Корупція в Україні - загроза національній безпеці

Зловживання законодавством і публічною владою є свавіллям, яке полягає в порушенні порядку, заснованого на природних законах суспільного життя людей, а значить і в порушенні соціальної справедливості. Тому корупція - це завжди використання особою законодавства чи публічної влади на шкоду своїм ближнім.

Корупція сьогодні в Україні має особливості, які відрізняють її відкорупції в розвинутих країнах. Без виявлення цих особливостей не можна розробити адекватні заходи протидії. Корупція сьогодні в Україні має ту особливість, що це - корупція кризового типу. Зазначений тип корупції полягає в тому, що «Є корупція, яка: а) породжується кризою сучасного українського суспільства (а не лише недосконалістю кримінальної юстиції), б) здатна поглиблювати кризу українського суспільства, маючи властивість зводити нанівець будь-які політичні, економічні, правові, моральні реформи в Україні. У цьому її загроза для національної безпеки України. Криза українського суспільства - це наслідок кризи соціальної культури громадян, яка включає в себе, зокрема, політичну, економічну, правову, моральну культуру громадян. Існує наступна закономірність: «Яка соціальна культура громадян - таке й суспільне життя». Отже, корупція кризового типу, що вразила сучасну Україну, має своїм фундаментом значний прошарок громадян, позбавлених належної соціальної культури і тому уражених сваволею та ілюзіями, що проявляються у вигляді корупції. Саме відсутність у громадян належної політичної, економічної, правової, моральної культури, яку мають, наприклад, шведи чи громадяни Німеччини, є живильним середовищем для корупції кризового типу в Україні сьогодні.

Викладене вище уявлення про особливість корупції в Україні як корупції кризового типу, що вражає не лише державу, а й громадянське суспільство, обумовлює те, що для ефективної протидії корупції в Україні має бути розроблена ефектвні технологія протидії. І тут варто звернутися до досвіду успішного подолання корупції кризового типу, який вже є у світі. Зокрема, це стосується технології протидії корупції кризового типу, використаної Ф.Рузвельтом в рамках так званого «Нового курсу», який був застосований для виведення США із стану Великої депресії 1929-1933 р.

Аналіз протидії корупції в Україні вказує на те, що із стратегії і тактики протидії корупції випадає такий потенціал як «діяльність, спрямована на зменшення корупційної активності громадян», що має, на нашу думку, вирішальне значення для протидії корупції кризового типу. Очевидною є наступна істина: чим менше хабарі будуть давати, тим менше їх будуть брати. Або, іншими словами: якщо так багато хабарі беруть, то значить їх багато і дають.

Включення потенціалу «діяльності, спрямованої на зменшення корупційної активності громадян» у систему протидії корупції передбачає розгортання в Україні діяльності по формуванню антикорупційної культури громадян (зокрема, наприклад, у вигляді розробки і здійснення спеціальної «Програми формування антикорупційної культури в Україні», з урахуванням зарубіжного досвіду, в тому числі досвіду формування у громадян «антимафіозної культури» в м. Палермо в Італії, досвіду Польщі, Грузії, Сингапуру тощо).

Як свідчить аналіз світового досвіду, в умовах України органом, який найбільш придатний для здійснення цієї функції є Міністерство юстиції України (за умови відповідного вдосконалення його компетенції з метою адаптації до цієї функції).

Заступник начальника
Первомайського міськрайонного
управління юстиції
Галімон Юрій