Управління у справах дітей

    Вас вітає управління у справах дітей Первомайської міської ради.

    Тут Ви можете знайти корисну інформацію щодо діяльності управління, отримати методичну допомогу, залишити свої пропозиції щодо вдосконалення роботи управління чи питання пов'язані з її роботою. Детальну інформацію шукайте у відповідних розділах

 

Наші контакти:

Управління у справах дітей Первомайської міської ради 

вул. Грушевського, 3

м. Первомайськ, 55200

Тел.: (05161) 42596, телефон/факс: (05161) 42557

 

Email:pervomaysk.ssd@gmail.com

 

Ми знаходимось в приміщенні міськвиконкому, за адресою:

м. Первомайськ, вул. Грушевського, третій поверх, праве крило.

 

Начальник управління Перкова Наталія Миколаївна  (05161) 42596

 

Завідувач сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей

Кравченко Лариса Львівна  (05161) 42557

 

Завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення

Волошаненко Лариса Борисівна  (05161) 42557

Про затвердження складу комісії  з  питань  захисту  прав дитини

 

  В місті Первомайську створено 10 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей та 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 23 дитини. Всього в ПС та ДБСТ виховується 38 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 

Визначення місця проживання дитини

Круглий стіл на тему: «Молодь проти шкідливих звичок»

Завантажити: Порядок встановлення опіки та піклування над дітьми

З А Х О Д И
щодо виконання в 2013 році в місті Первомайську
Указу Президента України від 22 жовтня 2012 року №609/2012
«Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»

 

В своєї діяльності служба у справах дітей керується Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

 

Батьки! Для вас! В якій сім’ї ми живемо? Насильство щодо дітей.

 На черзі дня умови проживання дітей-сиріт в гуртожитках міста

У щасливої мами щасливі діти НІ" – НАСИЛЬСТВУ У СІМ'Ї

    Що означає саме поняття "насильство у сім'ї", наскі¬ль¬ки актуальна ця тема для нашого міста та які важелі існують щодо боротьби з цим

 

 

Розпорядження міського голови від 06.01.2012 року №4-р «Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини»


Додаток 2 до розпорядження від 14.01.2011р. №59 «Положення про комісію з питань захисту прав дитини».

Про організацію і проведення рейдів по профілактиці негативних проявів  серед неповнолітніх та молоді

Про запобігання дитячій бездоглядності та захист життя і здоров’я дітей

Про виконання службою у справах дітей  міської   ради  повноважень,  визначених Законом України  «Про місцеве
самоврядування в Україні»

 

Про надання дозволу на відчуження майна, яке належить на праві  власності або користування

Служба у справах дітей Первомайської міської ради здійснює захист майнових прав дітей відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян, безпритульних дітей» та статей 31, 32, 41, 71, 242 Цивільного кодексу України, пункту 66 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав та інтересів дітей при наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям. Роботу з даного питання безпосередньо здійснює служба у справах дітей.

Для вирішення питання щодо надання дозволу на відчуження майна, яке належить дитині на праві власності або користування, до служби у справах дітей надаються такі документи:

заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників) на ім’я міського голови;

письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків, у разі якщо правочин вчиняє один з батьків;

заява власника майна щодо якого здійснюється правочин, якщо батьки (опікуни, піклувальники) не є власниками майна;

копія паспорту;

заява кожного з співвласників житла (майна);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

копія свідоцтва про  народження дитини;

документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на майно, відносно якого здійснюється правочин;

витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;

довідку з місця проживання, про  склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);

копія рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною (для опікунів, піклувальників);

копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

Органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

В результаті проведеної роботи не може бути допущені випадки зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень.

Тому працівниками служби у справах дітей вивчаються всі надані заявниками документи, з’ясовуються причини бажання законних представників дітей вчинити нотаріальні дії щодо відчуження майна. Обстежуються умови проживання за місцем проживання дітей та за місцем знаходження житла яке планується придбати. Питання про надання дозволу на відчуження майна, яке належить дитині на праві власності або користування, в обов’язковому порядку виноситься на розгляд чергового засідання комісії з питань захисту прав дитини. За результатами розгляду службі у справах дітей надається доручення про підготовку проекту рішення виконкому з даного питання або про відмову у задоволенні заяви законних представників дитини. Остаточно питання вирішується на черговому засідання виконкому, а заявникам надається відповідне рішення виконкому.

Може бути відмовлено у наданні дозволу на відчуження майна, яке належить дитині на праві власності або користування в таких випадках:

надання документів не в повному обсязі, подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

мати та/або батько дитини, які звернулися за дозволом позбавлені судом батьківських прав відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України;

судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав відповідно до статті 170 Сімейного кодексу;

до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 Сімейного кодексу;

особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;

між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);

вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.