Підсумки підведення колективно-договірної роботи в місті за 2014 рік

Основоположним документом, який регулює відносини між найманими працівниками і роботодавцями, є колективний договір. Відповідно до частини сьомої статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах (установах, організаціях), які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Колективним договором установлюються, зокрема, соціальні пільги, гарантії та компенсації, регулюються трудові і соціальні відносини в колективі. Такий договір сприяє стабільній високопродуктивній роботі, створенню надійних засад для соціального захисту працівників, значно зменшує ризик виникнення трудових конфліктів і соціальної напруженості в колективі.

Станом на 01.01.2015 року в управлінні соціального захисту населення міської ради повідомну реєстрацію колективних договорів пройшли 134 підприємств, установ і організацій.

Реєстрація колективних договорів по галузях економіки виглядає таким чином: промисловість – 13, сільське господарство – 1, будівництво – 8, транспорт і зв'язок – 7, державне управління – 14, торгівля – 9, охорона здоров’я – 6, освіта – 48, фінансова діяльність – 1, комунальні підприємства – 11, інші – 16.

Колективні договори за терміном їх укладання розподіляються так: на 1 рік – 1, на 2-3 роки – 83, на 4-5 років – 45, понад 5 років - 5.

Протягом 2014 року зареєстрований 41 колективний договір та внесені зміни і доповнення до 29 довгострокових колективних договорів. При реєстрації колдоговорів комісія з повідомної реєстрації галузевих і територіальних угод, колективних договорів у місті Первомайську надала 212 рекомендацій та зауважень, а саме: з питань охорони праці – 51; з питань оплати праці – 56; з питань зайнятості та трудових відносин – 70; з умов праці – 22; з питань трудових відносин та соціального захисту – 13.

Найчастіше в колдоговорах мають місце такі недоліки: відсутність конкретних термінів виплати заробітної плати; в комплексних заходах з охорони праці не визначають обсяги фінансування зазначених заходів, а також заходи не відповідають постанові КМУ від 30.03.2011 №321; не створюється фонд охорони праці у розмірі 0,2-0,5% від фонду заробітної плати за попередній рік; відсутні графіки проведення атестації робочих місць із важкими та шкідливими умовами праці; назви професій і посад у штатному розписі не відповідають Класифікатору професій ДК003-2010; не вносяться переліки робочих місць посад, що атестовані за умовами праці; безпідставне надання додаткових відпусток працівникам; не визначаються соціальні гарантії для працівників, що вивільняються з причин скорочення штату, інші.

Загалом, стан укладення колективних договорів підприємствами, установами, організаціями по місту становить 93,06%.

Пам’ятайте! Укладання та виконання колективних договорів є запорукою стабільності трудових відносин, надійним механізмом ефективного соціального захисту працівників та запобігання колективним трудовим конфліктам.