УВАГА!!!!

Згідно факсограми НЄК «Укренерго» №02/06-1-1/9576 від 01.09.2014р. можливе введення графіку аварійних відключень (ГАВ). ГАВ вводиться з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України або окремих частин вна­слідок дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів, пору­шення допустимих режимів роботи гідроелектростанцій України, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня.

До графіків аварійних відключень вносяться лінії і фідери, які живлять стру­моприймачі II та III категорії та струмоприймачі І категорії, схеми живлення яких не відповідають вимогам «Правил улаштування електроустановок».

Тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час відключен­ня за графіками аварійних відключень живильних ліній і трансформаторів, як правило, не має перевищувати 2-х годин, а за погодженням з місцевими орга­нами виконавчої влади може становити більший період часу. У разі значного дефіциту генеруючої потужності, у випадку загрози роботі ОЕС України допус­кається багаторазове відключення одних і тих самих ліній і фідерів з перервою між відключенням на 1-2 години.

Додаткова інформація за телефоном 0-800-504-001