Гаряча лінія: (05161) 7-53-83

Звіт міського голови

Звіт міського голови
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Первомайської міської ради за 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради проводилась робота, спрямована на:

1. Вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між виконавчими органами ради та суб’єктами господарювання.

2. Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

3. Зменшення втручання органів місцевого самоврядування у діяльність суб’єктів господарювання.

4. Усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Станом на 01.01.2021 року у реєстрі діючих регуляторних актів – рішень міської ради та рішень виконавчого комітету налічується 27 базових регуляторних актів, що на 4 регуляторних акти або 19,4% менше ніж у 2019 році.

Регуляторні акти, якими вносились зміни до базових не приймались. Діючі регулярні акти за напрямами:

1. Встановлення податків та зборів – 4 рішення міської ради.

2. Містобудування, архітектура, комунальна власність та земельні питання – 7 рішень: 5 рішень міської ради та 2 рішення виконавчого комітету міської ради.

3. Житлово-комунальне господарство – 2 рішення міської ради.

4. Економіка (енергозбереження, підприємництво, перевезення пасажирів) - 8 рішень: 1 рішення міської ради, 7 рішень виконавчого комітету міської ради.

5. Соціального захисту населення - 1 рішення виконавчого комітету.

6. Встановлення тарифів та цін – 2 рішення виконавчого комітету.

7. Інші питання – 3 рішення виконавчого комітету міської ради.

Згідно з вимогами статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 28.11.2019 року № 12 затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів міською радою на 2020 рік та вносились зміни рішеннями міської ради від 30.04.2020 року № 17 та від 30.07.2020 року № 2. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.11.2019 № 496 затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчих органів міської ради на 2020 рік та вносились зміни рішеннями виконавчого комітету міської ради від 10.04.2020 року № 145.

Таким чином, було заплановано підготувати згідно з планом (з урахуванням змін) 4 проєкти: 2 проєкти регуляторних актів - рішень міської ради та 2 проєкти регуляторних актів – рішень виконавчого комітету міської ради.

Фактично підготовлено та оприлюднено 1 проєкт регуляторного акта- рішення міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Первомайську». Разом з проєктом регуляторного акта, розробником готувались повідомлення про його оприлюднення, аналіз регуляторного впливу, М-тест та звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта, що оприлюднено на офіційному сайті міста у підрозділі «Проєкти регуляторних актів» розділу «Нормативні акти Первомайської міської ради та виконкому» з метою одержання пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики. Також зазначений проєкт погоджено Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та повідомлено про відсутності зауважень щодо змісту проєкту рішення на предмет дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Протягом звітного періоду було прийнято 1 регуляторний акт – рішення міської ради від 10.06.2020 року № 4 «Про затвердження правил торгівлі на ринках у місті Первомайську».

Протягом 2020 року скасовано 4 регуляторних акти:

1. Рішення міської ради від 29.08.2006 року № 2 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська».

2. Рішення міської ради від 28.03.2008 року № 11 «Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Первомайська, затверджених рішенням міської ради від 29 серпня 2006 року № 2 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська».

3. Рішення міської ради від 28.03.2011 року № 30 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 29.08.2006 року № 2 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Первомайська».

4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2014 року № 478 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування».

Відповідно до статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно регуляторних актів здійснювалися базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності. На 2020 рік було заплановано підготовку 9 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (3 - повторних, 6 - періодичних).

Протягом звітного періоду підготовлено 10 звітів про базове (1), повторні (3) та періодичні (6) відстеження результативності діючих регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету.

План – графік здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів, реєстр діючих та реєстр скасованих регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету міської ради затверджувались і оприлюднювались на офіційному сайті міста щокварталу та направлялись департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації. Відповідно до Плану-графіку відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік усіма розробниками регуляторних актів здійснені відстеження результативності регуляторних актів та розміщені на офіційному сайті міста.

На виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті міста у розділі «Нормативні акти Первомайської міської ради та виконкому» оприлюднювалась наступна інформація:

1. Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів.

2. Проекти регуляторних актів для обговорення.

3. Звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

4. Регуляторні акти – рішення міської ради та виконавчого комітету.

5. Плани-графіки відстеження результативності регуляторних актів.

6. Реєстри діючих та скасованих регуляторних актів.

Одним із завдань координаційна рада з питань розвитку підприємництва є створення умов для широкої участі суб’єктів господарювання у регуляторній діяльності. Сформованим складом координаційної ради забезпечено дотримання балансу інтересів органів місцевого самоврядування та громадськості. Протягом 2020 року проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Рішенням міської ради від 29 листопада 2018 року №7 затверджена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Первомайськ на 2019-2020 роки, в рамках якої визначено: проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проєктів регуляторних актів, планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, забезпечення оприлюднення проєктів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу та базових відстежень на офіційному сайті міста Первомайська, проведення відкритих обговорень проєктів регуляторних актів, оприлюднення прийнятих регуляторних актів, виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів з оприлюдненням їх в засобах масової інформації, постійне оновлення на офіційному сайті міста інформації про регуляторну діяльність та забезпечення вільного доступу до нього громадян, підприємців, громадських організацій, інших об’єднань.

Для забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів здійснювались заходи щодо недопущення запровадження нових регулювань, які не відповідають принципам державної регуляторної політики та підвищення рівня відповідності аналізу регуляторного впливу, що готувався до проєкту регуляторного акта, відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Питання реалізації покладених на виконавчі органи Первомайської міської ради повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходяться на постійному контролі.


Міський голова                                                                     Олег ДЕМЧЕНКО

 

Звіт міського голови
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради за 2019 рік

Реалізація державної регуляторної політики у 2019 році виконавчими органами Первомайської міської ради здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади. Діяльність міської ради та її виконавчих органів була спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Реалізація повноважень виконавчого комітету міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладена на відділ підприємницької діяльності управління економіки міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2016 року №116 «Про реалізацію повноважень виконавчого комітету міської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Читати повністю

Звіт міського голови
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради за 2018 рік

Державна регуляторна політика міської ради та її виконавчих органів у 2018 році була спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році виконавчими органами Первомайської міської ради здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Читати повністю

Звіт міського голови
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради за 2017 рік

Важливим завданням Уряду у 2017 році було підвищення рівня ефективності використання базових механізмів для реалізації економічних реформ. До таких механізмів, зокрема, належить здійснення розумної регуляторної політики та зосередження зусиль на дерегуляційних процесах у сфері господарської діяльності. Застосування таких інструментів як запровадження обов’язковості здійснення регуляторними органами «cost-benefit analysis» (оцінки витрат та економічних вигод) та SMI-testу мало безпосередньо вплинути на підвищення якості регуляторних рішень та сприяти зменшенню кількості регулювань, запропонованих до запровадження, оскільки кожен розробник регуляторного акта повинен у доступній та зрозумілій формі довести економічну доцільність свого рішення.

Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році виконавчими органами Первомайської міської ради здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Читати повністю


Звіт міського голови за 11 місяців 2018 року

Шановні первомайці!

В місті Первомайську нараховується 65,2 тис. населення: 30,1 тис. чоловіків, 35,1 тис. жінок.

Для сприяння інтеграції ґендерного принципу в діяльність органів місцевого самоврядування у складі АМУ ще у 2012 році створено Секцію з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Головою Секції обрано Первомайського міського голову Людмилу Дромашко. Керівний орган Секції - Комітет, до складу якого входять міські, селищні голови, депутати місцевих рад, в тому числі і чоловіки. Саме такі партнерські умови співпраці дозволяють налагодити ефективну роботу та сприяти якісним ґендерним перетворенням у суспільстві.

До складу Первомайської міської ради входять 36 депутатів.

Cтаном на 01.12.2018 року проведено 16 сесій міської ради, 6 сесій не відбулися через відсутність кворуму. Прийнято 304 рішення міської ради. У міській раді 5 постійних комісій, які розглядають сесійні питання та питання заплановані комісіями, звернення громадян та голів квартальних комітетів та інше.

За звітний період було 10 Програм.

Читати повністю


Звіт міського голови за 11 місяців 2017 року

Шановні первомайці!

Ось і завершується ще один рік моєї роботи на посаді Первомайського міського голови. І відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітую про свою діяльність.

Метою моєї роботи, як завжди, було створення сприятливих умов для комфортного проживання жителів міста, забезпечення належного функціонування закладів освіти, медицини, культури та соціального захисту, безперебійної роботи комунальних закладів, залучення позабюджетних коштів на реалізацію проектів. Попри всі труднощі міська влада робила все можливе для політичної стабільності в місті, вчасного виконання міського бюджету. Ми намагалися працювати максимально відкрито, інформуючи містян про усі наміри та ухвалені рішення.

Все це на фоні затяжного воєнного конфлікту на сході держави, який завдяки українським воїнам – патріотам – героям, вдалося локалізувати і не пустити ворога вглиб країни. Проте, навіть в таких непростих умовах ми не дозволили собі зупинитися в розвитку.

Я розумію, що далеко не всі відчули позитивні зміни. Вони відбуваються не так швидко, як хотілося б. Але можу запевнити, що виконавчий комітет міської ради наполегливо продовжує працювати в інтересах кожної первомайської родини.

Читати повністю


Звіт міського голови за 11 місяців 2016 року.

Шановна громадо!

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную Вашій увазі звіт про роботу за 11 місяців 2016 року.

Рік, що минає був роком випробувань для всіх нас – тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, а часом і здоровий глузд.

Все це на фоні затяжного воєнного конфлікту на сході держави, який завдяки українським воїнам – патріотам – героям, вдалося локалізувати і не пустити ворога вглиб країни.

У цей період первомайці проявили високу громадську позицію, активність, вірність  загальнонаціональним ідеям та інтересам громади. Дещо із запланованого в 2016 році не вдалося здійснити, деякі плани довелося корегувати, але незважаючи ні на що, навіть в цей неспокійний час ми не дозволили собі зупинитися в розвитку.

Від імені міської ради, її виконавчого комітету, від себе особисто висловлюю щиру вдячність кожному первомайцю за патріотизм, виваженість, терпіння, розуміння і підтримку міської влади, за те, що своєю щоденною працею ви демонструєте любов до свого міста і відданість своїй державі.

Читати повністю


Звіт міського голови
про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради за 2016 рік

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Реалізація державної регуляторної політики у 2016 році виконавчими органами Первомайської міської ради здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Читати повністю