Умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних

Відповідно до Наказу Міноборони України від 04.08.14 № 498 з 02.09.14 до Ін­струкції про умови виплати грошового за­безпечення та заохочення військовозобо­в’язаних і резервістів, затвердженої власним наказом від 12.03.07 № 80, внесено зміни, згідно з якими підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобо­в’язаним, призваним на збори, подають до районного військового комісаріату, у якому перебувають на обліку військовозобов’яза­ні, рахунки, котрі акцептуються та переда­ ються до обласного військового комісаріату для оплати.

Відшкодуванню підлягають усі витрати пов’язані з виплатою середнього заробітку (у тому числі єдиного внеску на загальнообо­в’язкове державне соціальне страхування).

Непрацюючим на день призову військово­зобов’язаним за весь період зборів, ураховую­чи час проїзду до місця їх проведення і назад, за їх заявами про те, що вони на день призову на збори не працюють, виплачується грошове зобов’язання, виходячи з розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на місяць.

Адміністрація Первмайської ОДПІ