урахуванням щомісячної державної допомоги, яку встановлювали відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265, становив 1312 гривень (окрім інвалідів-шахтарів, розмір пенсії яких становив 3936грн.(1312 х 3), де 1312 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, а членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок  нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, з урахуванням щомісячної  доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника – 2624 грн).

Законодавчими змінами, які набрали чинності з 1 жовтня 2017 року, передбачено здійснення перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання і пенсій в разі втрати годувальника  із зазначених причин пенсіонерам, які мають необхідний страховий стаж. Перерахунок здійснюється з урахуванням документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що містяться в пенсійній справі на час перерахунку і відповідають вимогам законодавства, що діяло на час призначення пенсії або її перерахунку. Крім того, одержувачі пенсій мають змогу подати до територіальних управлінь Пенсійного фонду документи, які можуть вплинути на розмір пенсії (зокрема про стаж).

Для перерахунку таких пенсій враховується заробітна плата (дохід), з урахуванням якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором  пенсіонера – заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про останні зміни в пенсійному забезпеченні.

Як відомо, з 01 жовтня 2017 року набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено суттєві зміни в пенсійне законодавство України. Тож, коротко розглянемо основні з них:

- осучаснення розмірів пенсій, призначених в минулі роки з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки (3764,40 грн.) та із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%;

- проведення з 1 жовтня 2017 року перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших виплат з урахування прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 1452 грн.;

- поновлено виплати пенсії працюючим пенсіонерам в повному обсязі;

- запровадити новий порядок виходу на пенсію залежно від наявного страхового стажу;

- змінено порядок визначення мінімального розміру пенсії;

- змінено порядок індексації та перерахунку пенсій. Згідно із Законом, щороку проводитиметься перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії;

- запроваджено єдині правила призначення пенсій;

- застосування нового порядку визначення права на призначення пенсій, обчислення розміру та здійснення пенсійних виплат для окремих категорій громадян та інші заходи з удосконалення та реформування солідарної складової пенсійної системи.

Крім того, жінкам, яким у період з 01.10.2011 по 31.12.2014 призначено пенсію за віком у 55 років при страховому стажі не менше 30 років, та розмір пенсії яких зменшувався на 0,5 відсотка за кожний повний та неповний місяць дострокового виходу на пенсію, таке зменшення передбачалось як довічне. В зв’язку із змінами зменшення розміру пенсії за віком буде застосовуватися лише до досягнення пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 вказаного Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії.

Умови призначення пенсій.

З 01.01.2018 право на призначення пенсії за віком матимуть особи, які досягли пенсійного віку 60 років та при наявності страхового стажу роботи 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу збільшуватиметься на один рік. Отже, у 2028 році, аби отримати пенсію за віком, потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

Якщо 60-річна особа не набула зазначеної тривалості страхового стажу, вона матиме право обрати: доопрацювати необхідну кількість років або придбати необхідну тривалість стажу для призначення пенсії у віці від 60 до 63 років. Ці правила діятимуть з урахуванням перехідного періоду підвищення пенсійного віку жінкам.

У 63 роки право на пенсію за віком будуть мати особи, у разі наявності страхового стажу тривалістю від 15 до 25 років. Кожні 12 місяців вимога до тривалості страхового стажу збільшуватиметься на один рік до досягнення в 2028 році 25-35 років страхового стажу.

Якщо в 63-річної особи не буде зазначеної тривалості страхового стажу, вона матиме право обрати: доопрацювати необхідну кількість років або придбати необхідну тривалість стажу для призначення пенсії у віці від 63 до 65 років. Починаючи з 01.01.2019 особам, в яких страховий стаж становитиме 15 років, пенсію за віком призначатимуть у 65 років.

Особи, страховий стаж яких буде менше 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років за сукупним доходом сім’ї.

Зміни щодо порядку визначення права на призначення пенсій окремим особам.

Особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та особам, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника за таких осіб, надається право вибору, а саме: призначати страхову виплату відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» або пенсію по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Крім того, до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

- з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта

підприємницької діяльності;
- з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4) навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно.

Право на призначення пенсій за вислугу років.

Законом не передбачено право на призначення пенсій за вислугу років, крім осіб, на яких поширюється Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Але, право на призначення пенсії за вислугу років зберігається у осіб, які на момент набрання чинності відповідного закону матимуть необхідний стаж роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років.
Отже, якщо у особи вже є це право, то вона ним зможе скористатися, наприклад, через 3 або 5 років.

Пенсії для працівників із шкідливими умовами праці.

Законом збережено право призначення пенсій за віком на пільгових умовах працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 та, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2, а також трактористам-машиністам, дояркам, водіям міського пасажирського транспорту.

Призначення дострокових пенсій.

Збережено також пільги дострокового виходу на пенсію, зокрема, багатодітним матерям; матерям інвалідів з дитинства; військовослужбовцям, які приймали участь у бойових діях; членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців; інвалідам І групи по зору, особам, які хворі на гіпофізарний нанізм.

Впровадження другого рівня пенсійного забезпечення.

Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 01 січня 2019 року.

Перерахунки пенсій з 01 жовтня 2017 року провадились автоматизованим способом.

Осучаснення заробітної плати провадиться по всіх видах пенсій, призначених до 01.10.2017.

Заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсій визначається за формулою із заокругленням до двох знаків після коми:

Зп = 3764.40 х індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (доходу) особи.

Виходячи із розміру 1452 грн. визначається мінімальний розмір пенсії та за понаднормовий стаж відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) непрацюючим пенсіонерам.

Після осучаснення заробітної плати, зменшення величини оцінки одного року страхового стажу до 1% та розрахунку розміру пенсії не зберігаються доплати:

 • підвищення у зв’язку зі зростанням середньої заробітної плати штатного працівника порівняно з попереднім роком згідно з ч.2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • доплата відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;
 • зафіксована індексація відповідно до листа Пенсійного фонду України від 20.07.2010 року № 12545/02-40;
 • доплата до старого розміру пенсії з урахуванням ст. 42;
 • доплата (бюджет 2010 рік);
 • доплата (бюджет 2010) з урахуванням "руху";
 • зафіксований розмір індексації станом на 01.05.2007р;
 • збережений розмір індексації;
 • доплата з 01.05.2012 Пост.№327 від 23.04.2012 року;
 • доплата до старого розміру пенсії з 01.05.12;
 • зафіксована індексація з 01.05.2012 року;
 • фіксована індексація з 01.10.2012 року;
 • фіксована об’єднана доплата з 01.10.2012 року;
 • доплата по постанові 1375 від 23.12.2009 року;
 • підвищення непрацюючим, що проживали в зоні забруднення.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 01.10.2017 року – 1452.00 грн. провадиться перерахунок:

 • мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • доплати за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
 • мінімального розміру пенсії по втраті годувальника;
 • мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;
 • підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та доплати до підвищень;
 • мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;
 • надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;
 • довічної державної стипендії відповідно до Указів Президента України №358\2006 та №108\2017;
 • підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» та доплати до підвищень;
 • мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
 • державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп та інших інвалідів війни 1,2,3 груп;
 • щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій;
 • доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • доплати до мінімального розміру пенсії незалежно від факту роботи шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та яким призначена пенсія по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
 • доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.10.2017 року – 1452,00 грн. перерахунок не провадиться:

 • підвищення дітям війни відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
 • додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 908;
 • щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку з закриттям Чорнобильської АЕС.

Встановлюються доплати до підвищень, встановлених відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» таким категоріям у розмірах:

 • Доплати до підвищення членам сімей загиблих – 35.58 грн.;
 • Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інваліди війни – 35.58 грн.
 • Для осіб, яким виповнилось 100 і більше років встановлюються доплати до підвищень, встановлених відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» таким категоріям у розмірах:
 • Доплати до підвищення членам сімей загиблих – 106.74 грн.;
 • Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни – 106.74 грн.;
 • Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.10.2017 року – 1624.00 грн. провадиться перерахунок надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів ”.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1452.00 грн. провадиться перерахунок щомісячної адресної допомоги для одержувачів пенсій:

 • за віком/за вислугу років при повному стажі, якщо в даних про інвалідність наявна інформація про 1,2 або 3 групу інвалідності;
 • у разі втрати годувальника;
 • по інвалідності для інвалідів 1,2, та 3 груп;
 • соціальних пенсій для інвалідів 1,2 та 3 групи; та дітям-інвалідам;
 • за віком/за вислугу років при неповному стажі роботи, якщо в даних про інвалідність наявна інформація про 1,2 або 3 групу інвалідності.

Розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, та інших доплат, установлених законодавством) з урахуванням доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2014 № 76 та одержаної заробітної плати (доходу) не може перевищувати 10000 гривень.

За результатами перерахунку з 01.10.2017 розмір пенсії жінкам, призначений відповідно до п.7-2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшеного на 79 гривень - 1452 грн.

З 1 жовтня 2017 року надбавки, доплати, підвищення, інші пенсійні виплати, встановлені законодавством розраховуються від показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 грудня 2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшеного на 79 гривень - 1452 гри.

З 1 жовтня 2017 року пенсійні виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), не повинні бути меншими за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 1373 грн.

НАГАДУЄМО ПРО УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПЛАТНИКА ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Первомайське об’єднане  управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області нагадує, що Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" внесено зміни до Закону України № 2464- VI, а саме перше речення частини четвертої викладено у такій редакції: "особи, зазначені у пунктах 4 та 5-1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу".

Наведеними нормами визначено три умови звільнення платника від сплати єдиного внеску:

- наявність у особи статусу пенсіонера за віком або інваліда;

- факти отримання відповідно до закону пенсії або соціальної допомоги;

- досягнення особою пенсійного віку.

Таким чином, з 01.01.2018 року не тільки фізичні особи-підприємці, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю звільняються від сплати за себе єдиного внеску, а і ті, яки досягли пенсійного віку. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску винятково за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Роз’яснення щодо деяких змін в обчисленні страхового стажу для пенсії

Законом № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема доповнено перелік періодів, що включаються до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії:

- ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:  з 01.01.2000 по 31.12.2017 включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру  (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

- проходження військової служби по 31.12.2017 включно;

- перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно. Нагадаємо, що з 01.01.2013 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсій», згідно з яким до переліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, включено  осіб,  які перебувають у відпустці  у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку  з вагітністю та пологами.;

- перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004 до часу запровадження  сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Нагадаємо, що закон України «Про збір та облік єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 набув чинності з 01.01.2011. З 01.03.2011 набула чинності постанова КМУ «Про затвердження порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб», яка визначала  порядок нарахування  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  до ПФУ за осіб,  які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного віку.

Окрім того, періоди трудової діяльності та інші періоди,  що враховувалися до стажу роботи для призначення  пенсії до набрання  чинності Закону № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених Законом № 1058.

Тому до страхового стажу і надалі враховують до 01.01.2004, зокрема:

 • навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі;
 • перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного (шестирічного віку).

Які періоди догляду за дитиною зараховують до страхового стажу для пенсії

Мінсоцполітики відреагувало на високу увагу громадськості до питання зарахування до страхового стажу періоду догляду за дитиною до страхового стажу та роз’яснило, що до страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню  та за які щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до трудового стажу для призначення пенсії до 01.01.2004 року, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Так, до 01.01.2004 до трудового стажу включалися всі періоди перебування у трудових відносинах, в т.ч. у періоди відпусток для догляду за дитиною згідно медичного висновку, але не більш як до досягнення  дитиною шестирічного віку.

Так, до трудового стажу до 01.01.2004 включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Починаючи з 01.01.2004, час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зараховують до страхового стажу матері при умові, якщо  особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та при умові отримання допомоги по догляду  за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 01.01.2005 внески за ці періоди сплачують за рахунок коштів державного бюджету.

За період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами страхові внески сплачують з 01.07.2013.

Також Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII передбачає, що при визначенні права на призначення пенсії за віком враховують періоди:

 • перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно;
 • перебування у відпустці для догляду за дитиною  до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004 до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Про виконання Плану заходів з реалізації Програми ПФУ щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік в Первомайському об’єднаному управління Пенсійного фонду України Миколаївської області за 9 місяців 2017 року

Відповідно до законів України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, “Про запобігання корупції”, наказу Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30 “Про програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік” та на виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області від 10.03.2017 № 37 в Первомайському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області наказом від 16.03.2017 року    № 56 затверджений План заходів з реалізації програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік.

1. Удосконалення нормативно-правової бази

З метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам в управлінні здійснюється моніторинг нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, вивчаються нові законодавчі акти.

На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України. Пропозиції, щодо необхідності їх перегляду, включаючи врегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей не надавались.

2. Організаційно-управлінські заходи

В управлінні постійно проводиться аналіз існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів управління при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних. Керівництво управління націлює спеціалістів при вирішенні питань ставити в основу вибору загальнодержавні інтереси, загальногромадське благо, не припускаючи при цьому зловживання владою та дотримуючись мети, задля досягнення якої йому було надано такі повноваження.

У зв’язку зі зміною структури управління та введенням в дію нового  штатного розпису у звітному періоді проаналізовані існуючі та затверджені нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників управління, в яких конкретизовані завдання і функції та визначений такий розподіл службових повноважень, що забезпечує взаємний контроль за прийняттям рішень (здійсненням операцій) та враховано відповідність антикорупційному законодавству України та підзаконним актам.

Здійснюється дослідження фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень. Під час проведення аудиту у І кварталі цього року  перевірено матеріали пенсійної справи працівника, на користь якого прийнято рішення щодо пенсійного забезпечення (призначено пенсію на випадок втрати годувальника начальнику відділу обслуговування громадян Крістіній Надії Едуардівні, яка встановила опіку над племінницею Кирилюк А. Є. за померлу матір Кирилюк О. В), порушень не встановлено.

Постійно здійснюється моніторинг адміністративних витрат та аналізуються причини їх зростання. Збільшення витрат відбувається не за рахунок кількісних показників, а за рахунок підвищення цін на товари, роботи і послуги та тарифів на комунальні послуги і енергоносії.

Продовжується впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна" здійснює відділ обслуговування громадян, а підготовку документів про призначення (перерахунок) пенсій проводять спеціалісти відділів з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій    № 1 та № 2.

3. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

Проводиться щоквартальний моніторинг виконання управлінням антикорупційних заходів.

Сектором по роботі з персоналом забезпечено реєстрацію повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб управління. На тематичному стенді в приміщенні управління розміщена інформація про контактні дані осіб, відповідальних за дотримання антикорупційного законодавства в управлінні, головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області та Пенсійного фонду України. За січень-вересень 2017 року в управлінні не було звернень з приводу перевірки інформації щодо можливого порушення антикорупційного законодавства посадовими особами управління (в тому числі анонімних звернень).

Для залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій у звітному періоді двічі проведено День Пенсійного фонду, а також постійно проводиться анкетування громадян, які звертаються до управління.

В Первомайському об’єднаному управлінні ПФУ Миколаївської області забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, яка отримана, створена, або знаходиться у володінні органів ПФУ. З цією метою використовуються інформаційні стенди, які розміщені в приміщеннях управління, буклети, публікації в друкованих засобах масової інформації, офіційних сайтах Первомайської міської ради і Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області та на сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області в мережі Facebook, а також своєчасно у відповідності до чинного законодавства надається інформація по індивідуальним запитам громадян. За січень-вересень 2017 року до управління не надходили запити на публічну інформацію.

4. Удосконалення роботи з персоналом

Добір кадрів в управлінні здійснюється на засадах неупередженого конкурсного відбору. У січні-вересні 2017  року за результатами конкурсу призначені 4 особи. Для підвищення рівня професійної компетентності працівників в структурних підрозділах проводяться технічні навчання. У звітному періоді підвищення кваліфікації пройшла перший заступник начальника управління Калінічева О.Ю. на тему «Європейська інтеграція України», завідувач сектору адміністрування та захисту інформаційно-аналітичних систем Січкаренко Р.В. на тему «Розвиток інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України», завідувач сектору по роботі з персоналом Романюк Т.М. на тему  «Практичні аспекти організації роботи служб персоналу територіальних управлінь Пенсійного фонду України», начальник управління Любченко В.В. на тему «Основні напрямки розвитку та шляхи вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України».

В управлінні постійно проводиться моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Станом на  01 жовтня 2017 року в управлінні працюють 6 близьких осіб (1 особа перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами), які не перебувають у прямому підпорядкуванні і при виконанні своїх функціональних обов’язків напряму не взаємодіють.

Забезпечено надання допомоги працівникам управління у заповненні декларацій, а також проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) і управлінні та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

В управлінні постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед працівників управління щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців. У звітному періоді питання дотримання вимог щодо етики поведінки державного службовця та антикорупційного законодавства розглядалося на загальних зборах трудового колективу 10 лютого 2017 року. Стан підготовки до  електронного декларування та подання е-декларацій працівниками управління неодноразово заслуховувався на апаратних нарадах, правових навчаннях.

5. Сфера публічних фінансів

Оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України здійснюється вчасно, в порядку, встановленому чинним законодавством.  Річний план, додаток до річного плану та зміни до них  оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження тендерним комітетом.

Управлінням здійснюється постійний контроль за формуванням потреби та проведенням фінансування пенсійних виплат. Здійснюються перевірки виплатних об’єктів поштового зв’язку національного оператора поштового зв’язку та банків.

Закупівлі управлінням відбуваються  з використанням електронної системи закупівель  в порядку, визначеному законодавством. З початку року було укладено 2 договори  з використанням електронної системи закупівель, а саме: з  товариством з обмеженою відповідальністю «Комунсервіс Тепло» та Публічним акціонерним товариством «Миколаївобленерго».

В управлінні здійснюється моніторинг організації та проведення процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

6. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування

На постійній основі в управлінні запроваджена система правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства. У звітному періоді проведено 18 правових навчань, в т.ч. 8 з питань антикорупційного законодавства. Також для кращого сприйняття, розуміння працівниками вимог антикорупційного законодавства та неухильного їх виконання в кожному робочому кабінеті є роздрукований матеріал роз'яснення щодо конфлікту інтересів та поради державному службовцю щодо антикорупційної поведінки.

В 2017 році оприлюднені звіти про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупційним проявам за 2016 рік, І та ІІ квартали 2017 року шляхом розміщення на тематичному стенді в приміщенні управління та публікації на офіційних веб-сайтах Первомайської райдержадміністрації та міської ради.

Завідувач сектору
по роботі з персоналом                                              Т. М. Романюк

Із рубрики «Питання – відповіді»

Чи проводиться перерахунок пенсії в зв’язку зі збільшенням середньої заробітної плати?

Частиною 2 статті 42 Закону № 1058 передбачено щороку здійснювати перерахунок раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.

Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України. Такий перерахунок пенсії проводився щороку з 01 березня.

Законом України від 27.03.2014 № 1166-VІІ “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” до стабілізації економічної ситуації в країні зупинено дію частини другої статті 42 Закону №1058.Тобто, починаючи з 01 березня 2014 року, перерахунки пенсій в зв’язку із зростанням показника середньої заробітної плати по Україні не проводяться.

З якого часу при нарахуванні пенсії враховується страховий стаж для жінок 30 років? Чим відрізняється мінімальний розмір пенсії від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність?

Відповідно до статті 26 Закону України від 07.03.2003 № 1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон № 1058), із змінами внесеними Законом України від 08.07.2011 № 3668-VІ “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, який набув чинності з 01.10.2011, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Згідно із статтею 28 Закону № 1058 мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено частиною першою цієї статті (менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок), пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

Відповідно до Закону України від 21.12.2016 № 1801-VІІІ “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. складає 1247 грн., з 01.05.2017 – 1312 грн., з 01.12.2017 – 1373 грн.

Отже, при наявності страхового стажу у жінок 30 років, у чоловіків 35 років мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який в даний час (вересень 2017 року) становить 1312 грн.

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ СВОЇХ РОДИЧІВ?

Відповідно  до Закону України „Про захист персональних даних” № 2297- VI від 01 червня 2010 р. (далі Закон № 2297), персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конституція України визначає, що інформація про особисте та сімейне життя особи, тобто персональні дані про неї, — це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в різних сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Закон України про «Захист персональних даних» регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних. Він спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних. Обробка та розповсюдження даних про фізичну особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В цьому випадку під Законами розуміються всі інші Закони, які надають право на обробку персональних даних із зазначенням чіткого переліку таких даних.

Закон також дозволяє здійснювати обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних, якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту його життєво важливих інтересів. У такому випадку обробляти дані без згоди суб’єкта персональних даних можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

Так, наприклад, при зверненні майбутнього пенсіонера для оформлення пенсії, він подає до органів Пенсійного фонду такі документи як: паспорт, ідентифікаційний номер, трудову книжку, військовий квиток, документи про освіту тощо. Отже, саме ці документи містять інформацію про персональні дані особи. А коли пенсіонеру вже оформлено пенсію, то саме дані про розмір пенсії, її вид та складові, про строки виплати є персональними даними цієї особи. До персональних даних належать також відомості з єдиного держаного  реєстру  застрахованих  осіб,  тобто  дані  у  формі  довідок  ОК-5, ОК-7.

Враховуючи вищевикладене, Первомайське об’єднане управління ПФУ  Миколаївської області повідомляє, що спеціалісти управління, на підставі закону, не мають права надавати стороннім людям (навіть якщо вони є родичами) інформацію про вид, строки та розмір пенсії, а також іншу інформацію про пенсіонера або індивідуальні відомості про застраховану особу, окрім випадків надання нотаріально засвідченої довіреності.

Керівництво Первомайського
об’єднаного управління ПФУ
Миколаївської області

Стаж для призначення пенсії

На сьогоднішній день пенсійна реформа посилює вимоги до стажу, який потрібний для призначення пенсійних виплат. Говорячи про стаж, слід відмітити, що пенсійне та соціальне законодавство містить декілька понять щодо стажу роботи. Назвемо основні з них.

Трудовий стаж – це періоди офіційної трудової діяльності, підтверджені записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, безперервний та спеціальний стаж роботи.

Страховий стаж – це період часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за яку щомісяця сплачувалися внески в розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Спеціальний стаж – це загальна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дають право на дострокове призначення пенсії.

Пільговий стаж – це період трудової діяльності у шкідливих або спеціальних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників по яким період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами КМУ.

Саме з 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» введено поняття страхового стажу. Відтак, вже не має значення скільки фактично людина відпрацювала, важливо протягом якого періоду і скільки роботодавець сплачував за неї внески до Пенсійного фонду.  Страховий стаж (починаючи з 01.01.2004 р.) обчислюється органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди, до його впровадження – на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Основним документом, що підтверджує стаж до 1 січня 2004 року є трудова книжка.

Наприклад, щоб дізнатися які періоди  трудової діяльності зараховані  до страхового стажу після 1 січня 2004 року, особа може звернутися з паспортом та ідентифікаційним кодом до органу Пенсійного фонду і отримати так звані індивідуальні відомості  про себе, як про застраховану особу (форма ОК-5). В цій формі зазначено, де працювала особа з 2000 року, хто був її роботодавцем, якою є сума заробітку, що буде враховано для пенсії, чи сплачувалися страхові внески до ПФУ і скільки днів страхового стажу зараховано за кожен місяць.

Важливо відмітити, що відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» без сплати внесків до Пенсійного фонду, до 1 січня 2004 року в стаж для пенсії включається:

 • строкова служба  армії;
 • догляд за дитиною-інвалідом;
 • військова (не строкова) служба;
 • відпустка  в зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка по догляду за дитиною до  трьох років;
 • строкова альтернативна служба;
 • перебування на фронті чи участь у бойових діях;
 • період перебування за кордоном жінок чи чоловіків дипломатів під час служби;
 • інвалідність через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання;
 • служба у воєнізованих формуваннях, гірсько рятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених згідно законодавства України;
 • строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку /перепідготовку і підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю;
 • догляд за інвалідом І групи, особи похилого віку, що потребує постійного догляду або досягла 80 років, якщо такий догляд здійснюється непрацюючою працездатною особою;
 • навчання в вищих та середніх спеціальних учбових закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі та ординатурі;
 • період проживання жінок офіцерів, прапорщиків і мічманів, а також військовослужбовців понадстрокової служби з чоловіками  в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю (не більше 10 років).

Якщо говорити про стаж набутий за кордоном, то треба відмітити, що зарахування такого стажу для пенсії залежить від наявності міжнародних договорів про пенсійне забезпечення між Україною і країнами, в яких працюють чи працювали українці.

Підсумовуючи вище сказане, треба зауважити, що для повного зарахування стаж має бути коректний та підтверджений. Тобто, за період до 1 січня 2004 року, коли стаж рахується по трудовій книжці, всі записи в ній мають бути чіткими, коректними, підтвердженими підписами, печатками та посиланням на відповідні документи. І дані, що накопичуються в системі персоніфікованого обліку з січня 2004 року, також мають бути коректними і повними. Тому рекомендуємо майбутнім пенсіонерам завчасно звертатися до органів Пенсійного фонду для правової оцінки документів, необхідних для призначення пенсії, щоб у разі виникнення розбіжностей чи неточностей, можна було вчасно їх виправити.

В. Любченко, начальник Первомайського
об’єднаного управління Пенсійного фонду
України Миколаївської області

Звільнення: відповідальність та строки проведення повного розрахунку

Законодавством про працю встановлено, що при звільненні працівника роботодавець зобов’язаний видати йому належним чином оформлену трудову книжку та провести з ним повний розрахунку і здійснити виплату всіх належних йому сум.

Так, нормами статей 47 та 116 КЗпП визначено, що роботодавець зобов’язаний в день звільнення (останній день роботи) видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним повний розрахунок щодо виплати всіх належних йому сум. Роботодавець також зобов’язаний письмово повідомити працівника про нараховані суми, належні йому при звільненні, перед виплатою зазначених сум. А згідно зі статті 49 КЗпП роботодавець також зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

За нездійснення розрахунку  при звільненні в установлені строки законодавством передбачено цілу низку можливих санкцій. Зокрема,  стаття 117 КЗпП  передбачає, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у законодавчо визначені строки, при відсутності спору про їх розмір, роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Крім того, у разі не здійснення повного розрахунку з працівником у день звільнення, є підстави для застосування до органу, де він працював, фінансових санкцій за порушення законодавства про працю (у розмірі мінімальної заробітної плати). Крім застосування фінансових санкцій до державного органу чи органу місцевого самоврядування, статтею 265 КЗпП визначено, що посадові особи органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть безпосередню відповідальність згідно з чинним законодавством,  тобто адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.

Подання електронної декларації при звільненні

Статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції»  встановлено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які припиняють діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, яка має містити інформацію станом на останній день такого періоду. До того ж, така декларація подається не пізніше дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, тобто в день звільнення, який є останнім робочим днем.

Іноді трапляється так, що роботодавець зволікає з остаточним розрахунком при звільненні і не надає довідку про доходи за відповідний період для заповнення декларації. В такому випадку працівнику рекомендується письмово звернутися до керівника органу з вимогою надати інформацію про належні йому нарахування, офіційно зареєструвати таку вимогу, не забуваючи про відмітку на власному екземплярі.

Далі працівникові слід все ж таки заповнити е-декларацію в день звільнення. Адже, згідно  із законодавством, особа протягом семи днів може внести уточнення у свою декларацію без звернення до НАЗК. Тут слід зауважити, що протягом семи днів суб’єкт декларування має право лише один раз подати виправлену декларацію. Щоб внести виправлення в декларацію після закінчення 7-денного строку треба повідомляти НАЗК через персональний електронний кабінет і подати виправлену декларацію згідно рішення уповноваженої особи НАЗК та у визначені нею терміни.

Що стосується відповідальності, то зазначення в декларації з прямим умислом  і завідомо недостовірних відомостей може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Але для притягнення до такої відповідальності треба довести наявність такого умислу.

Якщо ж  при поданні декларації допущені помилки на незначну суму та без прямого умислу, то скоріш за все, обійдеться лише поясненням.

А ось вже за неподання чи несвоєчасне подання декларації, зокрема при звільненні, можна потрапити під дії штрафних санкцій.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області пропонує поспілкуватися щодо актуальних питань пенсійного забезпечення різних категорій громадян

- 15 серпня з 9.00 до 12.00 години з начальником управління Любченко Валентиною Володимирівною за телефоном: 4-27-06;

- 18 серпня з 9.00 до 12.00 години з заступником начальника управління Сліпченко Ганною Миколаївною  за телефоном: 4-22-71.

Звіт про виконання вимог антикорупційного законодавства
в Первомайському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області у І півріччі 2017 року

Відповідно до законів України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, “Про запобігання корупції”, наказу Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30 “Про програму ПФУ щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік” в Первомайському об’єднаному управлінні ПФУ Миколаївської області наказом від 16.03.2017 року № 56 затверджений План заходів з реалізації названої програми на 2017 рік.

Пріоритетним напрямком діяльності управління є недопущення виникнення причин та умов, що сприяють проявам корупції.

У зв’язку зі зміною структури управління та введенням в дію нового  штатного розпису у звітному періоді проаналізовані існуючі та затверджені нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників управління, в яких конкретизовані завдання і функції та визначений такий розподіл службових повноважень, що забезпечує взаємний контроль за прийняттям рішень (здійсненням операцій) та враховано відповідність антикорупційному законодавству України та підзаконним актам.

Здійснюється дослідження фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень. У І кварталі цього року головним управлінням ПФУ в Миколаївській області було здійснено аудиторську перевірку, за результатами якої порушень не встановлено.

Обслуговування громадян та обробка пенсійної документації здійснюється на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна" здійснює відділ обслуговування громадян, а підготовку документів про призначення (перерахунок) пенсій проводять спеціалісти відділів з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій    № 1 та № 2.

Сектором по роботі з персоналом забезпечено реєстрацію повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб управління. На тематичному стенді в приміщенні управління розміщена інформація про контактні дані осіб, відповідальних за дотримання антикорупційного законодавства в управлінні, головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області та Пенсійного фонду України. За січень-червень 2017 року в управлінні не було звернень з приводу перевірки інформації щодо можливого порушення антикорупційного законодавства посадовими особами управління (в тому числі анонімних звернень).

Для залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій у звітному періоді двічі проведено День Пенсійного фонду, а також постійно проводиться анкетування громадян, які звертаються до управління.

В Первомайському об’єднаному управлінні ПФУ Миколаївської області забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, яка отримана, створена, або знаходиться у володінні органів ПФУ. З цією метою використовуються інформаційні стенди, які розміщені в приміщеннях управління, буклети, публікації в друкованих засобах масової інформації та на сторінці головного управління ПФУ в Миколаївській області в мережі Facebook, а також своєчасно у відповідності до чинного законодавства надається інформація по індивідуальним запитам громадян. За січень-червень 2017 року до управління не надходили запити на публічну інформацію.

Добір кадрів в управлінні здійснюється на засадах неупередженого конкурсного відбору. У першому півріччі 2017  року за результатами конкурсу призначені 5 осіб.

В управлінні постійно проводиться моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Станом на  01 липня 2017 року в управлінні працюють 6 близьких осіб, які не перебувають у прямому підпорядкування і при виконанні своїх функціональних обов’язків напряму не взаємодіють.

Оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів ПФУ здійснюється вчасно, в порядку, встановленому чинним законодавством.  Річний план, додаток до річного плану та зміни до них  оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження тендерним комітетом.  

Здійснюється постійний контроль за формуванням потреби та проведенням фінансування пенсійних виплат, систематично перевіряються виплатні об’єкти поштового зв’язку та банківські установи.

В управлінні забезпечено організацію та проведення процедур закупівель з недопущенням поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою, створені оптимальні умови для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

На постійній основі в управлінні запроваджена система правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства. У звітному періоді проведено 12 правових навчань, в т.ч. 6 з питань антикорупційного законодавства.

Усі працюючі державні службовці своєчасно подали декларації про доходи за 2016 рік. Стосовно 1 особи, яка звільнилася та несвоєчасно подала декларацію, надіслано повідомлення НАЗК.

До уваги платників фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку.

Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області повідомляє, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законами від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та від 21.12.2016 № 1797-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774.

Так з 1 січня 2017 року для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2017 рік складатиме – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).

Для фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, та скористалися зазначеною нормою, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Проте хочеться звернути увагу платників 1 групи на те, що починаючи з січня 2004 року до страхового стажу, що дає право на призначення пенсії, враховуються лише періоди протягом яких сплачені внески до Пенсійного фонду в сумі не меншій за мінімальний внесок. (Мінімальний внесок визначається як добуток мінімальної зарплати та тарифу по сплаті внесків).

У випадку несплати чи часткової сплати враховується лише період, пропорційний кількості днів, за які фактично сплачено єдиний внесок.

Для зарахування повного стажу необхідно, щоб розмір нарахованої заробітної плати був не нижчим за законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати та повністю сплачений єдиний внесок.

Перший заступник начальника  управління                                 О.  Калінічева

І знову про легалізацію заробітної плати

Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України нагадує про дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Статтею 43 Конституції України гарантовано кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від норми визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

Проте, деякі роботодавці ігнорують зазначені конституційні норми і змушують робітників працювати без оформлення трудових відносин, видаючи працівникам зарплату готівкою «у конвертах». У цьому випадку йдеться про «тіньові» заробітки, з яких не утримуються податки та не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду.

Працівники, які отримають заробітну плату «у конвертах» не мають доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати, страхового стажу та позбавлені соціального захисту.

Страховий стаж напряму пов'язаний з розміром сплачених страхових внесків та обчислюється в місяцях. Повний місяць буде зараховано до страхового стажу, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню або брала добровільну участь за умов, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Студенти, які на сьогоднішній день навчаються, не є застрахованими особами, тому що за них не сплачувалися внески до Пенсійного фонду, відповідно до стажу навчання  не зараховується.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року N2464-VI особа, яка досягла 16 років має право добровільно застрахуватися та сплачувати за себе внески не менше мінімального розміру. На сьогодні ця сума складає 704 грн.. Вона визначається як добуток мінімального розміру заробітної  плати (3200,00грн.) на розмір страхового внеску (розмір страхового внеску в 2017 році становить 22% ).

Головний спеціаліст
фінансово-економічного відділу                                              С.О.Чернишевська

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області пропонує поспілкуватися:

- 18 травня з 9.00 до 12.00 години з заступником начальника управління Сліпченко Ганною Миколаївною щодо перерахунку пенсій з 01 травня 2017 року за телефоном: 4-22-71;

- 23 травня з 9.00 до 12.00 години з начальником управління Любченко Валентиною Володимирівною щодо актуальних питань пенсійного забезпечення різних категорій громадян за телефоном: 4-27-06.

Про перерахунок пенсій

Шановні одержувачі пенсій, Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області надає коротке роз’яснення щодо перерахунку пенсій з 01 травня 2017 року.

З 1 травня 2017 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII встановлено розміри прожиткового мінімуму, зокрема:

на одну особу в розрахунку на місяць – 1624 грн.,

для працездатних осіб – 1684 грн.,

для непрацездатних осіб – 1312 грн.

Види виплат, які будуть збільшені у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму:

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1312,00 грн. провадиться перерахунок:

мінімального розміру пенсії за віком та доплати за понаднормативний стаж (непрацюючим пенсіонерам);

пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

мінімального розміру пенсії по втраті годувальника;

мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;

підвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;

надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;

підвищень, передбачених Законом України "Про жертви нацистських переслідувань";

мінімальної пенсійної виплати інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам війни та учасникам бойових дій;

державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп та інших інвалідів війни 1,2,3 груп;

мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві                     або профзахворювання;

щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 року №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" для одержувачів таких видів пенсійних виплат:

за віком/ за вислугу років, яким встановлено 1, 2 або 3 групу інвалідності;

у разі втрати годувальника;

по інвалідності, соціальних пенсій по інвалідності для інвалідів 1, 2 та 3 груп; дітям-інвалідам.

Мінімальний розмір пенсії за віком збільшиться з 1247 грн. до 1312 грн.

Мінімальний розмір пенсії шахтарям збільшиться з 3741,00 грн. до 3936,00 грн. (1312 грн. х 3).

Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців збільшиться з 2494,00 грн. до 2624,00 грн. (1312 грн. х 2)

Мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни, інвалідам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасникам бойових дій збільшиться:

І гр.    з 3553,95 грн. до 3739,20грн.

ІІ гр.   з 3179,85 грн. до 3345,60 грн.

ІІІ гр.  з 2805,75 грн. до 2952,00 грн.

УБД    з 2057,55 грн. до 2164,80 грн.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі  – 1624.00 грн. провадиться перерахунок:

надбавок особам, які мають статус «Почесний донор СРСР», «Почесний донор України», тобто розмір надбавки збільшиться з 154,40 грн. (1544 х 10%) до 162,40 грн. (1624 х 10%).

Після перерахунку розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати 10740 грн.

Виплата працюючим пенсіонерам

Виплата пенсії працюючим пенсіонерам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту") провадиться у розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2017 – 1968,00 грн. ( 1312,00 грн. х 150%).

Шляхом встановлення фіксованих розмірів доплат до підвищень, передбачених Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", провадиться перерахунок:

Доплати до підвищення членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге – 70,58 грн.

При цьому загальний розмір підвищення (з доплатою) залишається в абсолютній сумі, встановленій на 30.04.2017 р.:

членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге – 398,58 грн. (1312 грн. * 25% + 70,58 грн.)

Виплата перерахованих пенсій

В травні місяці пенсіонери у свій день виплати одержать пенсію за травень у перерахованому розмірі

Відсутність права на перерахунок або обчислення складових розмірів пенсійних виплат провадиться з абсолютної суми.

1. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2017 року – 1312,00 грн. не провадиться перерахунок:

працюючим пенсіонерам – доплати до мінімального розміру пенсії за віком та доплати за понаднормативний стаж;

підвищення дітям війни відповідно до Закону України "Про соціальний захист дітей війни";

додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2. Розмір щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 року №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян", не переглядається якщо одержувачі пенсій не є інвалідами 1,2 або 3 групи, дітьми-інвалідами та не отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Індексація пенсій

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій 103% здійснюється наростаючим підсумком починаючи з січня 2016 року.

Оскільки обчислений наростаючим підсумком з січня 2016 року індекс споживчих цін для проведення індексації не перевищив поріг індексації, 103%, в травні 2017 року відсутні підстави для проведення індексації пенсій місяць підвищення яких встановлено починаючи з грудня 2015 року і пізніше.

Також не  збільшиться розмір пенсійної виплати у випадках, коли розмір підвищення після перерахунку менше розміру збереженої індексації.

Утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору провадиться з суми пенсійних виплат або щомісячного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – 12470,00 грн. (1247,00 грн. х 10) – у частині такого перевищення.

Ставка податку становить 18 відсотків та військового збору 1,5 відсотка бази оподаткування у частині такого перевищення.

Зазначене не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Приклади перерахунків пенсій з 1 травня 2017 року у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму

Приклад № 1. Гр. Б., інвалід ІІ групи, отримує пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1, шахтар, страховий стаж – 57 років,

в т.ч. стаж роботи з підземними умовами 23 роки, заробітна плата – 2942,97 грн.  Має статус неповнолітнього в’язня.

 

Розмір пенсії станом на
01.12.2016, грн.

Розмір пенсії станом на
01.05.2017, грн.

Збільшення, грн.

Мінімальний розмір пенсії

3741,00

3936,00
(1312 х 3)

195,00

Підвищення неповнолітньому в’язню

498,80
(1247*40%)

524,80
(1312*40%)

46,80

Разом

4239,80

4460,80

221,00

Загальний розмір пенсійної виплати збільшився на 221,00 грн.

Приклад № 2. Громадянка Б. отримує пенсію за віком з 2001 року. Страховий стаж – 30 років 4 місяці 12 днів, заробітна плата 1392,08 грн. Не працює.

 

Розмір пенсії станом на
01.12.2016, грн.

Розмір пенсії станом на
01.05.2017, грн.

Збільшення, грн.

Основний розмір

570,06

570,06

 

Доплата до мінімального розміру

676,94

741,94

 

Мінімальний розмір пенсії

1247,00

1312,00

65,00

Доплата за 10 років понаднормового стажу

57,01
(570,06 х 10%)

57,01
(570,06 х 10%)

 

Доплата з 01.05.2012

87,19

87,19

 

Разом

1391,20

1456,20

65,00

Загальний розмір пенсійної виплати збільшився на 65,00 грн.

Приклад 3. Гр. Б. (жінка) отримує пенсію за віком, з 2001 року. Страховий стаж - 30 років 4 місяці 12 днів, заробітна плата 4392,08 грн., не працює.

 

Розмір пенсії станом на
01.12.2016, грн.

Розмір пенсії станом на
01.05.2017, грн.

Збільшення, грн.

Основний розмір

1798,56

1798,56

 

Доплата за 10 років понаднормового стажу

124,70
(1247,00 х 10%)

131,20
(1312,00 х 10%)

6,50

Доплата з 01.05.2012

87,19

87,19

 

Разом

2010,45

2016,95

6,50

Загальний розмір пенсійної виплати збільшився на 6,50 грн.

Приклад 4. Гр. Ф. (чол.) інвалід війни ІІ групи, отримує пенсію за віком, стаж роботи 25 років. Заробітна плата 1421,50 грн.

 

Розмір пенсії станом на
01.12.2016, грн.

Розмір пенсії станом на
01.05.2017, грн.

Збільшення, грн.

Розмір пенсії (255 % від прожиткового мінімуму)

3179,85

3345,60

165,75

Пенсія за особливі заслуги перед Україною
(24 % прожиткового мінімуму)

299,28
(1247,00 грн. х 24%)

314,88
(1312,00 грн. х 24%)

15,60

Разом

3479,13

3660,48

181,35

Загальний розмір пенсійної виплати збільшився на 181,35 грн.

Приклад 5. Гр. Б. (жінка) отримує пенсію за віком, з 2001 року. Страховий стаж - 30 років 4 місяці 12 днів, заробітна плата 4392,08 грн. не працює. До розміру пенсії встановлено надбавка, як донору.

 

Розмір пенсії станом на
01.12.2017, грн.

Розмір пенсії станом на
01.05.2017, грн.

Збільшення, грн.

Основний розмір

1798,56

1798,56

 

Доплата за 10 років понаднормового стажу

124,70

131,20

6,50

Доплата з 01.05.2012

87,19

87,19

 

Надбавка донору

154,40

162,40

8,00

Разом

2164,85

2179,35

14,50

Загальний розмір пенсійної виплати збільшився на 14,50 грн.

Приклад 6. Гр. М. (чоловік) отримує пенсію за віком, з 1985 року. Страховий стаж - 52 роки 6 місяців 10 днів, заробітна плата 2500,28 грн., не працює. До розміру пенсії встановлено підвищення, як учаснику війни, нагородженому медаллю.

 

Розмір пенсії станом на
01.11.2016, грн.

Розмір пенсії станом на
01.05.2017, грн.

Збільшення, грн.

Основний розмір

1772,07

1772,07

 

Доплата за 27 років понаднормового стажу

336,69

354,24

17,55

Підвищення по ст.42 з 01.03.2011, 01.03.2012

88,47

88,47

 

Підвищення учаснику війни, нагородженому медаллю

187,05

196,80

9,75

Доплата учаснику війни, нагородженому медаллю

62,35

65,60

3,25

Фіксована індексація

39,30

8,75

- 30,55

Разом

2485,93

2485,93

0

Загальний розмір пенсійної виплати не збільшився.

Валентина Любченко
начальник Первомайського
об’єднаного управління ПФУ
Миколаївської області

Легалізація заробітної плати - запорука гідної пенсії

У нинішніх кризових умовах важливою темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у «конвертах», реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Працівники, які одержують гроші «в конвертах», є заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій. Він виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.

Для призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страху­вання» потрібно викона­ти дві умови: досягти віку, встановленого зако­ном, і мати не менш як 15 років страхового стажу. Розмір пенсії залежати­ме від тривалості страхо­вого стажу й розміру отримуваної працівни­ком заробітної плати, з якої було сплачено стра­хові внески до Пенсійно­го фонду (з 2011 року – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Що більша тривалість страхового стажу та ви­щий розмір зарплати, то вищий розмір пенсії.

Законодавство передба­чає мінімальний розмір пенсії за віком, який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб при наявності у чолові­ків 35, а у жінок 30 років страхового стажу і максимальний, який встановлюється на рівні 10 прожиткових мініму­мів для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2004 року для призначення пенсії об­числюється страховий стаж – період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено стра­хові внески в сумі не мен­шій, ніж мінімальний страховий внесок. При цьому страховий стаж обчислюють територі­альні органи Пенсійного фонду за даними, що міс­тяться в системі персоні­фікованого обліку.

Періоди трудової та ін­шої діяльності до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу в по­рядку і на умовах, перед­бачених законодавством, яке діяло раніше, тобто відповідно до статей 56–63 Закону України «Про пенсійне забезпечення». У цьому випадку стаж об­числюється за даними трудової книжки та ін­ших підтверджувальних документів.

Якщо особа працює неофіційно, тобто отримує заробітну плату в «кон­верті», до страхового ста­жу цей період не буде за­раховано, бо не сплачува­лися внески на пенсійне страхування. Якщо робо­тодавець офіційно ви­плачує мінімальну (чи навіть нижчу за міні­мальну) зарплату, а ре­шту – в «конверті», тоді до страхового стажу буде зараховано тільки той період і в тому розмірі, за який сплачено внески.

Якщо, приміром, на момент призначен­ня працівникові пен­сії підприємство за якийсь період не сплатило страхові внески до Пенсійно­го фонду, то пенсія при­значається без урахуван­ня періоду, за який від­сутня інформація про сплату страхових внесків до фонду. Після надхо­дження даних про сплату страхових внесків прова­диться перерахунок пен­сії з урахуванням цього періоду з моменту при­значення пенсії.

Слід мати на увазі, що у разі існування на підпри­ємстві заборгованості зі сплати страхових вне­сків підприємство не може сплатити внески до Пенсійного фонду лише за конкретного працівни­ка для зарахування йому відповідного періоду ро­боти до страхового стажу під час призначення пен­сії. Чинним законодав­ством така можливість для підприємств не пе­редбачена.

Якщо працівникові змен­шують заробітну плату, приміром, у зв’язку з пе­реведенням на роботу на неповний робочий день, це негативно позначить­ся на його пенсійному за­безпеченні, а саме:

– якщо сума заробітку у відповідно відпрацьова­них місяцях є нижчою, ніж мінімальний розмір заробітної плати, то до страхового стажу для призначення пенсії ці мі­сяці роботи зараховують­ся не в повному обсязі, а лише пропорційно спла­ченим внескам;

– знижений розмір отри­муваної заробітної плати у зазначений період при­зведе до зниження коефі­цієнта заробітку й відпо­відно – до зменшення розміру пенсії;

– якщо працівник зайня­тий на роботах зі шкідли­вими й важкими умова­ми праці, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, то не­повна зайнятість може позбавити його права на пільгове пенсійне забез­печення (приміром, пра­во на пенсію за списками № 1 і № 2 мають лише пра­цівники, зайняті на робо­тах зі шкідливими та важкими умовами праці повний робочий день).

Таким чином, зарахуван­ня того чи іншого періо­ду трудової діяльності до страхового стажу та як це позначиться на розмі­рі пенсії залежать від факту та суми сплачених страхових внесків.

Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату «в конвертах» позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Наймаючись на роботу, слід пам’ятати, що заробітна плата, яка виплачується у «конвертах» - це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника. Це, перш за все, ризик залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Подбайте про це якомога раніше!

Про виконання Первомайським об’єднаним управлінням ПФУ Миколаївської області за 1 квартал 2017 року
Плану заходів з реалізації Програми ПФУ
щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік

Відповідно до законів України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, “Про запобігання корупції”, наказу Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30 “Про програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік” в Первомайському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області згідно затвердженого Плану здійснювалися антикорупційні заходи.

1. Удосконалення нормативно-правової бази

1.1. З метою забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам в управлінні здійснюється моніторинг нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, вивчаються нові законодавчі акти.

1.2. На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду України. Пропозиції, щодо необхідності їх перегляду, включаючи врегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей не надавались.

2. Організаційно-управлінські заходи

2.1. В управлінні постійно проводиться аналіз існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів управління при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних. Керівництво управління націлює спеціалістів при вирішенні питань ставити в основу вибору загальнодержавні інтереси, загально громадське благо, не припускаючи при цьому зловживання владою та дотримуючись мети, задля досягнення якої йому було надано такі повноваження.

2.2. У зв’язку зі зміною структури управління та введенням в дію нового  штатного розпису у звітному періоді проаналізовані існуючі та затверджені нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників управління, в яких конкретизовані завдання і функції та визначений такий розподіл службових повноважень, що забезпечує взаємний контроль за прийняттям рішень (здійсненням операцій) та враховано відповідність антикорупційному законодавству України та підзаконним актам.

2.3. Здійснюється дослідження фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень.

2.4. Для вивчення реального стану роботи спеціалістів управління щодо організації прийому громадян планується проводити, починаючи з другого кварталу, оперативні перевірки за принципом «таємного покупця» із залученням представників громадськості.

2.5. Постійно здійснюється моніторинг адміністративних витрат та аналізуються причини їх зростання. Збільшення витрат відбувається не за рахунок кількісних показників, а за рахунок підвищення цін на товари, роботи і послуги та тарифів на комунальні послуги і енергоносії.

2.7. Продовжується впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна" здійснює відділ обслуговування громадян, а підготовку документів про призначення (перерахунок) пенсій проводять спеціалісти відділів з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій    № 1 та № 2.

3. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

3.1 Проводиться щоквартальний моніторинг виконання управлінням антикорупційних заходів.

3.2. Сектором по роботі з персоналом забезпечено реєстрацію повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб управління. На тематичному стенді в приміщенні управління розміщена інформація про контактні дані осіб, відповідальних за дотримання антикорупційного законодавства в управлінні, головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області та Пенсійного фонду України. За січень-березень 2017 року в управлінні не було звернень з приводу перевірки інформації щодо можливого порушення антикорупційного законодавства посадовими особами управління (в тому числі анонімних звернень).

3.3. Для залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій у звітному періоді проведено День Пенсійного фонду, а також постійно проводиться анкетування громадян, які звертаються до управління.

3.4. В Первомайському об’єднаному управлінні ПФУ Миколаївської області забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, яка отримана, створена, або знаходиться у володінні органів ПФУ. З цією метою використовуються інформаційні стенди, які розміщені в приміщеннях управління, буклети, публікації в друкованих засобах масової інформації та на сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області в мережі Facebook, а також своєчасно у відповідності до чинного законодавства надається інформація по індивідуальним запитам громадян. За І квартал 2017 року до управління не надходили запити на публічну інформацію.

4. Удосконалення роботи з персоналом

4.1. Добір кадрів в управлінні здійснюється на засадах неупередженого конкурсного відбору. У першому кварталі 2017  року за результатами конкурсу призначені 5 осіб. Для підвищення рівня професійної компетентності працівників в структурних підрозділах проводяться технічні навчання. У звітному періоді підвищення кваліфікації пройшла перший заступник начальника управління Калінічева О.Ю. на тему «Європейська інтеграція України» та завідувач сектору адміністрування та захисту інформаційно-аналітичних систем Січкаренко Р.В. на тему «Розвиток інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України».

4.2. В управлінні постійно проводиться моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Станом на 01 квітня 2017 року в управлінні працюють 6 близьких осіб, які не перебувають у прямому підпорядкування і при виконанні своїх функціональних обов’язків напряму не взаємодіють.

4.3. - 4.4. Забезпечено надання допомоги працівникам управління у заповненні декларацій, а також проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) і управлінні та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

4.5. В управлінні постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед працівників управління щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців. У звітному періоді питання дотримання вимог щодо етики поведінки державного службовця та антикорупційного законодавства розглядалося на загальних зборах трудового колективу 10 лютого 2017 року. Стан підготовки до  електронного декларування та подання е-декларацій працівниками управління неодноразово заслуховувався на апаратних нарадах.

5. Сфера публічних фінансів

5.1. Оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України здійснюється вчасно, в порядку, встановленому чинним законодавством.  Річний план, додаток до річного плану та зміни до них  оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження тендерним комітетом.  

5.2. Управлінням здійснюється постійний контроль за формуванням потреби та проведенням фінансування пенсійних виплат. Здійснюються перевірки виплатних об’єктів поштового зв’язку національного оператора поштового зв’язку та банків.

5.3. Закупівлі управлінням відбуваються  з використанням електронної системи закупівель  в порядку, визначеному законодавством.

5.4. В управлінні здійснюється моніторинг організації та проведення процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

6. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування

На постійній основі в управлінні запроваджена система правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства. У звітному періоді проведено 6 правових навчань. Також для кращого сприйняття, розуміння працівниками вимог антикорупційного законодавства та неухильного їх виконання в кожному робочому кабінеті є роздрукований матеріал роз'яснення щодо конфлікту інтересів та поради державному службовцю щодо антикорупційної поведінки.

Про пенсійне забезпечення учасників АТО

Нещодавно президентом України було підписано Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції". Цим документом внесено зміни в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надано право на призначення пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення.

Змінами передбачено, що на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками 55 років, а жінками – 50 років та за наявності страхового стажу  не менше як 25 років для чоловіків і не менше як 20 років для жінок, мають право "військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в АТО в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньої участю в антитерористичній операції в районах її проведення; дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби або внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби, захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в АТО в районах її проведення.

Таким чином, право на дострокову пенсію за віком отримують учасники бойових дій, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, яких було включено до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані),  особи рядового, начальницького складу та добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки тих вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення чи контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО або забезпечення її проведення.

Заступник начальника управління
Г. Сліпченко

Пенсійний фонд роз’яснює

Заступник начальника відділу обслуговування громадян  Первомайського об’єднаного управління ПФУ Миколаївської області, Єлизавета Іванченко, надає відповіді на запитання, з якими досить часто громадяни звертаються за роз’ясненнями.

Чи маю я право на призначення пенсії за віком як мати дитини-інваліда, якщо мою дитину було визнано дитиною-інвалідом упродовж чотирьох років (із 4 до 8 років)?

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, розділу XV, пункту 3,  матері інваліда з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу. Водночас, до інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

Отже, мати дитини-інваліда має право на призначення дострокової пенсії за умови визнання дитини інвалідом до досягнення шести років. Вашу дитину було визнано дитино-інвалідом із чотирьох років. Таким чином, після досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу Ви матимете право на достроковий вихід на пенсію відповідно до пункту 3 розділу XV Закону.

Наразі виникла проблема з виплатою кредиту. Банк на реструктуризацію боргу не погодився і передав мої персональні дані колекторським службам. Роз’ясніть, будь ласка, якщо справа дійде до суду, скільки відсотків із моєї пенсії може бути утримано, якщо інших джерел доходу я не маю?

Відповідь на це запитання знаходимо в Законі України «Про виконавче провадження», зокрема у статті 70 «Розмір відрахувань із  заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника».

Відповідно до законодавства, розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховують із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Згідно з частиною другою статті 70 зазначеного Закону, розмір примусових відрахувань залежить від того, на що їх буде спрямовано.  Якщо це потрібно для утримання членів сім’ї (аліменти) або відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ, організацій, для відшкодування пенсіонером шкоди заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю постраждалого, для повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законодавством випадках, - із пенсії можу бути відраховано не більш як 50% від її розміру.  За іншими видами стягнень, згідно із Законом «Про виконавче провадження», може бути примусово відраховано не більш як 20% від пенсії.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ
Первомайського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області
за 2016 рік

За 2016 рік до бюджету Первомайського об’єднаного управління Пенісйного фонду України Миколаївської області надійшло власних надходжень, з урахуванням надходжень від єдиного внеску - 134 646,2 тис. грн., що складає  102,3 %  від доведеного завдання.

 План по надходженнях, які адмініструє ПФУ, виконано на 55,7 %.

Планові завдання за 2016 рік по надходженню до спеціального фонду Державного бюджету коштів за додатковими ставками в управлінні  виконано на 179,6 %. При плані 1398,8 тис. грн. надійшло  2511,8 тис. грн.

Станом на 01 січня 2017 року загальна сума заборгованості  до Первомайського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області  становить 18 663,1 тис. грн., з неї заборгованість із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування обліковується в сумі  16 160,2 тис. грн. та з відшкодування пільгових та наукових пенсій - в сумі 2 502,9 тис. грн.  

Із загальної кількості боржників 56 фізичних осіб – підприємців мають заборгованість зі сплати страхових внесків  в сумі  63,6 тис. грн. З них 55 осіб на спрощеній системі оподаткування з сумою боргу  63,1 тис. грн. та 1 особа на загальній системі з боргом 0,5 тис. грн.. За  2016 рік  борг зменшився  на 25,2 тис. грн., а кількість боржників на 21 особу.

На обліку в управлінні  перебуває 4 підприємства комунальної форми власності. Загальна сума заборгованості яких станом на 01.01.2017 року складає 12 779,9 тис.грн.

 Серед підприємств комунальнох форми власності левову частку боргу має комунальне підприємство міста  «Первомайський міський водоканал» , яке відноситься  до сфери управління Первомайського міської ради. Період, з якого не зараховується  працівникам страховий стаж -  листопад  2006 року.

Станом 01.01.2017 року КП  «Первомайський міський водоканал» має заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України на загальну суму 11 097,5 тис. грн. З них:  недоїмка -  8 122,3 тис. грн.

Комунальне підприємство «Комунсервіс» відноситься  до сфери управління Первомайського міської ради. Період, з якого не зараховується  працівникам страховий стаж -  жовтень  2007 року.

Дане підприємство  на 01.01.2017 року має заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України на загальну суму 1 646,3 тис. грн. З них:  недоїмка - 1 296,4 тис. грн., фінансові санкції та пеня – 452,4 тис. грн.

З метою зменшення боргу з початку року направлено (в тому числі повторно) на виконання в органи  ДВС 695 виконавчих документів  на суму 11023,7 тис. грн. в тому числі: 302 виконавчих листи на суму 8399,4 тис. грн. та 393 вимоги про сплату боргу на суму 2624,3 тис. грн. Станом на 01.01.2017 в рахунок погашення боргу державною виконавчою службою фактично стягнуто 790,3 тис. грн.

Спеціалістами управління протягом  2016 року здійснено 436 ознайомленнь  з виконавчими  провадженнями. Спільно з державними виконавцями відділу ДВС  Первомайського міскрайонного управління юстиції за місцем здійснення підприємницької діяльності та місцем реєстрації проведено 7 зустрічей з 102 боржниками з питань погашення заборгованості.

Протягом  2016 року в управлінні проводилась  робота з питання легалізації та детенізації заробітної плати, так до Первомайського  відділення Южноукраїнської ОДПІ  направлено листи по 1 244 суб'єктам господарювання, до органів місцевого самоврядування – 1 276, до територіальної  Державної інспекції України з питань праці по 204, до голів профспілок  направлено 109 листів-роз’яснень.

За підсумками роботи легалізовано 91 робоче місце та надійшло 39,6 тис.грн. єдиного соціального внеску.

На обліку в управлінні перебуває 28,5 тис. одержувачів пенсій. Станом на 1 січня 2017 року проводиться виплата пенсій 27,5 тис. пенсіонерів. Обсяг пенсійної виплати за 2016 рік склав 472,3 млн. грн. Середній розмір пенсійної виплати на одного одержувача по місту станом на 01.01.2017, в порівнянні з розміром виплати на 01.01.2016, зріс в 1,08 рази та складає 1571,95 грн. Середній розмір пенсійної виплати на одного одержувача по району станом на 01.01.2017, в порівнянні з розміром виплати на 01.01.2016, зріс в 1,1 рази та складає 1502,88 грн.

Протягом  2016 року управлінням призначено 901 пенсійну справу та 23 пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», здійснено 1287 перерахунків, в тому числі 972 перерахунки відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Проведено масовий перерахунок пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати за три календарних роки, що передують 2016 року, яка враховується для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»    124 особам.

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» проведено масовий перерахунок пенсій з 01.05.2016 та з 01.12.2016 у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 01.05.2016 пенсійну виплату перераховано 24402 тис. осіб, з 01.12.2016 – 24152 тис. осіб.

Протягом 2016 року до управління звернулися 360 громадян, у тому числі з письмовими зверненнями – 65 осіб. На особистому прийомі до керівництва управління звернулися 248 осіб

Протягом звітного періоду проведено 214 зустрічей (присутні 5362 особи) з трудовими колективами із питань роз’яснення діючого пенсійного законодавства та основних положень і цілей пенсійної реформи. У місцевих друкованих виданнях розміщено 48 публікацій з питань діяльності управління.

В управлінні обладнана та працює громадська приймальня для прийому громадян. У місцевих газетах «Прибузький вісник» та «Вісник Первомайська» оприлюднені телефони «гарячої лінії» та телефон довіри, за яким пенсіонери району та міста можуть звернутися з різноманітними питаннями. З початку року цією послугою скористалися 658 громадян.

В. В. Любченко, начальник управління

До уваги майбутніх пенсіонерів

Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області  нагадує, що в кожну третю п’ятницю о 15.00  за адресою: вул. Вокзальна (колишня Революції), 36 (звертатись в каб №7), проходять заняття  «Школи майбутнього пенсіонера», під час яких ви зможете отримати детальну консультацію з питань пенсійного забезпечення.

Людина, яка стоїть на порозі пенсійного віку повинна замислитися над питанням своєчасного призначення своєї пенсії. Адже буває, що звернувшись до органів Пенсійного фонду, у майбутнього пенсіонера не вистачає необхідних документів, на збір яких потрібно використати багато часу, що призводить до призначення пенсійних виплат у довші строки. Саме для того щоб уникнути прикрих несподіванок, які можуть спіткати людину на порозі пенсійного віку, громадянам необхідно завчасно звертатися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання для вчасного опрацювання наявних документів для призначення пенсії.

Необхідно пам’ятати, що при невідповідності (розбіжності) будь-яких літеру приз віщі, імені та по батькові, а також  дати народження в трудовій книжці, дипломі, військовому квитку з паспортом, потрібне підтвердження приналежності вищезгаданих документів. В документах  не допускається виправлення чи дописки іншим чорнилом.

Пам’ятайте, що попередня правова оцінка пенсійної документації спеціалістами управління дозволить вчасно виявити й усунути недоліки в документах, зібрати всі необхідні дані про виникнення права на пенсію.

Це допоможе майбутньому пенсіонеру забезпечити призначення та виплату пенсії у найкоротший термін після досягнення пенсійного віку.

Телефон для довідок: 4-67-62.

Керівництво Первомайського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України
Миколаївської області

Пенсійний фонд інформує

Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 14.03.2016р. „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” починаючи з 1 липня 2016 року виплата пенсій за рахунок коштів Пенсійного фонду України, що призначені внутрішньо переміщеним особам, буде здійснюватись виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв ПАТ „Державний Ощадний банк України”.
Для отримання пенсійних виплат у липні цього року і в подальшому внутрішньо переміщені особи, які на разі отримують пенсію через пошту або інші банки, мають звернутись до відділення «Ощадбанку» для відкриття рахунку. Після цього — подати заяву до органу Пенсійного фонду України про виплату пенсії на цей рахунок.
«Ощадбанк» здійснює виготовлення платіжних карток внутрішньо переміщеним особам, які одночасно є пенсійним посвідченням. Заяву про видачу такого посвідчення разом з паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та фотокарткою (2шт.) необхідно подати до управління Пенсійного фонду за місцем проживання.
Такий порядок виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам визначено постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 (із змінами, внесеними постановою від 14.03.2016 № 167) та постановою Правління Пенсійного фонду України від 08.04.2016 № 7-1.


Важливою проблемою сьогодення є легалізація зайнятості населення та заробітної плати, саме тому надважливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави.
При «тіньовій» зайнятості відбувається виплата заробітної плати в «конвертах». Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці, бажаючи уникнути зайвих, на їх думку, витрат. У такому випадку йдеться про «тіньові» заробітки, з яких не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду. Мають місце негативні наслідки цього явища і для самого працівника, який позбавляє себе гідної пенсії в майбутньому.
Працівник, який отримує заробітну плату в «конверті» виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.
Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода працювати за зарплату у «конвертах» позбавляє їх соціального захисту.  Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.
За умов, коли сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, то страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.
Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за своїх найманих працівників то періоди, за які не сплачені внески виключаються із страхового стажу найманого працівника та не включаються в розрахунок пенсії.
Тому, працівникам вже сьогодні необхідно дбати про своє майбутнє: погоджуватись тільки на легальні трудові відносини із заробітною платою не нижче за мінімальну, контролювати дії роботодавців щодо достовірності нарахованої заробітної плати та сплати страхових внесків до фондів соціального страхування.
Одним з дієвих способів контролю є реєстрація на електронному порталі Пенсійного фонду України (за адресою http://portal.pfu.gov.ua), що дає можливість щомісячно отримувати інформацію з системи персоніфікованого обліку про розмір нарахованої заробітної плати та  страховий стаж. Для реєстрації необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою (бланк заяви надається при зверненні), з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Завідувач сектору ведення електронних реєстрів та
підтримки інформаційно-аналітичних систем                                                                          Л. В. Валебна


Персоніфікований облік - що це означає, та як можна отримати інформацію із системи персоніфікованого обліку.

 Що означає поняття «Персоніфікований облік»?  Із липня 2000 року в країні було створено систему, яка обліковує відомості про всіх застрахованих осіб та формує їх в Єдиний державний реєстр застрахованих осіб. Тобто, на сьогодні кожен, хто офіційно працевлаштований, має персональну облікову картку, у якій містяться такі дані:
•    перелік страхувальників, які подають інформацію про застраховану особу в систему персоніфікованого обліку;
•    починаючи з 2000 року помісячна інформація щодо сум заробітку з якого сплачено страхові внески, кількість днів страхового стажу, відмітки про сплату пенсійного/єдиного внеску, а також загальна річна сума заробітної плати, з якої сплачено страхові внески (в межах максимальної величини);
•    відомості про спеціальний (пільговий) стаж і про стаж, який зараховується без сплати страхових внесків (БСВ).
З даними, що містяться в персональній обліковій картці, можна ознайомитися при особистому зверненні до територіального органу Пенсійного Фонду України з пред’явленням документів, які посвідчують особу (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду), або самостійно переглянути дані облікової картки, зареєструвавшись на електронному порталі Пенсійного фонду України за адресою http://portal.pfu.gov.ua.
Для реєстрації на електронному порталі ПФУ необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою (бланк заяви надається при зверненні). При собі обов’язково необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Оформивши заяву, громадянин отримує реєстраційний код (код заяви), який необхідно використати лише один раз під час самостійної реєстрації на порталі. Щоб мати доступ до електронних послуг, потрібно зайти на сторінку http://portal.pfu.gov.ua, натиснути «Вхід до системи» та ввести свій логін і пароль, який вводився під час першої реєстрації.
Крім отримання виписки із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5, зареєстрований користувач має можливість надіслати запит, скаргу, записатися на прийом, отримати консультацію фахівців.
Всі бажаючі отримати додаткову інформацію та зареєструватися   на електронному порталі ПФУ можуть звернутися до Первомайського об’єднаного управління ПФУ Миколаївської області за адресою:        м. Первомайськ, вул. Революції, буд. 36, телефон: (05161) 5-23-94.