Газові мережі

Газові мережі

Для безпечної експлуатації систем газопостачання та з метою запобігання виникнення нещасних випадків розділом 4 главою ІІІ Кодексу регламентуються вимоги до охоронних зон газорозподільної системи.

Згідно до п.1 глави 4 розділу ІІІ Кодексу- охоронна зона об’єктів газорозподільних мереж (далі ГРМ) поширюється на газопроводи з надлишковим тиском природного газу не більше 1,2 МПа, ГРП, ШРП ,вузли обліку природного газу, засоби захисту газопроводів від електрохімічної корозії, споруди і пристрої на газопроводах, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів і споруд на них, за винятком внутрішньо будинкових газових мереж.

Відповідно до п.4 глави 4 розділу ІІІ Кодексу - власники або користувачі земельної ділянки, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Оператори ГРМ вживають заходів щодо охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель охоронних зон об’єктів ГРМ.

Згідно п.7 глави 4 розділу ІІІ Кодексу - проведення ремонтних будівельних а /або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється відповідно до законодавства за письмовим погодженням Оператора ГРМ.

Відповідно до п.8 глави 4 розділу ІІІ Кодексу – письмове погодження, що надається Оператором ГРМ на право проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт поблизу ГРМ, має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та земляних робіт. Погодження має містити вимоги та умови, обов’язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та/або земляних робіт, а також схему газопроводу та інженерних комунікацій, споруд.

Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без погодження Оператора ГРМ, але за обов’язкової присутності представника Оператора ГРМ та за умови обов’язкового оформлення в подальшому погоджень, що передбачені цією главою.

Згідно п.12 глави 4 розділу ІІІ Кодексу – відмова в наданні письмового погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається Оператором ГРМ у разі якщо:

  • проведення робіт заборонено Кодексом;
  • проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації)на об’єктах ГРМ.

У відповідності до п.15 глави 4 розділу ІІІ Кодексу – до початку ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні наказом організації, що проводить роботи, з числа фахівців призначається особа, відповідальна за проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт (керівник робіт).

     Згідно п.16 глави 4 розділу ІІІ Кодексу – юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи- підприємці, що проводять ремонтні, будівельні та земляні роботи в охоронних зонах, зобов’язані не пізніше ніж за добу до початку робіт повідомити представника Оператора ГРМ щодо проведення робіт.

     Відповідно до п.17 глави 4 розділу ІІІ Кодексу – фізичні особи або персонал юридичної особи, залучені для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах, повинні бути ознайомлені (проінструктовані) представником Оператора ГРМ з інформацією про місцезнаходження газопроводу і споруд на ньому, їх позначення на місцевості, можливі аварійні ситуації і дії при їх виникненні.

      Згідно п.18 глави 4 розділу ІІІ Кодексу – межі охоронних зон газорозподільної системи визначаються відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року №285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за №674/27119.

      Враховуючи вищезазначене, для запобігання виникнення аварійних ситуацій наголошуємо на обов’язковому дотриманні вищенаведених вимог, а також повідомляємо, що згідно діючого законодавства, у разі пошкодження газорозподільної мережі відшкодування усіх збитків, в тому числі роботи з відновлення газопостачання будуть виконуватись за рахунок винної сторони.