Гаряча лінія: (05161) 7-53-83

Управління статистики

Cоціально-економічне становище м.Первомайська за 2015 рік

Сільське господарство. За попередніми даними, в усіх категоріях господарств у 2015р. реалізовано на забій 4071 ц худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,2% менше 2014р., вироблено 8689 ц молока (на 4,5% менше), одержано 2853,9 тис. штук яєць (на 1,2% менше), вироблено 0,3 ц вовни (на рівні відповідного періоду минулого року).

За розрахунками, на 01.01.2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 304 голови, що на 0,3% більше порівняно з 1 січня 2015р., у т.ч. корів – 180 голів (на 4,3% менше), свиней – 637 голів (на 16% менше), овець та кіз – 501 голова (на 5,3% більше), птиці – 44029 голів (на 2,3% менше).

Промисловість. За січень–листопад 2015р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 532,6 млн.грн., що становить 1,7% від загальнообласного обсягу реалізації промислової продукції.

В обсязі реалізованої продукції міста найбільшу частку займає виробництво харчових продуктів – 59,3%. На продукцію машинобудування приходиться 23,1%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 6,6%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 8 тис.грн. при середньообласному показникові 26,3 тис.грн.

Будівельна діяльність. За 2015р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 7,6 млн.грн., що становить 0,5% загальнообласного обсягу виконаних будівельних робіт.

За характером будівництва переважали ремонтні роботи (капітальний ремонт – 54,9%, поточний ремонт – 5,5%), роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 39,6%.

Транспорт. За 2015р. автомобільним транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 144,2 тис.т вантажів, при цьому вантажооборот становив 29,9 млн.ткм, що відповідно на 20,5% та 17% менше ніж за 2014р.

Послугами автомобільного пасажирського транспорту міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) впродовж 2015р. скористались 3,1 млн. осіб, що на 22,9% менше проти 2014р., пасажирооборот зменшився на 19,9% і становив 22,1 млн.пас.км.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін по Україні за 2015р. становив 143,3% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), по області – 143,5%.

Стан виплати заробітної плати. Згідно наданої державної статистичної звітності з праці заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій міста (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців) упродовж грудня 2015р. зменшилась на 21,8%, або на 73 тис.грн., і на 1 січня 2016р. становила 262,5 тис.грн. (станом на 1 січня 2015р. заборгованість не зафіксовано).

Вся сума заборгованості сконцентрована на економічно активних підприємствах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2016р. становила 95 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому по 2763,16 грн., що в 6,1 раза менше за середньообласний показник.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту (з урахуванням Первомайського району) на кінець грудня 2015р. становила 1828 осіб, що на 27,6% більше ніж на відповідну дату 2014р.

За сприяння служби зайнятості у грудні 2015р. було працевлаштовано 59 осіб, що на 40,4% менше ніж у відповідному місяці 2014р. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у зазначеному місяці становив 2,9%.

Демографічна ситуація. На 1 грудня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,6 тис. осіб. За січень–листопад 2015р. чисельність наявного населення зменшилась на 82 особи. Зменшення чисельності населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення, яке становило 303 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст – 221 особу.

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури області, за 2015р. по місту обліковано 972 кримінальних правопорушення (на 14,4% більше ніж у 2014р.), з яких 35,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

©

Відділ статистики у Первомайському районі

 

Головне управління статистики у Миколаївській області, 2016

 

 Підсумки роботи підприємств роздрібної торгівлі

м.Первомайська за січень–вересень 2015 року

     Відділ статистики у Первомайському районі інформує, що за січень–вересень 2015р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб м.Первомайська, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, становив 596878,4 тис.грн., що у порівняних цінах на 12,2% менше рівня аналогічного періоду минулого року.
     В розрахунку на одну особу населення, обсяг роздрібного товарообороту становив 8948,7 грн. (за відповідний період минулого року – 6922,8 грн.), при середньообласному 7087,5 грн. За цим показником серед територіальних одиниць регіону м.Первомайськ посів 2 місце після м.Миколаєва.
У загальному обсязі роздрібного товарообороту 61,5% займали продовольчі товари (за аналогічний період минулого року – 57,9%).
     Питома вага товарів виробництва України в обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі склала 81,1%.

© Відділ статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Заробітна плата та стан її виплати по м.Первомайську
за січень–вересень 2015 року

     Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за січень–вересень 2015р. середньооблікова кількість штатних працівників по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, становила 8162 особи, або 3,9% від обласного показника та порівняно з даними за січень–вересень 2014р. зменшилась на 9,6%.
     Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста відносно січня–вересня 2014р. збільшилась на 20,8% та склала 2629,34 грн., що у порівнянні з середньообласним показником менше на 30,8%. Рівень заробітної плати перевищив в 1,9 раза законодавчо встановлені державні соціальні гарантії, а саме рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1378 грн.). По рівню заробітної плати, серед територіальних одиниць області, м.Первомайськ посів 11 місце.
    За січень–вересень 2015р. кількість працюючих, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), становила 752 особи, що склало 9,2% середньооблікової кількості штатних працівників. Відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) адміністрацією підприємств не надавалися. В середньому штатним працівником відпрацьовано 1126 годин.
    Згідно наданої державної статистичної звітності, сума заборгованості із виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців) станом на 1 жовтня 2015р. становила 1081,5 тис.грн., що у 3,3 раза (або на 754,1 тис.грн.) більше ніж станом на 1 вересня 2015р. (станом на 1 січня 2015р. заборгованість не зафіксовано). У загальнообласних обсягах заборгованості питома вага боргу м.Первомайська склала 1,9%.
     Вся сума заборгованості сконцентрована на економічно активних підприємствах.
     Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату станом на 1 жовтня 2015р. становила 505 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому по 2141,58 грн., що на 82,8% менше суми боргу на одного працівника в економіці області.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Демографічна ситуація у м.Первомайську
за січень–вересень 2015 року

     За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики, станом на 1 жовтня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,7 тис. осіб. Упродовж січня–вересня п.р. чисельність наявного населення скоротилася на 32 особи. Зменшення кількості жителів відбулося виключно за рахунок природного скорочення, яке становило 247 осіб. Водночас зафіксовано міграційний приріст 215 осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 67 народжених.
     За січень–вересень 2015р. у місті народилося 509 немовлят, що на 97 менше ніж за відповідний період 2014р. Кількість померлих склала 756 осіб, у тому числі 2 дитини у віці до 1 року.
     Рівень народжуваності зменшився з 12,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення у січні–вересні 2014р. до 10,2 у січні–вересні 2015р., а рівень смертності зріс з 14,9 до 15,2 особи.
     За січень–вересень п.р. у місто прибуло 782 особи, вибуло за його межі 567.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Діяльність малих підприємств міста Первомайська у 2014 році

За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики, в м.Первомайську у 2014р. налічувалось 207 малих підприємств, їх питома вага у загальній кількості підприємств міста склала 95%. На кожні 10 тис. осіб наявного населення припадало 31 мале підприємство.

На малих підприємствах міста налічувалось 1430 зайнятих працівників, що становило 32,7% зайнятих на усіх підприємствах міста. Малі підприємства використовували працю 1412 найманих працівників, їх питома вага у загальній кількості найманих по місту становила 32,5%.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2014р. становив 351,6 млн.грн., що склало 39,8% загального обсягу реалізації по місту.

©

Управління статистики у Первомайському районі

 

Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Оздоровлення дітей влітку 2015 року у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку м.Первомайська

     Управління статистики у Первомайському районі повідомляє про роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у м.Первомайську влітку цього року. Всього на території міста функціонувало 14 закладів відпочинку. Всі – табори з денним перебуванням.
     У дитячих закладах відпочинку частину літніх канікул провели 1530 дітей, що більше у 5,1 раза ніж влітку 2014р. З них 163 дитини з багатодітних і малозабезпечених сімей, 65 – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 18 – інваліди.
     Середній термін перебування дитини у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку склав 13 днів, а середня вартість одного людино-дня склала 22 грн.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Cоціально-економічне становище м.Первомайська за січень–вересень 2015 року

Сільське господарство. За січень–вересень 2015р. усіма категоріями господарств реалізовано на забій 2232 ц худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,9% більше січня–вересня 2014р., вироблено 7006 ц молока (на 4% менше), одержано 2292,1 тис. штук яєць (на 1,8% менше), вироблено 0,3 ц вовни (на рівні відповідного періоду минулого року).

За розрахунками, на 1 жовтня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 372 голови, що на 6,9% більше порівняно з 1 жовтня 2014р., у т.ч. корів – 183 голови (на 2,1% менше), свиней – 738 голів (на 7,9% менше), овець та кіз – 595 голів (на 7,5% менше), птиці – 57835 голів (на 9,1% менше).

Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за січень–вересень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився майже в 1,9 раза за рахунок реалізації продукції рослинництва. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації також збільшились в 1,9 раза.

Промисловість. За січень–серпень 2015р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 355,7 млн.грн., що становить 1,7% від загальнообласного обсягу реалізації промислової продукції.

В обсязі реалізованої продукції міста найбільшу частку займає виробництво харчових продуктів – 58,6%. На продукцію машинобудування приходиться 23,9%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 6%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 5,3 тис.грн. при середньообласному показникові 18,2 тис.грн.

Будівельна діяльність. За січень–вересень 2015р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 4,2 млн.грн., що становить 0,5% загальнообласного обсягу виконаних будівельних робіт.

За характером будівництва переважали ремонтні роботи (капітальний ремонт – 85,6%, поточний ремонт – 9,3%), роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 5,1%.

Транспорт. За січень–вересень 2015р. автомобільним транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 103,8 тис.т вантажів, при цьому вантажооборот становив 22162 тис.ткм, що відповідно на 23,8% та 20,2% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Послугами автомобільного пасажирського транспорту міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) впродовж січня–вересня 2015р. скористались 2317,8 тис. осіб, що на 23,2% менше проти відповідного періоду 2014р., пасажирооборот зменшився на 20,5% і становив 16266,1 тис.пас.км.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за січень–вересень 2015р. по Україні становив 141,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), по області – 141,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в області подорожчали на 35,2%. Найбільше зросли ціни на капусту в 3 рази, моркву, лимони – в 2,4 раза, часник – в 2 рази, цибулю ріпчасту, мед, спеції – в 1,9 раза, олію оливкову, буряк – в 1,8 раза, шоколад – в 1,7 раза, олію соняшникову, безалкогольні напої – в 1,6 раза.

На непродовольчому ринку споживчих товарів та послуг області оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в 2 рази. На 36,6% більше стали коштувати предмети домашнього вжитку та побутова техніка, одяг і взуття – на 30,8%, різні товари та послуги – на 30,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 35,7%, охорони здоров’я – на 30,7%, освіти – на 28,5%, ресторанного та готельного бізнесу – на 20,7%, транспорту – на 17,1%, зв’язку – на 3,3%.

Стан виплати заробітної плати. Згідно наданої державної статистичної звітності з праці заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій міста (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців) упродовж серпня 2015р. збільшилась в 2,1 раза, або на 169,5 тис.грн., і на 1 вересня 2015р. становила 327,4 тис.грн. (станом на 1 січня 2015р. заборгованість не зафіксовано).

Вся сума заборгованості сконцентрована на економічно активних підприємствах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 вересня 2015р. становила 199 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому по 1645,23 грн., що в 7,6 раза менше за середньообласний показник.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту (з урахуванням Первомайського району) на кінець вересня 2015р. становила 1335 осіб, що на 16,4% більше ніж на відповідну дату 2014р.

За сприяння служби зайнятості у вересні 2015р. було працевлаштовано 55 осіб, що на 30,4% менше ніж у відповідному місяці 2014р. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у зазначеному місяці становив 3,6%.

Демографічна ситуація. На 1 вересня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,7 тис. осіб. За січень–серпень 2015р. чисельність наявного населення зменшилась на 62 особи. Зменшення чисельності населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення, яке становило 262 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст – 200 осіб.

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури області, за січень–вересень 2015р. по місту обліковано 816 кримінальних правопорушень (на 29,9% більше ніж у січні–вересні 2014р.), з яких 31,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

©

Управління статистики у Первомайському районі

 

Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015

Робота автомобільного транспорту у місті Первомайську за січеньсерпень 2015р.

Управління статистики у Первомайському районі повідомляє, що за січень–серпень 2015р. автотранспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 89,9 тис.т вантажів, що на 20,7% менше ніж за відповідний період минулого року. Вантажооборот склав 19620,7 тис.ткм і скоротився на 20,1%. Середня відстань перевезень дорівнювала 218,3 км. Фізичними особами-підприємцями перевезено 68,2 тис.т вантажів, що становить 75,9% загального обсягу перевезень.

Впродовж січня–серпня 2015р. послугами пасажирського автотранспорту міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2069,9 тис. осіб, що на 22,4% менше ніж у січні–серпні 2014р, пасажирооборот зменшився на 19,9% і становив 14522,9 тис.пас.км. Фізичними особами-підприємцями перевезено 339 тис. осіб, що становить 16,4% загального обсягу пасажирських перевезень.

Підсумки роботи підприємств роздрібної торгівлі м.Первомайська за січень–червень 2015 року

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за січень–червень 2015р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб м.Первомайська, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, становив 369146,7 тис.грн., що у порівняних цінах на 13,9% менше рівня аналогічного періоду минулого року.

В розрахунку на одну особу населення, обсяг роздрібного товарообороту становив 5534,4 грн. (за відповідний період минулого року – 4274,4 грн.), при середньообласному 4358,2 грн. За цим показником серед територіальних одиниць регіону м.Первомайськ посів 3 місце після Миколаєва та Южноукраїнська.

У загальному обсязі роздрібного товарообороту 60,3% займали продовольчі товари (за аналогічний період минулого року – 57,9%).

Питома вага товарів виробництва України в обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі склала 80%. 

 

©

Управління статистики у Первомайському районі

 

Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста Первомайська у І півріччі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста Первомайська прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2015 року склав 0,6 млн.дол. США, що на 23,9% менше ніж на початок року (на 0,2 млн.дол. США). Це зумовлено зміною вартості капіталу за рахунок курсової різниці валют внесення інвестицій по відношенню до долару США.

У розрахунку на одну особу населення у місті припадає 8,4 дол. США іноземного капіталу (в цілому по області – 185,1 дол. США).

Географія інвесторів охоплює 6 країн світу. Найвагоміша частка іноземних інвестицій (понад 90%) внесена інвесторами з Кіпру.


 

Інвестування економіки міста Первомайська у I півріччі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у I півріччі 2015 року підприємствами та організаціями міста Первомайська за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,6% загальнообласного їх обсягу.

У розрахунку на одну особу населення міста освоєно 174,5 грн. капітальних інвестицій (в середньому по області – 1,8 тис.грн.).


 

Прийняття в експлуатацію житла у місті Первомайську у I півріччі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у І півріччі 2015 року у місті Первомайську прийнято в експлуатацію 1,6 тис.кв.м загальної площі житла, що на 45,3% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

В місті збудовано 3,7% всього житла області.

Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців міста прийнято в експлуатацію 23,5 кв.м загальної площі житла (16,2 кв.м за січень–червень 2014р.).


 

Заробітна плата та стан її виплати по м.Первомайську за січень–червень 2015 року

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за січень–червень 2015р. середньооблікова кількість штатних працівників по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, становила 8195 осіб, або 3,9% від обласного показника та порівняно з даними за січень­–червень 2014р. зменшилась на 9,4%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста відносно січня–червня 2014р. збільшилась на 17,3% та склала 2488,73 грн., що у порівнянні з середньообласним показником менше на 32,2%. Рівень заробітної плати перевищив в 2 рази законодавчо встановлені державні соціальні гарантії, а саме рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). По рівню заробітної плати, серед територіальних одиниць області, м.Первомайськ посів 12 місце.

За січень–червень 2015р. кількість працюючих, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), становила 752 особи, що склало 9,2% середньооблікової кількості штатних працівників. Відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) адміністрацією підприємств не надавалися. В середньому штатним працівником відпрацьовано 757 годин.

Згідно наданої державної статистичної звітності, сума заборгованості із виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) станом на 1 липня 2015р. становила 121 тис.грн. (станом на 1 січня та на 1 червня 2015р. заборгованість не зафіксовано, тому порівняння показника до попередніх періодів неможливе). У загальнообласних обсягах заборгованості питома вага боргу м.Первомайська склала 0,2%.

Вся сума заборгованості сконцентрована на економічно активних підприємствах.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату станом на 1 липня 2015р. становила 51 особу. Кожному з них не виплачено в середньому по 2372,55 грн., що на 79,1% менше суми боргу на одного працівника в економіці області.

©

Управління статистики у Первомайському районі

 

Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015


 

Демографічна ситуація у м.Первомайську
за січень–червень 2015 року


      За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики, станом на 1 липня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,6 тис. осіб. Внаслідок демографічних процесів, які відбулися упродовж січня–червня 2015р. чисельність наявного населення міста скоротилася на 88 осіб. Зменшення кількості жителів відбулося виключно за рахунок природного скорочення (215 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст (127 осіб).
     Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 60 народжених.
     За січень–червень 2015р. у місті народилося 316 немовлят, що на 64 менше ніж у відповідному періоді 2014р. Кількість померлих склала 531 особу, у т.ч. 2 дитини у віці до 1 року. У розрахунку на 1000 наявного населення народжуваність зменшилася з 11,5 до 9,6 живонароджених, а смертність зросла з 15,4 до 16,1 померлих.
     За січень–червень п.р. у місто прибуло 438 осіб, вибуло за його межі 311.


© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015


Реалізація промислової продукції підприємствами
міста Первомайська за січень–червень 2015 року


    За даними Головного управління статистики, підприємствами міста Первомайська за січень–червень 2015р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 247 млн.грн. Питома вага продукції міста в загальнообласному обсязі реалізації становила 1,6%.
     Вагомий обсяг реалізованої продукції по місту представлений продукцією переробної промисловості (91,5%). В обсязі реалізованої продукції переробної промисловості значна частка належить виробництву харчових продуктів та напоїв – 66,6%, продукції машинобудування – 21,1%, продукції металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 6,9%.
     У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 3,7 тис.грн. (у Вознесенську – 6,5 тис.грн., у Южноукраїнську – 81,2 тис.грн.), в середньому по області – 13,7 тис.грн.


© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015

 

Оплата населенням міста Первомайська житлово-комунальних послуг
та електроенергії у січні–червні 2015 року


     За даними управління статистики у Первомайському районі, у січні–червні 2015р. населенню м.Первомайська нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування сум субсидій та пільг) 43,4 млн.грн. Сплачено ним, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 46 млн.грн. Рівень оплати житлово-комунальних послуг склав 105,9%.
     За видами послуг найвищим був рівень оплати за послуги з газопостачання (113,4%), а найнижчий – за вивезення побутових відходів (89,5%). За послуги з централізованого водопостачання та водовідведення сплачено 101,3% нарахованої суми, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 94,5%, централізованого опалення та гарячого водопостачання – 92,9%.
     Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги з початку року зменшилась на 2,7 млн.грн. (на 9,4%) і на кінець червня становила 25,8 млн.грн. Термін заборгованості за ці послуги склав 3,6 місяця.
     Крім того, населенням міста у січні–червні 2015р. сплачено за електроенергію 11,7 млн.грн.


© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015

Виконання будівельних робіт підприємствами
міста Первомайська за січень–червень 2015 року


За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, підприємствами міста Первомайська за січень–червень 2015 року виконано будівельних робіт на суму 630 тис.грн.
Частка підприємств міста в загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт становила 0,1%.
За характером будівництва переважали ремонтні роботи (поточний ремонт – 51,7%, капітальний ремонт – 14,3%), роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 34%.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015

Cоціально-економічне становище м.Первомайська за січень–червень 2015 року

Сільське господарство. За січень–червень 2015р. усіма категоріями господарств реалізовано на забій 1078 ц худоби та птиці (у живій вазі), що на 10,3% менше січня–червня 2014р., вироблено 4288 ц молока (на 5,9% менше), одержано 1499,2 тис. штук яєць (на 0,4% менше).

За розрахунками, на початок липня 2015р. нараховувалось 394 голови великої рогатої худоби, що на 2,3% більше порівняно з 1 липня 2014р., у т.ч. корів – 186 голів (на 3,6% менше), свиней – 721 голова (на 5% менше), овець та кіз – 648 голів (на 4,8% менше), птиці – 59059 голів (на 13,1% менше).

Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за січень–червень 2015р. порівняно з січнем–червнем 2014р. збільшився на 66%, у т.ч. продукції рослинництва – на стільки ж.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації збільшились на 81,4%, зокрема, на продукцію рослинництва – на стільки ж.

Промисловість. За січень–травень 2015р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 195,3 млн.грн., що становить 1,5% від загальнообласного обсягу реалізації промислової продукції.

В обсязі реалізованої продукції міста найбільшу частку займає виробництво харчових продуктів – 63,7%. На продукцію машинобудування приходиться 16,4%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 5%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 2,9 тис.грн. при середньообласному показникові 11,2 тис.грн.

Будівельна діяльність. За січень–червень 2015р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 630 тис.грн., що становить 0,1% загальнообласного обсягу виконаних будівельних робіт.

За характером будівництва переважали ремонтні роботи (поточний ремонт – 51,7%, капітальний ремонт – 14,3%), роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 34%.

Транспорт. За січень–червень 2015р. автомобільним транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 68,1 тис.т вантажів, при цьому вантажооборот становив 14785,1 тис.ткм, що відповідно на 24,1% та 20,3% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Послугами автомобільного пасажирського транспорту міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) впродовж січня–червня 2015р. скористались 1582,1 тис. осіб, що на 20,5% менше проти відповідного періоду 2014р., пасажирооборот зменшився на 17,9% і становив 11067,9 тис.пас.км.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за січень–червень 2015р. по Україні становив 140,7% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), по області – 140,8%.

На споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 37,5%. Фрукти подорожчали в 2 рази, спеції – в 1,9 раза, шоколад – в 1,7 раза, овочі, олія соняшникова і оливкова, маргарин, мед та безалкогольні напої – в 1,6 раза, цукерки шоколадні – в 1,5 раза, хліб і хлібопродукти, риба та продукти з риби – на 44,8–43,5%.

На непродовольчому ринку споживчих товарів та послуг області оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилась в 1,9 раза. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали коштувати на 33,7% більше, різні товари та послуги – на 26,2%, одяг і взуття – на 17,4%. У сфері відпочинку і культури ціни підвищились на 28,5%, охорони здоров’я – на 25,6%, транспорту – на 19,9%, ресторанного та готельного бізнесу – на 19,2%, освіти – на 14,9%.

Стан виплати заробітної плати. Згідно наданої державної статистичної звітності з праці заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій міста (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) станом на 1 червня 2015р. не зафіксовано.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту (з урахуванням Первомайського району) на кінець червня 2015р. становила 1367 осіб, що на 13,8% більше ніж на кінець червня 2014р.

За сприяння служби зайнятості у червні 2015р. було працевлаштовано 65 осіб, що на 36,3% менше ніж у відповідному місяці 2014р. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у зазначеному місяці становив 4%.

Демографічна ситуація. На 1 червня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,6 тис. осіб. За січень–травень 2015р. чисельність наявного населення зменшилась на 92 особи. Зменшення чисельності населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення, яке становило 194 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст – 102 особи.

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури області, за січень–червень 2015р. по місту обліковано 635 кримінальних правопорушень (на 46,7% більше ніж у січні–червні 2014р.), з яких 38,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

©

Управління статистики у Первомайському районі

 

Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015

Підсумки роботи підприємств роздрібної торгівлі м.Первомайська за січень–березень 2015 року

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за січень–березень 2015р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб м.Первомайська, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, становив 166890,5 тис.грн., що у порівняних цінах на 11,4% менше рівня аналогічного періоду минулого року.

В розрахунку на одну особу населення, обсяг роздрібного товарообороту становив 2502,1 грн. (за відповідний період минулого року – 1898,4 грн.), при середньообласному 2063,9 грн. За цим показником серед територіальних одиниць регіону м.Первомайськ посів 3 місце після Миколаєва та Южноукраїнська.

У загальному обсязі роздрібного товарообороту 56,6% займали продовольчі товари (за аналогічний період минулого року – 57,9%).

Питома вага товарів виробництва України в обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі склала 76,8%.

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у місті Первомайську за 2014 рік

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що у 2014 році на виробничі та комунально-побутові потреби використано 16559,0 т паливних ресурсів в умовному вимірі. З них газу природного – 10758,3 тис.м3, палива дизельного – 1643,9 т, вугілля кам’яного – 460,2 т, бензину моторного – 434,3 т.

Порівняно з 2013р. споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти скоротилось на 8,4%. Зокрема зменшився обсяг використання бензину моторного на 16,8%, природного газу – на 9,8%, вугілля кам'яного – на 6%, палива дизельного на 1,5%.

Слід зазначити, що на початок 2015 року у підприємств та організацій міста у залишках налічувалось 375,7 тонн палива в умовному вимірі (з урахуванням обсягу залишків бензину моторного, палива дизельного та пропану і бутану скраплених на АЗС). За рік об’єм запасів скоротився на 43,9%.

Прийняття в експлуатацію житла у місті Первомайську у I кварталі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у І кварталі 2015 року у місті Первомайську прийнято в експлуатацію 444 кв.м загальної площі житла, що на 31,4% менше ніж у І кварталі 2014 року.

В місті збудовано 1,7% всього житла області.

Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців міста прийнято в експлуатацію 6,6 кв.м загальної площі житла (9,6 кв.м за січень–березень 2014р.)

Інвестування економіки міста Первомайська у I кварталі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у I кварталі 2015 року підприємствами та організаціями міста Первомайська за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,5% загальнообласного їх обсягу.

У розрахунку на одну особу населення міста освоєно 63,9 грн. капітальних інвестицій (в середньому по області – 766,7 грн.).

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста Первомайська у І кварталі 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста Первомайська прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2015 року склав 0,5 млн.дол. США, що на 31,4% менше ніж на початок року (на 0,2 млн.дол. США). Це зумовлено зміною вартості капіталу за рахунок курсової різниці валют внесення інвестицій по відношенню до долару США.

У розрахунку на одну особу населення у місті припадає 7,6 дол. США іноземного капіталу (в цілому по області – 180 дол. США).

Географія інвесторів охоплює 6 країн світу. Найвагоміша частка іноземних інвестицій (понад 90%) внесена інвесторами з Кіпру.

Про стан торгової мережі м.Первомайська у 2014 році

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що на балансі підприємств-юридичних осіб міста, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі станом на 1 січня 2015р. налічувалось 67 магазинів. Їх торгова площа складала 7694 м2. Із загальної кількості магазинів 49,3% – продовольчі, 50,7% – непродовольчі. Мережа роздрібної торгівлі порівняно з 2013 роком збільшилась на 34% (на 17 одиниць).

Кількість напівстаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі (кіосків та автозаправних станцій, включаючи АГНКС) зменшилась на 42,3% і на 1 січня 2015р. налічувала 15 одиниць.

Торгівля поза магазинами здійснювалась на 16 об'єктах. У порівнянні з даними станом на 1 січня 2014р. їх кількість збільшилась на 45,5%.

 

Заробітна плата та стан її виплати по м.Первомайську
за січень–березень 2015 року

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за січень–березень 2015р. середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, становила 8323 особи, або 4% від середньообласного показника та порівняно з даними за січень­–березень 2014р. зменшилась на 6,7%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста відносно січня–березня 2014р. збільшилась на 15,7% та склала 2330,3 грн., що у порівнянні з обласним показником менше на 32,8%. Рівень заробітної плати перевищив в 1,9 раза законодавчо встановлені державні соціальні гарантії, а саме рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). По рівню заробітної плати, серед територіальних одиниць області, м.Первомайськ посів 12 місце.

За січень–березень 2015р. кількість працюючих, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), становила 752 особи, що склало 9% середньооблікової кількості штатних працівників. В середньому штатним працівником відпрацьовано 385 годин.

Згідно наданої державної статистичної звітності, заборгованості із виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), станом на 1 квітня 2015р не зафіксовано, що унеможливлює порівняння з попередніми періодами.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Демографічна ситуація у м.Первомайську
за січень–березень 2015 року

За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики, станом на 1 квітня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,7 тис. осіб. Внаслідок демографічних процесів, які відбулися упродовж січня–березня 2015р. чисельність наявного населення міста скоротилася на 51 особу. Зменшення кількості жителів відбулося виключно за рахунок природного скорочення (107 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст (56 осіб).

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 61 народжений.

За січень–березень 2015р. у місті народилося 168 немовлят, що на 28 менше ніж у відповідному періоді 2014р. Кількість померлих склала 275 осіб. У розрахунку на 1000 наявного населення народжуваність зменшилася з 11,9 до 10,2 немовлят, смертність – з 17,1 до 16,7 померлих.

За січень–березень п.р. у місто прибуло 218 осіб, вибуло за його межі 162 особи.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Підсумки роботи підприємств роздрібної торгівлі
та ресторанного господарства м.Первомайська за 2014 рік

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за 2014р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб м.Первомайська, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, становив 635518,6 тис.грн., що у порівняних цінах на 4,9% менше рівня аналогічного періоду минулого року.

Загальний обсяг товарообороту ресторанного господарства проти відповідного періоду минулого року зменшився на 18,3% і склав 1162 тис.грн. Питома вага товарообороту ресторанного господарства у загальному обсязі товарообороту становила 0,2%.

В розрахунку на одну особу населення, обсяг роздрібного товарообороту становив 9528 грн. (за аналогічний період минулого року – 8387,1 грн.), при середньообласному 8481,8 грн. За цим показником серед територіальних одиниць регіону м.Первомайськ посів 3 місце після Миколаєва та Южноукраїнська.

У загальному обсязі роздрібного товарообороту 58,6% займали продовольчі товари (за відповідний період минулого року – 57,4%).

Питома вага товарів виробництва України в обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі склала 78,2%.

У торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі станом на 1 січня 2015р. налічувалось запасів товарів на суму 39743 тис.грн., у мережі ресторанного господарства – на суму 45,2 тис.грн.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Прийняття в експлуатацію житла у місті Первомайську
за 2014 рік

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за 2014 рік у місті Первомайську прийнято в експлуатацію 2,9 тис. кв.м загальної площі житла, що на 6,1% більше ніж за 2013 рік. В місті збудовано 2,7% всього житла області.

Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців міста прийнято в експлуатацію 42,8 кв.м загальної площі житла проти 40,4 кв.м за 2013 рік.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва
у місті Первомайську

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, станом на 1 січня 2015 року у місті Первомайську в стадії незавершеного будівництва знаходилось 9 об'єктів (не враховуючи об’єкти, які будуються фізичними особами та фізичними особами-підприємцями), що склало 2,6% від їх загальної кількості в області. За минулий рік таких об’єктів стало на 1 (на 12,5%) більше.

Будівництво 33,3% будівель та споруд розпочато у 1991–1999 роках, 55,6% – у 2000–2011 роках, 11,1% – у 2014 році.

Із загальної кількості незавершених об’єктів третина знаходилась у стадії будівництва.

Водночас, на 6 об’єктах (66,7%) будівельні роботи припинені, головним чином, через відсутність фінансування. За інформацією забудовників, у подальшому на 2 об’єктах планується продовжити їх будівництва, на 3 – остаточно припинити будівництво та списати витрати. Щодо використання 1 об'єкту, забудовники мають інши наміри.

У незавершеному стані знаходилось 6 будівель та 3 інженерні споруди. Всі незавершені будівлі нежитлові, 2 з яких продовжують зводити, при цьому будівництво 4 – призупинено. Серед недобудованих інженерних споруд трубопроводи, комунікації, лінії електропередачі та транспортні споруди.

Забезпечення населення міста Первомайська
теплом у 2014 році

За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики, у 2014р. на території м. Первомайська діяло 38 одиниць теплоенергетичного устаткованнякотелень, котлів, енергоустановок, призначених для забезпечення теплом та гарячою водою населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ.

Більшість котелень (89,5%) мають потужність до 3 Гкал/год, 81,6% – працюють на газоподібному паливі, 10,5% – на твердому.

Відпуск тепла на комунально-побутові потреби та населенню склав 42,9 тис.Гкал та зменшився на 16,5% проти 2013р. Населенню відпущено 22,9 тис.Гкал теплової енергії, на комунально-побутові потреби підприємств та організацій – 20 тис.Гкал.

Питома вага ветхих та аварійних теплових мереж становила 1,1% від загальної їх протяжності. 

Виконання будівельних робіт підприємствами
міста Первомайська за січень–березень 2015 року

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, підприємствами міста Первомайська за січень–березень 2015 року виконано будівельних робіт на суму 177 тис.грн.

Частка підприємств міста в загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт становила 0,1%.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 86,4%, з поточного ремонту – 13,6%.

Забезпечення населення міста Первомайська газом у 2014 році

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, в 2014 році населенню міста було відпущено 32,4 млн.куб.м природного газу (на 8,6% менше ніж у 2013 році) та 36 т зрідженого. В середньому, у розрахунку на одного мешканця відпущено 485,4 куб.м природного газу проти 531,4 куб.м у 2013 році.

Упродовж минулого року із зрідженого газу на природний переведено 13 квартир та індивідуальних будинків, і на кінець 2014 року кількість квартир, до яких підведений природний газ, становила 25,6 тисяч.

Зрідженим газом забезпечувались 5,8 тис. квартир. 

Інвестування економіки міста Первомайська
у 2014 році

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, у 2014 році підприємствами та організаціями міста Первомайська за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 16,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що складає 0,4% загальнообласного їх обсягу.

В розрахунку на одну особу цей показник становить 241,4 грн. (в середньому по області – 3061,7 грн.).

Прийняття в експлуатацію житла у місті Первомайську
за 2014 рік

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, за 2014 рік у місті Первомайську прийнято в експлуатацію 2,9 тис. кв.м загальної площі житла, що на 6,1% більше ніж за 2013 рік. В місті збудовано 2,7% всього житла області.

Все прийняте в експлуатацію житло – одноквартирні будинки.

У розрахунку на 1 тисячу мешканців міста прийнято в експлуатацію 42,8 кв.м загальної площі житла проти 40,4 кв.м за 2013 рік.

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста Первомайська
у 2014 році

За даними, узагальненими Головним управлінням статистики, обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста Первомайська прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2014 року склав 0,7 млн.дол. США, що на 46,6% менше ніж на початок року (на 0,6 млн.дол. США). Це зумовлено зміною вартості капіталу за рахунок курсової різниці валют внесення інвестицій по відношенню до долару США.

У розрахунку на одну особу населення у місті припадає 11 дол. США іноземного капіталу (в цілому по області – 199,6 дол. США).

Географія інвесторів охоплює 6 країн світу. Найвагоміша частка іноземних інвестицій (понад 90%) внесена інвесторами з Кіпру.

Оплата населенням м.Первомайська житлово-комунальних послуг
у січні–березні 2015 року

За даними управління статистики у Первомайському районі, упродовж січня–березня 2015 року населенню м.Первомайська за спожиті житлово-комунальні послуги нараховано до сплати (без урахування сум субсидій та пільг) 24,3 млн.грн., що на 4,2 млн.грн. або на 21,1% більше, ніж у січні–березні 2014 року.

У структурі нарахувань 55,5% склали нарахування за газопостачання, 17,8% – централізоване водопостачання та водовідведення, 13% – утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 10,8% – централізоване опалення та гаряче водопостачання, 2,9% – вивезення побутових відходів.

Населенням міста за означений період сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 27 млн.грн. Рівень оплати послуг склав 111,2%. Найвище його значення зафіксовано за послуги з газопостачання (125,8% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), натомість найнижче (71,5%) – за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. За послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій сплачено 101,6% нарахованих сум, з вивезення побутових відходів – 98,7%, з централізованого водопостачання та водовідведення – 98,5%.

Що стосується заборгованості населення міста за житлово-комунальні послуги, то з початку року вона зменшилась на 9,7% і на кінець березня становила 25,7 млн.грн. Термін заборгованості склав 3,2 місяця.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Оптова торгівля підприємств
м.Первомайська за 2014 рік

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за 2014р. обсяг оптового товарообороту підприємств міста (юридичних осіб) склав 121122,5 тис.грн. (за 2013р. – 87767,5 тис.грн.).

Основну частку в загальному обсязі оптового товарообороту по місту Первомайську зайняли непродовольчі товари – 87,6%, а обсяг їх продажу становив 106132,3 тис.грн. (за 2013р. – 86,8%, або 76150,6 тис.грн.). В торгівлі непродовольчими товарами традиційно помітне місце займав оптовий продаж газойлів (палива дизельного) – 75,1%.

З продовольчих товарів, яких було продано на 14990,2 тис.грн. або 12,4% (за 2013р. – 11616,9 тис.грн. або 13,2%), найбільш активно здійснювалася торгівля м’ясом та м’ясними продуктами (25,6%), продуктами молочними, маслом та сирами (24,1%).

Дещо меншими, у порівнянні з попереднім періодом, стали обсяги реалізації товарів виробництва України – 36,5%, зокрема, продовольчих товарів – 100%, непродовольчих – 27,5%.

Питома вага м.Первомайська в загальнообласному обсязі оптового товарообороту була незначною і становила 0,7%.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Дошкільні навчальні заклади
м.Первомайська у 2014 році

Управління статистики у Первомайському районі повідомляє, що на кінець 2014р. у м.Первомайську налічувалося 18 дошкільних навчальних закладів, на 2345 місць.

Упродовж 2014р. кількість дітей у дошкільних закладах зменшилася на 0,9% і на 1 січня 2015р. становила 2776 дошкільнят. При цьому, на кожні 100 місць припадало 118 дітей.

Із загальної кількості дітей, які відвідували дошкільні заклади 1303 (46,9%) становили дівчатка, 12 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 16 – діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 19 – діти з обмеженими функціональними можливостями.

Вихованням дітей займалося 261 штатний працівник. Серед педагогічних працівників вагому частку (69,3%) складали вихователі, 4,2% – вихователі-методисти, 8,4% – музичні керівники.

У вихованні дошкільнят використовувалася лише державна мова.

© Управління статистики у Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Cоціально-економічне становище м.Первомайська за січень - березень 2015 року

Промисловість. За січень–лютий 2015р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 76,1 млн.грн., що складає 1,8% від загальнообласного обсягу реалізації промислової продукції.

В обсязі реалізованої продукції міста найбільшу частку займає виробництво харчових продуктів – 65,2%. На продукцію машинобудування приходиться 11,1%, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 4%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав 1,1 тис.грн. при середньообласному показникові 3,7 тис.грн.

Будівельна діяльність. За січень–березень 2015р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 177 тис.грн., що становить 0,1% загальнообласного обсягу виконаних будівельних робіт.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 86,4%, з поточного ремонта – 13,6%.

Транспорт. За січень–березень 2015р. автомобільним транспортом міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 33,8 тис.т вантажів, при цьому вантажооборот становив 7312,9 тис.ткм, що відповідно на 29,1% та 21,6% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Послугами автомобільного пасажирського транспорту міста (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) впродовж січня–березня 2015р. скористалися 872,8 тис. осіб, що на 14,8% менше проти відповідного періоду 2014р., пасажирооборот зменшився на 11,5% і становив 6009,3 тис.пас.км.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за січень–березень по Україні становив 120,3% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), по області – 118,9%.

На споживчому ринку області продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 27,3%. Фрукти зросли в ціні в 1,8 раза, олія соняшникова – в 1,6 раза, овочі – в 1,5 раза, цукор – на 47,4%, чай – на 44%, хліб і хлібопродукти – на 38%, риба та продукти з риби – на 34,7%, безалкогольні напої – на 29,9%, маргарин – на 28,8%, шоколад – на 26,6%.

На ринку непродовольчих товарів та послуг у сфері транспорту ціни зросли на 24,1%, відпочинку і культури – на 22%, охорони здоров’я – на 15,4%, ресторанного та готельного бізнесу – на 12,7%, освіти – на 7%, зв’язку – на 2,9%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 16,3%, різні товари та послуги – на 12,1%, одяг і взуття – на 11,3%. Оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилась на 2,8%.

Стан виплати заробітної плати. Згідно наданої державної статистичної звітності з праці заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій міста (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) станом на 1 березня 2015р. не зафіксовано.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по місту (з урахуванням Первомайського району) на кінець березня 2015р. становила 1525 осіб, що на 5,3% більше ніж на кінець березня 2014р.

За сприяння служби зайнятості у березні 2015р. було працевлаштовано 126 осіб, що на 47,9% менше ніж у відповідному місяці 2014р. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у зазначеному місяці становив 7,1%.

Демографічна ситуація. На 1 березня 2015р. у місті, за оцінкою, проживало 66,7 тис. осіб. За січень–березень 2015р. чисельність наявного населення зменшилась на 42 особи. Зменшення чисельності населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення, яке становило 77 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 35 осіб.

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури області, за січень–березень 2015р. по місту обліковано 399 кримінальних правопорушень (на 86,4% більше ніж у січні–березні 2014р.), з яких 34,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

© Управління статистики в Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2015

Заробітна плата та стан її виплати по м.Первомайську
за 2014 рік

Управління статистики у Первомайському районі інформує, що за 2014р. середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, становила 8935 осіб, або 4,1% від середньообласного показника та порівняно з даними за 2013р. зменшилась на 3,9%.

За 2014р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 142 особи, що склало 1,6% середньооблікової кількості штатних працівників. Кількість працюючих, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), становила 1372 особи, що склало 15,4% середньооблікової кількості штатних працівників.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста відносно 2013р. збільшилась на 1,7% та склала 2204,21 грн., що у порівнянні з обласним показником менше на 34,1%. Рівень заробітної плати перевищив в 1,8 раза законодавчо встановлені державні соціальні гарантії, а саме рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.). По рівню заробітної плати, серед територіальних одиниць області, м.Первомайськ посів 22 місце.

Згідно наданої державної статистичної звітності, заборгованості із виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), станом на 1 січня 2015р не зафіксовано, що унеможливлює порівняння з попередніми періодами.

© Управління статистики в Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2014

Надання субсидій населенню міста Первомайська
у 2014 році

За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики, упродовж 2014 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 2449 сімей м. Первомайська. Призначені вони 1411 сім’ям, що склало 57,6% від загальної кількості сімей, які звернулись за субсидіями. Сума призначених субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг становила 120,4 тис.грн. Середній розмір субсидії на одну сім’ю у грудні становив 85 гривень.

Крім цього, у минулому році 329 сімей звернулись за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива і 322 сім’ям (97,9% із числа тих, які звернулися) ЇЇ було призначено. Загальна сума призначених субсидій склала 341,7 тис.грн., середній розмір субсидії у грудні становив 1161 грн.

© Управління статистики в Первомайському районі
Головне управління статистики в Миколаївській області, 2014