Розвиток малого та середнього підприємництва

 

Розвиток споживчого ринку

роздрібного товарообороту торговельної мережі міста і мережі ресторанного господарства, що обчислюється статистикою, за січень - вересень 2018 року становить 470601,9 тис.грн., що в порівняних цінах на 14,6 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. Так, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги реалізації непродовольчих товарів, а саме менше реалізовано побутової техніки та меблів.

У IV кварталі 2018 року підприємствами міста реалізовано послуг на суму 28900,0 тис.грн., в тому числі населенню реалізовано послуг на суму 10274,5 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становить 35,6%. Найбільшим попитом у населення користувалися послуги у сфері інформації та телекомунікацій, транспорту, складського господарства, пошти та кур'єрської служби.

Побутові послуги населенню надають 116 підприємств.

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.04.2019 року в своїй кількості налічує 625 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, із яких 555 об’єктів (або 88,8%) належать підприємцям – фізичним особам, 70 (або 11,2%) належать юридичним особам.

Мережа ресторанного господарства представлена 69 об’єктами.

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 4 господарюючих суб’єкти, потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 2 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 2 об'єкти з торговими місцями.

Розвиток малого підприємництва

У місті розроблена та діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайськ на 2019-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 року №7.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за I квартал 2019 року в місті Первомайськ характеризується наступними показниками. Станом на 01.04.2018 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності по місту склала 4015, з них 3785 - фізичні особи-підприємці та 230 - юридичні особи.

За I квартал 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 80 осіб, за відповідний період 2018 року - 69 осіб. Кількість зареєстрованих юридичних осіб за I квартал 2019 року становить 5 одиниць, за відповідний період 2018 року було зареєстровано 10 юридичних осіб.

Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 619 суб’єктів.

Суб’єкти малого та середнього бізнесу відіграють помітну роль у наповненні бюджету. У 2018 році надходжень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів м.Первомайська надійшло 306,5 млн.грн., з них 42,7 млн.грн. від суб'єктів господарювання.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом розміщення в місцевій пресі та на офіційному сайті міста Первомайськ.

Станом на 01.04.2019 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду становить 5214,9 кв.м.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого підприємництва.

Пільги по орендній платі надаються орендарям з метою:

- запобігання банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

- поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Протягом звітного періоду згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” прийнято 1 регуляторний акт.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.03.2019 року укладено 60 договорів, в т.ч. і суб’єктами підприємництва, на закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 90570,1 тис.грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних.

За січень-березень 2019 року у місті Первомайську було створено 133 робочих місця: 33 - юридичними та 100 – фізичними особами-підприємцями шляхом проведення державної реєстрації приватної особи-підприємця та шляхом укладання трудових договорів з найманими працівниками.

Для зайняття підприємницькою діяльністю 1 особа, що потребують додаткових соціальних гарантій, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 27,3 тис.грн.

З метою просування продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку проведено 6 виставок - продажу продукції місцевих товаровиробників.

Визначальними факторами, що мали позитивний вплив на розвиток малого підприємництва в місті, було:

  • проведення нарад, семінарів, «круглих столів» із суб’єктами підприємницької діяльності;
  • забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
  • створення умов для розвитку здорової конкуренції;
  • спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;
  • надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної допомоги.