Первомайська ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області

Особливості кампанії декларування у 2018 році

Декларувати свої доходи — це конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) громадян, які подають податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) розподіляються на дві категорії: осіб, які зобов’язані подавати річну декларацію, та осіб, які мають право подати декларацію добровільно.

З 01 січня 2018 року застосовується нова форма декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 року за                       № 821/30689  (далі – Наказ № 556). Наказом № 556 впроваджено зміни законодавства щодо:

 • реалізації права фізичними особами – підприємцям  (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат;
 • визначення останнього базового податкового (звітного) періоду для фізичних осіб - підприємців, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
 • реалізації права на сплату сум податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Враховуючи вищезазначені зміни, в податковій декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників (рядок 8 декларації) щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для даної категорії платників податків. Слід зазначити, що цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному (податковому) році, тобто дата прийняття такого рішення для декларацій за 2018 рік не повинна бути менше ніж 01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017.

Додаток Ф2 декларації доповнено окремим розділом (розділ ІІ), в якому відображається інформація щодо амортизаційних відрахувань. При цьому відрахування відображаються окремо для кожної з груп 1 – 4, загальна сума яких відображається у розділі І додатку Ф2 декларації в даних документально понесених витрат.

Розділ ІІ декларації доповнено рядком 10.9.1, в якому відображається дохід та податкові зобов’язання, які розстрочуються платником податків відповідно до абзацу другого та третього п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. Разом з тим, платник податків разом з декларацією повинен надати заяву довільної форми, про що здійснюється відмітка у розділі «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)» декларації.

Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

 • для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

Важливо! У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подається

 • для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням,  – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

 • для громадян і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати декларації – до    01 травня року, що настає за звітним;

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

 • для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року;
 • для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом.

Разом з тим, п. 179.7 ст. 179 Кодексу передбачено, що фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.

Отже, граничні строки сплати податкових зобов'язань, зазначених у податковій декларації про майновий стан і доходи, поданої за результатами 2017 року:

 • для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – 19 лютого 2018 року;
 • для фізичних осіб, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), – протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації;
 • для фізичних осіб, що не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – 31 липня 2018.

Підпунктом 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, зокрема фізична особа – підприємець або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, – за місцем реєстрації у контролюючих органах;

б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) в інших випадках – за її податковою адресою.

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС в рубриці «Бюджетні рахунки» (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).

Якщо підприємець -"єдинник" змінив місце провадження госпдіяльності: що та куди подавати?

При виникненні змін у відомостях суб’єкти господарювання повинні подати заяву, затверджену наказом Мінфіну від 20.12.2011 р. №1675, до контролюючого органу з відповідними відомостями.

Така заява подається платниками єдиного податку:

І і ІІ груп — не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни;

ІІІ групи — разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5, 298.6 ПКУ).

Зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви.

Розглянемо у таблиці, коли потрібно подавати заяву у разі виникнення змін.

Група

Зміни, які виникли

Подання звітності

І-ІІІ

Зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта

Протягом місяця з дня виникнення таких змін

І – ІІ

Зміна податкової адреси

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни

І – ІІ

Зміна місця провадження господарської діяльності

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни

І – ІІ

Зміна видів господарської діяльності

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни

ІІІ

Зміна податкової адреси

Разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни

ІІІ

Зміна місця провадження господарської діяльності

Разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни

Відповідальність за неподання

Неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухобліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, установлених Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн (п. 117.1 ПКУ).

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Який граничний термін подання звіту для "неприбутківців" за 2017 рік?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – звіт) за 2017 рік подають до контролюючого органу за місцем реєстрації до 1 березня 2018 року.

Форма звіту затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469).

Обов’язковими реквізитами форми звіту є інформація про дату та номер Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (рядок 7) та ознака неприбутковості (рядок 8).

Податківці також звертають увагу, що разом зі звітом обов’язково подають до контролюючих органів річну фінансову звітність, яка є її додатком та невід’ємною частиною.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Коли декларація про майновий стан і доходи не подається?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що відповідно до п. 179.2 ПКУобов’язок платника ПДФО щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з IV розділом ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до IV розділу ПКУ;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ПКУ.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Звітна, звітна нова, уточнююча: терміни подання звітності з податку на нерухомість

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що відповідно до пп. 266.7.5 ПКУ платники податку – юрособи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з розбивкою річної суми рівними частками поквартальн.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості та/або нежитлової нерухомості Декларація юрособою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

При переході права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Форма Декларації затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №408.

Пункт 1 заголовної частини Декларації містить поле «Тип декларації», яке передбачає наступні форми: звітна, звітна нова, уточнююча.

Якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, розрахунку (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Згідно із Регламентом комп’ютерної обробки податкової звітності, звітності з ЄСВ та іншої звітності в органах ДФС, документ звітності з типом «Звітний» подається платником податків, якщо за такий звітний (податковий) період документ звітності ще не подавався. Документ звітності з типом «звітний новий» подається платником податків до закінчення граничного строку подання для такого документа звітності, якщо раніше подавався документ звітності з типом «Звітний» або «Звітний новий» за такий самий звітний (податковий) період з урахуванням особливостей для певних форм документів звітності.

Документ звітності з типом «Уточнюючий» подається платником податків після закінчення граничного строку подання для такого документа звітності, якщо раніше подавався документ звітності з типом «Звітний» або «Звітний новий» за звітний (податковий) період, що уточнюється, зокрема у разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування, появи нових об’єктів оподаткування, для форм документів звітності, щодо яких подання передбачено за звітний рік до його закінчення.

Тобто юрособа, яка вперше подає Декларацію за новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості, звітує за рік та у полі «Тип декларації» зазначає «Звітна».

Якщо перехід права власності на новостворений (нововведений) об’єкт оподаткування відбувся до 20 лютого, а звітну Декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну її подання платником податків – юрособою Декларація подається з типом «Звітна нова».

При переході права власності на об’єкт оподаткування після закінчення граничного терміну подання Декларації (після 20 лютого звітного року) протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт подається Декларація з типом «Уточнююча».

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

ЄСВ: що чекає фермерів у 2018 році

Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон № 2148) внесено зміни до Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема, доповнено частину першу ст. 4 пунктом 51, відповідно до якого платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Згідно із внесеними змінами члени фермерського господарства виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина перша ст. 10 Закону № 2464 в редакції Закону № 2148).

З огляду на викладене органи доходів і зборів в односторонньому порядку 31.12.2017 р. достроково розривають укладені з членами фермерських господарств договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Договір), строк дії яких закінчується у 2018 р., та повідомляють платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого Договору.

Дострокове розірвання Договору у зазначеному випадку не є підставою вважати Договір таким, умови якого не виконано. У подальшому така особа, у разі бажання, матиме право на укладення Договору, якщо буде належати до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

За заявами про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, поданими членами фермерських господарств, договори з 01.01.2018 р. не укладаються.

Останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства сплачують єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені Договором, є грудень 2017 р.

Суми єдиного внеску, сплачені такими платниками після грудня 2017 р., поверненню не підлягають.

Члени фермерського господарства, з якими розірвано договори у зв’язку зі зміною з 01.01.2018 р. законодавства про єдиний внесок, подають до органів доходів і зборів самі за себе протягом 30 календарних днів після розірвання Договору таблицю 1 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів за формою згідно з додатком 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435, за період з початку дії Договору по грудень 2017 р. включно.

Також звертаємо увагу, що відповідно із внесеними змінами, з 01.01.2018 року члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, зобовязані стати на облік в органах доходів  і зборів як платники єдиного внеску та сплачувати єдиний внесок до 20 числа місяця, що настає за кварталом, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

У разі, якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобовязанийвизначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не  може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Податок на доходи фізичних осіб

7 грудня 2017 року Верховною Радою України був прийнятий у другому читанні та у цілому Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-VIII (законопроект реєстр.№6776-д).

Загальний напрям прийнятих норм - стимулювання бізнесу і економіки в цілому, покращання інвестиційної привабливості суб’єктів підприємництва та держави, а також лібералізація умов ведення бізнесу. Крім того, прийнято норми щодо захисту прав платників податків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення їх прав. Також законопроект містить норми ресурсного забезпечення Державного бюджету України 2018 року.

Вартість путівок працівникам

Вартість путівок звільнено від оподаткування. Зокрема, змінами до пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його членів сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік та за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2018 р. — 18 615 грн).

Зауважимо, що до внесення змін путівки, які придбавались для працівника його роботодавцем, вважались додатковим благом відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу та підлягали оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Доходи від продажу нерухомості

Порядок оподаткування доходів від продажу об’єктів нерухомого майна уточнено. Так, відповідно до п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку згідно із законом.

Змінами, внесеними до цього пункту, встановлюється, що звіт про оціночну вартість об’єкта нерухомого майна має бути обов’язково зареєстрований в єдиній базі даних звітів про оцінку.

Єдина база звітів про оцінку

Також змінами, внесеними до п. 172.3 ст. 172 Кодексу, визначається, що єдина база даних звітів про оцінку — інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна України. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб’єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики.

Авторизований електронний майданчик — авторизована Фондом державного майна України інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом № 80 та забезпечує реєстрацію суб’єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб’єкта оціночної діяльності) до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об’єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.

Захист інформації

Єдина база даних звітів про оцінку повин­на забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких визначається та перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів в межах повноважень. Належний захист забезпечується за умови автоматичного обміну інформацією та документами між єдиною базою даних звітів про оцінку та авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону № 80. Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та, в разі його повноти, правильності та відповідності, в тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, — реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера. Після присвоєння унікального номера здійснюється автоматизована ідентифікація суб’єкта оціночної діяльності. В разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку, в тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, єдина база даних звітів про оцінку автоматично відмовляє у його реєстрації.

Суб’єкт оціночної діяльності, який не погоджується з результатами перевірки оціночної вартості єдиною базою даних звітів про оцінку, має право протягом 10 днів звернутись із заявою до Фонду державного майна України про здійснення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону № 2658. Зазначений Фонд розглядає таку заяву не більше п'яти днів.

Якщо звіт не зареєстровано

Звіт про оцінку, не зареєстрований в єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог ст. 172 Податкового кодексу, є недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких передбачено чинним законодавством України отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номеру.

Внесеними змінами визначається, що нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, який обов’язково має бути зареєстрований в єдиній базі даних звітів про оцінку, відповідно до вимог п. 172.3 ст. 172 Кодексу.

Місцеві податки і збори

Згідно з п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до оновленої редакції пп. 12.3.3 п. 12.3 зазначеної статті копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контро­люючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях та надають в електронному вигляді центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контро­люючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реа­лізує державну податкову політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель, яку проведено.

Також встановлено, що платники місцевих податків та зборів при визначенні своїх податкових зобов’язань можуть використовувати зведену інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Такі платники звільняються від відповідальності у разі якщо у зведеній інформації, розміщеній на офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між даними контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого рішення про встановлення місцевих податків та зборів. У такому разі до таких платників податку штрафні санкції та пеня, передбачені Податковим кодексом, за порушення податкового та іншого законодавства, контро­ль за дотриманням якого покладено на контро­люючі органи, що спричинені такою помилкою, не застосовуються, підстави для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до відповідальності відсутні.

Податок на нерухомість

Строки сплати податку уточнено. Слід звернути увагу, що п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу доповнено новими підпунктами, відповідно до яких у разі якщо контро­люючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пп. 266.7.2 п. 266.7 цієї статті, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої зазначеним Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Відповідно до пп. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 Кодексу податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою — платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Фізичні особи сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Також відповідно до внесених до п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу змін податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених п. 102.1 ст. 102 Кодексу (не пізніше закінчення 1095 дня).

Плата за землю з фізичних осіб

Порядок надання пільг щодо сплати земельного податку для фізичних осіб уточнено.

ВІДПОВІДНО ДО СТ. 281 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ:

 • інваліди першої і другої груп
 • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
 • пенсіонери (за віком)
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону № 3551
 • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пунктом 281.2 ст. 281 Податкового кодексу встановлено, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 • для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 га;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 га, в селищах — не більш як 0,15 га, в містах — не більш як 0,10 га;
 • для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 га;
 • для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 га;
 • для ведення садівництва — не більш як 0,12 га.

Відповідно до оновленої редакції абзацу першого п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу звільнення від сплати податку за земельні ділянки для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на всі земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм.

Таким чином, з 01.01.2018 р. скасовано обмеження застосування пільги до однієї ділянки зі сплати земельного податку фізичним особам.

Строки сплати

Строки сплати плати за землю встановлено ст. 287 Податкового кодексу, яку доповнено новими пунктами, відповідно до яких у разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у встановлені строки, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Згідно з п. 286.5 ст. 286 Кодексу нарахування фізичним особам сум податку на землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) такому платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Фізичні особи сплачують податок на землю протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Також відповідно до внесених до ст. 287 Податкового кодексу змін податкове зобов’язання з податку на землю може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених п. 102.1 ст. 102 Кодексу (не пізніше закінчення 1095 дня).

Єдиний податок для ФОП

Визначено порядок оподаткування доходів нерезидентів при виплаті їх платниками єдиного податку. Зокрема, ст. 297 Податкового кодексу доповнено новою нормою, відповідно до якої платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента — юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом ІІІ Кодексу.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Який коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2017 рік

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила, що відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ ПКУ (в редакції Закону №2245-VIII) індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується зі значенням 100%.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:

 • 1996 рік – 1,703,
 • 1997 рік – 1,059,
 • 1998 рік – 1,006,
 • 1999 рік – 1,127,
 • 2000 рік – 1,182,
 • 2001 рік – 1,02,
 • 2005 рік – 1,035,
 • 2007 рік – 1,028,
 • 2008 рік – 1,152,
 • 2009 рік – 1,059,
 • 2010 рік – 1,0,
 • 2011 рік – 1,0,
 • 2012 рік – 1,0,
 • 2013 рік – 1,0,
 • 2014 рік – 1,249,
 • 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження),
 • 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Терміни подання декларації з податку на прибуток у 2018 році, - роз'яснення ДФС

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що в підкатегорії 102.23.01 ресурсу "ЗІР" надано  розяснення:  відповідно до п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Пунктом 137.5 ПКУ встановлено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

 • платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
 • виробників сільськогосподарської продукції;
 • платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Згідно з п. 49.18 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

 • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ);
 • календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.6 ПКУ);
 • календарному року, крім випадків, передбачених пп. 49.18.4 та 49.18.5 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 ПКУ).

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Платник податку на прибуток подає декларацію раз в рік: коли подавати Звіт про пільги?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що ДФСУ у підкатегорії 102.23.01 ресурсу "ЗІР" надано  розяснення:  платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків згідно з Порядком № 1233. Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку із отриманням податкових пільг.

Пунктом 2 Порядку встановлено що суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт).

Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, Звіт не подається.

Згідно з п. 137.4 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Пунктом 137.5 ПКУ встановлено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

 • платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
 • виробників сільськогосподарської продукції;
 • платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації з податку на прибуток.

У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності (рядок 05 додатка ПЗ до Декларації), помножений на діючу ставку податку на прибуток.

З огляду на викладене, суб’єкти господарювання, що скористались пільгами з податку на прибуток підприємств подають Звіт протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, півріччя, трьох кварталів, року.

У разі якщо з початку звітного року платник податків не користувався пільгами, то Звіт про суми податкових пільг ним не подається.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Алгоритм складання нової декларації з плати за землю від ДФС

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що наказом Мінфіну від 23.01.2017 р. №9 було внесено зміни до декларації з плати за землю (земельний податок та/або на плата за земельні ділянки державної або комунальної власності). З 2018 року платники податків повинні подавати звітність з плати за землю за новою формою.

У новій формі декларації, зокрема:

 • змінено кол. 8 розрахунків суми земельного податку та орендної плати – розмежовано одиниці виміру (га/кв. м), які зазначаються у витягах про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що надаються Держгеокадастром;
 • уточнено кол. 10 розрахунків суми земельного податку та орендної плати - доповнено словами «одиниці площі», тобто для розрахунку суми податкового зобов'язання застосовується нормативна грошова оцнка одиниці земельної ділянки, а не усієї земельної ділянки;
 • інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548.

Індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100%.

Останнім днем подання звітності з плати за землю є 20 лютого 2018 року.

****

Алгоритм складання Податкової декларації з плати за землю
(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Назва показника

Код
рядка

Пояснення щодо заповнення

Порядковий номер за рік
за видом декларації

1

У рядку 1 зазначається номер декларації послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного поддатку або орендної плати.).
Декларації, в яких нараховується податкове зобов'язання із земельного податку, нумеруються окремо від декларацій, в яких нараховується податкове зобов'язання з орендної плати державної та комунальної власності.

Тип декларації

Звітна

01

У рядку 01 проставляється відмітка "Х" у разі подання:
• річної декларації на поточний рік (якщо платник обрав спосіб подання декларації - раз на рік);
• поточних щомісячних декларацій (якщо платник обрав щомісячний спосіб подання декларації).
Суб'єкт господарювання, який на початку року не був платником плати за землю та протягом року отримав право власності (користування) на земельну ділянку, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки річну декларацію з плати за землю або щомісячні декларації за типом "Звітна"

Звітна нова

02

У рядку 02 проставляється відмітка "Х", якщо в наданій раніше декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання.
У разі виникнення необхідності після граничного строку подання декларації здійснити уточнення податкового зобов'язання або уточнити дані минулих податкових періодів надається уточнююча декларація

Уточнююча

03

У рядку 03 проставляється відмітка "Х", якщо виправляються помилки після настання граничного терміну подання декларації, шляхом подання уточнюючої декларації.
Якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку у тому ж населеному пункті чи при змініпротягом року функціонального використання землі, зміні розміру орендної плати, настання інших факторів, що впливають на розмір податкового зобов'язання з плати за землю, виявленні помилок, то такий платник має надати уточнюючу декларацію за місцезнаходженням таких земельних ділянок з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (в якому відбулися зміни).
У разі укладання протягом року нового договору оренди на ту ж саму земельну ділянку без змін умов договору або зі змінами умов договору (термін дії попереднього договору закінчився), а звітна декларація подана платником плати за землю на термін дії цього попереднього договору, такий платник протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, в якому укладено новий договір оренди землі, має право подати уточнюючу податкову декларацію з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, або подавати щомісяця звітну деклараціюпочинаючи з календарного місяця, в якому фактично виникло право оренди земельної ділянки за новим договором оренди землі

За ___ рік

1

У комірці "За ___ рік" вказується рік, за який подається декларація з плати за землю (із земельного податку або орендної плати)

починаючи з

1

Реквізит "починаючи з" заповнюється у разі:
• набуття платником протягом року права власності на нововідведені земельні ділянки (при поданні декларації з земельного податку);
• укладення нових договорів оренди земельних ділянок державної або комунальної власності (при поданні декларації з орендної плати).
Зазначається дата, з якої набуто право власності (укладено новий договір оренди), у форматі "число/місяць" арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється "0" (наприклад, якщо потрібно зазначити дату 24 травня, то до відповідних полів заносять "24.05")

з урахуванням уточнень з

1

Реквізит "з урахуванням уточнень з" заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань щодо минулих періодів в уточнюючій декларації.
Зазначається дата, з якої відбувається уточнення, у форматі "число/місяць" арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється "0" (наприклад, якщо потрібно зазначити дату 24 травня, то до відповідних полів заносять "24.05")

за ____________ місяць

1

Реквізит "за _______ місяць" заповнюється лише платниками, які обрали щомісячний спосіб подання декларації.
Вказується місяць, за який подається декларація, арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється "0" (наприклад, якщо подається декларація за квітень, то у комірці "за ____ місяць" вказується "04").

Платник

2

У рядку 2 зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові) згідно з реєстраційними документами

Податковий номер платника податку або серія та номер паспорта

3

У рядку 3 зазначається податковий номер платника податку

Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)

4

У рядку 4 вказується код виду діяльності платника за КВЕД, який є для нього основним

Податкова адреса

5

У рядку 5 зазначається податкова адреса платника - місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Адреса вказується у загальновстановленому порядку: вулиця, № будинку, № офісу, місто, район, область, поштовий індекс, телефон та міжміський код.
Електронна адреса та факс зазначаються за бажанням платника

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

6

У рядку 6 вказується найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки, до якого подається декларація

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ

7

У рядку 7 вказується код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого знаходиться земельна ділянка, щодо якої подається декларація. *
Якщо платник земельного податку має у власності або користуванні, у т. ч. оренді, земельні ділянки на території різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди КОАТУУ різні), то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі декларації щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.
Якщо платник податку самостійно виявив помилку, зокрема невірно вказано код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ, у раніше поданій ним декларації, такий платник повинен подати:
• за КОАТУУ, який вказано невірно - уточнюючу декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов'язання з плати за землю без застосування штрафів, передбачених п. 50.1 ПКУ;
• за правильним КОАТУУ - або річну декларацію, або щомісячні податкові декларації з плати за землю за типом "Звітна"

І. Розрахунок суми земельного податку

Назва показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Категорія земельних ділянок

2

У графі 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель:
• 01 - землі сільськогосподарського призначення.
Якщо землі відносяться до сільськогосподарських угідь, то замість "01" зазначається категорія:
-1А - рілля;
- 1Б - багаторічні насадження;
- 1В - сіножаті;
- 1Г - пасовища;
- 1Д - перелоги;
• 02 - землі житлової забудови;
• 03 - землі громадської забудови;
• 04 - землі природно-заповідного фонду;
• 05 - землі іншого природоохоронного призначення;
• 06 - землі оздоровчого призначення;
• 07 - землі рекреаційного призначення;
• 08 - землі історико-культурного призначення;
• 09 - землі лісогосподарського призначення;
• 10 - землі водного фонду;
• 11 - землі промисловості;
• 12 - землі транспорту;
• 13 - землі зв'язку;
• 14 - землі енергетики;
• 15 - землі оборони;
• 16 - землі запасу;
• 17 - землі резервного фонду;
• 18 - землі загального користування.
Інформація щодо категорії (цільового призначення земель) має відповідати інформації, що зазначена в документах, які засвідчують право власності земельними ділянками

Документи, що засвідчують / підтверджують право власності / користування

вид права

3

У графі 3 вказується вид права на земельну ділянку:
1 - власність;
2 - постійне користування;
3 - оренда.
При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розд. I буде проставлятись вид права "1" (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або "2" (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника)

серія та номер документа

4

У графі 4 вказується серія та номер документа, що посвідчує право власності та/або користування земельними ділянками (наприклад, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (земельну ділянку))

Державна реєстрація прав власності / користування (у разі наявності)

дата (мм.рррр)

5

У графі 5 зазначається дата (у форматі мм.рррр) державного акта на земельну ділянку (у разі наявності)

номер

6

У графі 6 зазначається номер державного акта на земельну ділянку (у разі наявності)

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

7

У графі 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

Площа земельної ділянки

га

8

У графі 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками).

кв.м

9

У графі 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками).

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн)

10

У графі 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками).
Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації.
Коефіцієнт індексації за 2017 рік – 1.

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн)

11

У графі 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Чернігівській області (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель де не проведена грошова оцінка!!!

Ставка податку (%)

12

У графі 12 вказується ставка земельного податку.

Річна сума земельного податку (к. 8 або 9 х к. 10 або 11 х к. 12 / 100)

13

У графі 13 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року.
Показник розраховується за формулою:
гр. 13 = гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12 / 100
Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік.

Пільга

код пільги

14

У графі 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг

розмір пільги

15

У графі 15 відображається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано

сума пільги

16

У графі 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку.
На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу

Річна сума земельного податку (до сплати) (к. 13 - к. 16)

17

У графі 17 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку.
Показник розраховується за формулою:
гр. 17 = гр. 13 - гр. 16
Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17

II. Розрахунок суми орендної плати

Назва показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Категорія земельних ділянок

2

У графі 2 зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянкивідповідно до Класифікації видів цільового призначення земель (двозначний номер арабськими цифрами):
• 01 - землі сільськогосподарського призначення.
Якщо землі відносяться до сільськогосподарських угідь, то замість "01" зазначається категорія:
- 1А - рілля;
- 1Б - багаторічні насадження;
- 1В - сіножаті;
- 1Г - пасовища;
- 1Д - перелоги;
• 02 - землі житлової забудови;
• 03 - землі громадської забудови;
• 04 - землі природно-заповідного фонду;
• 05 - землі іншого природоохоронного призначення;
• 06 - землі оздоровчого призначення;
• 07 - землі рекреаційного призначення;
• 08 - землі історико-культурного призначення;
• 09 - землі лісогосподарського призначення;
• 10 - землі водного фонду;
• 11 - землі промисловості;
• 12 - землі транспорту;
• 13 - землі зв'язку;
• 14 - землі енергетики;
• 15 - землі оборони;
• 16 - землі запасу;
• 17 - землі резервного фонду;
• 18 - землі загального користування.
Інформація щодо категорії (цільового призначення земель) має відповідати інформації, що зазначена в договорі оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності

Документи, що засвідчують / підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди)

дата (мм.рррр)

3

У графі 3 вказується дата укладення договору оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності

номер

4

У графі 4 вказується номер договору оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності

Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки

дата (мм.рррр)

5

У графі 5 зазначається дата (у форматі мм.рррр) державної реєстрації договору оренди на земельну ділянку.
У п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки орендар зобов'язаний надати копію договору до відповідного фіскального органу (ст. 25 Закону України "Про оренду землі")

номер

6

У графі 6 зазначається номер державної реєстрації договору оренди на земельну ділянку

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

7

У графі 7 зазначається кадастровий номер орендованої земельної ділянки (у разі наявності)

Площа земельної ділянки

га.

8

У графі 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у га (з чотирма знаками після коми).

кв.м

9

У графі 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в кв.м (з двома знаками після коми).

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн)

10

У графі 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (в гривнях з копійками).
Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації.
Коефіцієнт індексації за 2017 рік – 1.

Розмір орендної плати (%)

11

У графі 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (з двома знаками після коми) – 0,03(це 3%)

Річна сума орендної плати (к. 8 або 9 х к. 10 х к. 11 / 100)

12

У графі 12 вказується річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року.
Показник розраховується за формулою:
гр. 12 = (гр. 8 (або гр. 9) х гр.10 х гр. 11) / 100
Річна сума орендної плати:
• не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

III. Розрахунок податкового зобов'язання

Назва показника

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Нараховано на 20__ рік, усього

3

У рядку 3 вказується:
• у графі 3 - річна сума нарахованого земельного податку (переноситься з рядка "Всього" графи 17 розд. I декларації) або орендної плати (переноситься з рядка "Всього" графи 12 розд. II декларації) за звітний (поточний) рік;
• у графах 4 - 15 - сума щомісячних платежів із земельного податку або орендної платиза місяцями (січень - грудень) звітного року.
Показники граф 4 - 15 розраховуються за формулою:
графи 4 - 15 = графа 3 / 12
Розбиваючи річну суму земельного податку (орендної плати) рівними частинами помісячно, округлення відбувається так:
- за 11 місяців звітного року округлення здійснюється за загальними правилами округлення;
- за останній місяць звітного року сума земельного податку (орендної плати) визначається як різниця річної суми земельного податку (орендної плати) та суми земельного податку (орендної плати) за перші 11 місяців.

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)

4

Рядки 4 - 10 заповнюються у разі виправлення помилок, допущених у деклараціях за минулі періоди.
У рядку 4 вказується сума нарахованого земельного податку або орендної плати за даними раніше поданої декларації.
Дані до рядка 4 переносять з рядка 3 розд. III декларації, що уточнюється;
Якщо дані за минулий період, що уточнюється, вже раніше уточнювались, то до рядка 4 переноситься раніше нарахований платіж із останньої уточнюючої декларації за цей період

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

5

Рядок 5 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати земельного податку (орендної плати) до бюджету.
У графах 4 - 15 рядка 5 вказується сума збільшення податкового зобов'язання із земельного податку (орендної плати) в результаті уточнення показників на періоди, за якими не настав термін сплати.
Показник рядка 5 за відповідними графами (періоди (місяці)), за якими не настав термін сплати) розраховується таким чином:
позитивне значення (р. 3 - р. 4)
Якщо різниця між показниками рядків 3 та 4 має від'ємне значення, то рядок 5 не заповнюється, а заповнюється рядок 6

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

6

Рядок 6 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до переплати земельного податку (орендної плати) до бюджету.
У графах 4 - 15 рядка 6 вказується сума зменшення податкового зобов'язання із земельного податку (орендної плати) в результаті уточнення показників на періоди, за якими не настав термін сплати.
Показник рядка 6 за відповідними графами (періоди (місяці)), за якими не настав термін сплати) розраховується таким чином:
позитивне значення (р. 4 - р. 3)
Якщо різниця між показниками рядків 4 та 3 має від'ємне значення, то рядок 6 не заповнюється, а заповнюється рядок 5

Сума штрафу ((колонки з 4 по 15 р. 5) х 3 % або 5 %)

7

Рядок 7 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати податку до бюджету за минулі періоди (заповнено рядок 7 розд. III).
У графах 4 - 15 рядка 7 вказується сума штрафу (3% від суми заниження)

Сума пені

8

Рядок 8 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати податку до бюджету за минулі періоди (заповнено рядок 7 розд. III).
У грядку 8 вказується сума пені, що нараховується платником самостійно відповідно до вимог ст. 129 ПКУ.
Тобто якщо виявлено помилку за січень у строк після 20 лютого (останній день подання декларації за січень), але до 2 березня (останній строк сплати платежів за січень), то пеню не нараховуємо!
Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день

Зміст доповнення

 

У рядку «Зміст доповнення» вказується доповнення – наприклад робиться запис «Платник єдиного податку третьої групи»

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської
ОДПІ Чекрижова С.Л.

ФОП-"загальносистемник" змінив адресу: чи перереєстровувати Книгу обліку доходів і витрат?

Чи потрібно проводити перереєстрацію або вносити зміни до Книги обліку доходів і витрат ФОП на загальній системі оподаткування у разі, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці тощо?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що  ДФСУ у підкатегорії 104.08 ресурсу "ЗІР" зазначила, що у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, внаслідок якого відбулось перейменування назви міста, вулиці інших топонімів, фізичній особі – підприємцю на загальній системі оподаткування необхідно зареєструвати нову Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга) у контролюючому органі за новим місцем обліку.

Якщо зміна податкової адреси (місця проживання) відбулася в межах одного адміністративного району, то записи необхідно продовжувати наростаючим підсумком в зареєстрованій Книзі. При цьому фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування може закреслити назву міста, вулиці, що перейменовані, зазначити нову назву та поряд з виправленням поставити особистий підпис з надписом «Виправленому вірити».

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Підприємець є пенсіонером за вислугу років: що зі сплатою ЄСВ у 2018 році?

З 1 січня 2018 року підприємці, які досягли 60 років та мають страховий стаж (зокрема, з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.) не менше 25 років та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії) звільняються від сплати ЄСВ за себе

ДФСУ у листі від 26.12.2017 р. №3135/Д/99-99-13-02-01-14/ІПК нагадує, що до 31.12.2017 року діяла норма, згідно з якою особи, зазначені у п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, звільняються від сплати за себе єдиного соцвнеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи могли бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Проте Законом від 03.10.2017 р. №2148-VIII внесено зміни до Закону про ЄСВ. Зокрема, встановлено, що особи, зазначені у пункті 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, звільняються від сплати за себе єдиного соцвнеску, якщо вони:

 • отримують пенсію за віком;
 • або є особами з інвалідністю,
 • або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058,
 • та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Як і раніше, такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Зазначена норма набрала чинності з 1 січня 2018 року.

Отже, з 01.01.2018 р. фізичні особи - підприємці, які досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058 (60 років та мають страховий стаж, зокрема з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. - не менше 25 років) та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії) звільняються від сплати ЄСВ за себе.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

З 1 січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів

Громадянам, котрі у 2017 році отримали доходи, з яких не було сплачено податки, варто подбати про подання річної податкової декларації

Цього року громадяни звітуються про доходи за минулий рік за новою формою декларації, - наголошують у Первомайському відділенні Южноукраїнської ОДПІ.

Заповнити і подати декларацію можна до 1 травня 2018 року в податковій інспекції за місцем реєстрації.

Податківці звертають увагу, що до доходів, які згідно законодавчих вимог підлягають обов’язковому декларуванню, належать:

 • доходи , з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;
 • доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);
 • спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
 • доходи від продажу інвестиційних активів;
 • іноземні доходи.

Щоб виконати свій конституційний обов’язок і подати річну податкову декларацію громадянам треба звернутися до Центру обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ. . Саме тут фахівці нададуть необхідні консультації та допоможуть правильно заповнити декларацію про отримані доходи.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Держбюджет-2018 підписано та опубліковано

30 грудня 2017 року Президент Петро Порошенко підписав Закон від 07.12.2017 р. №2246-VIII«Про Державний бюджет України на 2018 рік». Цього ж дня, 30 грудня, Закон опублікований в "Голосі України" № 246-247 та 1 січня 2018 року він набрав чинності.

Розмір прожиткового мінімуму на 2018 рік

з 01.01

з 01.07

З 01.12

Працездатні особи

1762 грн

1841 грн

1921 грн

Особи, які втратили працездатність

1373 грн

1435 грн

1497 грн

Діти віком до 6 років

1492 грн

1559 грн

1626 грн

Діти віком від 6 до 18 років

1860 грн

1944 грн

2027 грн

Загальний показник

1700 грн

1777 грн

1853 грн

Розмір мінімальної зарплати на 2018 рік

3723 грн

Розмір погодинної мін. зарплати на 2018 рік

22,41 грн

Розмір ПСП, що діє протягом 2018 року

881 грн

Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2018 року

2470 грн

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Декларація з транспортного податку подається до 20 лютого за новою формою

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що власникам авто необхідно відзвітувати до 20 лютого за новою формою декларації з транспортного податку, яка діє з 1 січня 2018 року

З 1 січня 2018 року діє оновлена форма Податкової декларації з транспортного податку (затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415).

Нагадаємо, що зміни, внесені до декларації, зумовлені набранням чинності Закону №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким змінена редакція пп.267. 2.1 ПКУ у частині визначення об’єкта оподаткування транспортним податком. Зокрема, декларацію доповнено наступними показниками:

 • Міжнародний ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код);
 • тип пального.

Податкову декларацію з транспортного податку подають платники транспортного податку – виключно юрособи. Вони самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування Декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської
ОДПІ Чекрижова С.Л.

Граничні строки подання декларації про доходи у 2018 році

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, хто та в які терміни повинен звітувати про доходи у 2018 році

З 1 січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів. Звітувати про доходи за минулий рік потрібно за новою формою декларації.

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує хто та в які терміни повинен подавати декларацію у 2018 році:
1) ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2017 рік – 09.02.2018 р.;

Важливо! Фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

2) ФОП, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

3) Громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним.

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

4) Громадяни, які мають право на податкову знижку – по 31.12.2018 р. (включно).

5) Фізособи - платники податку-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Також нагадуюємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

 • доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір, тощо;
 • від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
 • інвестиційного доходу;
 • іноземного доходу;
 • та в інших передбачених ПКУ випадках.
 • Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника ПДФО щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
 • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування для подання форми №20-ОПП

26 грудня 2017 року ДФСУ оприлюднила новий довідник типів об'єктів оподаткування

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, платники податків повинні повідомляти податкову про всі об’єкти оподаткування (їх появу та зміну), пов’язані з господарською діяльністю.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Нагадаємо також, що 8 грудня набрав чинності наказ Мінфіну від 06.10.2017 р. №839, яким, серед іншого, підкориговано порядок подання та заповнення форми №20-ОПП.

Форма вказаного повідомлення передбачає заповнення типа об'єкта оподаткування.

Для цього пропонуємо скористатись оновленим Довідником типів об'єктів оподаткування (станом на 22.12.2017 р.)

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

ДФС нагадує: з 1 січня 2018 року застосовуються оновлені форми деяких звітів

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє про запровадження з 01.01.2018 року оновлених форм звітності та нагадує про необхідність своєчасного оновлення программного забезпечення, що використовується для формування та подання звітності до контролюючих органів

Перелік оновлених форм звітності з 01.01.2018 року:

1) Податкова декларація з транспортного податку (форма, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. №415 у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2017 р. №595) - ідентифікатор форми J0303602;

2) Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за формою, затвердженою наказом Мінфіну 16.06.2015 р. №560 (у редакції наказу Мінфіну від 23.01.2017 р. №9) - ідентифікатор форми J0602006;

3) Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (форма, затверджена наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 р. №772 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мінагрополітики від 22.03.2013 р. №205, від 02.12.2015 р. №461, від 29.03.2016 р. №108, від 17.05.2017 р. №245) - ідентифікатор форми J0303307;

4) Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (затверджений наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469) - ідентифікатор форми J0101911 з додатками.

Враховуючи зазначене, до кінця 2017 року звітність подається за попередніми формами, які втрачають чинність з 01.01.2018 року.

Також податківці нагадують, що з 31.12.2017 року набере чинності наказ Мінфіну від 06.06.2017 р. №556, яким викладено у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення. Починаючи з 01.01.2018 р. декларація має подаватися за новою формою.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

При наличии штрафных санкций по ЕСВ, уплаченные суммы ЕСВ зачисляются в счет уплаты штрафов

Плательщик единого взноса обязан своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос.

Согласно части шестой статьи 25 Закона Украины от 8 июля 2010 г. № 2464 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" за счет сумм, поступающих от плательщика единого взноса или от государственной исполнительной службы, погашаются суммы недоимки, штрафных санкций и пени в порядке календарной очередности их возникновения. В случае если плательщик имеет неуплаченную сумму недоимки, штрафов и пени, уплаченные им суммы единого взноса зачисляются в счет уплаты недоимки, штрафов и пени в порядке календарной очередности их возникновения.

Таким образом, за счет уплаченных сумм единого взноса погашаются суммы недоимки, штрафных санкций и пени в порядке календарной очередности их возникновения.

Письмо ГФСУ от 04.12.2017 г. № 2806/6/99-99-13-02-01-15/ІПК.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської
ОДПІ Чекрижова С.Л.

Податковий календар на грудень 2017 року

Для своєчасного подання звітності до органів Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує платникам про терміни звітування і сплати податків, зборів (платежів) у грудні 2017 року:

Останній день подання звітності:

15 грудня 2017 року: звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за листопад 2017р.; довідки про використані розрахункові книжки за листопад 2017р.; заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік;

20 грудня 2017 року: податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2017р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю; податкової декларації з плати за землю; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 2017р.; податкової декларації з рентної плати за листопад 2017р.; декларації акцизного податку за листопад 2017 року;

21 грудня 2017 року: заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 року;

Останній день сплати податку, збору (платежу):

20 грудня 2017 року: авансового внеску з єдиного податку за грудень 2017р. платниками єдиного податку 1 та 2 групи; єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за листопад 2017р., крім гірничих підприємств;

28 грудня 2017 року: єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад 2017 року;

29 грудня 2017 року: плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад 2017р.; податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2017р.; податку на доходи фізичних осіб із загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за листопад 2017р. на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитної спілці; військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 2017р.; податку на додану вартість за листопад 2017р.; акцизного податку за листопад 2017р.; рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад 2017 р.; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2017р.; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за листопад 2017р.; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад 2017 року.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Податкова знижка: термін повернення фізичній особі ПДФО

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ інформує, що відповідно до п.179.8 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI сума податку на доходи фізичних осіб, що має бути повернена платнику цього податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Нагадуємо, що для отримання податкової знижки за 2016 рік у громадян залишилось менше місяця!

Відповідно до п.п. 166.4.3 ПКУ, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Подання ліквідаційної звітності фізичними особами - підприємцями на загальній та спрощеній системі оподаткування

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує згідно з п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу України під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства.

Фізична особа – підприємець (ФОП) позбавляється статусу підприємця з дати внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Отже, якщо до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності:

ФОП, який перебував на загальній системі, подає до податкової інспекції за місцем обліку, річну декларацію про майновий стан і доходи з відміткою «ліквідаційна», включаючи звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

ФОП, який перебував на спрощеній системі оподаткування (1,2 група) подає річну декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця з позначкою «ліквідаційна», включаючи звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, а фізична особа-підприємець (3 група) подає квартальнудекларацію платника єдиного податку з позначкою «ліквідаційна», враховуючи податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року.

Згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI з внесеними змінами Законом України від 06.12.2016 року № 1774-VIII фізичні особи – підприємці, як на загальній так і на спрощеній системі оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність є платниками єдиного внеску (ЄСВ).

Згідно статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця її останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи, отже, у разі припинення діяльності, фізичні особи - підприємці зобов’язані подати звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційний» за період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

15 грудня 2017 року - останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018 року

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу (щодо критеріїв умов застосування єдиного податку).

Форма та порядок надання заяви затверджені наказом МФУ від 20.12.11 №1675.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою, визначеною постановою КМУ №1675.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку фіскальний орган зобов'язаний протягом 2-х робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

15 грудня 2017 року - останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Зазначена норма передбачена п.п. 298.1.4 ст. 298 та п. 299.3 ст. 299 Податкового кодексу України.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Платники запитували на тренінгу

На тренінгу щодо порядку заповнення та подання Податкового розрахунку за формою №1ДФ, який фахівці Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ провели нещодавно у Центрі обслуговування, виникло питання щодо відображення в Розрахунку вартості новорічних квитків в театр та подарунків.

Учасникам тренінгу роз’яснили, що вартість дарунків, яка не перевищує 25 відсотків однієї заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, відображається у податковому розрахунку під ознакою доходу «160».

Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, яка надається платнику податків, перевищує у 2017 році 800,0 грн, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором (1,5%) і відображається у податковому розрахунку за формою №1ДФ під ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Детальніше – у Центрі обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ, телефон для довідок 4-36-78.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Нецільова благодійна допомога. Правила оподаткування податком на доходи фізичних осіб у 2017 році

Для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається, зокрема, резидентами - юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2017 році - 2240 гривень).

При цьому перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% (в 2017 році оподатковується сума, що перевищує 2240 грн).

Отже сума нецільової благодійної допомоги, що надається юридичною особою фізичній особі у розмірі, який у 2017 році не перевищує 2240 грн., не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і відображається у податковому розрахунку N 1 ДФ за ознакою доходу "169".

Сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується на загальних підставах і відображається у податковому розрахунку ф. N 1 ДФ за ознакою доходу "127".

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір у 2017 році - 2240 гривень.

Зазначена норма передбачена пп. 170.7.1 та пп. 170.7.3 ст. 170 Податкового кодексу України.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

«Закінчується ключ» - отримайте новий

Фахівці Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ звертаються до платників – власників особистих ключів електронного цифрового підпису, якщо в 2017 році закінчується дія сертифікатів ключів ЕЦП, необхідно завчасно звернутись у відокремлений пункт реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС для виготовлення нового особистого ключа ЕЦП.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) платники податків, фізичні та юридичні особи, можуть отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, І поверх кабінет 115, зала №1 вікна 1,2.

Довідково: докладну інформацію щодо електронного цифрового підпису можна також отримати й на офіційному сайті Акредитованого центру (за посиланням - http://www.acskidd.gov.ua/).

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Чим загрожує отримання зарплати «в конверті»

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області звертає увагу на те, що працівники, які отримують заробітну плату в «конвертах», як свідчить практика, зазвичай стикаються з наступними проблемами:

– відмова у виплаті належної заробітної плати через виникнення конфлікту з роботодавцем;

– відмова в оплаті щорічної відпустки або компенсації за неї;

– неможливість отримання повної або часткової компенсації за лікарняним листком;

– втрата права на соціальне забезпечення в разі безробіття, народження дитини тощо;

– низька пенсія через те, що перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відбувалось не в повному обсязі;

– позбавлення соціального захисту в разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Тому кожен свідомий громадянин нашої країни повинен розуміти, що легалізація заробітної плати та офіційне працевлаштування гарантують соціальну підтримку в майбутньому.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Увага!
7 грудня – актуальний форум щодо податкових новацій!

До уваги платників податків! 7 грудня 2017 року у м.Києві відбудеться Національний агрофорум для платників податків на тему : «Податки. Фінанси. Право».

Запрошуємо платників податків прийняти участь у форумі, за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 14, готель «Хрещатик». Початок форуму о 10 год.00 хв. (реєстрація з 09 год. 60 хв.).

За детальною інформацією просимо звертатися на електронну поштову скриньку, за адресою : mail@visnik.ua, або за телефонами: (044)501-06-42, (067)506-32-64.

Для участі у форумі необхідно заповнити заявку на сайті офіційного видання ДФС України «Вісник.Офіційно про податки», за посиланням:   www. visnik.ua/forum.

Головне управління ДФС у Миколаївській області

Для отримання переваг у обслуговуванні необхідно оформити електронний цифровий підпис

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) платники податків, фізичні та юридичні особи, можуть отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, І поверх кабінет 115, зала №1 вікна 1,2.

Ключі електронного цифрового підпису, видані Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України, дають змогу:

- уникнути черг в Центрах обслуговування платників при поданні звітності;

- звітувати не лише до податкового органу, а й до інших контролюючих органів на території України (зокрема органів державної статистики та Пенсійного фонду України);

- отримувати відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;

- використовувати отримані ключі для роботи в «Електронному кабінеті платника податків» який працює дистанційно у режимі реального часу, та дає можливість звітувати до податкового органу, звіряти свої розрахунки з бюджетом та отримувати Акт про проведення звірки, не витрачаючи час на відвідування органів ДФС;

- використовувати інші електронні сервіси ДФС України.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Видача реєстраційного номера облікової картки платника податків – найбільш затребувана адміністративна послуга

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ідентифікаційний код, є затребуваним документом. Він необхідний, наприклад, приотриманні кредиту, оформленнікупівлі-продажу, дарування та багатьох інших операціях.

Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків надається в Центрі обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської  ОДПІ (каб. 20) безкоштовно.

Цікавою є структура ідентифікаційного номера. Він складається з десяти цифр:

перші п'ять цифр кодують дату народження власника номера — зазвичай, це п'ятизначне число, що є кількістю днів від 31 грудня1899 року до дати народження особи. Алгоритм присвоєння ідентифікаційного номера передбачає, що в один день народилося не більше 5000 осіб чоловічої статі та 5000 осіб — жіночої. Якщо в якийсь день народилося осіб більше, ніж передбачено алгоритмом, то в деяких з таких осіб перші п'ять цифр будуть іншими. Наприклад, для дати народження 1 січня 1947 року реєстраційний номер може починатися як із цифри «1», так і з цифри «8», тобто технічно, з точки зору алгоритму, така особа народилася у «майбутньому»;

наступні 4 цифри (включаючи передостанню) — означають порядковий номер людини, що народилася в цей день;

передостання цифра позначає стать власника:непарна цифра –чоловіча стать, парна цифра – жіноча стать;

десята цифра — контрольна, розраховується за певним алгоритмом.

Ті, хто вперше отримують реєстраційний номер, мають особисто (або через представника) подати до органу фіскальної служби Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою №1ДР, яка і є заявою для реєстрації. Крім того, необхідно надатидокумент, що посвідчує особу і містить необхідні для реєстрації дані: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Якщо змінилися прізвище, ім'я або адреса, то реєстраційний номер залишається незмінним, змінюються лише нові дані в заповненому бланку. Для цього громадянину необхідно звернутися до податкової інспекції з оригіналом паспорта (зі зміненим прізвищем, іменем, або ж адресою) та заповнити форму №5-ДР (внесення змін персональних даних).

Для отримання номера облікової картки неповнолітнім заповнити заяву може один із батьків при наявності свідоцтва про народження дитини та власного паспорта, що посвідчує його особу.

Довідку про присвоєння номеру (вперше, на дитину, або зі змінами) можна отримати у фіскальній службі упродовж п’яти робочих днів.

У випадку втрати реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянин може повторно отримати дублікат одразу ж при пред'явленні паспорта.

Особи, які за своїми переконаннями відмовились від призначення коду, мають відповідну відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Торгуєте технікою – подбайте про касовий апарат

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області нагадує, що з 08 травня 2017 року набрала чинності постанова КМ України від 16.03.2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій». Саме з цієї дати й слід застосовувати РРО підприємцям-«єдинникам», які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Для реєстрації РРО необхідно вивчити документацію щодо застосування певних видів реєстраторів, моделей та їхніх класифікацій у конкретних сферах діяльності, а потім уже їх придбати; обрати центр сервісного обслуговування та укласти з ним договір; звернутися до податкової за місцем проживання суб’єкта господарювання.

Документи необхідні для реєстрації касового апарата:

 • заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО;
 • копія документа, що підтверджує факт придбання або безоплатного отримання РРО;
 • копія паспорта РРО;
 • копія документа на право власності або право перебування (оренди) в приміщенні, де будуть використовувати касовий апарат;
 • копія договору із ЦСО (центром сервісного обслуговування).

Протягом п’яти робочих днів із моменту видачі довідки про резервування фіскального номера РРО звернутися до ЦСО для опломбування касового апарата, ввести його в експлуатацію і подати копії згаданої довідки та акта до закінчення п’ятиденного строку до податкової для завершення реєстрації РРО й отримання посвідчення.

Перелік касових апаратів та фіскальних реєстраторів, дозволених до реєстрації та використання в Україні, міститься в Державному реєстрі РРО.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Про роботу Центру обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської  ОДПІ за 10 місяців 2017 року

Станом на 1 листопада 2017 року кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності по Первомайському відділенню Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області складає 6152 осіб, з яких 1601 юридичних осіб та 4551 фізичних осіб – підприємців.

Фахівцями Центру обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ видано 717 довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи, 1048 витягів з реєстру платників єдиного податку, зареєстровано 638  книг доходів і витрат платникам єдиного податку, зареєстровано 1048 платників єдиного податку, видано 74 довідок про відсутність заборгованості платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС, зареєстровано 264 реєстраторів розрахункових операцій та 504 книг обліку розрахункових операцій.

Найпопулярнішою адміністративною послугою - видачею реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) цього року скористалися 4842 осіб.

Загалом, від початку року платники отримали 14117 адміністративних послуг.

З повним переліком всіх послуг, зразками бланків та зразками заповнених заяв на отримання адміністративних послуг, телефонами для довідок ЦОП, платники податків мають можливість ознайомитись на інформаційних стендах безпосередньо приміщенні ЦОП. А також на офіційному порталі «Територіальні органи ДФС у Миколаївській області» у розділі «Центри обслуговування платників» або за посиланням http://mk.sfs.gov.ua/tsentri-obslugovuvannya-planikiv/

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

До уваги суб’єктів господарювання!

З метою попередження помилкової сплати коштів єдиного внеску на неналежні рахунки особливу увагу звертаємо увагу платників на те, що сплата коштів єдиного внеску має відбуватися виключно на рахунки, які відкриті територіальним органам ДФС відповідно до адміністративних одиниць, на яких зареєстровані платники податків.

Реквізити рахунків сплати коштів розміщені на суб-сайті ГУ ДФС у Миколаївській області та на інформаційних стендах Центру обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ за адресою  м. Первомайськ, вул.Театральна, 18 каб.21.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Заповнюємо правильно поле «Призначення платежу»

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області звертає увагу, що для того, щоб суми нарахованих та сплачених платниками податків, зборів, інших платежів до бюджетів та єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) відображалися саме по конкретному платнику, необхідно чітко дотримуватись вимог наказу Мінфіну від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (далі – Порядок №666). Порядком №666 надано рекомендації як правильно заповнювати поле платіжного документа «Призначення платежу».

Так, при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, ЄСВ, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

• поле № 1:

друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

• поле № 2:

друкується розділовий знак «;»;

друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

• поле № 3:

друкується розділовий знак «;»;

друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

• поле № 4:

друкується розділовий знак «;»;

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області наголошує на правильному заповненні реквізиту «Призначення платежу» платіжних документів з використанням кодів видів сплати відповідно до наказу Мінфіну від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, ЄCВ, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів».

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

ДЕ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ МОЖЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ЄСВ

Банківські реквізити для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів до бюджету визначаються Державним казначейством України і повідомляються територіальному органу ДФС, а тому для їх отримання платнику податків необхідно звернутись до контролюючого органу ДФС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності.

Крім того, платник податків може дізнатись про банківські реквізити на субсайтах територіальних органів ДФС та субсайті Офісу великих платників податків ДФС в розділі «Бюджетні рахунки», в яких розміщено реквізити рахунків Державного та місцевих бюджетів за всіма видами податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів в розрізі районів. Перейти до відповідних розділів можна з головної сторінки офіційного веб-порталу ДФС, натиснувши посилання «Бюджетні рахунки» або за посиланням http://mk.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Про отримання реєстраційного номера для дитини

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області і повідомляє, що громадянин, для якого раніше не формувалася Облікова картка фізичної особи – платника податків  та якого не включено до Державного реєстру, зобов’язаний особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Облікові картки громадян віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Реєстрація громадянина у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до органу фіскальної служби Облікової картки. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Звертатися необхідно до Центрів обслуговування платників за місцем проживання особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Нова торговельна точка у підприємця-"єдинника": як повідомити податкову?

Внесення змін до відомостей

У разі виникнення змін у відомостях, зокрема у разі зміни місця провадження господарської діяльності, суб’єкти господарювання повинні подати заяву до контролю­ючого органу з відповідними відомостями.

Така заява подається платниками єдиного податку:

 • першої і другої груп — не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни;
 • третьої групи — разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (пункти 298.5, 298.6 ст. 298 Податкового кодексу).

Згідно з п. 299.7 ст. 299 цього Кодексу до реєстру платників єдиного ­податку вносяться відповідні відомості про такого платника.

Відомості, що вносяться до реєстру:

 • ПІБ фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті)
 • податкова адреса суб’єкта господарювання
 • місце провадження господарської діяльності
 • обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності
 • ставка єдиного податку та група платника податку
 • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування
 • дата реєстрації
 • види господарської діяльності
 • дата анулювання реєстрації

Зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви.

Як повідомити

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) (п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу).

Для здійснення такого податкового контролю застосовується Порядок №1588, яким передбачено, що платник податків зобов’язаний повідомляти про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП (додаток 10 до Порядку № 1588).

Таке повідомлення повинні подавати всі фізичні особи — підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування.

Згідно з п. 8.4 розділу восьмого Порядку № 1588 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 до зазначеного Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Відповідно до встановленої форми № 20-ОПП у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміну типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування) платник податків при поданні повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією зазначає у другій графі відомостей про об’єкти оподаткування код ознаки надання інформації 3 «Надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місце­знаходження тощо».

Таким чином, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку при відкритті нового торговельного об’єкта повинна подати відповідну заяву до органу ДФС за місцем реєстрації та повідомити про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

Відповідальність

Неподання у строки та у випадках, передбачених Податковим кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, згідно з вимогами, встановленими Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн (п. 117.1 ст. 117 Кодексу).

Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ Чекрижова С.Л.

Алгоритм дій у разі втрати електронного цифрового підпису

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області повідомляє, якщо підписувач втратив (пошкодив) особистий ключ або забув пароль захисту особистого ключа, то він повинен:

1) звернутись до представництва Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД), в якому отримував послугу електронного цифрового підпису;

2) повторно пройти процедуру реєстрації з одночасним поданням заяви на скасування посиленого сертифіката та пакету реєстраційних документів для відповідної категорії платника податків.

Перелік документів, необхідних для отримання посилених сертифікатів ключів, наведено в розділі «Підготовка документів та реєстрація», який розміщено на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Заповнюємо ф. №1ДФ, якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на податкову соцпільгу

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області нагадує, що відповідно до п. 3.6 Порядку №4 щодо кожної фізичної особи у формі №1ДФ потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта», крім випадків, зазначених у п. 3.7 та 3.8 Порядку.

Згідно з п. 3.8 Порядку у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу.

За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк.

При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

Отже, якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. №1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Податкова знижка за навчання у 2017 році: як визначити?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області доводить до відома лист ДФСУ листі від 20.10.2017 р. №2326/Р/99-99-13-01-03-14/ІПК в якому надано роз’яснення, що платник податку у 2017 році має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує зарплати.

При цьому сплачена у 2016 році за навчання сума коштів на користь закладів освіти не може перевищувати розміру доходу, визначеного пп. 169.4.1 ПКУ (у редакції, що діяла у 2016 році), в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення згідно з чинними у 2016 році нормами ПКУ вважалися її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів і їх покупця. У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк їх продажу.

Отже, для визначення податкової знижки сума документально підтверджених витрат, понесених платником податку у 2016 році на здобуття, зокрема, вищої освіти членом його сім’ї першого ступеня споріднення, не може перевищувати 1930 грн (місячний прожитковий мінімум, що діяв для працездатної особи на 01.01.2016 р. — 1378 грн, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн) у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Усунення неточностей у податковому розрахунку за ф. №1ДФ

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області нагадує, що форма та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Коригування показників розділу I:

 • для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» - на виключення рядка;
 • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» - на введення рядка;
 • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» - рядок на виключення, а в другому – «0» - рядок на введення.

Коригування показників розділу II:

 • підрозділ «Оподаткування процентів»:
  • для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів - виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
 • підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:
  • для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
 • підрозділ «Військовий збір»:
  • для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір - виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Увага! ДФС не розсилає SMS з вимогою сплати суми боргу

ДФСУ звертає увагу, що не розсилає SMS-повідомлення платникам, які містять нібито інформацію від ДФС щодо суми боргу та контактні мобільні номери, куди платник може звернутися за уточненням

ДФСУ повідомляє, що адміністрування та сплата податків, погашення боргів відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України.

Державна фіскальна служба України не розсилає SMS-повідомлення платникам, які, зокрема, містять нібито інформацію від ДФС щодо суми боргу та контактні мобільні номери, куди платник може звернутися за уточненням.

Розсилка таких повідомлень є спамом. Тож, платникам, які отримували таку інформацію у вигляді SMS, варто звернутися до правоохоронних органів.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

"Єдинник" отримав виручку в іноземній валюті: коли визнавати доходом?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області доводить до відома лист ДФСУ від 09.10.2017 р. №2184/З/99-99-13-01-02-14/ІПК в якому надано роз’яснення, що доходом для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ПКУ).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Для ФОП усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, з одночасною вказівкою їх еквівалента у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення операції.

Отже, у разі отримання виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги) датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів на його поточний рахунок відкритий в іноземній валюті.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

ДФС нагадує: за III квартал звітуємо з екоподатку за новою формою декларації

Нова форма декларації екологічного податку використовується для складання звітності з 01.10.2017 р. (у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні періоди)

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області роз'яснює, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

У разі, якщо у майбутніх податкових періода платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

З 30.06.2017 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 13.05.2017 р. №495, яким внесені зміни до форми декларації екологічного податку.

З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для екологічного податку є календарний квартал, то нова форма декларації екологічного податку буде використовуватися для складання звітності починаючи з 01.10.2017 р., у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди.

Відповідне роз’яснення розміщене також у підкатегорії 120.05 ресурсу "ЗІР".

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Декларація про отримані доходи не подана: що чекає підприємця?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України у Миколаївській області роз'яснює, що відповідно до п. 120.1 ПКУ неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, - тягнуть за собою штраф в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою штраф в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Крім того, згідно зі ст. 164-1 КУпАП неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 н.м.д.г. (від 51 грн до 136 грн). Дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою штраф у розмірі від 5 до 8 н.м.д.г. (від 85 грн до 136 грн).

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

5 важливих змін у нарахуванні ЄСВ у зв'язку з пенсійною реформою

Законом від 03.10.2017 р. №2148-УІІІ внесено зміни до системи пенсійного страхування та до Законів «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, відповідно до внесених змін, на працедавців та застрахованих осіб очікують такі важливі новації:

1) Максимальна база нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати замість нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму;

2) Платниками ЄСВ відтепер також будуть і члени фермерського господарства (у разі, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах);

3) У разі якщо фізособи - підприємці (ФОП) і члени фермерського господарства отримують пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати ЄСВ за себе;

4) ФОП - платники єдиного податку I групи втрачають право на сплату половинної (0,5) ставки мінімального страхового внеску ЄСВ.

Тобто, з 2018 року вони сплачуватимуть його в повному мінімальному розмірі, як і інші ФОП. Виходячи с розміру мінімальної заробітної плати, закладеному в проекті Держбюджету на 2018 рік – 3723,00 грн, повний мінімальний розмір ЄСВ становитиме 819,06 грн.

5) Фізособи, які виконують роботи на підставі договору цивільно-правового характеру (ЦПХ), ФОП, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства тепер також підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

ДФС нагадує про відповідальність за неподання/несвоєчасне подання звіту про пільги

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

Звіт про суми податкових пільг подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація (розрахунок, звіт) не подається відповідно до п. 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Оскільки Податковим кодексом передбачено подання відомостей про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) у вигляді Звіту про суми податкових пільг, то за неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг застосовуються зазначені штрафні санкції.

Нагадуємо, гранична дата подання Звіту про пільги за III квартал 2017 року - 9 листопада.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Декретна відпустка не звільняє підприємця від необхідності сплати ЄСВ

Чинним законодавством не передбачено звільнення фізосіб - підприємців, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від сплати єдиного соцвнеску

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області доводить до відома лист ДФС України  від 03.10.2017 р. №2110/П/99-99-13-02-01-14/ІПК в якому фахівці   нагадують, що платниками ЄСВ є, зокрема, фізичні особи - підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Базою нарахування ЄСВ для таких платників є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума єдиного соцвнеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

З 2017 року якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, вони зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума єдиного соцвнеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону №2464 особи, зазначені у п. 4 частини першої статті 4 (тобто фізособи-підприємці), звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тобто, якщо фізособа - підприємець з 01.01.2017 р. застосовує загальну систему оподаткування і не є пенсіонером за віком або інвалідом, то вона не звільняється від обов’язку нараховувати, обчислювати та сплачувати ЄСВ на загальних підставах.

Крім цього, чинним законодавством не передбачено звільнення фізосіб - підприємців, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від сплати єдиного внеску.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Хто повинен застосовувати РРО в 2017 р.

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області вносить роз`яснення стосовно застосування РРО.

Основна сфера застосування РРО - це торгівля і сфера послуг для населення, де операції відбуваються з використанням готівки або особистих платіжних карт. Кожна оплата (а також повернення товару і грошей, внесення або вилучення готівки з каси) повинні бути проведені через РРО, а клієнту має видаватися фіскальний чек, який підтверджує факт прийняття оплати (або повернення грошей) і права його як покупця. Якщо ж готівкової оплати немає (наприклад, клієнт отримує рахунок і оплачує його в касі банку), то застосування РРО не потрібно.

Хто зобов'язаний застосовувати касові апарати або інші РРО:

1. Будь-які підприємства, що приймають платежі готівкою або платіжними картами (кафе, супермаркети, магазини, крамниці, аптеки, ювелирні бутіки, ресторани, підприємства сфери обслуговування тощо).

2. Фізособи-підприємці (ФОП), що працюють на єдиному податку (2-а та 3-я група), якщо їх річний оборот більше 1 млн. грн. |

3. Підприємства та ФОП, які торгують підакцизними товарами (у т.ч. алкогольними напоями, в число яких входить з 2016 р. й пиво), незалежно від обсягів доходу.

4. Будь-які підприємства та ФОП, які торгують "технічно складними побутовими товарами", незалежно від обороту і організаційної форми (інтернет-магазини, магазини і торгові точки з продажу техніки, електроніки, в т.ч. на ринках).

5. Підприємства сфери послуг (медичні центри, стоматології, салони краси, спортзали, хімчистки, SPA, тощо).

6. Поштово-логістичні оператори, кур'єрські служби та ін., якщо вони приймають оплати готівкою і платіжною карткою, а також якщо приймають гроші для подальшої передачі продавцю (післяплатою).

7. Термінали поповнення рахунку, вендингові автомати, водомати та інші програмно-технічні комплекси самообслуговування, які приймають готівкові оплати (крім банківських).

8. Пункти обміну валют, АЗС.

НЕ застосовувати РРО дозволяється:

1. Підприємствам при веденні розрахунків виключно в безготівковій формі (виписка рахунку з оплатою в касі банку на розрахунковий рахунок підприємства)

2. При продажу продукції власного виробництва (крім підприємств торгівлі та громадського харчування) - за умови, що продаж проводиться через касу підприємства

3. Продавцям на ринках (виключення - продаж "технічно складних побутових товарів")

4. Банківським установам при проведенні банківських операцій (оскільки їх операції вже контролюються НБУ іншим способом)

5. При продажу проїзних квитків та продажу квитків на культурно-спортивні та розважальні заходи

6. Платникам єдиного податку 1-ї групи; а також 2-ї та 3-ї груп, якщо їх річний оборот не перевищує 1 млн. грн. і вони не торгують " підакцизними товарами та технічно-складними побутовими товарами"

7. Інши випадки згідно Закону України "Про РРО..."

Повний перелік категорій тих, хто має використовувати РРО у 2017 р., та виключень, див. у ст.9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Сутність фіскальної функції в тому, щоб зафіксувати операцію і її обсяг, без можливості редагування, видалення інформації тощо. Раніше копії всіх чеків друкувалися всередині РРО (паперова контрольна стрічка) і подавалися в органи ДФС у вигляді звітів. Сьогодні всі РРО підключаються до Інтернет (дротового або мобільного) і передають звіти в електронному вигляді, що спрощує ведення бухобліку, позбавляє від необхідності зберігання контрольної стрічки протягом 3 років та ін.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Ліквідація прихованої зайнятості сприятиме орієнтації національної економіки на розвиток

Легалізація заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятості на сьогодні є одним з найбільш важливих напрямів роботи державної фіскальної служби.

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області акцентує увагу мешканців міста на тому, що нелегальна заробітна плата позбавляє громадян соціального захисту, адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

З метою виведення з «тіні» заробітних плат триває податкова реформа. Внесено численні зміни до податкового законодавства з метою зменшення податкового тиску на платників податків.

Ліквідація прихованої зайнятості сприятиме зростанню національного інвестиційного потенціалу, матиме позитивний вплив на бюджетну сферу, сприятиме орієнтації національної економіки на розвиток.

Фахівці Первомайського відділення звертаються до громадян з проханням вимагати від роботодавців виплати заробітної плати відповідно до законодавства. Адже кожна гривня податку із заробітної плати, що надійде до бюджету, впливає на забезпечення гідної пенсії.

Також, більш відповідальніше повинні поставитися до цього питання і роботодавці, не порушувати вимоги законодавства, оформляти належним чином трудові відносини зі своїми працівниками.

Варто не забувати, що виплата нелегальної заробітної плати передбачає також і кримінальну відповідальність та впливає на наповнення дохідної частини бюджету.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

До уваги платників єдинного податку!

За III квартал слід звітувати уже за новою формою декларації

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що ще 5 травня 2017 року набрав чинності наказу Мінфіну від 17.03.2017 р. № 369, яким внесено зміни до:

Як відомо, відповідно до п. 46.6 ПКУ, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Зважаючи на це та оскільки базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку III групи є календарний квартал, а для платників I та II груп – календарний рік, то нові форми декларацій будуть використовуватись:

 • платниками III групи - для складання звітності за 9 місяців 2017 року починаючи з 01.10.2017 р.,
 • платниками I та II груп - для складання звітності за 2017 рік – з 01.01.2018 р.

При цьому для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, вказані форми декларацій будуть використовуватись з 01.10.2017 р.

Це повідомляється у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (підкатегорії 107.08 та 108.01.05).

Форми нових декларацій в електронному вигляді уже доступні в "Реєстрі електронних форм податкових документів" на сайті ДФСУ.

За даними оновлення електронної бази звітних документів ДФС для нової форми декларації юросіб-"єдинників" ІІІ групи встановлено формат J0103507, а для декларації фізосіб-"єдинників" ІІІ групи – формат F0103306.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Оскарження штрафних санкцій та пені за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ

ДФСУ розглянула питання щодо оскарження штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ

ДФСУ у листі від 15.09.2017 р. №1969/6/99-99-13-02-01-15/ІПК насамперед нагадує, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних інформаційної системи органу доходів і зборів. При застосуванні фінансової санкції приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки незалежно від періодів та кількості випадків сплати за вказані періоди.

Суми пені та штрафів підлягають сплаті платником ЄСВ протягом 10 календарних днів після надходження відповідного рішення. При цьому платник у зазначений строк має право оскаржити таке рішення, зокрема, до суду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це територіального органу доходів і зборів, яким прийнято це рішення.

Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення судом рішення у справі.

Якщо платник ЄСВ не сплатив зазначені в рішенні суми протягом 10 календарних днів, а також не повідомив у цей строк орган доходів і зборів про оскарження рішення, таке рішення передається державній виконавчій службі в порядку, встановленому законом.

Статтею 105 КАСУ визначено що адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Адміністративний позов може містити вимоги про скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень.

У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Таким чином, оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку іх сплати до винесення судом рішення у справі, у разі письмового повідомлення про таке оскарження територіального органу доходів і зборів.

У випадку задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень а також поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Туристична діяльність: яку систему оподаткування обрати

Туроператори

Туроператор як юрособа може обрати загальну систему або третю групу спрощеної системи оподаткування.

У разі обрання спрощеної системи оподаткування ставка єдиного податку — 3 % доходу для платників ПДВ та 5 % доходу для неплатників ПДВ (п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу). При цьому обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 5 млн грн.

Туроператорам на загальній системі оподаткування, які не є платниками ПДВ, потрібно враховувати те, що при досягненні загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, поставлених протягом останніх 12 календарних місяців, 1 млн грн (без урахування ПДВ) вони зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ (п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу). Водночас туроператор, який не досяг цього обсягу, має право добровільно зареєструватися платником ПДВ (п. 182.1 ст. 182 Кодексу).

Отже, яку саме систему оподаткування обрати, залежить від показників фінансово-економічної діяльності туроператора. Для цього можна прорахувати передбачувані суми податків при обох варіантах оподаткування для фактичних (або планових) показників роботи підприємства.

Турагенти

Для турагентів — юросіб можливі ті самі варіанти обрання системи оподаткування, що і для туроператорів.

Турагенти — фізичні особи — підприємці (далі — ФОП) мають право обрати загальну систему або спрощену систему оподаткування.

У разі обрання турагентом-ФОП загальної системи оподаткування необхідно сплачувати ПДФО за ставкою 18 % із суми чистого оподатковуваного доходу, тобто різниці між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу). Для платників ПДВ не включаються до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (послуг) (п. 177.3 цієї статті).

Слід зазначити, що ФОП мають право надавати послуги лише іншим платникам єдиного податку та/або населенню (п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу). Якщо тур­агент-ФОП надає посередницькі послуги туроператорам (іншим суб’єктам турдіяльності), які найчастіше перебувають на загальній системні оподаткування, він не має права перебувати на другій групі платників єдиного податку. Отже, для турагентів — ФОП прийнятним варіантом оподаткування є третя група єдиного податку, але за умови, що граничний обсяг доходу не перевищує 5 млн грн за календарний рік (п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу).

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Податкова соціальна пільга для осіб з інвалідністю або осіб, які виховують дитину-інваліда

Працівникам, які мають статус особи з інвалідністю, або виховують дитину-інваліда, до доходу у вигляді зарплати застосовується ПСП згідно з нормами ст. 169 ПКУ, - нагадують фахівці Первомайського відділення Южноукранської ОДПІ у Миколаівській області.

ПСП працівника-інваліда

Працівнику, який має статус особи з інвалідністю 1 або 2 групи в тому числі з дитинства, надається ПСП у розмірі 150% від суми загальної ПСП (у 2017 році - це 1200 грн).

Пільга у розмірі, що дорівнює 200% суми загальної ПСП (у 2017 році - 1600 грн), буде застосована для працівника, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

ПСП надається до доходу у вигляді заробітної плати, граничний розмір якої у 2017 році не перевищує в місяць 2240 грн.

Для отримання пільги працівники-інваліди І або ІІ групи в тому числі з дитинства, мають подати заяву та копію пенсійного посвідчення або довідку медико – соціальної експертизи, відповідно відповідно до пп. 5 п. 5 Порядку №1227.

Особам які є інвалідами I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн, крім заяви необхідно подати роботодавцю копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, пп. 9 п. 5 Порядку №1227.

ПСП працівника, який виховує дитину-інваліда

Якщо працівник виховує дитину інваліда віком до 18 років, надається пільга у розмірі 150% суми загальної ПСП у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (у 2017 – 1200 грн).

Для отримання такої пільги працівник до заяви також надає:

 • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну:
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;
 • медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років) п. 5 Порядку №1227.

Головний державний інспектор
Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ
Чекрижова С.Л.

Підприємець-"єдинник" II групи має право здійснювати роздрібний продаж столових вин

Фізособа - підприємець, який перебуває на II групі платників єдиного податку, за умови дотримання критеріїв, визначених пп. 2 п. 291.4 ПКУ, має право здійснювати роздрібний продаж столових вин

ДФСУ у листі від 05.09.2017 р. №1810/Х/99-99-13-01-02-14/ІПК нагадує, що до платників єдиного податку II групи належать підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено п. 291.5 ПКУ.

Так, не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юрособи та фізсоби - підприємці), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Враховуючи викладене, фізособа - підприємець, який перебуває на II групі платників єдиного податку, за умови дотримання критеріїв, визначених пп. 2) п. 291.4 ПКУ, має право здійснювати роздрібний продаж столових вин.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЯКЩО ПОКУПЦЕМ ОТРИМАНО КВИТАНЦІЮ ПРО ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ В ЄРПН РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ НА ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПДВ, ПОЯСНЕННЯ ТА/АБО КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ НАДАЄ ПРОДАВЕЦЬ

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник ПДВ має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у п.п. 201.16.1 «в» ст. 201 Податкового кодексу України, з повідомленням щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за встановленою формою J(F)1312601 (Повідомлення).

Табличну частину Повідомлення необхідно заповнювати відповідно до табличної частини податкової накладної/розрахунку коригування (з відповідними знаками).

У разі зупинення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань Повідомлення подається платником податків – продавцем, що зазначений в розрахунку коригування та податковій накладній, яка коригується.

Зазначена норма передбачена п.192.1 ст. 192 Податкового кодексу України.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Книги обліку доходів і витрат підприємця на загальній системі оподаткування: відповідальність за неналежне ведення

Якщо перевіркою фізособи – підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування, встановлюється порушення щодо неналежного ведення Книги обліку доходів та витрат, то такий суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності, а також до нього застосовуються фінансові санкції

Відповідно до п. 177.10 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форма Книги та її порядок заповнення затверджені наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. №481, - нагадує Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

Фізособи – підприємці застосовують РРО відповідно до Закону про РРО (абз. 3 п. 177.10 ПКУ).

Згідно зі ст. 20 Закону про РРО до суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, статтею 164 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене, якщо перевіркою фізособи – підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування, встановлюється порушення щодо неналежного ведення Книги обліку доходів та витрат, то такий суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності, а також до нього застосовуються фінансові санкції.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Надання адміністративних послуг Центром обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області

За січень – серпень 2017 року Центром обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області надано 7668 адміністративних послуг, з них у серпні 2017 року надано 959.

Найпопулярнішою послугою традиційно залишається видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Зокрема, протягом восьми місяців 2017 року в Центрі обслуговування платників Первомайським відділенням видано 4035 реєстраційних номерів.

За реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій до Центру звернулося 229 платники, реєстрацією книги обліку розрахункових операцій - 428, розрахункових книжок - 65.

Платниками єдиного податку за січень - серпень 2017 року зареєстровано 465 суб`єкти підприємницької діяльності. Надано витягів з реєстру платників єдиного податку – 924 Здійснено реєстрацій книг обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 562.

Центром обслуговування платників надавались  усні консультації.

Особистий прийом громадян посадовими особами Миргородської ОДПІ здійснюється згідно затвердженого графіку, за попереднім записом.

Сервісні центри мають зручну для платників податків та громадян структуру. Платники мають змогу ознайомлюватися із переліком послуг, порядком їх надання в зручний для них спосіб як на головному веб-порталі, так і на інформаційних стендах безпосередньо в Центрах обслуговування платників. Для зручності платників забезпечено доступ до мережі Інтернет, обладнані місця для заповнення звітності та очікування.

Нагадуємо, що Центр обслуговування платників розміщений за адресою: м. Первомайськ, вул. Театральна, 18, телефон 4-36-78. Режим роботи ЦОП: з понеділка по четвер з 9-00 до 18-00 год., у п‘ятницю з 9-00 до 16-45 год., у суботу – з 9 до 13 год., обідня перерва – з 13-00 до 13-45 год., неділя – вихідний.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Податкова знижка –
можливість повернути частину сплаченого податку

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що статтею 166 Податкового кодексу України закріплене право кожного громадянина на отримання компенсації з бюджету раніше сплаченого податку з доходів фізичних осіб. Оформити податкову знижку можна упродовж всього року – до 31 грудня. Тобто, у громадян ще є час, аби звернутися до органів фіскальної служби за місцем реєстрації та подати декларацію. Адже витрати, понесені у звітному році, на наступний не переносяться.

Перелік витрат для оформлення податкової знижки визначений законодавством. Зокрема, це:

 • відсотки, сплачені за користування іпотечним житловим кредитом,витрати на благодійність,
 • оплата навчання у вищих навчальних закладах платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення,
 • страхові платежі і пенсійні внески, сплачені страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення,
 • також витрати за переобладнання власного транспортного засобу,
 • вартість державних послуг і державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини, оплату допоміжних репродуктивних технологій.

Для оформлення податкової знижки необхідно подати декларацію та додати копії платіжних і розрахункових документів: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, які ідентифікують продавця товарів, робіт чи послуг і їх покупця.

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Податкового кодексу України.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Оновлено критерії
блокування реєстрації ПН/РК

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що п.74.2 ст.74 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2577-VI зі змінами та доповненнями з квітня 2017 року запроваджено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (далі – СМКОР), яка з 01.07.2017 працює у повноцінному режимі.

СМКОР побудовано з використанням критеріїв, визначених та затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за №753/30621.

У разі, якщо за результатами Моніторингу встановлено, що ПН/РК відповідає умовам, визначеним пунктом 6 Критеріїв оцінки, реєстрація такої ПН/РК зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 ПКУ.

Звертаємо увагу, що наказом Мінфіну від 21.07.17 №654, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.08.2017 за №966/30834, внесено зміни до Критеріїв оцінки.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЗА НЕСПЛАТУ АБО НЕСВОЄЧАСНУ СПЛАТУ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО – ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ БУДЕ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Фахівці Первомайського відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляють, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затриманні до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

- при затриманні більше ніж 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20% суми податкового боргу(ст.126 Податкового кодексу);

Також при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, розпочинається нарахування пені починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (пп.129.1.2 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу).

Пеня, визначена цим підпунктом, та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог Податкового кодексу, коли її розмір не встановлено, нараховується за кожний календарний день погашення, з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на кожний такий день.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що у разі зміни особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, до контролюючих органів необхідно подати заяву за формою №1-ОПП у 10- денний строк з дня виникнення змін в облікових даних

Слід знати, при поданні цієї заяви з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються 1,2,4 та 10 поля заяви. Інформація про засновників не подається.

Водночас платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою №1-0ПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Півищення мінімальних цін  на окремі види алкогольних напоїв – постанову опубліковано

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що постановою КМУ від 09.08.2017 р. № 634 підвищено мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

30 серпня, ця постанова опублікована в "Урядовому кур'єрі" №160/2017 і набере чинності через 10 днів з дня її опублікування (тобто 9 вересня).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Нарахування та сплата транспортного податку юридичними особами

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що порядок справляння транспортного податку визначено статтею 267 ПКУ.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт (пп. 267.6.4 ПКУ).

Форму декларації затверджено наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. № 415. При складанні декларації необхідно дотримуватися розробленого алгоритму.

Відповідно до пп. 267.7.1 ПКУ податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом. Авансові платежі відображаються в річній податковій декларації.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

До уваги фізичних осіб-підприємців міста Первомайськ!

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що рішенням Первомайської міської ради №4 від 30.03.2017р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2012року №1 «Про встановлення ставок єдиного податку суб’єктів господарювання-фізичних осіб», затверджено ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території міста Первомайська першої та другої груп з 01.04.2017 року із застосуванням коефіцієнту 0,5 до діючих ставок єдиного податку,а саме:

 • для платників першої групи ставка становить 5 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року   - 80,00 грн;
 • для платників другої групи ставка становить 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року - 320,00 грн.

Первомайським відділенням Южноукраїнської ОДПІ здійснюється перерахунок нарахованих сум єдиного податку для фізичних осіб-підприємців м.Первомайськ за  2017 рік з квітня місяця.

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо платників про можливість врахування сум надміру сплаченого єдиного податку  з квітня 2017 року в рахунок сплати майбутніх періодів.

При сплаті платниками єдиного податку за новими ставками, штрафна санкція і пеня не нараховується.

За довідками звертатись до Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ за адресою: М.Первомайськ, вул.Театральна,18 каб.№18 (вівторок, четвер)

Адміністрація Первомайського відділення
Южноукраїнської ОДПІ

Чи правомірне розміщення неприбутковою організацією вільних коштів на депозитному рахунку в банку

Неприбуткова організація може розміщувати вільні кошти на депозиті в банку, якщо відсотки буде використано виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети та напрямів діяльності

ДФСУ у листі від 23.08.2017 р. №1732/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зауважує, що згідно з пп. 133.4.2 ПКУ доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, якщо кошти, отримані неприбутковою організацією як відсотки від розміщення вільних коштів на банківському депозиті, буде використано для здійснення своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб, то таке використання не є порушенням вимог пп. 133.4.2 ПКУ.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Податківці попереджають про «податкових» шахраїв

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує платників податків, що до суб’єктів господарювання телефонують невідомі особи з провокаційними та незаконними вимогами

Зловмисники діють за наступною схемою: телефонують, начебто, від імені керівництва податкової інспекції посадовим особам підприємств та вимагають неправомірну вигоду.

У звязку з чим, закликаємо громадян бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

У разі встановлення подібних фактів, просимо суб’єктів господарювання негайно повідомляти про це підрозділи МВ УМВС у Миколаївській області за телефоном - 102, або телефонувати до відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Миколаївській області за номером: (0512) 47-21-28, а також особисто звертатись за адресою: м. Первомайськ, вул. Театральна, 18.

Раніше про таких телефонних "податкових" шахраїв повідомляли також й ДФС у інших областях - Вінницькій області, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Рівенській тощо.

Адміністрація Первомайського відділення
Южноукраїнської ОДПІ

Півищення мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв - постанову опубліковано

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що постановою КМУ від 09.08.2017 р. № 634 підвищено мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

30 серпня, ця постанова опублікована в "Урядовому кур'єрі" №160/2017 і набере чинності через 10 днів з дня її опублікування (тобто 9 вересня).

Таким чином, буде встанолено такі оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв:

Код виробів згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Мінімальна ціна за
1 літр 100-відсоткового спирту, гривень

Роздрібна ціна, гривень

оптово-відпускна

роздрібна

2208 60,
2208 70,
2208 90

Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші

268,67

397,76

 

2208 30

Віскі

608

799

 

2208 40

Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки збродженихпродуктів з цукрової тростини

608

799

 

2208 50

Джин та ялівцева настоянка

608

799

 

2208 20

Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:

 

 

 

 

коньяк (бренді) три зірочки

386,98

597,3

 

 

коньяк (бренді) чотири зірочки

412,85

645,17

 

 

коньяк (бренді) п’ять зірочок

495,95

692,6

 

 

інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі

386,98

597,3

 

 

бренді ординарні, горілки виноградні

374,04

549,84

 

2206 (крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 —
сидр і перрі (без додання спирту);
2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00 — тільки збродженінапої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)

Інші зброджені напої, суміші із збродженихнапоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями

289,67

450,15

 

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л

 

 

28,47

2206 00 39 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00

Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л

 

 

28,47

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л

 

 

37

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л

 

 

45

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальнихекстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л

 

 

45

2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00

Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л

 

 

79,19

***

Примітки:
1. Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, інших зброджених напоїв, суміші із збродженихнапоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п’ять зірочок, бренді ординарного, горілки виноградної та інших спиртових дистилятів і спиртних напоїв різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків.

2. Мінімальна роздрібна ціна на вина та вермути у тарі місткістю менш як 1 літр та більш як 1 літр, 1 літр у скляній тарі розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

На свята Центр обслуговування платників працюватиме 25 серпня

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує що для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової звітності 25 серпня 2017 року Центр обслуговування платників працюватиме за таким графіком:

25 серпня – у режимі чергування до 13.00.

У зв`язку зі святкуванням Дня незалежності України 24, 26 та 27 серпня 2017 року будуть вихідними днями.

Сервіси ДФС працюватимуть цілодобово в режимі інтерактивного автовідповідача.

Для отримання консультацій з питань застосування норм податкового та митного законодавства телефонувати до Кол-центру за номером 0-800-501-007.

Для скарг на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби, можливих корупційних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів необхідно звертатися на сервіс «Пульс» за телефоном 0800-501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на електронну адресу: idd@sfs.gov.ua.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Найважливіше про сплату та нарахування ЄСВ: шпаргалка для бухгалтера

Коли ЄСВ нараховується з "мінімалки"? На які виплати ЄСВ взагалі не нараховується? Скільки сплачувати ФОП та самозайнятим особам в 2017 році? Які коди типу нарахування зазначаються у звіті з ЄСВ? Відповіді на ці та інші питання - у зручних табличках

Шпаргалка для бухгалтера

Нові можливості Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області інформує: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі - ЗІР) надає можливість користувачам оцінити якість уніфікованих відповідей на запитання, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань». Оцінка уніфікованих відповідей фіксується в ЗІР автоматично, а зафіксований результат відображається безпосередньо на головній сторінці ЗІР. До кожної відповіді користувач ЗІР має можливість залишити коментар. З детальною інформацію пропонуємо ознайомитися у розділі «Про ресурс».

Державна фіскальна служба України запрошує прийняти участь в оцінці відповідей та спільно спрямовувати інформаційний простір ЗІР на акумулювання інформації з питань податкового, митного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС, що нагальна для суб’єктів господарювання та громадян.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє стосовно затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області звертає увагу, що 28 липня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568, яким затверджено форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядок її оформлення і видачі.

Довідка видається безоплатно у паперовій та/або електронній формах на підставі:

- заяви платника податків;

- податкової декларації про майновий стан і доходи.

Заява та Декларація подаються платником податків до контролюючого органу за місцем податкового обліку.

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу, яким передбачено видачу контролюючим органом Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.

Довідку можна отримати в контролюючому органі на 5 день після подачі заяви та декларації.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Щодо подання звіту з ЄСВ - відповідає ДФС

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що порядок формування та подання страхувальниками звіту з ЄСВ затверджено наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. №435. Згідно з ним, звітність з ЄСВ до фіскальних органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання електронного звіту він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання звіту, передбачений Законом № 2464;
 • на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;
 • надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.

Водночас відомості зі Звітів страхувальників передаються до Пенсійного фонду згідно з Порядком обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підтвердженням поданої звітності є квитанція № 1 та квитанція № 2.

Квитанція №1 свідчить про те, що Звіт страхувальника успішно прийнято для подальшого опрацювання. Також зазначена квитанція містить інформацію, що за результатами приймання та обробки електронного Звіту в Пенсійному фонді України буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої було відправлено Звіт.

Квитанція №2 містить інформацію про результат обробки Звіту і повідомляє про внесення чи невнесення відомостей зі звітності страхувальника до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином квитанція № 2 свідчить лише про те, що дані зі звіту завантажено до Реєстру застрахованих осіб, ведення якого покладено на Пенсійний фонд України відповідно до п. 1 частини першої ст. 12-1 Закону № 2464-VI.

Враховуючи зазначене, надання роз’яснень щодо квитанції №2 належить до компетенції органів Пенсійного фонду України.

Повідомляємо, що в започаткованій на офіційній сторінці ДФС у м. Києві у facebook рубриці «ПЛАТНИКІВ ЦІКАВИТЬ» публікуються відповіді на актуальні питання платників у сфері оподаткування.

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області звертає увагу, що вказана відповідь не є офіційною консультацією, а слугує інформаційною допомогою для платників податків. Щоб отримати індивідуальну податкову консультацію, радимо звернутись з офіційним письмовим зверненням до ГУ ДФС у м. Миколаєві.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

18 серпня - останній день сплати податків
за II квартал 2017 року

До уваги платників податків!
Добігає кінця термін сплати податків за II квартал 2017 року

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що 18 серпня, п'ятниця, закінчується строк сплати:

 • ПДВ за ІІ квартал 2017 року;
 • податку на прибуток за ІІ квартал 2017 року;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал 2017 року;
 • екологічного податку за ІІ квартал 2017 року;
 • єдиного податку підприємцями та юрособами 3-ї групи спрощеної системи за ІІ квартал 2017 року;
 • єдиного податку за ставкою 15% підприємцями 1-ї та 2-ї групи спрощеної системи в разі перевищення доходу «спрощенця» згідно з декларацією за ІІ квартал 2017 року;
 • авансового внеску з єдиного податку 1-ї та 2-ї групи спрощеної системи за серпень 2017 року;
 • рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II квартал 2017 року;
 • рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за II квартал 2017 року;
 • рентної плати за спеціальне використання води за II квартал 2017 року;
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за II квартал 2017 року;
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2017 року;
 • туристичного збору за II квартал 2017 року.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Як оскаржити рішення ДФСУ про відмову у реєстрації податкової накладної: затверджено порядок

Кабмін затвердив Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Порядок, затверджений постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 485, визначає процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Такі скарги розглядатиме комісія ДФС з питань розгляду скарг, яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Строки подання скарги та її реєстрація ДФСУ

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК. Якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ПКУ.

Скарга у день її надходження реєструється ДФС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах. ДФС не може відмовити платнику податку у реєстрації скарги.

Датою подання платником податку скарги є:

 • у разі подання скарги безпосередньо до ДФС — дата фактичного надходження скарги до ДФС (дата проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС);
 • у разі надсилання скарги поштовим відправленням — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податку поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
 • У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює встановлення дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС.

Вимоги до складання скарги

Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого уповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням.

Скарга повинна містити:

 • найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
 • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб —підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);
 • реквізити оскаржуваного рішення комісії ДФС;
 • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії ДФС;
 • відомості про оскарження рішення комісії ДФС до суду;
 • вимоги платника податку, який подає скаргу;
 • адресу, на яку необхідно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації.

Скарга підписується особисто платником податку, який її подає, або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується уповноваженим представником платника податку, до неї додаються оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Як дізнатися про результат розгляду скарги?

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

 • задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;
 • залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Скарга залишається без розгляду, якщо до прийняття рішення комісії з питань розгляду скарг від платника податку, який її подав, до комісії з питань розгляду скарг надійшла заява про відмову від скарги.

Про залишення скарги без розгляду комісія з питань розгляду скарг повідомляє платнику податків у письмовій формі із зазначенням причин у строк, визначений п. 56.23 ПКУ.

Рішення комісії з питань розгляду скарг надсилається на адресу, зазначену платником податку у скарзі, а у разі її відсутності — на податкову адресу платника податку у строк, визначений п. 56.23 ПКУ.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом зазначеного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 200-1.3 ПКУ.

Чи можливе оскарження рішення комісії з питань розгляду скарг?

Рішення комісії з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Чи переносяться терміни подання алкогольно-тютюнової звітності у зв'язку з кібератакою

ДФСУ у підкатегорії 115.05 ресурсу "ЗІР" зазначила, що відповідно до частини третьої ст. 16 Закону №481/95-ВР суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого КМУ видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіти про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Чинною редакцією Закону №481 не передбачено звільнення платника від відповідальності у випадку виникнення ситуації неумисного порушення платниками податку граничних строків подання звітів з причин несанкціонованого втручання третіх осіб у роботу комп’ютерних мереж.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Як розрахувати податкову знижку на навчання

Податківці у листі від 24.07.2017 р. № 1312/Д/99-99-13-01-03-14/ІПК нагадали порядок розрахунку податкової знижки на навчання

Алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового 2016 р. розраховується так:

 • визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП за її наявності;
 • на підставі підтвердних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на денній формі навчання — 19 300 грн (1 930 грн × 10 міс). Водночас при розрахунку понесених витрат слід враховувати, що розмір понесених витрат не повинен перевищувати встановленого у договорі розміру оплати за відповідний звітний період;
 • розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку:
 • з суми ПДФО, утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік, віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку.

Правила оподаткування благодійності

Сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує 2240 грн, не оподатковується

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2017 р. - 2240 грн), не оподатковується (пп. 170.7.3 ПКУ).

Сума перевищення нецільової допомоги над вказаним розміромвключається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу громадянина, як інші доходи і підлягає оподаткуванню на загальних підставах ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «169», оподатковувана частина - під ознакою доходу «127», як інші доходи.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Витрати на оплату товарів можуть бути відображені "загальносистемником" у Книзі обліку лише при отриманні доходу

ДФС роз'яснила деякі нюанси заповнення Книги обліку доходів і витрат підприємця на загальній системі оподаткування

ДФС у Полтавській області в індивідуальній податковій консультації від 03.08.2017 р. №1458/ІПК/16-31-13-02-21 нагадує, що фізособи - підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі - Книга) та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Форма Книги та порядок її ведення встановлені Наказом Міндоходу від 16.09.2013 р. №481.

Відповідно до п. 5 Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Пунктом 6 Порядку визначено, що у графі 2 Книги "Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності" відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графі 6 Книги "Сума витрат, пов'язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)" відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня.

Тобто підприємець у графі 2 Книги "Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності", відображає отриманий дохід за підсумками дня та одночасно у графі 6 суму документально підтверджених витрат, пов'язаних з придбанням товарів (робіт, послуг), дохід від реалізації яких відображено у графі 2 Книги.

Суму витрат підприємець визначає самостійно, виходячи із номенклатури, кількості та ціни придбання реалізованих товарів, по яких надійшла сплата.

Водночас витрати на оплату товарів для господарської діяльності за вказаний день можуть бути відображені у графі 6 Книги лише при отриманні доходу від їх реалізації.

Як правильно повідомити податкову про прийняття працівника на роботу

Для деяких платників актуальним залишається питання своєчасного повідомлення роботодавцем про прийняття працівника на роботу до початку роботи працівника.

Адже працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу в установленому порядку.

Повідомлення подається:

 • засобами електронного зв’язку з використанням ЕЦП відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
 • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
 • тільки на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж з 5 особами.

Повідомлення подається:

 • за працівників – резидентів, прийнятих за трудовим договором;
 • за працівників – нерезидентів, прийнятих за трудовим договором;
 • за працівників – сумісників (зовнішніх і внутрішніх).

Наголошуємо (саме це викликає найбільше питань) – повідомлення роботодавець подає в обов’язковому порядку і за зовнішніх, і за внутрішніх сумісників.

Не подається повідомлення:

 • за осіб, що надають послуги за ЦПД;
 • за практикантів та стажистів (без укладання трудового договору)

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Фізособа - засновник юрособи не має права на пільгу зі сплати податку на нерухоме майно

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не надаються, зокрема, на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності) (пп. 266.4.3 ПКУ), - нагадує Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

Пунктом 63.3 ПКУ визначено, що платники податків з метою проведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юрособи, відокремлених підрозділів юрособи, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Податковою адресою платника податків – фізособи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ПКУ).

Податковою адресою юрособи (відокремленого підрозділу юрособи) є місцезнаходження такої юрособи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юросіб, фізосіб – підприємців та громадських формувань (п. 45.2 ПКУ).

При цьому, відповідно до ст. 93 ЦКУ місцезнаходженням юрособи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юрособи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Отже, фізособа – засновник юрособи не може застосувати пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстрована дана юрособа.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Які послуги можна отримати
у ЦОП Первомайської податкової

Центром обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області надається широкий спектр безкоштовних послуг для своїх відвідувачів. Серед них приймання податкової звітності, видача ідентифікаційного номера тощо. Також для зручності відвідувачів в Центрі функціонує система Wi-Fi.

У залі очікування забезпечено трансляцію актуальної інформації на TV-моніторах. Крім того, з метою інформування платників про зміни в законодавстві в Центрі розповсюджується друкована продукція – листівки, брошури, пам’ятки тощо.

Загалом, протягом січня – липня 2017 року Центром обслуговування забезпечено надання платникам податків послуг у наступній кількості: прийом звітності (з додатками) – понад 36,58 тисяч, видано ідентифікаційних номерів – 2,94 тисяч,  адміністративних послуг – майже 5,93 тисяч.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Плануєте за кордон на ПМП - відвідайте податкову

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до податкової інспекції за місцем проживання декларацію про майновий стан і доходи у термін, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України). Після цього, впродовж 30 календарних днів фахівці органів фіскальної служби перевірять визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видадуть Довідку про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку. Під час перетину кордону та для проведення митних процедур Довідку слід надати до органів митного контролю.

У місті Первомайськ детальну інформацію з питань декларування доходів можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Театральна, 18 та за телефоном: 4-36-78.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Актуальні питання з єдиного податку

Питанням, що найбільше турбують платників єдиного податку був присвячений сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія», проведений Первомайським відділенням Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у миколаївській області.

Пропонуємо вашій увазі питання, що надійшли під час проведення заходу та відповіді на них.

Питання 1: Фізична особа - – підприємець, який зареєструвався в травні місяці поточного року. Коли потрібно подавати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, щоб бути платником єдиного податку 3-ї групи ?

Відповідь: Згідно пп.298.1.2. п.298.1 ст.298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Питання 2: Коли потрібно подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування з метою переходу з 1 жовтня 2017 року на загальну систему оподаткування?

Відповідь: Згідно пп.298.2.1. п.298.2 ст.298 Кодексу для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Питання 3: Чи необхідно фізичній особі – підприємцю - платнику єдиного податку, який був мобілізований на особливий період, сплачувати податок за місяць в якому його було демобілізовано, якщо демобілізація відбулася до 20 числа ?

Відповідь: Відповідно до п.25 підрозд. 10 «Інші перехідні положення» розд. XX «Перехідні положення» Кодексу фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь період їх військової служби звільняються, зокрема від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до гл.1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» Кодексу.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Згідно з п.295.1 ст.295 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Враховуючи вищенаведене, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які були демобілізовані (закінчили лікування (реабілітацію) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період), за умови виконання вимог п.25 підрозд.10 «Інші перехідні положення» розд. XX «Перехідні положення» Кодексу, не сплачують єдиний податок до 20 числа поточного місяця, в якому були демобілізовані.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Фізособа не може скористатися соцпільгою на новому місці роботи у місяці, в якому пільгу застосовано за попереднім

Оскільки платник податків має право на отримання ПСП лише від одного працедавця і реалізував це право у звітному місяці на старому місці роботи, то така фізична особа не має права на отримання в цьому місяці податкової соцпільги на новому місці роботи

На це звертають увагу фіхівці Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

Однак при дотриманні умов отримання податкової соціальної пільги така фізична особа має право на отримання податкової соціальної пільги на новому місці роботи з наступного місяця після прийняття на роботу.

Відповідно до п. 169.1 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2017 р. - 1600 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Тобто у 2017 році - це 2240 грн.

Згідно з пп. 169.3.4 ПКУ податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

У разі відсутності
книги обліку доходів і витрат – штраф

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, форма Книги, яку ведуть ФОП (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність) та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.2013 року № 481.

Ненадання платником податків фіскальним органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Крім того, ст. 164-1 КУпАП визначено, що не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 н.м.д.г.

Ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 н.м.д.г.

Зазначена норма визначена ст. 121 та п. 177.10 Податкового кодексу.

Податкові наслідки неподання річної декларації про доходи

Податківці нагадали, яка відповідальність передбачена за неподання декларації про майновий стан і доходи

ДФС у Дніпропетровській області повідомляє , що контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому ст. 42 ПКУ, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків).

Платники ПДФО зобов’язані подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли таке подання є обов’язковим. Окрім того, вони зобов’язані на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації.

Якщо платником податків не подано в установлений законом строк декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом, контролюючий орган відповідно до пп. 78.1.2 ПКУ має право проводити документальні позапланові перевірки.

Згідно з пп. 54.3.1 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова та адміністративна.

Відповідно до п. 123.1 ПКУ самостійне визначення суми податкового зобов’язання платника податків контролюючим органом на підставах, визначених, зокрема, пп. 54.3.1 ПКУ, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Водночас, згідно зі ст. 164-1 КУпАП неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 н.м.д.г.

Нагадуємо, що граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік для громадян, які зобов’язані їх подати, закінчився 3 травня 2017 року.

Повідомлення за формою №20-ОПП: приклади заповнення від податківців

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою №20-ОПП.

Відомості про об’єкти оподаткування платника податків у повідомленні за формою №20-ОПП (розділ 3) заповнюються наступним чином:

- при першому наданні - зазначаються всі об’єкти оподаткування;

- при наступному поданні - зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Графа 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

1 - первинне надання інформації про об’єкти оподаткування;

3 - зміна відомостей про об’єкт оподаткування;

6 - закриття об’єкта оподаткування.

При поданні інформації про новий об’єкт оподаткування у графу 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «1 - первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

При зміні відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування), зазначається оновлена інформація про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та у графу 2 ”Код ознаки надання інформації” вноситься значення ”3 - зміна відомостей про об’єкт оподаткування”.

При зміні призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками:

 • в одному - зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення ”6 - закриття об’єкта оподаткування”),
 • у другому - оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу 2 вноситься значення ”1 - первинне надання інформації про об’єкти оподаткування”), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування.

Графа 4 «Найменування об’єкта оподаткування» (зазначити у разі наявності) заповнюється, якщо об’єкт обліковується з найменуванням.

Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» - це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

Наприклад, для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700001, де 247 - код типу об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00001 - внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою.

При зміні місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.

Графи 6-7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається: будується/готується до введення в експлуатацію; експлуатується; тимчасово не експлуатується; здається в оренду; орендується; не придатний до експлуатації; об’єкт відчужений/повернутий власнику; зміна призначення/перепрофілювання.

У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: право власності; право володіння; право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування; право довгострокового користування або оренди; право короткострокового користування, оренди або найму; іпотека; довірче управління майном.

На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Інформація про такі об’єкти оподаткування, як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податкові декларації з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за формою № 1 ДФ тощо), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за формою № 20-ОПП.

Як бути платникові у разі зупинення реєстрації податкової накладної: коментар ДФС

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадуює, що у разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, платник податку має право подати (протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній) пояснення та копії документів, зазначені у пп. «в» пп. 201.16.1 ПКУ.

Як подати пояснення?

Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601. Повідомлення (J(F)1312601) формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі.

До Повідомлення по кожній податковій накладній (!) в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDFкопії всіх первинних документів, зазначених у Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за конкретним критерієм та бухгалтерську довідку з інформацією про наявність:

 • приміщень (власних, орендованих);
 • виробничих потужностей (власних, орендованих);
 • земельних ділянок (власних, орендованих);
 • найманого персоналу (власного, за сумісництвом);
 • доходу від проведення діяльності за попередній період;
 • залишки готової продукції (найменування);
 • залишки сировини (найменування).

При формуванні пакету документів – додатків до Повідомлення форми J(F)1360101 варто враховувати, що розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 мГб.

Як завантажити електронні формати Повідомлення та додатки до нього, сформувати та надіслати Повідомлення

Завантажити електронні формати Повідомлення та додатки до нього можна через офіційний веб-портал ДФС, розділ «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Сформувати та направити Повідомлення з додатками можна:

1) через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (режим «Ведення звітності»), вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua

2) через офіційний веб-портал ДФС України за допомогою безкоштовного програмного забезпечення ДФС та будь-якого програмного забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту) – за вибором платника самостійно на власний розсуд.

Перша квитанція, яку отримає платник після відправлення Повідомлення та додатку, підтверджує передачу платником документа в електронному вигляді, та у другій квитанції визначається статус документу (Прийнято/Не прийнято).

У яких випадках платник може подати додатки до Повідомлення до ДПІ за місцем обліку

Якщо платник не зумів приєднати до Повідомлення та надіслати всі додатки за вищенаведеним переліком, він може в день відправлення Повідомлення та додатків подати до ДПІ за місцем обліку копії таких первинних документів та бухгалтерську довідку.

У такому випадку бажано подати паперові копії документів та в електронній формі у форматі PDF (на з’ємному флеш-носії).

Що слід зробити для запобігання у подальшому зупинення реєстрації ПН/РК

Задля упередження в подальшому зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, платник може подати ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301. Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. Електронні формати Таблиці розміщенні: Реєстр електронних форм податкових документів. Таблиця може бути сформована та надіслана через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника», а також через офіційний веб-портал ДФС України. Також для формування Таблиці в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

В обов’язковому порядку платнику податку одночасно (в день відправлення Таблиці) слід подати до ДПІ за місцем обліку бухгалтерську довідку з інформацією про наявність:

 • приміщень (власних, орендованих);
 • виробничих потужностей (власних, орендованих);
 • земельних ділянок (власних, орендованих);
 • найманого персоналу (власного, за сумісництвом);
 • доходу від проведення діяльності за попередній період;
 • залишки готової продукції (найменування);
 • залишки сировини (найменування) та копії відповідних документів.

Вказані копії документів та бухгалтерську довідку бажано подати до ДПІ за місцем обліку ще і в електронній формі у форматі PDF(на з’ємному флеш-носії).

Які дії ДФС після отримання Повідомлення, додатків, Таблиці та їх копій

Отримані відповідальними особами ДПІ у платника документи та копії документів будуть направлені на розгляд Робочій групі ДФС в області (підстава: наказ ДФСУ від 26.06.2017 р. №450 «Про затвердження Регламенту комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації»).

Робоча група за результатами розгляду документів направляє відповідний Висновок Комісії ДФСУ.

Комісія ДФСУ приймає рішення або про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Рішення надсилається платнику протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ.

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Щодо реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування складених 1 - 30 червня та незастосування штрафів за порушення граничних строків реєстрації

Як відомо, 13 липня ВРУ розглянула законопроект №6684 та прийняла Закон «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо не застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платників податків». Закон після його прийняття набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування (на даний час не опублікований). Наразі відправлений на підпис Президенту - від ред.

Докладно про зміни та про те, які можливості відкрилися для платників податків у зв'язку з його прийняттям - читайте в аналітиці від редакції.

Так, не штрафуватимуть за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених у період з 1 до 30 червня лише тих платників податку, які зареєструють ПН/РК до 31 липня включно. Вказані накладні /РК будуть вважатися своєчасно зареєстрованими.

Нормативна база:

- Постанова КМУ від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації»

- Наказ Мінфіну від 13.06.2017 р. №566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації»

- Наказ Мінфіну від 13.06.2017 р. №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»

- Наказ Мінфіну від 13.06.2017 р. №567 «ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»

- Постанова КМУ від 04.07.2017 р. №485 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»

Перелік документів, копії яких додаються до Повідомлення тадо державної податкової інспекції за місцем обліку у разі зупинення реєстрації ПН/РК

(наказ Мінфіну від 13.06.2017 р. №567)

1. Документи для критерію «Обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з 1 січня 2017 року в Реєстрі, та обсягу придбання на митній території України та/або ввезення на митну територію України відповідного товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, та митних деклараціях, і переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, більше 75% загального такого залишку та відсутність товару/послуги, зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється):

- договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством;

2. Документи для критерію «Відсутність ліцензій, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією) стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі»:

- договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Чи можна реєструвати податкову накладну в ЄРПН,
якщо граничний день реєстрації є вихідним чи святковим

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадуює, що реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у ЄРПН здійснюється не пізніше календарного дня (включно), передбаченого п. 201.10 ПКУ, залежно від періоду складання ПН/РК

ДФСУ у підкатегорії 101.16 ресурсу "ЗІР" нагадує, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням таких граничних строків:

 • для ПН/РК, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 • для ПН/РК, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Враховуючи зазначене, реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється платником ПДВ не пізніше календарного дня (включно), передбаченого п. 201.10 ПКУ залежно від періоду складання податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної.

Пунктом 3 Порядку № 1246 передбачено, що операційний день триває з 0 до 23-ї години.

Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам ПДВ, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, тягнуть за собою накладення на платників ПДВ, на яких покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу у розмірі, визначеному ст. 120-1 ПКУ.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Допущено помилку у декларації з ПДВ за липень 2015 року: як виправити

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області повідомляє, що ДФСУ розглянула питання щодо порядку заповнення уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а саме у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у рядку 20.2 декларації з ПДВ за липень 2015 року

ДФС у листі від 11.07.2017 р. №1122/6/99-99-15-03-02-15/IПК зазначила, що у разі уточнення платником ПДВ у 2017 році показників податкової звітності з ПДВ за липень 2015 року результати такого уточнення підлягають відображенню у податковій звітності з ПДВ за формою, чинною на дату подання уточнюючого розрахунку, згідно з правилами, визначеними розділом VI Порядку №21.

При цьому, якщо платник станом на 1 липня 2015 року мав суми переплати та за результатами звітного (податкового) періоду червня 2015 року/II кварталу 2015 року задекларував суму податку, що підлягала бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 податкової декларації з ПДВ), або суму від'ємного значення, що зараховувалася до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації з ПДВ), чи задекларував відсутність показників, що відображаються у розділі III податкової декларації з ПДВ, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року підлягали перенесенню до рядка 20.2 податкової декларації з ПДВ наступного звітного періоду (липень 2015 року/III квартал 2015 року). Така сума повинна була бути врахована виключно на зменшення суми податку, що підлягала сплаті до бюджету.

У такому разі після подання платником податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року/II квартал 2015 року суми переплат автоматично підлягали списанню контролюючим органом з інтегрованої картки платника та вважалися погашеними.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л

Електронна квитанція про оплату товару,
замовленого на інтернет-сайті,
не є розрахунковим документом

Підприємство здійснює торгівлю технічно складними побутовими товарами в мережі Інтернет, оплата за які покупцями здійснюється платіжними картками. Чи потрібно підприємству застосовувати РРО, якщо надана покупцеві банком-еквайєром електронна квитанція про оплату міститиме всі обов’язкові реквізити?

ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 11.07.2017 р. №1129/6/99-99-14-05-01-15/ІПК зауважує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції із застосуванням платіжних карток, при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

Розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Отже, якщо покупець, використовуючи мережу Інтернет замовив у підприємства товар і розрахунок за нього було здійснено електронним платіжним засобом, то підприємство зобов’язане видати йому розрахунковий документ встановленої форми (фіскальний касовий чек, надрукований реєстратором розрахункових операцій).

Електронна квитанція про оплату, замовленого на інтернет-сайті товару, яка надається банком, не може вважатися розрахунковим документом у розумінні Закону про РРО.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Платники єдиного податку I і II груп: відпустка або лікарняний

"Єдинники" I і II груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів

Це передбачено п. 295.5 ПКУ і про це нагадує Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається до органу фіскальної служби за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 ПКУ).

Авансові суми єдиного податку, сплачені за період відпустки або лікарняного, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Щодо ЄСВ, то законодавством не передбачено звільнення від його сплати на період відпустки чи непрацездатності.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Застосування РРО

Кому без РРО не обійтися

Статтею 3 Закону про РРО передбачено, що застосовувати РРО зобов’язані суб’єкти господарювання, які здійснюють:

 • розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;
 • операції з приймання готівки для подальшого її переказу.

Відповідно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу РРО застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує 1 млн грн.

Платники єдиного податку першої — третьої груп, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, зобов’язані проводити розрахунки за такі товари через зареєстровані належним чином РРО. Зазначена норма не залежить від обсягу доходу.

ДОВІДКОВО

Термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей Закону про РРО вживається у значенні, наведеному в Законі № 1023.

Так, п. 25¹ ст. 1 Закону № 1023 визначено, що технічно складні побутові товари — непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та ін.), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.

Постановою № 231 затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій, який містить вісім груп товарів:

 • група 73 «Вироби з чорних металів»;
 • група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини»;
 • група 85 «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя»;
 • група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»;
 • група 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»;
 • група 91 «Годинники всіх видів та їх частини»;
 • група 92 «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»;
 • група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

Хто може працювати без РРО

Враховуючи норми Закону про РРО, суб’єкти господарювання, які здійснюють операції, не пов’язані з реалізацією товарів або послуг і прийманням готівкових коштів для їх подальшого переказу, не зобов’язані застосовувати РРО.

Існують також інші ситуації, коли суб’єкт господарювання може обійтися без застосування РРО, але йому потрібно використовувати РК і КОРО. Так, постановою № 1336, розробленою на виконання ст. 10 Закону про РРО, затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО.

Пунктом 2 цієї постанови встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО є обов’язковим, тобто для окремих форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах Переліку, згідно з яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО, граничний розмір становить 200 тис. грн на один суб’єкт господарської діяльності або 75 тис. грн на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг)) залежно від форми та умов проведення діяльності.

Розглянемо зазначене детальніше в табл. 1.

Таблиця 1

Вид діяльності,
за якого дозволяється використовувати РК і КОРО
без застосування РРО

Граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО є обов’язковим

Роздрібна торгівля продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, що здійснюється фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок

Не встановлюється

Роздрібна торгівля через засоби пересувної торговельної мережі (автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, цистерни, бочки, бідони, низькотемпературні лотки-прилавки, візки, розноски, лотки, столики), що розташовані за межами стаціонарних приміщень

200 тис. грн

Роздрібна торгівля на ринках, ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу)

200 тис. грн

Роздрібна торгівля та громадське харчування на території села, що здійснюється підприємствами споживчої кооперації, а також сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують продукцію власного виробництва

75 тис. грн

Продаж страв та безалкогольних напоїв у буфетах вищих навчальних закладів, їдальнях і буфетах підприємств УТОС та УТОГ

200 тис. грн

Роздрібна торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування на території закритих військових гарнізонів і містечок, а також військових частин, розташованих у межах сіл

200 тис. грн

Роздрібна торгівля медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних послуг на території села

75 тис. грн

Продаж товарів (за переліком, затвердженим Держкомзв’язку і погодженим із Мінекономіки України та ДПА України) і надання послуг поштовими відділеннями та пунктами зв’язку в селах

Не встановлюється

Продаж газет, журналів, конвертів, листівок, знаків оплати поштових послуг, іншої друкованої продукції на підприємствах поштового зв’язку, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 % загального товарообороту за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів

Не встановлюється

Продаж квитків у кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в міському, приміському та міжміському електротранспорті, міжміському автотранспорті, на морських і річкових суднах, а також продаж у кіосках телефонних карток, що застосовуються у таксофонних мережах

Не встановлюється

Надання побутових послуг:
на території села;
вдома у замовника з ремонту та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і складання меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими та людьми похилого віку, фотографування, дрібного ремонту квартир за переліком робіт, що встановлюється Мінекономіки України та ДПА України, приготування їжі, прання білизни, хімічного чищення меблів, килимів та інших килимових виробів (за умови проведення розрахунків на місці надання послуг);
з ремонту взуття, швейних та трикотажних виробів, виробів текстильної та шкіряної галантереї, радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів, металевих виробів та хімічного чищення структурними підрозділами підприємств і суб’єктами підприємницької діяльності з одним або двома працюючими

Не встановлюється

Надання послуг бібліотеками

200 тис. грн

Продаж предметів релігійно-обрядової атрибутики та надання обрядових послуг релігійними організаціями

200 тис. грн

Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання послуг у салонах на залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті за переліком, затвердженим Мінтрансом України і погодженим з Мінекономіки України та ДПА України, а на повітряних суднах, задіяних у міжнародних повітряних сполученнях, — також продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Не встановлюється

Надання на вокзалах та у портах послуг носильниками з доставлення багажу пасажирів

200 тис. грн

Роздрібна торгівля насінням у кіосках на території сіл та селищ міського типу

200 тис. грн

Реалізація білетів державних лотерей, крім продажу цих білетів через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Держказначейством

Не встановлюється

Приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту)

Не встановлюється

Страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, яке проводиться страховими агентами за межами приміщення страховика, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами («Зелена Картка»)

Не встановлюється

Надання ритуальних послуг за умови проведення розрахунків вдома у замовника

Не встановлюється

Провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб’єктами підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірських

200 тис. грн

Надання медичних послуг виїзними бригадами та медичне обслуговування вдома
у замовника

200 тис. грн

Організація приймання та обслуговування туристів в Україні, розрахунки за які проводяться у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків), а також надання туристичних та екскурсійних послуг за&nnbsp;умови проведення розрахунків за межами стаціонарних приміщень суб’єктів туристичної та екскурсійної діяльності

Не встановлюється

Надання послуг:
з видачі дозволів на вилов риби і полювання;
з газо-, водопостачання, водовідведення і теплопостачання в селах за умови проведення розрахунків вдома у споживача

Не встановлюється

Продаж булочних, кондитерських і порційних кулінарних виробів, морозива, безалкогольних напоїв, сувенірів, іграшок і надувних кульок з розносок та ручних візків у театрально-видовищних та спортивних закладах

Не встановлюється

Приймання від населення та реалізація через бджільницькі торговельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників

200 тис. грн

Зверніть увагу!
Згідно з п. 2 додатка до постанови № 121 у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій протягом будь-якого періоду, що становить 12 місяців, суб’єкти господарювання протягом одного місяця мають перейти на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням РРО або на використання винятково безготівкових розрахунків (через установи банків).

Статтею 9 Закону про РРО передбачено випадки, коли можна не застосовувати РРО та РК (табл. 2).

Таблиця 2

Випадки незастосування РРО та РК

Норма Закону
про РРО

Здійснення торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності,
крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку

Пункт 1 ст. 9

Виконання банківських операцій, крім:

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати винятково операції з отримання коштів

Пункт 2 ст. 9

Продаж проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також продаж білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів

Пункт 4 ст. 9

Продаж товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (надання послуг) фізичними особами — підприємцями, які належать відповідно до Податкового кодексу до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО

Пункт 6 ст. 9

Продаж товарів (крім підакцизних та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (надання послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу

Пункт 8 ст. 9

Здійснення фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) за готівкові кошти на ринках

Пункт 9 ст. 9

Продаж у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 % загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену

Пункт 10 ст. 9

Продаж води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу

Пункт 11 ст. 9

Продаж товарів (надання послуг), якщо в місці отримання таких товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо)

Пункт 12 ст. 9

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Внесено зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Наказ №245, яким внесено зміни, набрав чинності 18 липня 2017 року

Мінагрополітики наказом від 17.05.2017 р. № 245 внесло зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва з метою його приведення у відповідність до чинного законодавства.

У графі 2 пункту 1 Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва слова «готової продукції) та від надання супутніх послуг» замінено словами та цифрами «готової продукції, а також за винятком електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлювальних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання) та від надання супутніх послуг».

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику України" № 56 (18.07.2017).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Самозайнята особа припиняє діяльність: як знятися з обліку?

ДФСУ у листі від 06.07.2017 р. №1015/В/99-99-13-04-02-14/ІПК роз'яснила, що фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності за наявності:

- документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на зайняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо),

- та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

 • заяви за формою №8-ОПП,
 • довідки про взяття на облік платника податків у контролюючому органі та інших документів, що видаються контролюючим органом платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу.

Відповідно до п. 178.4 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників ПДФО.

Податкові декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників ПДФО, подаються до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділу IV ПКУ. Остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в декларації.

Також платником самостійно нараховується військовий збір у розмірі 1,5 % від об’єкта оподаткування та зазначається в податковій декларації.

Відповідно до пп. 179.7 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Зняття з обліку платників ЄСВ, зазначених у п. 5 частини першої ст. 4 Закону №2464-VI, на яких не поширюється дія Закону №755-IV, здійснюється контролюючими органами на підставі їхньої заяви після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

У разі припинення діяльності особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, така особа зобов'язана подати сама за себе звіт з ЄСВ (додаток 5) із зазначенням типу форми "ліквідаційна", де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску. Звіт такими особами формується згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку.

Останнім періодом, за який необхідно сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

При цьому така особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася нею як особою, яка провадила незалежну професійну діяльність.

Після подання платником податків заяви про зняття з обліку контролюючий орган має право провести документальну позапланову перевірку. За результатами проведеної перевірки платник податків здійснює остаточні розрахунки з контролюючим органом.

У разі відсутності заперечень щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків перед бюджетом щодо сплати платежів, контролюючий орган складає довідку про зняття з обліку платника податків за ф. №12-ОПП.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

З 20 липня змінюється номер телефону
на сервіс "Пульс" ДФСУ

Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС та інших питань можна зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером 0800-501-007

ДФСУ повідомляє, що з 20 липня 2017 року буде змінено номер телефону для прийняття:

інформації на сервіс «Пульс»;

усних звернень громадян;

інформації про особу, стосовно якої поводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону «Про очищення влади».

Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС та інших питань можна зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером 0800-501-007 та обравши відповідний напрямок у меню інтерактивного голосового автовідповідача:

0- для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;

1 - для отримання інформаційно-довідкових послуг;

2 - з питань щодо електронного цифрового підпису;

3 - для залишення усного звернення відповідно до Закону «Про звернення громадян»;

4 - для залишення інформації на сервіс «Пульс»;

5 - для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону «Про очищення влади»;

6 - для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;

7 - для отримання довідкової інформації.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Печатки для бізнесу - це право, а не обов'язок

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області повідомляє, що з 19 липня вступив в силу Закон №1982-VIII, який скасовує обов'язкове використання для бізнесу печаток на документах

19 квітня було опубліковано Закон України від 23.03.2017 р. № 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями". Згідно з текстом Закону, він набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 19.07.2017 р.

Нагадаємо, що згідно з Законом суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки, проте її використання не є обов’язковим.

Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права вимагати нотаріального засвідчення вірності документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом. За таку вимогу або відмову у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому печатки передбачено штраф від 50 до 100 н.м.д.г. (850–1700 грн).

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюватиметься без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Облік доходів у підприємців
на загальній системі оподаткування

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що загальним оподатковуваним доходом підприємця є виручка, отримана ним у грошовій та/або натуральній формі від провадження господарської діяльності, відповідно п. 6 Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи - підприємці», а саме:

 • безготівкові кошти, що надійшли на банківський рахунок, або готівка, отримана підприємцем або його працівниками в місці проведення розрахунків;
 • виручка в натуральній (негрошовій) формі;
 • заборгованість зі строком позовної давності, що минув;
 • вартість безплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
 • суми штрафів і пені, отримані від інших підприємців за договорами цивільно-правового характеру за порушення їх умов, та інші доходи від підприємницької діяльності;
 • отримана безповоротна фінансова допомога;
 • додатна курсова різниця, що виникає при продажу інвалюти.

Підприємець при формуванні доходу використовує касовий метод: дохід виникає тільки після отримання грошей на поточний рахунок чи в касу, або виручки в натуральній формі. Отриманий аванс,за ще не поставлені товари/послуги також включається до доходу.

До складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця не включаються суми:

 • акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, якщо підприємці здійснюють роздрібну торгівлю (п.п. 177.3.1 ПКУ);
 • ПДВ, які входять у ціну проданих товарів (робіт, послуг), якщо підприємець - платник ПДВ (п. 177.3 ПКУ).

Також не вважаються доходом:

 • суми, що помилково надійшли на поточний рахунок підприємця і повернуті ним;
 • повернута банком сума депозиту;
 • сума банківського кредиту, отримана на поточний рахунок підприємця і повернута у встановлений договором строк;
 • отримана поворотна фінансова допомога;
 • сума поповнення поточного рахунка власними коштами підприємця;
 • суми, повернуті підприємцю постачальником у зв'язку з розірванням договору або поверненням товару;
 • допомога з тимчасової непрацездатності, виплачувана Фондом соцстрахування.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Оподаткування доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від продажу власного рухомого майна

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області інформує щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від продажу власного рухомого майна.

Пунктом 1 ст.325 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV  визначено, що суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (п.2 ст.325 ЦКУ).

Відповідно до п.173.1 ст.173 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 Кодексу (5 %).

Згідно з п.173.2 ст.173 Кодексу як виняток із положень п.173.1 цієї статті, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п.167.2 ст.167 Кодексу.

Враховуючи те, що ЦКУ не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа – підприємець, дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем від продажу власного рухомого майна, підлягає оподаткуванню за нормами, визначеними ст.173 Кодексу.

Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у категорії 103.22 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЗАКІНЧИВСЯ ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВІДПОВІДНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ КРИТЕРІЯМ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ РИЗИКІВ

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області звертає увагу, що перехідний період (з 01.04.2017 до 01.07.2017), протягом якого процедура, визначена п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), закінчився.

З 01.07.2017 автоматизована система моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків працює у повноцінному режимі.

Отже, реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена у разі відповідності такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, встановлених відповідно до п.74.2 ст.74 ПКУ.

Нагадуємо, що Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за №753/30621.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ

З 01.07.2017 р. починла діяти процедура зупинення реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в ЄРПН, визначена п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, у разі їх відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків. Зазначені критерії разом з вичерпним переліком документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН, затверджено наказом Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 567 (далі — наказ № 567).

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що період з 01.04.2017 р. до 01.07.2017 р. визначено як перехідний період, протягом якого зазначена процедура здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Якщо отримано квитанцію про зупинення реєстрації

Якщо в перехідний період платником отримано квитанцію про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, або починаючи з 01.07.2017 р. отримано квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, такий платник має подати на розгляд комісії ДФС, порядок роботи якої затверджено наказом Мінфіну України від 13.06.2017 р. № 566 (далі — Порядок № 566), інформацію щодо:

 • видів економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;
 • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
 • кодів послуг згідно з ДКПП (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Така інформація подається за наведеною у додатку до наказу № 567 формою в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, відомості про які ДФС розміщує на офіційному веб-сайті.

Які податкові накладні/розрахунки коригування не підлягають моніторингу

Не зупинятиметься реєстрація в ЄРПН податкових накладаних/розрахунків коригування за наявності однієї з таких ознак:

 • податкові накладні, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), та/або складені за операціями, звільненими від оподаткування;
 • обсяг постачання в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тис. грн та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків;
 • загальна сума сплачених у 2016 р. сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 5 млн грн (ця ознака використовується з 01.04.2017 р. до 01.01.2018 р.);
 • за наявності одночасного значення таких показників:
  • загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами: загальну суму постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 20 та 7 %, за останні 12 місяців, у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у ЄРПН> 0,05,
  • сума ПДВ у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування < найбільшої місячної суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН за останні 12 місяців х 1,3.

Коли зупиняється реєстрація

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, здійснюється шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу їх відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником за наведеною у додатку до наказу № 567 формою, яка відображає специфіку його господарської діяльності окремо за кожним видом економічної діяльності, якщо таку інформацію враховано комісією ДФС.

Письмові пояснення та копії документів платник податку може подати до ДФС в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС. Рішення комісії про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до Порядку № 566 та надсилається платнику у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЯК ОТРИМАТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ
ПОДАТКОВУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що відповідно до статті 52 Податкового кодексу України за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС.

Нагадаємо, що ІПК за вибором платника податків надається в усній або письмовій формі.

На запит в усній формі відповідають контролюючі органи та державні податкові інспекції. А на письмове звернення - контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи та ДФС України.

Звертаємо увагу, що звернення платників податків на отримання ІПК в письмовій формі повинно містити:

 • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта ( у разі наявності в паспорті відмітки про відмову від номеру);
 • зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
 • підпис платника податків;
 • дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає зазначеним вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

Щодо строку надання ІПК, він становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 10 календарних днів з обов’язковим повідомленням про це платника податків.

ІПК, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: Головна / Електронний кабінет платника/Інформація з реєстрів / Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.

Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та вільним.

Окремо зазначимо, що кожен бажаючий має можливість здійснити пошук та роздруківку ІПК в Єдиному реєстрі консультацій за наступними реквізитами:

 • реєстраційний номер ІПК;
 • дата реєстрації ІПК;
 • ключові слова (наприклад, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість тощо);
 • орган, що надав консультацію;
 • статус документу (діючі ІПК, анульовані ІПК).

Разом з тим, нагадаємо, що ІПК має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Пільги зі сплати земельного податку для фізичних осіб

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області повідомляє, що від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

 • інваліди першої і другої групи;
 • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 • пенсіонери (за віком);
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати земельного податку для таких категорій фізичних осіб поширюється на земельні ділянки:

 • для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як2 гектари;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
 • для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара

Зазначена норма передбачена п. 281.1 та п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Неприбутковим організаціям слід до 1 липня
привести свої статутні документи до вимог Податкового кодексу

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області повідомляє, на сьогоднішній день переважна більшість неприбуткових організацій включено до реєстру неприбутківців, з них житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, гаражні, садівничі кооперативи та інші товариства, а також релігійні організації.

Нагадаємо, минулого року організації, установи та інші утворення, які не здійснюють комерційну діяльність, вносили зміни до своїх установчих документів та проходили процедуру включення до нового переліку. У 2017 році законодавством подовжено термін перереєстрації ще на півроку, а релігійним громадам – на рік.

Отже, неприбуткові організації, підприємства, установи для включення до нового Реєстру зобов'язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу України та у цей термін подати копії документів до контролюючого органу.

Спершу документи, у тому числі зміни до статутів, слід надавати до органів державної реєстрації. Після їх оформлення у держреєстратора копії статутних документів необхідно направити до податкової інспекції. Фіскальний орган приймає рішення щодо включення організації до Реєстру та присвоєння їй ознак неприбутковості.

Нагадуємо, неприбуткова організація або підприємство, повинна одночасно відповідати кільком вимогам:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Разом із тим, не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, на утримання такої неприбуткової організації, а також реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів, визначених статутними документами.

 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • внесена фіскальним органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
 • доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Дізнатися, чи є організація у Реєстрі, можна на сайті ДФС України – в «Електронному кабінеті платника». Для цього у розділі пошук необхідно ввести відповідні реквізити і отримати відповідь.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЄДИНИЙ ВНЕСОК ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО БЮДЖЕТУ
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПЛАТНИКА

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ звертає увагу, що відповідно до норм Закону від 8 липня 2010 року №2464, який регулює сплату єдиного внеску, у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

Додамо, суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені на законодавчому рівні, є недоїмкою.

Зокрема, у разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.

А за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

Окрім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Також варто пам’ятати, що за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОПи або особи, які забезпечують себе роботою самостійно, згідно зі ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть ще й адміністративну відповідальність.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ЯКЩО У ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПЕРЕБУВАЄ КІЛЬКА ОБ’ЄКТІВ

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі з їх часток.

Базою оподаткування є загальна площа об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частин.

Обчислення суми податку на нерухоме майно з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється фіскальним органом за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації).

Якщо у власності фізичної особи перебувають кілька квартир, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких квартир, зменшеної на пільгову площу, визначену органами місцевого самоврядування та відповідної ставки податку.

За наявності у власності фізичної особи кількох житлових будинків, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких житлових будинків, зменшеної на пільгову площу, визначену органами місцевого самоврядування та відповідної ставки податку.

Якщо фізична особа володіє більше одного об'єкта житлової нерухомості різних видів (квартир та будинків), у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної на пільгу, визначену органами місцевого самоврядування для різних типів об’єктів житлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Сума податку розподіляється фіскальним органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

За наявності у фізичної особи об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку додатково збільшується на 25 тис. грн. на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Для об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості податок також визначається фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Фізичні особи у 2017 році сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016 рік із застосуванням минулорічних ставок і пільг.

Зазначена норма передбачена п.п. 266.7.1 ст. 266 Податкового кодексу України.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Обережно, шахраї!

Відділ власної безпеки Головного управління ДФС України у Миколаївській області звертає увагу на те , що протягом 2017 року на території області діють шахраї, які представляючись керівника Державних податкових інспекцій Державної фіскальної служби у Миколаївській області вимагають грошові кошти у суб’єктів господарювання або провокують на інші незаконні дії.

У зв’язку з чим, закликаємо керівників господарювання бути пильними та не піддаватися на провокації лжепрацівників ДФС у Миколаївській області, а у разі надходження подібних дзвінків, повідомляти за номером

102 – УМВС

(0512)47-21-28 – УВБ ГУ ДФС у Миколаївській області

Та звертаємо увагу на те. Що Державна фіскальна служба при здійсненні повноважень дотримується вимог чинного законодавства України та працює виключно в правовому полі.

Адміністрація Первомайського відділення
Южноукраїнської ОДПІ

Як підприємцеві отримати інформацію про доходи
в електронному вигляді

Чи може підприємець – платник єдиного податку чи "загальносистемник" отримати інформацію про доходи в електронному вигляді та за який період? Консультує ДФСУ

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ повідомляє, що ДФСУ у підкатегорії 140.06 ресурсу "ЗІР" надає розяснення: отримання підприємцем – платником єдиного податку або фізичною особою – підприємцем, яка перебуває на загальній системі оподаткування, інформації про доходи здійснюється у приватній частині особистого електронного кабінету платника. До нього можна увійти за адресою https://cabinet.sfs.gov.ua або скориставшись на веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua) банером «Електронний кабінет платника», з використанням лише електронного цифрового підпису фізичної особи.

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Щодо податкової знижки

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ нагадує, що порядок застосування податкової знижки визначений ст. 166 Податкового кодексу України.

Алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками звітного податкового 2016 року розраховується наступним чином:

- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП та утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця);

- на підставі підтверджувальних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на заочній, вечірній, дистанційній формі навчання – 23160 грн. (1930 грн. х 12 міс.), для денної форми навчання – 19300 грн. (1930 грн. х 10 міс.);

- розраховується сума ПДФО на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Із суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку.

При цьому сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Спрощена система оподаткування:
для новоствореного підприємця

Новостворені фізособи-підприємці для обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, установленої для першої або другої групи, повинні подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, у якому відбулася держреєстрація.

Зареєстровані в установленому порядку фізособи-підприємці, які до закінчення місяця, у якому відбулася держреєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, установленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася держреєстрація (пп. 298.1.2 Податкового кодексу України).

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів із дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, установленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку із дня їх держреєстрації.

Якщо суб'єкт господарювання відразу в місяць реєстрації не скористався своїм правом перейти на спрощену систему оподаткування, то така можливість у нього буде у наступному кварталі. Для цього потрібно подати заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Але прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування можливо тільки один раз протягом календарного року.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Завершується кампанія декларування
доходів громадян за 2016 рік

Граничний термін подання громадянами річної декларації про майновий стан і доходи – 3 травня 2017 року

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ нагадує,, що за вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси:

особисто або уповноваженою на це особою;

поштою або засобами електронного зв’язку.

Зверніть увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Якщо декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання декларації.

У разі необхідності громадяни зможуть отримати консультації і допомогу у заповненні декларації. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Звітувати про доходи, отримані громадянами протягом 2016 року, необхідно за новою формою декларації, яка затверджена наказом Мінфіну від 15.09.2016 р. №821. Більше про нову декларацію про доходи читайте в аналітичній статті від редакції >>>

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу ІV ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Власникам кількох земельних ділянок слід подати заяву про застосування пільги

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ повідомляє: категорії осіб, які звільняються від сплати земельного податку встановлені п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України. Зокрема, це: інваліди першої і другої групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; громадяни, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії громадян, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах встановлених граничних норм. Якщо власністю громадянина є декілька земельних ділянок одного виду використання, то йому необхідно подати письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового періоду, у якому подано таку заяву.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Під час продажу яких складних побутових товарів потрібен РРО

Оприлюднено постанову КМУ, якою затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО. Перелік містить 8 груп товарів

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що норма Закону про РРО щодо обов’язкового застосування РРО всіма суб’єктами господарювання при продажу технічно складних побутових товарів діє з 1 січня 2017 року.

У п. 296.10 ПКУ внесено зміни щодо застосування РРО фізособами-"єдинниками" з цього приводу. Так, РРО не буде застосовуватися платниками єдиного податку:

 • першої групи;
 • другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Але "єдинники", які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, повинні будуть застосовувати РРО в обов’язковому порядку незалежно від обсягу отриманого доходу від такого продажу.

Постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231 затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО.

Перелік містить вісім груп товарів:

 1. «Вироби із чорних металів»,
 2. «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини»,
 3. «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя»,
 4. «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»,
 5. «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»,
 6. «Годинники всіх видів та їх частини»,
 7. «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»,
 8. «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

Загалом в групах понад 50 підгруп і усього понад 300 позицій товарів.

Постанова №231 опублікована 7 квітня в "Урядовому кур'єрі" №66/2017 і набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Графік роботи Центру обслуговування платників у період великодніх та травневих свят

ДФС повідомляє, що центри обслуговування платників не працюватимуть 16 квітня, 1, 2, 8, 9 травня 2017 року

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ повідомляє, що у зв'язку зі святковим та вихідними днями у квітні змінюється графік роботи Центрів обслуговування платників, а саме:

– 15 квітня 2017 року – робочий день відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;

– 17 квітня 2017 року – робочий день у режимі чергування до 17 год. 00 хв.;

– 16 квітня, 1, 2, 8, 9 травня 2017 року – вихідні дні.

Адміністрація  Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ

Податкова відповідає:

Чи повинен громадянин подавати де­кларацію, якщо у минулому році ним був проданий автомобіль?

Згідно з пунктом 173.1 статті 173 ПКУ дохід громадянина від продажу об’єкта рухомого майна, в тому числі автомобіля, оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Як виняток, дохід отриманий грома­дянином від продажу протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мо­тоцикла, та/або мопеда, не підлягає опо­даткуванню.

Дохід, отриманий громадянином від продажу протягом звітного року двох і бі­льше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків (п. 173.2 ст. 173 ПКУ).

Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи спадко­ємцям, які сплатили податок на до­ходи фізичних осіб до нотаріального оформлення об’єкта спадщини?

Обов’язок платника податку щодо по­дання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не по­дається. якшо такий платник податку отримував доходи, зокрема, у вигляді  об’єктів спадщини, які вілповіхно цьо­го розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 По­даткового кодексу.

Тобто фізичні особи — платники по­датку. які одержати дохід лише у вигляді об’єктів спадщини (подарунка) та спла­тили податок на доходи з фізичних осіб до їх нотаріального оформлення, не зобо­в’язані включати вартість (суму) такси спадщини (подарунка) до складу загаль­ного річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Перелік документів для оформлен­ня
податкової знижки на навчання

Згідно з пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Пода­ткового кодексу України, податкова зни­жка на навчання для фізичної особи, яка не є суб’єктом господарювання — це су­ма, підтверджена відповідними докумен­тами про витрати платника податку, які він поніс у минулому звітному році на оплату навчання в середньо-спеціальних їж жилих навчальних закладах.

Дану суму може отримати сам студент або його родич першої лінії споріднення, яюпї отримує офіційну заробітну плату і є платником податків.

Перелік документів для оформлення податкової знижки на навчання:

 • копія паспорта (1, 2 і сторінка ре­єстрації);
 • копія ІПН;
 • копія свідоцтва про вступ у шлюб / копія свідоцтва про народження дитини в тому випадку, якщо податкова деклара­ція подається чоловіком або родичами;
 • довідку від навчального закладу з відомостями, з яких слідують дані про пе­ріод навчання студента;
 • копія всіх квитанцій, які свідчать про сплату внесків/платежів;
 • довідку про доходи (оригінал) за звітний рік за спеціальною формою для оформлення податкової знижки.

Якщо платник працював у звітному році в декількох компаніях (одночасно або в різні періоди), то довідки про дохо­ди необхідно взяти в кожній з них;

 • номер поточного рахунку в банку (номер картки);
 • декларацію про доходи та майновий стан разом з розрахунком суми податкової знижки (додаток № 6 до декларації).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Оподаткування пенсії

Пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу Украї­ни визначено, що до загального місячного (річного) опо­датковуваного доходу платника податку включаються су­ми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану від­повідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійно­го фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мініму­му для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договора­ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не опо­датковуються в країні їх виплати.

Положення цього підпункту не застосовується до пе­нсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам вій­ни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, що з 1 січня 2017 ро­ку для осіб, які втратили працездатність прожитковий мінімум становить 1247 гривень.

Враховуючи викладене, пенсії, розмір яких переви­щує 12470 гривень підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% у частині такого перевищення.

Наприклад, розмір пенсії 12800 грн.

Сума податку на доходи фізичних осіб складає 59,40 грн (12800 - 12470) = 330,0 х 18%).

Сума військового збору становить 4,95 грн (12800 - - 12470) = 330,0 х 1,5%).

Розмір пенсії до виплати складає 12735,65 грн (12800- -59,4-4,95).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Внесок платників міста та  району до Зведеного бюджету за три місяці поточного року
склав 103,1 млн грн

У січні-березні цього року до Зведеного бюджету України Первомайським відділенням Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області  забезпечено збір подат­ків і зборів у сумі 103,1 млн грн, що на 34,4 млн грн більше рівня надходжень відповідного періоду у 2016 році.

Зокрема до Державного бюд­жету надійшов 42,4 мі­льйона гривень. Порівняно з трьома минулорічними місяцями над­ходження зросли на 21,2 мільйо­на гривень.

В розрізі основних податків, це:

 • 2,9  млн грн податку на прибуток;
 • 23,1 млн грн податку на додану вартість;
 • 11,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

У місцевий бюджет міста у січні-березні перераховано 42,7 мільйо­на гривень, у місцевий бюджет  району - перераховано 17,9 мільйо­на гривень.

За березень 2017 року платниками забезпечено до Зведеного бюджету України 33,6 мільйона гривень.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Cпрощення оподаткування спадщини

22 березня Президент підписав зміни до Податкового кодексу в частині спрощення оподаткування спадщини.

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини», яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця.

Законом звільняються від оподаткування ПДФО вартості спадщини, яку від спадкодавця одержують члени його сім’ї другого ступеня споріднення: рідні брати та сестри, баба, дід та онуки. До цього часу чинним Податковим кодексом передбачалося звільнення від оподаткування члени родини спадкодавця лише першої лінії споріднення.

Спадкоємці першого і другого ступенів також звільняються від необхідності проведення оцінки успадкованих об’єктів спадщини для цілей оподаткування. При цьому для всіх інших спадкоємців податок залишається у розмірі 5%.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів у вигляді спадщини/дарунка, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Реєстрація нового виду діяльності юрособою – платником єдиного податку III групи

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС в Миколаївській області нагадує, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298 ПКУ.

Одним із випадків, коли платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, є здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку. У цьому випадку необхідно внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема, нового виду економічної діяльності юридичної особи, необхідно подати Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма 3), затверджену наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5.

Разом з цим, необхідно подати до органу фіскальної служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування із зазначенням відомостей про зміну видів господарської діяльності (пп. 298.3.1 ПКУ).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Відповідальність за порушення умов
перебування на II групі єдиного податку

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що однією з умов перебування фізичної особи-підприємця на II групі єдиного податку є здійснення господарської діяльності з надання послуг платникам єдиного податку та/або населенню. А отже, надання послуг платникам податків, що застосовують загальну систему оподаткування, є порушенням умов перебування фізичної особи-підприємця, яка застосовує спрощену систему оподаткування, передбачених пп. 2 пп. 291.4 ПКУ.

Яка відповідальність за це передбачена?

При недотриманні умов перебування на обраній групі єдиного податку фізична особа-підприємець втрачає право перейти на сплату єдиного податку для інших груп шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу (пп. 298.1.5 ПКУ).

У разі порушення умов перебування на II групі єдиного податку, передбачених п. 2 пп. 291.4 ПКУ, така особа зобов’язана:

- перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність. Такий порядок переходу вважається відмовою від спрощеної системи оподаткування. При цьому для відмови суб’єкту господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) слід подати до контролюючого органу відповідну заяву;

- до отриманого доходу за договором надання послуг юридичній особі застосувати ставку єдиного податку в розмірі 15%;

- відобразити в квартальній податковій декларації наростаючим підсумком окремо такі доходи;

- подати декларацію за податковий (звітний) квартал, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо фізична особа-підприємець не виконала перелічені вище вимоги ПКУ та не перейшла на сплату інших податків і зборів, то анулювання реєстрації платника єдиного податку другої групи проводиться за рішенням контролюючого органу на підставі акта перевірки з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено таке порушення. В результаті всі доходи, отримані після дати анулювання реєстрації платника єдиного податку, оподатковуватимуться на загальних підставах.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ДФСУ припинила супроводження
ПЗ "Податкова звітність" (ОПЗ)

ДФСУ повідомила про припинення супроводження програмного забезпечення «Система формування та подання до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді»

ДФСУ надало розяснення, що це пов'язано з дублюванням характеристик зі Спеціалізованим клієнтським програмним забезпеченням для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності».

За функціональністю Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» має додатково можливість формувати і відправляти статистичну звітність та звітність до Пенсійного фонду та можливість накладання електронного цифрового підпису.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Отримано дохід від продажу нерухомості за попереднім договором: що з ПДФО?

ДФСУ роз'яснила: такі кошти, одержані фізичною особою від юридичної особи, оподатковуються ПДФО та військовим збором на загальних підставах

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській  області повідомляє, що у листі від 02.03.2017 р. № 3044/В/99-99-13-02-03-14 надано роз'яснення, що попередній договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, укладений у простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, є неукладеним. Але при цьому кошти, одержані фізичною особою від юридичної особи, оподатковуються ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

Нагадаємо, що попереднім вважається договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.

Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі.

Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому немає волевиявлення сторін щодо надання йому сили попереднього договору, не вважається попереднім договором.

Договір купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Обережно! Спам-розсилка вірусних файлів з гіперпосиланням на веб-портал ДФС

ДФСУ звертається до платників з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність

Як повідомляє прес-служба ДФСУ, протягом останніх днів зафіксовано велику кількість звернень платників податків до Контакт-центру Державної фіскальної служби України щодо спам-розсилки листів, що містять посилання на веб-портал ДФС.

З огляду на це прес-служба ДФСУ повідомляє, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.

Посилання, що міститься у тексті листа та нібито перенаправляє на портал ДФС, насправді є гіперпосиланням, яке веде на сторонню Інтернет-сторінку та призводить до завантаження вірусного файлу (троянської програми).

ДФСУ звертається до платників з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Увага! Реєстрація податкових накладних - за новою формою!

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській  області нагадує: з 16.03.2017 р. податкові накладні/розрахунки коригування приймаються до реєстрації в ЄРПН уже за новою формою .

Реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування за формою, яка була чинною до внесення змін наказом № 276, здійснювалася до 16.03.2017 р. (по 15.03.2017р. включно).

До вказаної дати реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН за старою формою не визначалася як помилка, допущена при складанні податкової накладної, та не могла бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною. Такі податкові накладні/розрахунки коригування є підставою для віднесення зазначених у них сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання всіх інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту).

Починаючи з 16.03.2017 р., податкові накладні/розрахунки коригування приймаються до реєстрації в ЄРПН за новою формою .

Нагадуємо, що про це повідомлено у листі від 10.03.2017 р. №5953/7/99-99-15-03-02-17.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди, нараховані сільгосппідприємством фізособам

Дивіденди, нараховані сільськогосподарським підприємством на користь фізосіб, оподатковуються за ставками 18% або 5% (залежно від того, чи є воно платником податку на прибуток)

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській  області нагадує , що ДФСУ у листі від 28.02.2017 р. № 2847/З/99-99-13-02-03-14 надало розяснення, що доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

Доходи, зазначені в п. 170.5 ПКУ, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою 18% (для пасивних доходів, крім зазначених у пп. 167.5.2 ПКУ).

Для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування), ставка податку становить 5 %.

Отже, дивіденди, нараховані сільськогосподарським підприємством на користь фізосіб, оподатковуються за ставками 18 або 5%. При цьому застосування ставок ПДФО залежить від того, чи є податковий агент платником податку на прибуток.

Крім того, відповідно до пп. 170.5.3 ПКУ дивіденди, нараховані на користь фізосіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку, тобто за ставкою 18%.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Податкова знижка вартості навчання:
сума компенсації

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів і їх покупця. У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк їх продажу. Однією із підстав застосування платником податку податкової знижки є сплата коштів за навчання.

Алгоритм визначення суми податкової знижки при цьому наступний:

 • визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок зарплати працівника, а також на суму ПСП;
 • на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат у вигляді коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
 • база оподаткування зменшується на суму витрат, зазначених у пп. 166.3.3 Податкового кодексу України;
 • розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку, від бази оподаткування, зменшеної на суму витрат у вигляді коштів, сплачених платником податку за здобуття середньої професійної або вищої освіти;
 • здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із зарплати за рік.

У разі якщо сума податку, утриманого із зарплати, перевищує розраховану суму податку, то сума перевищення підлягає поверненню платнику податку.

Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції за місцем проживання до кінця поточного року.

Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і є пенсіонерами за вислугу років нарахування ЄСВ здійснюється на загальних підставах

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській  області нагадує, що з 1 січня 2017 року особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та не отримує дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року від такої діяльності, зобов’язана визначити базу нарахування ЄСВ, незважаючи на наявність трудових відносин з роботодавцем. Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

При цьому звертаємо увгу: звільнення від сплати за себе ЄСВ передбачено для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, за умови якщо вони є пенсіонерами за віком та отримують відповідно до закону пенсію. Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і є пенсіонерами за вислугу років та отримують відповідно до закону пенсію, нарахування ЄСВ здійснюється на загальних підставах.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Яка вартість подарунків не оподатковується ПДФО у 2017 році

Податківці Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадують: якщо вартість дарунка, який надається платнику податків, не перевищує у 2017 році 800 грн, то він не оподатковується ПДФО

ДФСУ у листі від 24.02.2017 р. № 2985/5/99-99-13-02-03-16 нагадала, що згідно з пп. 165.1.39 ПКУ, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Отже, якщо вартість дарунка, який надається платнику податків, не перевищує у 2017 році 800 грн, то вона не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Якщо ж вартість дарунка перевищує цей розмір, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО як додаткове благо з урахуванням п. 164.5 ПКУ. Тобто коефіцієнт застосовується виключно до суми перевищення.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Щоб стати „спрощенцем” з другого кварталу – подайте заяву

Про це нагадує Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській  області.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 1 квітня 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік – 16 березня 2017 року.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

За реалізацію технічно складних побутових товарів без РРО штрафуватимуть

Платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, цього року зобов’язані застосовувати РРО незалежно від обсягу отриманого доходу від продажу.

Водночас згідно з п. 6 ст. 9 Закону про РРО при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які належать відповідно до Податкового кодексу до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО, не застосовуються РРО та розрахункові книжки.

При цьому термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту», для цілей Закону про РРО вживається у значенні, наведеному в Законі №1023. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 6 розділу ІІ Закону №1791 встановлено, що Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом має, зокрема, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації зазначеного Закону.

Кабінет Міністрів України оприлюднив проект постанови, яким затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО.

В уряді пояснюють, що шляхом обов’язкового застосування РРО намагаються досягнути більшої прозорості при реалізації технічно складних побутових товарів, а також захистити права споживачів у разі придбання таких товарів неналежної якості.

Перелік містить такі групи товарів:

 • «Вироби із чорних металів»,
 • «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини»,
 • «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя»,
 • «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»,
 • «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»,
 • «Годинники всіх видів та їх частини»,
 • «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»,
 • «Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя»,
 • «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

До затвердження цього Переліку передбачені законодавством штрафи до ФОП-єдинників, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, не застосовуються.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Які суми не включаються до доходу юрособи-"єдинника"

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що відповідно до п. 292.11 ПКУ до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми ПДВ;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств;

7) суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному ПКУ.

Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати: таблиця від ДФС

Вимога щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %) за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця

Застосовується

Не застосовується

Якщо працівника прийнято з першого робочого дня та звільнено останнім робочим днем звітного місяця

До заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи(базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру)

Якщо працівник (за основним місцем роботи) працює на умовах неповного робочого часу

До заробітної плати (доходу) працівника-інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 %

Якщо працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати* (база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати)

До заробітної плати (доходів) працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де застосовується ставка 5,3 %

Для працівників, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, додаткову роботу за іншою професією (посадою) (оскільки це є основним місцем роботи)

До заробітної плати (доходу) підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка 5,5 % (для працюючих інвалідів)

Для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному, де загальна сума нарахованого доходу (сума зарплати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної зарплати

До працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО у відповідному населеному пункту з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО

Для працівника (за основним місцем роботи), який перебував на лікарняному повний місяць, у якому сума нарахованого лікарняного менше за мінімальний розмір зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід)

Якщо працівника прийнято не з першого робочого дня та звільнено не останнім робочим днем звітного місяця

Якщо після розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру

Якщо працівник повний місяць перебував у відпустці без збереження заробітної плати (база нарахування ЄСВ відсутня)

Для працівників, які перебували у щорічних відпустках (на дітей, чорнобильських), у разі якщо фактична база нарахування ЄСВ менше мінімальної зарплати

Для працівника (за основним місцем роботи) у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою (суму лікарняних буде визначено після надання листка непрацездатності)

Якщо сума допомоги по вагітності та пологах (відноситься до місяців за який її нараховано) у якомусь місяці менше**

У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована зарплата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць (сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої зарплати незалежно від її розміру)

У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи за умови відпрацювання ним всіх робочих днів звітного місяця за графіком роботи

Якщо нараховуємо зарплату зовнішньому суміснику (не основне місце роботи), ЄСВ нараховується на фактичний дохід

Якщо працівник – інвалід працює у ФОП (ставка ЄСВ – 22 %)

 

17 лютого - останній день сплати податків
за IV квартал 2016 року

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що 17 лютого, п'ятниця, закінчується строк сплати:

 • податку на прибуток підприємств за IV квартал 2016 року;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2016 року;
 • ПДВ за IV квартал 2016 року;
 • екологічного податку за IV квартал 2016 року;
 • рентної плати за користування надрами за IV квартал 2016 року;
 • рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2016 року;
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IV квартал 2016 року;
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2016 року;
 • туристичного збору за IV квартал 2016 року;
 • авансового внеску з єдиного податку за лютий 2017 року платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї групи;
 • єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в IV кварталі 2016 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї групи;
 • єдиного податку за IV квартал 2016 року платниками, віднесеними до 3-ї групи;
 • ПДФО та військового збору, визначених у декларації про доходи підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2016 рік.

Як отримати податкову знижку на житло

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що відповідно до пп. 166.3.1 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПКУ.

Таке включення можливе за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки:

- кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки;

- відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів);

- паспорта платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит.

Оригінали таких документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення контролюючим органом податкової перевірки стосовно нарахування такої податкової знижки.

Платники податку зобов’язані на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчислення і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірності відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до податкової інспекції копії зазначених документів.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Скільки підприємець має сплатити ЄСВ за місяць, за квартал, за рік?
(таблиці від ДФС)

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області надає таблиці, які допоможуть розібратися скільки та коли підприємець має сплатити єдиного соцвнеску за місяць, за квартал, за рік 2017 рік

Категорія ФОП

Сума ЄСВ

Мінімальний страховий внесок

Строк сплати

за місяць,
грн

за квартал,
грн

за рік,
грн

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування

Мінімальний страховий внесок (22 % мінімальної зарплати)

704,00

2112,00

8448,00

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
(19 квітня, 19 липня,
19 жовтня, 19 січня 2018 р.)

Платники єдиного податку першої групи

0,5 мінімального страхового внеску (3200 грн х 22 % х 0,5)

352,00

1056,00

4224,00

ФОП, які обрали загальну систему оподаткування

Мінімальний страховий внесок (22 % мінімальної зарплати)

704,00

мають право на сплату авансових платежів

8448,00

Остаточний розрахунок за календарний рік, до 10 лютого наступного року

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Мінімальний страховий внесок (22 % мінімальної зарплати)

704,00

мають право на сплату авансових платежів

8448,00

Остаточний розрахунок за календарний рік, до 1 травня наступного року

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Неповний робочий день та зарплата менше мінімальної:
як розрахувати ЄСВ?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області повідомляє, що ДФСУ у підкатегорії 301.04.01 ресурсу "ЗІР" зазначила, що роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день, заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час.

При цьому роботодавець розраховує суму єдиного внеску, як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки ЄСВ незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Не пропустіть! 9 лютого закінчується термін подання податкової звітності за IV квартал та 2016 рік

9 лютого є граничним терміном подання податкової звітності за IV квартал та 2016 рік, а також алкогольно-тютюнової звітності за січень 2017 року

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що 9 лютого закінчується строк подання до ДФС:

звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2016 року;

декларації з податку на прибуток за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу.;

фінансової звітності за 2016 рік платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу. ;

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2016 рік;

розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

декларації з ПДВ за IV квартал 2016 року та заяви про вибір квартального звітного періоду з ПДВ у 2017 році;

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за IV кв. 2016 року;

декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою Ї підприємцем на загальній системі оподаткування від провадження господарської діяльності за 2016 рік. Нагадуємо, що декларація подається за новою формою ;

декларації платника єдиного податку — юрособи (III група) за 2016 рік;

декларації платника єдиного податку — підприємця (III група) за 2016 рік;

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за IV квартал 2016 року;

декларації з екологічного податку за IV квартал 2016 року;

декларації з рентної плати за IV квартал 2016 року;

розрахунків рентної плати за користування надрами (додатки 1 та 3 до декларації) за IV квартал 2016 року;

розрахунків з рентної плати за спеціальне використання води (додатки 5,6,7 до декларації) за IV квартал 2016 року;

звіту про використання води (форма №2ТП-водгосп (річна)) за 2016 рік платниками рентної плати за спеціальне використання води;

розрахунків з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (додатки 8, 9) за IV квартал 2016 року;

декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2016 рік;

декларації туристичного збору за 2016 рік;

звіту з ЄСВ (додаток Д5) за 2016 рік підприємцями, незалежно від системи оподаткування

 9 лютого також граничний термін подання звітності щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (форми №1-РС, №2-РС, №3-РС, №1-ОА, №1-ОТ) за січень 2017 року.

Нагадуємо, що завдяки Закону №1791 у роздрібних торгівців з 2017 року вже немає обов’язку подавати цю звітність – ані щодо алкоголю, ані щодо тютюнової продукції (йдеться про форми №1-РА та № 1-РТ.).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Мінімальний термін зберігання документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, – 1095 днів з дня подання відповідної податкової звітності

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області зазначає, що згідно з пунктом 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у п. 44.1 ПКУ, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності (п. 44.3 ПКУ).

Якщо документи, визначені у пункті 44.1 ПКУ, пов'язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених пунктом 44.3 ПКУ (пункт 44.4 ПКУ).

Тобто, статтею 44 ПКУ встановлено мінімальний термін зберігання документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, – 1095 днів з дня подання відповідної податкової звітності із збільшенням цього строку при проведенні процедури оскарження у разі визначення сум зобов’язання контролюючими органами.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами встановлений Положенням №88.

Згідно з пп. 6.6 Положення №88 строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Наказом №578/5 встановлено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

Перелік № 578/5 включає список типових документів, які створюються на підприємстві, із зазначенням строків їх зберігання та додаткових приміток до статей, які коментують і уточнюють строки зберігання документів.

Строки зберігання бухгалтерської документації конкретизує наступна примітка до статей: «За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, – ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах – зберігаються до ухвалення остаточного рішення» (пункт 2.11 Переліку №578/5, далі – Примітка).

Зазначена Примітка уточнює строки зберігання майже всіх документів бухгалтерського обліку та звітності, які визначені підпунктом 4.2 пункту 4 «Облік та звітність» розділу I Переліку № 578/5.

Зокрема, первинні документи і додатки до них, що є підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах, договори, угоди, документи про приймання виконаних робіт, облікові регістри бухгалтерського обліку тощо зберігаються 3 роки після закінчення строку дії договору з урахуванням строків, визначених Приміткою, тобто за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства (статті 330, 334, 336, 351 підпункту 4.2 пункту 4 розділу I Переліку № 578/5).

Згідно статті 311 підпункту 4.2 пункту 4 розділу I Переліку № 578/5 річна фінансова звітність зберігається до ліквідації організації, квартальна — 3 роки (за відсутності річної звітності – до ліквідації).

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, термін зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків складає три роки за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства (річної фінансової звітності – до ліквідації підприємства).

Адміністрування податку на нерухомість у 2017 році: роз'яснення ДФС

Законом № 1791-VIII внесено зміни в частині адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Первомайське відділеня Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII.

Законом внесено зміни в частині адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема: гранична ставка податку на нерухомість – 1,5% за 1 кв.метр (торік 3%). Ставки на поточний рік встановлюються рішеннями рад.

Збережено норму за якою власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), платитимуть додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об'єктів житлової нерухомості (його частку).

Законом №1791 установлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до Закону №1791, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5

Звільнено від оподаткування нерухомість у зоні АТО та на лінії зіткнення на період з 14 квітня 2014 року та до закінчення проведення АТО

Доповнено перелік пільговиків:

- об’єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій

- об’єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки

- об’єктами нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки

- та об’єктами житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей

Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб залишаються на рівні минулого року. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

З 1 січня 2017 року пільги для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 (для квартир 60Х5 = 300 кв.м., для будинків 120Х5=600 кв.м; для різних типів 180Х5=900 кв.м.).

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.

Юридичні особи у 2017 році сплачують податок за 2017 рік, а фізичні – за 2016 рік з застосуванням минулорічних ставок і пільг.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ДФС про скасування спецрежиму ПДВ з 2017 року:
новий лист

Первомайське відділеня Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує що з 01.01.2017 року втратила чинність стаття 209 ПКУ, яка регламентувала спеціальний режим оподаткування  ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (про це ми розповідали тут і тут).

З огляду на це, ДФСУ у листі від 03.01.2017 р. №8/7/99-99-15-03-02 надала роз'яснення щодо врегулювання окремих питань, пов'язаних зі скасуванням спецрежиму ПДВ.

 Щодо анулювання реєстрації суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ

З 01.01.2017 р. у зв’язку зі скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, будуть переведені на загальну систему оподаткування ПДВ.

При цьому для здійснення переходу від сільгоспвиробника не вимагається подання заяви про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах. Таке виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування буде здійснено на підставі рішення контролюючого органу.

Щодо подання звітності з ПДВ

Починаючи з податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою "0110" за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. №21, у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника.

Якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на "спецрежимі" було задеклароване від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми податку переносяться із декларації з ПДВ із позначкою 0121 - 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016 року/ ІV квартал 2016 року), до декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року/ І квартал 2017 року).

Приклад. У декларації з ПДВ із позначкою "0121" за звітний(податковий) період грудень 2016 року рядок 21 " Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду" становить 3000 грн.

У декларації з ПДВ із позначкою "0110" за звітний(податковий) період грудень 2016 року рядок 21 становить 1000 грн.

Отже, у декларації з ПДВ із позначкою "0110" за звітний (податковий) період січень 2017 року рядок 16.1 становитиме 4000 грн ([3000 грн, значення рядка 21 декларації із позначкою "0121" за грудень 2016 року] + [1000 грн, значення рядка 21 декларації з позначкою "0110" за грудень 2016 року]).

У разі виявлення з 01.01.2017 р. помилок, допущених у декларації з ПДВ з позначками "0121" - "0123" за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 р., застосовуються норми ПКУ, чинні на дату виправлення таких помилок.

Зважаючи на те, що з 01.01.2017 р. скасовується дія спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробників, уточнення показників податкових декларацій з ПДВ з позначками "0121" - "0123", здійснюється за формою уточнюючого розрахунку до декларації "0110".

При цьому, якщо за результатами подання у 2017 році та надалі уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 р. збільшується позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, таке позитивне значення підлягає сплаті до бюджету у повному обсязі відповідно до норм ПКУ, чинних на дату подання уточнюючого розрахунку.

 Щодо закриття додаткових електронних рахунків

Додаткові електронні рахунки закриваються з дня, наступного за граничним терміном сплати ПЗ за грудень 2016 року, а для платників, які обрали квартальний податковий період, - за ІV квартал 2016 року.

Отже, додаткові електронні рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом за деклараціями з ПДВ із позначками 0121 - 0123, за результатами останнього звітного періоду 2016 року:

 • для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують місячний податковий період, - починаючи з 31 січня 2017 року;
 • для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують квартальний податковий період, - починаючи з 20 лютого 2017 року.

Починаючи із зазначених дат усі розрахунки з бюджетом за результатами поданої податкової звітності сільгоспвиробниками здійснюються із застосуванням виключно основного електронного рахунка в СЕА ПДВ.

 Щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до п. 209.7 ПКУ, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.

Реєстрація таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням вказаного терміну.

Отже, усі податкові накладні/розрахунки коригування, складені сільгоспвиробниками за операціями з постачання с/г продукції у межах спеціального режиму оподаткування, у тому числі з порушенням терміну реєстрації (тобто ПН/РК, складені сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму оподаткування, у яких дата складання до 31.12.2016 року включно), можуть бути зареєстровані лише до 15 січня 2017 року включно. Починаючи з 16 січня 2017 року реєстрація таких податкових накладних та розрахунків коригування здійснюватися не буде.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Річна звітність з ЄСВ для підприємців:
новий лист ДФС

Спосіб подання

ДФС у листі від 25.01.2017 №1592/7/99-99-13-02-01-17 нагадуює, що платниками ЄСВ, зокрема, є фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Звіт з ЄСВ (додаток 5) до податкового органу подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб;

- на паперових носіях;

- на паперових носіях разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- надсилання з повідомленням про вручення та з описом вкладення за 10 днів до граничного терміну подання звіту.

Порядок та строки подання Звіту

Форми та строки подання Звіту фізичними особами-підприємцями, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, передбачено розділом III Порядку №435.

Так, такі особи формують та подають до контролюючих органів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік.

Звіт подається за формою №5 згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

Граничний термін подання звіту за 2016 рік – 9 лютого 2017 року.

Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до контролюючих органів Звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до Порядку.

Пунктом 10 розділу IV Порядку передбачено, що фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування самі за себе формують та подають до контролюючих органів Звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку.

Зверніть увагу! Фізичні особи-підприємці, які протягом звітного року змінювали систему оподаткування, формують та подають до контролюючих органів Звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 до Порядку.

Зауважимо, що відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник. Звіт складений з порушенням, вважається таким, що не подавався.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Транспортний податок: оновлені правила

Платники податку

Первомайське відділеня Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Наразі об'єктом оподаткування є легкові автомобілі середньоринкова вартість яких становить понад 1 200 000 грн. (у минулому році транспортний податок сплачувався за автівки вартістю понад 1 033 500 грн).

Зміни у середньоринковій вартості автівок

Суттєво змінилися й правила обрахунку середньоринкової вартості автівок. Наразі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, яке є відповідальним за  визначення середньоринкової вартості автівок за методикою, встановленою Кабміном, до уваги братимуться лише марка авто, його модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та тип пального. Тип коробки переключення передач та пробіг легкового автомобіля, які фігурували у попередніх параметрах, відтепер не враховуватимуться.

Зміни законодавства також впроваджують конкретний термін інформування платників щодо об’єктів  оподаткування транспортним податком. Відтепер перелік легкових автомобілів, які є об’єктом для нарахування транспортного податку має щорічно розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у термін до 1 лютого звітного року.

Розмір ставки податку

Розмір ставки податку за кожен легковий автомобіль залишився без змін - 25000 гривень, так само як й обов’язок юридичних осіб - власників автівок, які будуть вказані у зазначеному переліку, до 20 лютого п.р. подати до податкової інспекції за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Порядок сплати

Сплачується транспортний податок, як і раніше, за місцем реєстрації об'єктів оподаткування:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Які документи та коли подати сільгосптоваровиробнику, щоб стати "єдинником" IV групи

Первомайське відділеня Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку IV групи сільськогосподарські товаровиробники подають не пізніше 20 лютого поточного року:

 • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
 • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;
 • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;
 • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Отже, враховуючи норми пп. 4.1.4 та п. 56.21 ПКУнеобхідні документи для набуття і підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) можуть подаватися платником податку у строки, встановлені пп. 295.9.1 ПКУ, тобто не пізніше 20 лютого поточного року. 

При цьому, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 ПКУ). 

ДФС нагадує, що форма розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва затверджена наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 р. №772. Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. №578.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Терміни сплати підприємцями ЄСВ у 2017 році 

Первомайське віділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області звертає увагу, що терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців у 2017 році залишаться незмінними

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Зазначена норма передбачена ст. 9 Закону про ЄСВ.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Терміни сплати ПДФО
з доходу в негрошовій формі
або виплаченого готівкою

Первомайське віділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що з 01.01.2017 р. ПДФО і військовий збір з доходу, наданого у негрошовій формі або виплаченого готівкою з каси податкового агента необхідно сплачувати протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

До 01.01.2017 року в зазначеному випадку податок сплачувався до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Зазначена норма передбачена пп 168.1.4 Податкового кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.12.2016 р. №1797.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Зміни у формі декларації про майновий стан і доходи:
листівка від ДФСУ

З 1 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи. На що слід звернути увагу, - розповідають податківці

Первомайське віділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, зміни у формі декларації здійснено для зручності та скорочення часу, що витрачається платниками податків на заповнення декларації, а також з урахуванням змін до податкового законодавства.

Кількість додатків до декларації зменшено з чотирьох до двох.

У зв’язку із запровадженням ставки податку у розмірі 18 відсотків замість 15/20 відсотків, скасовано додаток до декларації, який передбачав здійснення перерахунку ПДФО при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, у випадках передбачених пп. «є» п. 176.1  ПКУ. Отже, тепер платники податків за результатами річного декларування не повинні проводити перерахунок ПДФО та заповнювати окремий додаток.

Також для зручності платників податків скасовано додаток до декларації, в якому платник податків здійснював розрахунок податкових зобов’язань з отриманих іноземних доходів. Тепер сума отриманих іноземних доходів (перерахованих у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація щодо країни походження доходу та назви валюти відображається в декларації без заповнення окремого додатку.

Отже, на сьогодні у додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме:

 • при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1);
 • при розрахунку  податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крім того, для зручносты у відповідних рядках декларації (додатків до неї) зазначені ставки ПДФО та військового збору.

Також, платники податків, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з ПКУ не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації такі доходи відображають у окремому рядку.

З 01.01.2016 р. змінено порядок сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такі особи розраховують та сплачують авансові платежі згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується  та не сплачується.

У зв’язку із зазначеними змінами, тепер в декларації (графа 6 рядка 10.7 декларації) фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) відображають загальну (річну) суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, яка розраховується у розділі І додатку Ф2 до декларації та дорівнює значенню рядка 1.1 додатку Ф2.

Разом з тим, довідково в рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 платники відображають суму сплачених авансових платежів з ПДФО та залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню.

Податківці також звертають увагу, що в декларації відображається чистий оподатковуваний дохід самозайнятих осіб:

 • фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохід вказується у графі 3 рядка 10.7 декларації,
 • фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, – в графі 3 рядка 10.8 декларації.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

3  1 січня стартувала деклараційна кампанія - 2017

З початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв'язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.

Граничні строки подання декларації:

для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, — до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік — 03.05.17;

для підприємців (крім осіб, шо обрали спрощену систему оподаткування) — протягом 40 календарних днів, шо настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік — 09.02.17.

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма декларації, яка затвер­джена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859».

Нагадуємо, що обов'язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи).

До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від на­дання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім'ї першого ступеня споріднення тощо;

при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звіль­нені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами; при отриманні іноземних доходів, та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду. Обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно: від податкових агентів, які не включаються до загаль-1 ного місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду і та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, | крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ; 1 від операцій продажу (обміну) майна, дарування, і при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до IV розділу ПКУ;

у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ

Електронні сервіси ДФС

На сьогоднішній день зусилля держави і фіскальної служби направлені на створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання. Одним із спільних кроків на шляху до порозуміння між фіскальною службою та платниками податків є впровадження електронного документообігу.

Впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє зберегти дорогоцінний час для бізнесу шляхом уникнення черг в податкових інспекціях та заощадити кошти на придбання бланків і паперу. Адже сьогодні йдеться не лише про можливість подання звітності в електронному вигляді. Розуміючи важливість оптимізації  цього процесу для платників податків, Державна фіскальна служба України запровадила цілу низку безкоштовних сервісів для платників податків, скориставшись якими можна отримати необхідну послугу, довідку чи інформацію не виходячи з офісу чи дому.

Електронний кабінет платника (оновлена версія)

Податковий календар

- Стан розрахунків з бюджетом

- Листування з органами ДФС

- Облікові дані

- Пошук інформації в реєстрах ДФС

- Подання заяв/запитів

- Подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді

- Сплата податків (фізичним особам)

- Перегляд даних СЕА ПДВ

- Інші електронні сервіси

https://cabinet.sfs.gov.ua

Електронний кабінет платника податків

Подання податкової звітності в електронному вигляді

http://kpp.minrd.gov.ua/Publish/

PublishedApp.aspx

Інформація з реєстрів

- Дані про взяття на облік платників

- Реєстр страхувальників

- Дані реєстру платників ПДВ

- Реєстр платників єдиного податку

- Інформація про РРО

- Інформація про книги ОРО

- Дані реєстру платників акцизного податку з пального

- Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами

https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/ faces/public/reestr.jspx

 

 

Митна статистика

- Зведені дані митної статистики зовнішньої торгівлі України

http://sfs.gov.ua/ms/

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

- Перевірка потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету

http://sfs.gov.ua/businesspartner

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Запитання – відповіді з Бази знань

Нормативні та інформаційні документи

Письмові консультації

- Коментарі та пропозиції, актуальні запитання

http://zir.sfs.gov.ua/

 

Антикорупційний сервіс "Пульс"

- Можливість цілодобового повідомлення про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС

http://sfs.gov.ua/others/puls-

 

Акредитований центр сертифікації ключів

- Надання послуг електронного цифрового підпису

http://acskidd.gov.ua/

Електронна звітність

Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"

Підтримка користувачів

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/

 

   

Електронна митниця

- Інформація щодо багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

http://sfs.gov.ua/baneryi/

mitne-oformlennya/

subektam-zed/elektronna-mitnitsya/

Дані Реєстрів волонтерів АТО

-  Інформація про фізичних осіб - благодійників

http://sfs.gov.ua/volontery

Декларування громадян

-  Податкова декларація про майновий стан і доходи

http://sfs.gov.ua/others/deklaruvannya-gromadyan

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ

Сплата ЄСВ підприємцями та тими, хто здійснює незалежну профдіяльність

Державна фіскальна служба України на виконання доручення Міністерства фінансів України від 28.12.2016 № 31-11170-16-10/37428 (вх. ДФС № 2645/4 від 29.12.2016) для однозначного тлумачення та застосування у 2017 році норм Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) надає роз’яснення щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Законом України від 06 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) внесено низку змін до Закону № 2464, які набувають чинності з 01 січня 2017 року, зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Дія Закону № 2464 поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону № 2464).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята статті 9 Закону № 2464).

Платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої статті 4 Закону № 2464 є фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (пункт 3 частини першої статті 7 Закону № 2464).

Водночас, згідно із внесеними змінами, з 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому єдиному внеску (абзац другий пункту 3 частини першої статті 7 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (пункт 2 частини першої статті 7 Закону № 2464 в редакції Закону № 1774).

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (пункт 6 частини першої статті 1 Закону № 2464).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (пункт 4 частини першої статті 1 Закону № 2464).

Згідно з нормами частини п’ятої статті 8 Закону № 2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

 Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон № 1801) визначено:

прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік:

з 01 січня   2017 року – 1600 грн.;

з 01 травня 2017 року – 1684 грн.;

з 01 грудня 2017 року – 1762 грн.;   

мінімальна заробітна плата у 2017 році відповідно до Закону № 1801:

з 01 січня 2017 року – 3200 гривень.

Враховуючи розмір єдиного внеску (22 відсотки) та норми Закону № 1801, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фізичних  осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність на      2017 рік становитиме:

з 01 січня 2017 року – 40000 грн. (1600 х 25);

з 01 травня 2017 року – 42100 грн. (1684 х 25);

з 01 грудня 2017 року – 44050 грн. (1762 х 25).

Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі – підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік складатиме:

з 01 січня 2017 року – 8800 грн. (40000 х 22 відсотки);

з 01 травня 2017 року – 9262грн. (42100 х відсотки);

з 01 грудня 2017 року – 9691 грн. (44050 х 22 відсотки).

Оскільки для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), то мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2017 рік складатиме:

з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).

Для фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, та скористалися зазначеною нормою, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме:

з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.    

 Щодо звільнення від сплати єдиного внеску

З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Щодо термінів сплати єдиного внеску

Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 2017 році залишаться незмінними.

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону № 2464).

Фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону № 2464).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (абзац четвертий частини восьмої статті 9 Закону № 2464).

  Щодо строків та порядку подання обов’язкової звітності фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність        

Строки та порядок подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок), залишилися незмінними.

Щодо періоду, за який необхідно сплати єдиний внесок у разі припинення підприємницької діяльності, та подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна»

Фізична особа – підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755)), а отже і позбавляється статусу платника єдиного внеску.

Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

У разі припинення діяльності фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (пункт 8 розділу ІІІ Порядку).

Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою – підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання Звіту включно.

Крім цього, зняття з обліку фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – за їхньою заявою, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, така особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою-підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Зазначену інформацію необхідно взяти до уваги, використовувати у роботі та довести до відома платників єдиного внеску. 

Держбюджет-2017:
основні показники та мінімуми

26 грудня Президент Петро Порошенко підписав, а 27 грудня оприлюднено текст Закону  від 21.12.2016 р. №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Основні показники, встановлені Держбюджетом на 2017 рік:

1. Доходи держбюджету -  731.031.151,7 тис. гривень, у тому числі доходи:

 • загального фонду - 673.737.887,7 тис. грн;
 • спеціального фонду - 57.293.264 тис. грн.

2. Видатки держбюджету - 800.026.255,8 тис. гривень, у тому числі видатки:

 • загального фонду - 739.707.337,3 тис. грн;
 • спеціального фонду - у сумі 60.318.918,5 тис. грн.

3. Соціальні показники

Прожитковий мінімум та пов'язані з ним виплати

Основні демографічні та соціальні групи населення

 

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць

з  1 січня

З 1 травня

з 1 грудня

Загальний показник

1544 грн

1624 грн

1700 грн

діти до 6-ти років

1355 грн

1426 грн

1492 грн

діти від 6 до 18 років

1689 грн

1777 грн

1860 грн

працездатні особи

1600 грн

1684 грн

1762 грн

особи, які втратили працездатність

1247 грн

1312 грн

1373 грн

Мінімальна заробітна плата:

 • у місячному розмірі: з 1 січня -3200 гривень;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Також встановлено, що у 2017 році  рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

 • для працездатних осіб - 21%,
 • для дітей - 85%,
 • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Закон опублікований 27 грудня в "Голосі України" №248/2016 та набирає чинності 1 січня 2017 року.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Шановні платники податків!

Прийміть щирі вітання з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

 Нехай ці свята як вісники оновлення життя, нових мрій та сподівань, дадуть Вам і Вашим родині добро, мир і злагоду.

Бажаю   Вам   міцного   здоров'я,  творчого   натхнення,  здійснення  усіх  мрій та задумів.

Нехай Новий рік принесе для Вас добробут, благополуччя, родинний затишок, нових друзів та партнерів, пошану та любов від рідних та близьких, яскравих та щасливих подій, всього найкращого!

Хай буде Новий Рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!

Заступник начальника –
начальник Первомайського відділення
Южноукраїнської ОДПІ
ГУ  ДФС у Миколаївській області
С.В.Будурацький

Шановні платники податків!

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виконанню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє про режим роботи ЦОП  у святкові та вихідні дні:

31 грудня 2016 року – робочий    день    у    режимі    чергування   до     13 год. 00 хв.;

3, 4, 5 січня 2017 року – робочі дні;

6 січня 2017 року – робочий день до 15 год. 45 хв.;

- 9 січня 2017 року – робочий    день    у    режимі    чергування    до         18 год. 00 хв.;

1, 2, 7, 8 січня 2017 року – вихідні дні.

Адміністрація Первомайського відділення
Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області

Податкова відповідає

Чи існує можливість тимчасово при­пинити підприємницьку діяльність?

Порядок проведення державної реєст­рації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинен­ня підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця визначено Законом України від 15.05.03 № 755-ІУ «Про дер­жавну реєстрацію юридичних осіб, фізи­чних осіб — підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі — Закон № 755).

Законом № 755 та іншими норматив­но-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності (декретна відпустка, хвороба, виїзд за кордон та ін.).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Дід Мороз та Снігуронька теж декларують доходи

Жодне Новорічне свято не обходиться без казкових героїв та «живої» музики в ресторанах і кафе. Власники розважальних закладів, оплачуючи розважальні послуги, виконують функцію податкового агента та мають утримати й перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб. Також ці суми виплаченого доходу повинні зазначатися у формі № 1ДФ за ознакою доходу 102.

У разі отримання доходів, які не оподатковувалися при виплаті, всі казкові герої казковими залишаються лише під час святкування, а після свят зобов’язані завітати до фіскальної служби за місцем реєстрації та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету ПДФО з таких доходів за ставкою 18% та військовий збір — 1,5%.

Нагадуємо: будь-який дохід, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку підлягає оподаткуванню за нормами Податкового кодексу України.

Тож, запрошуємо усіх, хто отримає неоподатковані доходи від надання послуг Діда Мороза, Снігуроньки, музичного супроводу свят, задекларувати отримані доходи та сплатити до бюджету ПДФО та військовий збір або зареєструвати підприємницьку діяльність. Якщо казкові герої — підприємці і послуги надаються у межах цієї діяльності, то підприємницький статус такої фізичної особи має бути зазначено в договорі, а замовнику доцільно отримати від нього витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Укладаємо договір «Про визнання електронних документів»

Фахівці Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області зазначають, що для укладення договору «Про визнання електронних документів» з органом ДФС в електронному вигляді можуть бути використані безкоштовні програми та онлайн - сервіси, що надані компаніями - учасниками Меморандуму щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу, які доступні у розділі «Програмне забезпечення» інформаційного ресурсу АЦСК ІДД за посиланням http://acskidd.gov.ua.

При цьому, потрібно також враховувати, що посилені сертифікати ключів підписувачів (платників податків), які отримали послуги електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД, передаються до органів ДФС автоматично при підписанні договору «Про визнання електронних документів», використовуючи для цього спеціалізоване програмне забезпечення, онлайн - сервіси, у тому числі надані компаніями - учасниками Меморандуму щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу, які доступні у розділі «Програмне забезпечення» інформаційного ресурсу АЦСК ІДД за посиланням http://acskidd.gov.ua. Тобто надавати до органів ДФС посилені сертифікати не потрібно. Ними органи ДФС користуються лише під час перевірки електронної звітності та ідентифікації осіб, які її підписали.

Нагадаємо, що для отримання безкоштовного ключа електронного цифрового підпису (ЕЦП) потрібно звернутися до  пункту реєстрації користувачів у місті Миколаєві за адресою: вул. Потьомкінська, 24/2, 1-й поверх, каб.115. Телефон для довідок: (051)23-79-091. Більш детеальну інформацію щодо режиму роботи пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС можна переглянути на офіційному інформаційному ресурсі за посиланням http://acskidd.gov.ua.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Офіційне працевлаштування – це запорука соціальної підтримки

Однією з гострих проблем нашого суспільства є виплата заробітної плати « у конвертах». Питання виплати офіційної, прозорої зарплати сьогодні дуже актуальне. Адже більшість працівників іноді свідомо погоджуються на пропозицію роботодавців отримувати офіційну (часто мінімальну) та неофіційну (значно вище мінімальної) зарплатню. Трапляється, що вони навіть не знають про те, що їхня «прозора» зарплата значно відрізняється від тої, яка записана у відомості.

Ця різниця з’ясовується згодом, коли працівнику потрібна довідка про доходи, наприклад, для отримання кредиту чи для пред’явлення у Пенсійний фонд при оформленні пенсії.

Відрадно, що є роботодавці, які усвідомлюють свою відповідальність перед працівниками, перед державою і виплачують заробітну плату прозоро та сплачують із неї належні податки та платежі.

Але, на привеликий жаль, є чимало работодавціав, які ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. 

Звертаємось до керівників, які надають перевагу виплаті зарплати в так званих «конвертах»  із закликом проявити свою громадянську позицію і легалізувати реальну зарплатню працівників, не визначаючи їм сумного майбутнього.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Господарська діяльність ОСББ

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області  нагадує, що основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують: 

- реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників,

- належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території,

- сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

Кошти об'єднання складаються, у тому числі, з коштів, отриманих об'єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

Об'єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за рішенням загальних зборів об'єднання передаватися в користування, у тому числі на умовах оренди, фізичним та юридичним особам, за умови що не будуть погіршені умови експлуатації багатоквартирного будинку.

Отже, утворені згідно із Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та внесені до Реєстру ОСББ не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними в межах статутної діяльності, за умови що такі доходи використовуються такими неприбутковими організаціями виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Орендна плата нарахована, але не виплачена: терміни для перерахування ПДФО 

Якщо дохід нарахований, але не виплачений, то податок на доходи потрібно перерахувати до бюджету в строки, встановлені для місячного податкового періоду

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України  у Миколаївській області повідомляє, що ДФСУ у листі від 22.11.2016 р. №12467/Т/99-99-13-02-03-14 нагадує, що відповідно до пп. 164.2.5 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).

Особливості оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду регламентуються п. 170.1 ПКУ, відповідно до якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Доходи, зазначені у пп. 170.1.1 ПКУ, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою 18 %.

Якщо ж оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПКУ).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Оновлено «Єдине вікно» подання звітності

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України  у Миколаївській області повідомляє, що з'явилось доповнення до системи "Єдине вікно подання електронної звітності" до версії 1.25.5.0 станом на 29 листопада 2016 р.

Оприлюднено  доповнення до спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» до версії 1.25.5.0 станом на 29 листопада 2016 р. 

 Зокрема, додано нові форми звітності з ЄСВ (на виконання наказу Мінфіну від 07.09.2016 р. № 813) та підкориговано форми ТТН на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.

Цей комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 23.08.2016 року по 29.11.2016 року включно (містить доповнення починаючи з версії 1.25.0.0) та встановлюється тільки на релізи Системи версії 1.25.*.

При цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Зросли ціни на алкоголь

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС України  у Миколаївській області повідомляє, що набрала чинності постанова КМУ від 09.11.2016 р. № 828, згідно з якою піднято розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види

Нові цифри запрацювали з 3 грудня поточного року. Продавцям алкогольної продукції слід перевірити свої відпускні роздрібні ціни на відповідність.

Рішення пов’язано з тим, що запроваджений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін сьогодні вже не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв. Зокрема, з початку 2016 року зросло акцизне зобов’язання та ціни на спирт.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що станом на січень 2016 року ціна на спирт становила в середньому 240 грн за декалітр (одна з основних одиниць об’єму у виноробстві, дорівнює 10 л) з урахуванням ПДВ, а з квітня поточного року підвищилася до 285 грн за декалітр.

Зросли й інші складові. Тому запропоновано провести корекцію мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду продукції:

- на горілку та лікеро-горілчані — на 27,1 — 27,86 % (з 54,90 до 69,78 грн за 0,5 л);

- віскі, ром і джин — на 37 — 63 % (до 750 грн за 1 л);

- шампанське — на 40 % (до 69,9 грн за 0,7 л );

- натуральні вина — на 22 % (до 33 грн за 0,7 л);

- кріплені вина та вермути — на 55,6 % (до 42 грн за 0,5 л)

коньяк — на 24 — 27 % (1 л):

 • «три зірки» — з 269,23 до 336,22 грн (опт) та з 420 до 524,5 грн (роздріб),
 • «чотири зірки» —з 285,26 до 352,24 грн (опт) та з 445 до 549,5 грн (роздріб),
 • «п’ять зірок» — з 301,28 до 384,29 грн (опт) та з 470 до 599,5 грн (роздріб).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області доводить до відома платників податків, що Міністерство фінансів України  наказом від 15.09.2016 р. №821 (далі – Наказ №821) (зареєстрований в Мін'юсті 11.10.2016 р.) затвердило у новій редакції:

- форму податкової декларації про майновий стан і доходи;

- Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Відповідно до п. 46.6 Податкового кодексу України,  до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

У Наказі №821 зазначено, що він набере чинності з 31 грудня 2016 року. Тобто, декларацію про доходи за 2016 рік потрібно буде подавати вже за новою формою. 

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ

Підсумовуючи роботу у січні-жовтні 2016 року начальник Сергій  Будурацький  зазначив, що Первомайським відділенням Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області забезпечено надходження податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету  у сумі 290,5 млн.гривень. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав 174,5 відсотки,  приріст надходжень – 124,1 млн.гривень.

До Державного бюджету мобілізовано 101,4 млн.гривень податків, зборів та платежів, в тому числі: податку на прибуток підприємств зібрано 1,1 млн. гривень, податку на додану вартість – 51,3 млн.гривень, податку на доходи фізичних осіб – 33,9 млн.гривень., військового збору – 10,8 млн. гривень, рентної плати за користування надрами – 0,9млн.гривень.

Місцевий бюджет міста протягом січня - жовтня  2016 року поповнився на 125,6 млн.гривень податків, зборів та платежів, а місцевий бюджет району  -  на 63,4 млн.гривень.

При цьому, податок на доходи фізичних осіб є одним з бюджетоутворюючих податків. У загальній сумі надходжень до місцевого бюджету міста надходження з податку на доходи фізичних осіб за десять місяців поточного року склали 48,4 відсотка,  що становить  54,9 млн.гривень.

Надходження земельного податку та орендної плати становлять 14,4 млн.гривень; єдиного податку – 15,3 млн.гривень; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв – 23,4 млн.гривень; податку на прибуток – 0,08 млн.гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1,2 млн.гривень.

«Сьогодні ми, як ніколи, зацікавлені у зміцненні конструктивного діалогу з сумлінним бізнесом, який розвиває економіку, створює робочі місця, дбає про інвестиції і таким чином формує основну питому вагу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів», - підсумував начальник інспекції Сергій Будурацький.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Платники єдиного податку стабільно поповнюють місцеві скарбниці

З початку року платники податків Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, які обрали спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевого бюджету понад 32,7мільйона гривень єдиного податку, що майже на 11,8 мільйони більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зокрема, платниками міста сплачено майже 15,3 млн. грн., Первомайського  району  - 17,4 млн. грн.

За словами начальника Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області Сергія Будурацького, сьогодні повнота та своєчасність надходжень до місцевих бюджетів має велике значення, адже це – безпосередня основа видатків на потреби громади.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЗА 10 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НАДІЙШЛО 1,4 МЛН.ГРН.ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що відповідно до статті 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості..

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Для фізичних осіб база оподаткування визначається податковим органом на підставі даних Держреєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється податковим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Зауважимо, що платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. Податок сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

За десять місяців 2016 року Первомайським відділенням Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області забезпечено надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у сумі майже 1,4 млн грн., що на 0,8 млн грн перевищує показник надходження аналогічного періоду 2015 року.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Зі спрощеної на загальну: визначення фінрезультату до оподаткування платниками податку на прибуток 

Первомайське відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області доводить до відома платників податків лист  ДФСУ   від 27.10.2016 р. №23187/6/99-99-15-02-02-15.  ДФСУ  нагадує, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО та МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Фінансовий результат до оподаткування формується згідно з правилами бухобліку, у тому числі за операціями які виникли при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.

Розділом III ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ ПЛАТНИКА

Державною фіскальною службою України для зручності платників податків розширено функціональні можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника».

Зокрема, створено вкладку  - «Реєстр неприбуткових організацій та установ», що забезпечує оприлюднення та пошук даних про платників податків, яких включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр містить ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, а саме, код згідно з ЄДРПОУ, найменування  організації, дату присвоєння ознаки неприбутковості тощо.

Інформація з реєстрів ДФС є загальнодоступною. Користувачі мають можливість у режимі онлайн завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

Легальна зарплата - гарантія соціальної захищеності працівника

Проблема виплати зарплати в «конвертах» і неоформлених працівників все ще залишається не вирішеною остаточно.

Статистика свідчить, що об'єм надходжень з податку на доходи фізичних осіб є значним вкладом до місцевих бюджетів, тому реалізація завдань по виконанню соціально економічних програм безпосередньо пов'язана з виплатою легальної заробітної плати.

Небезпека тіньової зарплати полягає не лише в тому, що бюджет недоотримає кошти так потрібні для соціальної сфери, а і в тому, що сам працівник погоджуючись на зарплату «у конвертах» втрачає відпускні під час щорічної відпуски, допомогу з тимчасової непрацездатності, декретні виплати, отримання банківських кредитів, майбутню пенсію тощо.

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області закликає роботодавців легалізувати зайнятість населення та відмовитися від зарплати в «конвертах» та звертається до найманих працівників: якщо з вами не оформлені трудові відносини, вам виплачують заробітну плату меншу за встановлену законодавством, або виплачують з порушенням норм трудового законодавства, звертайтесь до Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Первомайськ, вул. Театральна, 18.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

На «гарячій лінії» актуальні питання зі справляння податку на доходи фізичних осіб та отримання податкової знижки

Питанням щодо отримання податкової знижки, податкової соціальної пільги та справляння податку на доходи фізичних осіб було присвячено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області Заніздрою Вікторією Миколаївною.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, які надійшли під час проведення заходу та відповіді на них.

Питання 1: Який алгоритм нарахування податкової знижки за навчання ?

Алгоритм нарахування податкової знижки наступний:

- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 р. ІV Податкового кодексу України. При цьому інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб громадяни отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;

- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на заочній, вечірній, дистанційній формі навчання – 20520 грн. (1710 грн. х 12 міс.), для денної форми навчання – 17100 грн. (1710 грн. х 10 міс.);

- розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку, шляхом різниці між базою оподаткування та понесеними платником податку витратами на оплату за навчання, помноженої на ставку податку;

- здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік.

У разі, якщо сума податку, утриманого із заробітної плати перевищує розраховану суму податку, то така сума підлягає поверненню платнику податку.

При цьому, відповідно до п. 179.8 ст. 179 Податкового кодексу України сума, що має бути повернута, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Питання 2: Які документи повинна подати фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу ?

Фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкової знижки повинна подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Питання 3: На яку податкову соціальну пільгу мають право батьки, які утримують двох і більше дітей до 18 років ?

Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2016 році складає 689 гривень.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ), тобто у 2016 році – 689 гривень.

Згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2016 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1930 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1378 грн. х 1,4).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі передбаченому п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Питання 4: Чи має право на податкову соціальну пільгу платник податку, який має 3 дітей віком до 18 років, але двоє з них проживає з дружиною?

Якщо батько, який має трьох дітей віком до 18 років, але двоє із них проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу податкової соціальної пільги, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються, крім документів, визначених у Порядку надання документів для застосування ПСП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227, документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, У РАЗІ ОТРИМАННЯ ОБ’ЄКТА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ У СПАДЩИНУ ПІСЛЯ СМЕРТІ ЙОГО ВЛАСНИКА?

Відповідно до ст.1216 Цивільного кодексу України від 16.01.2003.№435  спадкування – перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна (п.1 ст.182 ЦКУ).
Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно та зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (ст.1297 ЦКУ).

Згідно з п.п.266.7.4 п.266.7 ст.266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 №476.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності (п.п.266.8.1 п.266.8 ст.266 ПКУ).

Податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з п.п.266.7.1 п.266.7 ст.266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, вручаються платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком) (п.п.266.7.2 п.266.7 ст.266 ПКУ).

Тобто, для фізичної особи, яка отримала об’єкт житлової нерухомості у спадщину після смерті його власника, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчислюється контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації), починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Отримайте відомості про доходи onlіne

ДФС України запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням цифрового підпису».

За допомогою даного сервісу в режимі реального часу, фізична особа може отримати відомості про свої доходи. Для цього необхідно мати електронний цифровий підпис та сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної цифрової звітності ДФС», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України.

Для формування запитів необхідно вибрати з переліку доступних звітних документів форми запиту та відповіді:
F1301801 - Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.
F1401801 - Відповіді на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Зазначені електронні формати розміщені на веб-порталі Державної фіскальної служби України  в Рубриці «Електронна звітність» в розділі «Платникам податків про електронну звітність» в підрозділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення» в Реєстрі електронних форм податкових документів.

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.
 


Зламався касовий апарат?
Для його ремонту є лише 7 днів!

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що відповідно до ст. 5 Закону про РРО у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій на здійснення його ремонту законодавчо відведено не більше 7 робочих днів.

Проведення розрахункових операцій здійснюється:

 • з використанням Книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки;
 • або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Пунктом 2 ст. 14 Закону про РРО передбачено, що при виході з ладу РРО центри сервісного обслуговування зобов’язані забезпечувати відновлення його роботи протягом 7 робочих днів.

У разі незабезпечення центром сервісного обслуговування гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт РРО слід ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний РРО (п. 4 ст. 14 Закону про РРО)

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Що підготував нам листопад

1)  З листопада подаємо звіт з ЄСВ (додаток 4) за оновленою формою!

18 жовтня набрав чинності Наказ Мінфіну від 07.09.2016 р. №813, яким внесено зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Інструкції про нарахування ЄСВ. Внаслідок зазначених змін, подавати звіт з ЄСВ (додаток 4) потрібно буде за оновленою формою.

Оскільки Наказ №813 опубліковано у жовтні, то вперше відзвітувати про ЄСВ за новою формою роботодавці повинні за жовтень 2016 року у листопаді.

2)  Нові форми КОРО та зміни у порядку застосування РРО

4 листопада 2016 року наберає чинності наказ Мінфіну від 23.09.2016 р. №837, яким внесено зміни до:

 • наказу Мінфіну від 14.06.2016 р. №547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій",
 • Порядку реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги);
 • Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій.

3)  9 листопада - граничний термін подання звітності за III квартал 2016 року, а саме:

 • декларації з податку на додану вартість;
 • розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1 ДФ);
 • декларації з податку на прибуток  - за новою формою!!!
 • фінансової звітності платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу.
 • звіту про суми податкових пільг;
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами;
 • розрахунку частини чистого прибутку держпідприємствами;
 • декларації платника єдиного податку — фізособи — підприємця (3-ї групи спрощеної системи);
 • декларації платника єдиного податку — юрособи (3-ї групи спрощеної системи);
 • декларації з екологічного податку;
 • декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • декларації туристичного збору;
 • декларації з рентної плати;

Також до 9 листопада слід подати алкогольно-тютюнову звітність за жовтень 2016 року.

4) 18 листопада - граничний термін сплати податкових зобов’язань за III квартал 2016 року

 • податку на додану вартість;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності;
 • екологічного податку;
 • єдиного податку підприємцями та юрособами 3-ї групи спрощеної системи;
 • єдиного податку за ставкою 15% підприємцями 1-ї та 2-ї групи спрощеної системи в разі перевищення доходу «спрощенця» згідно з декларацією;
 • рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 • рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 • рентної плати за спеціальне використання води;
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • туристичного збору.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Отримання довідки про доходи

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області  нагадує, що платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

Тобто фізична особа – підприємець може отримати за письмовим зверненням в контролюючому органі за місцем своєї податкової адреси довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації.

Разом з цим ДФС запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису», за допомогою якого фізична особа – платник податків може отримати інформацію щодо сум отриманих доходів та утриманих податків в електронному вигляді.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Набридло стояти в черзі? - Скористайтеся безкоштовим електронним сервісом для подання звітності

Діяльність Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ  у Миколаївській області в першу чергу спрямована на створення доступних і зручних умов для отримання адміністративних послуг громадянами та підприємцями регіону.

Основними принципами роботи є забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, що запобігає корупційним діям, забезпечує оперативність у вирішенні питань, забезпечує рівність прав всіх суб’єктів звернення.

Користуючись електронними сервісами ДФС, платники  мають змогу вирішити широкий спектр питань, не виходячи зі свого офісу чи дому, заощадити особистий час та скоротити до мінімуму контакти з фахівцями фіскальної служби.

На офіційному сайті ДФС  України можна отримати інформацію про потенційного бізнес-партнера щодо сумлінності сплати податків до бюджету,  ознайомитися з реєстрами платників ПДВ, страхувальників, платників єдиного податку, заповнити декларацію тощо.

Маючи ключ електронного цифрового підпису, можна оцінити переваги «Електронного кабінету платника податків». За його допомогою користувач може підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді; переглядати дані про стан розрахунків з бюджетом (картки особових рахунків).
 Для користування сервісом Електронна звітність вам потрібно зробити 4 кроки.

Перший крок. Мати комп’ютер з операційною системою Windows: версії від  Windows  XP SP 3 до Windows 8 та доступ до мережі Інтернет.

Другий крок. Зайти до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, за поданим зразком підготувати пакет документів та взяти необхідну кількість електронних носіїв (флеш-накопичувачів або диски CD-R), для отримання послуг електронного цифрового підпису. Надають їх безкоштовно.

Третій крок. Щоб розпочати подачу податкової звітності в електронній формі, слід укласти з територіальним органом ДФС договір «Про визнання електронних документів». Це можна зробити в електронній формі. Достатньо лише завантажити інсталяційний пакет «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"», яке знаходиться на офіційному веб-порталі http://sfs.gov.ua у розділі «Електронна звітність» (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/).

Четвертий крок. Після встановлення «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"» слід сформувати Договір «Про визнання електронних документів» в електронному вигляді та підписати, використовуючи власний ключ та посилений сертифікат, сформований АЦСК ІДД ДФС. Після того, як угода з територіальним органом ДФС буде підписана, можна відправляти свою звітність в електронному вигляді.

Нагадаємо, на веб-портал ДФС України можна зайти скориставшись посиланням http://sts.gov.ua.

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ  у Миколаївській області запрошує суб’єктів господарювання та фізичних осіб отримати на безкоштовній основі ключі електронного цифрового підпису та оцінити переваги електронного спілкування. Вас чекають у відокремленому пункті реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 24/2, 1 поверх,, кім.115. Телефон  для довідок:  051-23-79-091.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Застосування фінансових санкцій
до роботодавця за несвоєчасну сплату ЄСВ

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області  нагадує, що відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі ЄCВ до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Згідно з п. 6 частини першої ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» суми ЄCВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом , є недоїмкою.

Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄCВ накладається за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄCВ;

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення.

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ посадові особи платників ЄCВ несуть адміністративну відповідальність.
Несплата або несвоєчасна сплата ЄCВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Відповідальність за нарахування та перерахування
військового збору до бюджету

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області  нагадує про відповідальність за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового  збору до  державного бюджету.

Згідно з п. 1.5 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171 цього Кодексу, зокрема особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету збору з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку, а з інших доходів — податковий агент.
Крім того, відповідно до п. 1.6 п. 161  підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу платники збору, зокрема роботодавці та податкові агенти, зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Податкового кодексу.

Тобто,  функції податкового агента щодо забезпечення виконання ним податкових обов’язків деталізовано в п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу, а саме —  своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету збір з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок,  подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до  контролюючого органу за місцем свого розташування  (Податковий розрахунок за формою № 1ДФ).

За порушення, допущені при нарахуванні та сплаті ПДФО і військового збору, до платника податків (податкового агента) можуть бути застосовані такі види відповідальності: фінансова (штраф і пеня); адміністративна; кримінальна.

За ненарахування, неутримання та/або несплату військового збору до податкових агентів застосовується фінансова відповідальність (штраф), пеня й адміністративна відповідальність. Нагадаємо, що відповідно до пункту 127.1 статті 127 Податкового кодексу України за ненарахування, неутримання та несплату військового збору передбачено штраф у розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та сплаті. У разі повторного порушення протягом 1095 днів штраф становитиме 50% зазначеної суми, а при порушенні втретє – 75%.

Крім того, на суму податкового боргу (несплаченого військового збору) нараховується пеня із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, чинної на день виплати, нарахування.

Також за несплату військового збору посадові особи платника податків можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності, а саме: попередження або штраф у  розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.). За повторне протягом року аналогічне порушення  накладається штраф у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн.).

Крім того, нагадуємо, що 9 листопада 2016 року останній день подання  податкового розрахунку сумм доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сумм утриманого з них податку, за ІІІ квартал (форма № 1ДФ).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


На «гарячій лінії» - актуальні питання по єдиному внеску

В Первомайському відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання з єдиного внеску».

Наводимо найбільш актуальні питання, які були порушені в ході проведення заходу.

Питання 1: Чи нараховується та сплачується єдиний внесок громадськими організаціями інвалідів?

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску, регулюються Законом України від 08.07.10 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Єдиний внесок для підприємств та організацій гро​мадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5% визначе​ної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

Питання 2: Який порядок нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне страхування на суми нарахованої зарплати не за основним місцем роботи працівника-інваліда?

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка, а підставою для застосування зазначеного розміру єдиного внеску (8,41%) є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності платнику податку – інваліду.

Питання 3: Яким чином ФОП – платник єдиного податку повідомляє контролюючий орган про набуття статусу інваліда, щоб не сплачувати єдиний соціальний внесок?

Згідно з частиною 4 ст. 4 Закону № 2464 ФОП плат​ники єдиного внеску звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отри​мують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФОП – платник єдиного внеску повідомляє орган ДФС про набуття статусу інваліда шляхом подання письмової заяви довільної форми із відповідними підтверджуючими документами, а саме: копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертизі комісії про встановлення групи інвалідності.

При цьому, зазначена особа звільняється від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця, після набуття статусу інваліда.

Питання 4: Чи змінюються рахунки по сплаті єдиного внеску для платників м. Первомайськ та Первомайського району?

У зв'язку з реорганізацією територіальних органів ДФС з 1 серпня відкрито нові рахунки з ЄСВ. 

Для платників податків міста Первомайськ сплата коштів єдиного внеску має відбуватись на рахунки:

 

Отримувач

Банк отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Код банка (МФО)

Номер рахунку

Код платежу

Для фізичних осіб-підприємців

Южноукраїнська ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Первомайське відділення)

ГУДКСУ у Миколаївській області

39555695

826013

37194204021408

71040000

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців які мають найману працю

37197201021408

71010000

Для платників податків Первомайського райну сплата коштів єдиного внеску має відбуватись на рахунки:

 

Отримувач

Банк отримувача

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Код банка (МФО)

Номер рахунку

Код платежу

Для фізичних осіб-підприємців

Южноукраїнська ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Первомайське відділення)

ГУДКСУ у Миколаївській області

39555695

826013

37197204021427

71040000

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців які мають найману працю

37190201021427

71010000

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Послугами Центру обслуговування
скористались тисячі громадян

Понад 28.4 тисяч платників відвідали впродовж дев’яти місяців цього року Центр обслуговування платників Первомайського відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області з метою консультацій, отримання адміністративних послуг та подачі звітності.

Зокрема, 3654 з них отримали картки платників податків та 61 платнику вносено до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб, 559 реєстрували книги обліку розрахункових операцій, 98 платників отримали ліценції на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 57 – на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, 518 платників отримували витяги з реєстру платників єдиного податку, 288 стали на облік як платники єдиного податку, 269 реєстрували книги обліку доходів  і витрат.

Нагадуємо, що Центр обслуговування платників працює:

з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00,

у п’ятницю – 9:00 до 17:00,

у суботу з 9:00 до 13:00.

Обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


А ти отримав податкову знижку ?

Кожен платник податку – фізична особа має право на податкову знижку за наслідками звітного  2015 року. Але є виключення для фізичних осіб – підприємців та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю (самозайняті особи),  зокрема, вони не мають права на отримання податкової знижки щодо свого річного оподаткованого доходу, одержаного у межах провадження їх діяльності, тому  що такий дохід не є заробітною платою.

Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України податкова знижка – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до  Податкового кодексу України до податкової знижки за 2015 рік можуть бути включені витрати:

 • частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом. При цьому житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання (пп.166.3.1 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям. Розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік (пп.166.3.2 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Понесені витрати у 2015 році на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення не повинна перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (пп.166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Понесені витрати у 2015 році не повинні перевищувати при страхуванні платника податку – 1710 грн., при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 855 грн. у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування (пп.166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій. Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік (абз. другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • суми витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита (абз. третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу. Витрати, пов’язані з переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах (пп. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 ПКУ);
 • суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. Понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла (пп.166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ).

Для оформлення податкової знижки необхідно надати всі підтверджуючі документи, які пов’язані з понесеними у звітному році витратами. У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником у вигляді заробітної плати.

Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати декларацію до 31 грудня 2016 року за адресою м. Первомайськ вул. Театральна (Дзержинського) 18 , каб.18.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (згідно п.166.4.3 Податкового кодексу України).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Оновлено Державний реєстр РРО

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що з 28 вересня 2016 р. набрав чинності наказ ДФС України № 813, яким затверджено у новій редакціїДержавний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Реєстр представлено у вигляді таблиці, що складається з двох частин: перша містить перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації; друга – перелік моделей, строк первинної реєстрації (дії сертифікатів відповідності) яких закінчився.

В таблиці наведено наступну інформацію щодо кожної моделі: назва, версії внутрішнього програмного забезпечення, найменування та місцезнаходження заявника і виробника, строк первинної реєстрації, дата та номер рішення про включення до Державного реєстру, а також сфера застосування відповідного РРО.

Нагадаємо, державний реєстр РРО містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.
Разом з тим, визнано таким, що втратив чинність наказ ДФС України від 16.06.2016 р. № 535.

Детально ознайомитися з оновленим реєстром реєстраторів розрахункових операцій можна на офіційному порталі ДФС України:
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Перелік документів, які повинні знаходитись на місці торгівлі у підприємця-"загальносистемника"

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області  нагадує, що фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням РРО.

При цьому, фізичні особи – підприємці повинні забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:

 • - книги обліку доходів та витрат;
 • - книги обліку розрахункових операцій;
 • - виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • - ліцензії;
 • - свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);
 • - трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


За невідображення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області доводить до відома що у  листі ДФСУ від 21.09.2016 р. №20544/6/99-99-13-01-01-15 наголошено, що у графі 3а "Сума нарахованого доходу" форми №1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізособі відповідно до ознаки доходу згідно з Довідником ознак доходів.

Зокрема, дохід, нарахований (виплачений) самозайнятій особі, відображається з ознакою доходу "157".

Податківці наголошують, що у разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

За неподання податковим агентом податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, зокрема фізичної особи - підприємця, є порушенням порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків, і до такого податкового агента застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 119.2 ПКУ (штраф у розмірі 510 грн, за повторне протягом року порушення - 1020 грн).

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Як внести зміни до повідомлення
про прийняття працівника на роботу

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області нагадує, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинна подати до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини (коли з працівником укладається трудовий договір).

Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:

 • "початкове" - подання інформації про прийняття працівника на роботу;
 • "скасовуюче" - подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу "скасовуюче" з помилковими даними і одночасно повідомлення типу "початкове" з правильними даними.

Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до фіскальних органів чинним законодавством не передбачено.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Неподана звітність
 може призвести до позапланової перевірки

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області  нагадує, що обставини, за яких може проводитися документальна позапланова перевірка, визначені у п. 78.1 ПКУ.

Документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом (пп. 78.1.2 ПКУ).
Поряд з цим п. 78.4 ПКУ визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Отже, при неподанні або несвоєчасному поданні суб’єктом господарювання податкової звітності в установлений законом строк, керівником контролюючого органу може бути прийнято рішення про проведення документальної позапланової перевірки.

При цьому тривалість перевірок не повинна перевищувати:

 • 15 робочих днів - для великих платників податків,
 • 5 робочих днів - для  суб’єктів малого підприємництва,
 • 3 робочі дні - для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників,
 • 10 робочих днів - для інших платників податків.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Податкова відповідає

"Єдинник" здає в оренду власну нерухомість: чи зазначати про це в заяві про застосування спрощеної системи?

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ у Миколаївській області роз'яснила: якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку здійснює здавання в оренду власного нерухомого майна, то в графі «Місце провадження господарської діяльності» заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються усі адреси розташування нерухомого майна, яке буде здаватися в оренду.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Шановні платники податків!

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виконанню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє про режим роботи ЦОП  у святкові та вихідні дні:

14  жовтня 2016 року – вихідний день;
15 жовтня 2016 року – робочий   день   у   режимі   чергування  до 13 год.00 хв.

Адміністрація Первомайського відділення  
Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області
 


Податкова відповідає

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку отримав статус інваліда у березні цього року. Яким чином необхідно повідомити податкову, щоб не сплачувати єдиний соціальний внесок відповідно до законодавства?

Відповідно до п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдино¬го внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є ФОП, в тому числі ФОП — платники єдиного податку.

Згідно з частиною 4 ст. 4 Закону № 2464 ФОП — платники ЄП звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Пунктом 3 частини 1 ст. 7 Закону № 2464 визначено, що ЄВ для платників, зазначених у п. 4 частини 1 ст. 7 Закону № 2464. які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується — на суми, шо визначаються таки¬ми платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом N0 2464. При ньому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Тобто ФОП — платник єдиного податку нараховує та сплачує ЄВ за кожний повний або неповний відпрацьований місяць.

Відповідно до п. 2 частини 1 ст. 6 Закону № 2464 пла¬тник ЄВ має право звертатися до органу ДФС з письмовою заявою про зміну умов сплати єдиного внеску у разі зміни його статусу як платника (або отримання права на зміну розміру ЄВ, зокрема у зв’язку із зміною виду економічної діяльності).

Таким чином, ФОП платник ЄП повідомляє орган ДФС про набуття статусу інваліда шляхом подання письмової заяви довільної форми із відповідними підтверджуючими документами, а саме: копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.
При цьому, зазначена особа звільняється від сплати за сеое єдиного внеску з наступного місяця, після набуття статусу інваліда.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.
 


Платники Первомайщини спрямували на зміцнення обороноздатності України
понад 8.4 мільйонів гривень військового збору

З початку 2016 року з доходів мешканців міста Первомайська  до державного бюджету надійшло 5,63 мільйонів гривень військового збору, з доходів платників Первомайського району – 2,8 мільйонів гривень військового збору. Це майже на понад 3,2 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, за серпень цього року надходження військового збору по місту та району склали 1,3 млн грн.

„Сьогодні важлива кожна гривня, яка надходить у вигляді 1,5 - відсоткового військового збору від доходів громадян, з огляду підтримки миру та стабільності в нашій державі. Ми вдячні платникам Первомайщини за сумлінну сплату податків до бюджетів усіх рівнів” – зазначила начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб   Первомайського відділення Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області Вікторія Заніздра.

Нагадуємо, що платниками військового збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Військовий збір запроваджено із 3 серпня 2014 року. Його ставка складає 1,5 % від об’єкта оподаткування. Військовий збір утримується з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до статті 163 Податкового кодексу України, нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Надходження до бюджетів у серпні зросли

У Первомайському відділенні Южноукраїнської  ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївської  області повідомили, що надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів в серпні зросли в порівнянні аналогічним періодом минулого року майже на  14.7 млн гривень.

До загального фонду державного бюджету надійшло 10,9 млн. гривень, cума сплачених податків на 6,1 млн.гривень перевищує минулорічні показники. Більша частина цих коштів сформована від сплати  податку на доходи фізичних осіб  (4,2 млн.грн), податку на додану вартість (4,97 млн.грн), податку на прибуток (0,06 млн.грн ).

До місцевих бюджетів протягом серпня перераховано 23,8млн. гривень. Це на 8,6 млн.грн. перевищує надходження серпня минулого року. Майже  половину сплачених коштів забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб (10,6 млн.грн), ще  третина  – за рахунок податків на майно (3,4 млн.грн). Менш значна питома вага єдиного податку на підприємницьку діяльність та акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива – 4,2 млн.грн та 3,2 млн.грн надходжень відповідно.

Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за серпень місяць сплачено платниками міста та району  майже 11,96 млн. гривень.

Фахівці Первомайського відділенні сподіваються на позитивну тенденцію щодо забезпечення платниками приросту надходжень до бюджетів усіх рівнів до кінця фінансового року, а  місцеві громади отримають кошти, передбачені кошторисами на поточний рік.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Як «спрощенцям» заповнити Книгу обліку доходів

Фахівці податкової нагадують, що платники єдиного податку I, II та III групи, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів

При отриманні протягом дня доходу у готівковій та безготівковій формі кожен такий вид доходу відображається в Книзі обліку доходів окремо (окремим рядком) підсумково за день.

Відомості до Книги платник заносить у такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графах 2 — 6 щоденно відображається дохід від провадження госпдіяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;

3) у графі 3 зазначається сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати;

4) у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;

5) у графі 5 зазначається вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

6) у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;

7) у графах 7 і 8 відображаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 1 — 5 п. 293.4 ПКУ.

Суми повернутих коштів відображаються в графі 3 Книги та, відповідно, зменшують загальну суму отриманого доходу, що підлягає декларуванню.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


Шановні платники податків!
Запрошуємо на семінар!

З метою роз’яснення суб’єктам господпрювання основних аспектів запровадження змін до податкового законодавства

30 вересня 2016 року у м.Миколаєві

відбудеться регіональний семінар для платників податків Миколаївської та Одеської областей

на тему: «Офіційно про податкові новації-2016».

За додатковою інформацією звертатись за адресою:

54001 м.Миколаїв вул. Лягіна 6 к.127

Тел. (0512) 50 -18 - 57


Про електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ нагадує, що на офіційному веб-порталі ДФС України діє електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

Цей сервіс надає можливість отримати інформацію про назву платника податків (у разі його пошуку за кодом ЄДРПОУ) та про перебування його на обліку в органах ДФС, а також перевірити надійність ділових партнерів, як фізичних так і юридичних осіб, у частині сумлінності сплати ними податків до бюджету, тобто наявності/відсутності податкового боргу.

Для цього достатньо знати код згідно з ЄДРПОУ – для юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи) або точну назву партнера, ввести відому інформацію в одне з відповідних полів. За цією інформацією система здійснить пошук з баз даних, доступних для публічного використання, та повідомить про результати пошуку.

З 11.07.2014 року оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників у центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Головний державний інспектор
Чекрижова С.Л.


13 підстав для скасування податківцями реєстрації РРО

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій відбувається, якщо:

1) суб’єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО;

2) вичерпано строк служби РРО, визначений у паспорті  РРО;

3) закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;

4) РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;

5) виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;

6) установчі документи суб’єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;

7) наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання - банкрута;

8) наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, що не пов’язане з банкрутством;

9) суб’єкт господарювання - фізична особа - підприємець померла, а також у разі оголошення такої особи померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;

10) в органах фіскальної служби наявні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання;

11) викрадено РРО;

12) змінено власника РРО;

13) наявне судове рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці.

Скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у пунктах 1, 11 та 12, здійснюється за заявою суб’єкта господарювання, а на підставах, визначених у пунктах 2–10 та 13, - за заявою суб’єкта господарювання або примусово за рішенням органів фіскальної служби за місцем реєстрації РРО.

Рішення про скасування реєстрації РРО оформлюється за формою № 5-РРО

Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО не пізніше одного місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації РРО за пунктами 4-10 приймає рішення про скасування у разі, якщо госпсуб’єктом не подано заяву про скасування реєстрації та такі підстави залишилися актуальними.

Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО у випадках, передбачених пунктами 2 та 3, попереджає суб’єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО.

Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО.


Робота електронних сервісів ДФС

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що на веб - порталі Державної фіскальної служби України (sfs.gov.ua) можна скористатися електронними сервісами, які надають можливість раціонально використовувати та економити робочий час.

Сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» допоможе оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який можливо не є платником податку на додану вартість, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, є інструментом для мінімізації податків („податкова яма”) чи учасником схем оптимізації бюджетних платежів тощо.

Сервіс «Електронний кабінет платника» – це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, робота в якому може здійснюватися з будь-якого, підключеного до Інтернету комп’ютера по гіперпосиланню «Електронний кабінет платника податків» на веб-сайті ДФС України шляхом авторизації за допомогою особистого електронного ключа цифрового підпису. Електронний кабінет платника забезпечує користувачам можливість:

- подання податкової звітності в режимі реального часу;

- перегляду податкової звітності;

- доступу до інформації про стан розрахунків з бюджетом.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС дозволяє здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку чи діяльності. Окрім цього, електронний сервіс працює з використанням ключових слів та шляхом перегляду інформації за певні періоди.

Скористатися послугою ресурсу можна на веб-порталі Державної фіскальної служби України у розділі «Інформаційно-довідковий ресурс». Електронний сервіс забезпечує представників бізнесу та громадян своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією та сприяє впровадженню державної інформаційної політики.


Робота сервісу Пульс

Шановні платники податків! Нагадуємо Вам про антикорупційний сервіс «Пульс» - це гаряча телефонна лінія, до якої можна звертатися суб’єктам господарювання, громадянам для запобігання правопорушень з боку працівників Державної фіскальної служби України та для вирішення суперечливих питань і проблем, які виникають у веденні бізнесу.

Мета роботи сервісу полягає у переконанні платників у тому, що виявлення своєї громадської активності є ефективним механізмом співпраці для подолання проблем, які виникають у податковій та митній сфері.

Сервіс «Пульс» працює цілодобово в режимі Call-back. За номером телефону: 044-284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність  працівників податкових інспекцій та митниць, про можливі  корупційні дії з їхнього боку, оперативно вирішити суперечливі питання, які виникають у процесі адміністрування податків, або під час митного оформлення.

Працівник сервісу повідомляє про результати розгляду невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів, а результати розгляду анонімної інформації не повідомляються.

При наданні інформації бажано назвати своє, прізвище, ім’я, по-батькові (посаду, назву суб’єкта господарювання), місцепроживання (адресу юридичної особи), та обов’язково зазначити назву органу Державної фіскальної служби, в роботі яких вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть проблем.


Видача електронних ключів цифрового підпису

Для  отримання електронного ключа необхідно особисто або через довірену особу надати до регіонального представництва АЦСК ДПС заяву з пакетом документів та диск або флешку. З переліком необхідних документів  можна ознайомитись на офіційному сайті acskidd.gov.ua.

Після перевірки документів Вам буде запропоновано пройти абсолютно безкоштовно процедуру генерації  особистого (закритого) ключа.  Генерація та запис ключа на ваш носій інформації проводиться на ізольованому від мережі інтернет стаціонарному комп’ютері  в спеціально розробленій програмі. При генерації особистого (закритого) ключа, відкритий ключ створюється автоматично шляхом криптографічного перетворення частини даних з закритого ключа.

Після процедури генерації у вас на руках буде флешка або диск з закритим ключем. Файл закритого ключа має назву Key-6.dat, при записі на флешку він записується скритим файлом. В файлі закритого ключа відсутня будь яка особиста інформація про власника, там знаходиться інформація про зв’язок з відкритм ключем і нічого більше.

Відкритий ключ, він же сертифікат відкритого ключа, співробітником АЦСК розміщається на сайті acskidd.gov.ua де він має загальний доступ. Відкритий ключ крім зв’язку з закритим ключем в собі містить мінімально обов’язкову  інформацію про власника цього ключа, а саме: ПІБ власника, код ЄДРПОУ. До сертифікату відкритого ключа власник за бажанням може включити додаткову інформацію таку як адреса реєстрації, телефон та e-mail.

З метою забезпечення безпеки функціонування електронних ключів термін дії відкритого та закритого ключа складає 2 роки починаючи з дати отримання. Після закінчення терміну дії, ключ підлягає заміні на новий.

Безкоштовні електронні ключі можливо отримати за адресою: м. Миколаїв вул. Потьомкінська 24/2, 1-й поверх, каб.115 зала №1,2., тел..051-23-79-091.


З 1 вересня відомості про доходи можна отримати онлайн

ДФС запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису»

Новий електронний сервіс дає можливість в режимі он-лайн здійснити отримання фізичними особами відомостей про свої доходи. Вказаний сервіс особливо буде в нагоді державним службовцям під час подання ними декларацій, у тому числі в системі електронного декларування.

Для отримання відомостей про свої доходи необхідно:

1) мати електронний цифровий підпис;

2) сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України.

Цей сервіс запрацював у штатному режимі з 1 вересня 2016 року.

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Звертаємо увагу, що фізична особа – платник податків відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» може сформувати запит на отримання інформації виключно про себе, інформація щодо третіх осіб у відповідь на такий запит не надається.


До уваги неприбуткових підприємств, установ та організацій

Первомайське відділення Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що 13.08.2015 вступили в дію зміни до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI  стосовно неприбуткових підприємств, установ та організацій.

Так, відповідно до п.35 п