Державні допомоги у 2015 році

Питання надання державної підтримки сім’ям з дітьми регулюються Законами України:

 • “Про державну допомогу сім’ям з дітьми ”;
 • “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;
 • “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

6 видів допомог сім’ям з дітьми:

 • допомога по вагітності та пологам
  з 01.01.14 – 304,5 грн. на місяць
  з 01.12.15 – 344,5грн
 • допомога при народженні дитини складає - 41280,0грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0грн. протягом 36 місяців.

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130,0грн

 • допомога при усиновленні дитини – 41280,0грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320,0 грн., решта – по 860,0грн. протягом 36 місяців.
 • допомога на дитину, яка знаходиться під опікою і піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, стипендії, допомоги та пенсії за попередні 6 місяців;
 • допомога на дитину одинокій матері, одинокому усиновителю (вдові, вдівцю), матері, батьку дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років.

Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія інвалідам з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на дітей-інвалідів призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

Розміри державної соціальної допомоги

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

- інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд – з 01.01.15 – 1660,75 грн.з 01.12.15 – 1879,5грн.

- інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд – з 01.01.15 – 1423,50 грн., з 1.12.15 – 1611,0грн.

- інвалідам з дитинства ІІ групи – з 01.01.15 – 949,0 грн., з 01.12.15 – 1074,0грн.

- інвалідам з дитинства ІІІ групи – з 01.01.15 – 949,0 грн., з 01.12.15- 1074,0грн.

- для дітей-інвалідів віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд - з 01.01.15 – 1696,30 грн., з 01.12.15 – 1918,8грн.

- для дітей-інвалідів віком до 6 років з надбавкою на догляд - з 01.01.15 – 1180,30 грн., з 01.12.15- 1335,3грн.

- для дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд - з 01.01.15 – 1950,3 грн., з 01.12.15- 2206,8грн.

- для дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд - з 01.01.15 – 1307,3 грн., з 01.12.15- 1479,3грн.

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” зазначена допомога призначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців перед зверненням.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги встановлений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних демографічних і соціальних груп населення :

- для працездатних осіб – 21 відсоток;

- для дітей - 85 відсотків;

- для інвалідів – 100 відсотків.

Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи - на 20%

Крім того, в 2015 році розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250,0 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500,0 грн.

Окремі види соціальних виплат:

- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

Розміри допомоги обчислюються, виходячи із прожиткових мінімумів:

з 01.01.15

для дітей віком до 6 років – 1032,0 грн.

для дітей віком від 6 років до 18 років – 1286,0 грн.

для працездатних осіб – 1218,0 грн.

для осіб, які втратили працездатність – 949,0 грн.

з 01.12.15

для дітей віком до 6 років – 1167,0 грн.

для дітей віком від 6 років до 18 років – 1455,0 грн.

для працездатних осіб – 1378,0 грн.

для осіб, які втратили працездатність – 1074,0 грн.