Розвиток малого та середнього підприємництва


Розвиток малого підприємництва

 

У місті розроблена та діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва  Первомайської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 року №6.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за 2021 рік на території  Первомайської міської територіальної громади характеризується наступними показниками.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом  розміщення в місцевій пресі та  на офіційному сайті Первомайської міської ради.

Станом на 01.01.2022 року загальна площа 5508,1 кв.м.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого підприємництва.

  Пільги  по орендній платі надаються орендарям з метою:

 -  запобігання   банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

 - поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності  продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  Протягом звітного періоду згідно із нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розроблено проєкти 17 регуляторних актів-рішень міської ради та виконавчого комітету.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.09.2021 року бюджетними установами міста проведено тендери та укладено 96 договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг на загальну суму 76384,9 тис. грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Первомайською міськрайонною філією Миколаївського обласного центру зайнятості протягом 2021 року прийнято 17 рішень щодо надання компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в тому числі 13 рішень прийнято щодо надання компенсації суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності та 4 рішення прийнято щодо надання компенсації  суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на суму 140200,00 грн.  Протягом 2021 року одноразова виплата допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності не виплачувалась.

Визначальними факторами, що мали позитивний вплив на розвиток малого підприємництва в місті, було:

проведення нарад, семінарів, «круглих столів» із суб’єктами  підприємницької         діяльності;

забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

створення умов для  розвитку здорової конкуренції;

спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;

         -     надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної допомоги.

 

Розвиток  споживчого  ринку

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.01.2022 року в своїй кількості налічує 610 об’єктів роздрібної торгівлі, 106 об’єктів ресторанного господарства та 123 об’єкти ресторанного господарства.  

Протягом  2021 року відкрилось  8  нових об’єктів  торгівлі та 1 об’єкт ресторанного господарства .

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 5 господарюючих суб’єкти,  потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 3 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 6 об'єктів з торговими місцями.


Розвиток малого підприємництва

У місті розроблена та діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва  Первомайської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 року №6.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за I квартал 2021 року  на території  Первомайської міської територіальної громади характеризується наступними показниками.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом  розміщення в місцевій пресі та  на офіційному сайті Первомайської міської територіальної громади.

Станом на 01.10.2021 року загальна площа 5508,1 кв.м.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого підприємництва.

  Пільги  по орендній платі надаються орендарям з метою:

 -  запобігання   банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

 - поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності  продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  Протягом звітного періоду згідно із нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розроблено проєкти 17 регуляторних актів-рішень міської ради та виконавчого комітету.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.09.2021 року бюджетними установами міста проведено тендери та укладено 96 договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг на загальну суму 76384,9 тис. грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Первомайською міськрайонною філією Миколаївського обласного центру зайнятості протягом 9 місяців 2021 року прийнято 17 рішень щодо надання компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в тому числі 13 рішень прийнято щодо надання компенсації суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності та 4 рішення прийнято щодо надання компенсації  суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на суму 37100,00 грн.  Протягом 9 місяців 2021 року одноразова виплата допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності не виплачувалась.

Визначальними факторами, що мали позитивний вплив на розвиток малого підприємництва в місті, було:

проведення нарад, семінарів, «круглих столів» із суб’єктами  підприємницької  діяльності;

забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

створення умов для  розвитку здорової конкуренції;

спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;

         -     надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної допомоги.

 

Розвиток  споживчого  ринку

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.10.2021 року в своїй кількості налічує 610 об’єктів роздрібної торгівлі, 106 об’єктів ресторанного господарства та 123 об’єкти ресторанного господарства.  

Протягом  9 місяців 2021 року відкрилось  8  нових об’єктів  торгівлі та 1 об’єкт ресторанного господарства .

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 5 господарюючих суб’єкти,  потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 3 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 6 об'єктів з торговими місцями.


2019 рік

Розвиток споживчого ринку

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі, що обчислюється Головним управлінням статистики в Миколаївській області, за січень - вересень 2019 року становить 543460,9 тис.грн., що на 72859,0 тис.грн. або на 15,5% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівняних цінах відповідно до аналогічного періоду 2018 року складає 107,6%.

за товарною структурою роздрібного товарообороту переважали непродовольчі товари. Серед яких найбільші обсяги продажу припадали на фармацевтичні товари, автомобілі і авто товари та бензин. В реалізації продовольчих товарів вагомими обсягами продажу виділялися вироби цукрові кондитерські, м'ясо та птиця свіжі та заморожені, молоко та продукти молочні, м'ясо копчене, солоне, ковбасні вироби.

III кварталі 2019 року за даними Головного управління статистики в Миколаївській області підприємствами міста реалізовано послуг на суму 22105,6 тис.грн., в тому числі населенню реалізовано послуг на суму 8780,9 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становить 39,7%. У структурі загального обсягу реалізованих послуг вагому частку займали послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур'єрської служби. Найбільшим попитом у населення користувалися послуги сфери інформації та телекомунікацій, транспорту, освіти, тимчасового розміщення й організації харчування.

Побутові послуги населенню надають 117 підприємств.

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.01.2020 року в своїй кількості налічує 655 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, із яких 598 об’єктів (або 91,3%) належать підприємцям – фізичним особам, 57 (або 8,7%) належать юридичним особам.

Протягом 2019 року відкрилось 15 нових об’єктів торгівлі.

Мережа ресторанного господарства представлена 97 об’єктами.

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 4 господарюючих суб’єкти, потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 2 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 2 об'єкти з торговими місцями.

Розвиток малого підприємництва

У місті розроблена та діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайськ на 2019-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 року №7.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за 2019 року в місті Первомайськ характеризується наступними показниками. Станом на 01.01.2020 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності по місту склала 3905, з них 3657 - фізичні особи-підприємці та 248 - юридичні особи.

За 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 361 особа, за відповідний період 2018 року - 451 осіб. Кількість зареєстрованих юридичних осіб за 2019 року становить 23 одиниці, за відповідний період 2018 року було зареєстровано 37 юридичних осіб.

Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення становить 602 суб’єкти.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом розміщення в місцевій пресі та на офіційному сайті міста Первомайськ.

Станом на 01.01.2020 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду становить 5418,5 кв.м.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого підприємництва.

Пільги по орендній платі надаються орендарям з метою:

- запобігання банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

- поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Протягом звітного періоду згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” прийнято 3 регуляторні акти.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.12.2019 року укладено 75 договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг на загальну суму 98914,9 тис. грн. Закупівлі без проведення тендерів проведено на загальну суму по договорах 47671,1 тис.грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Протягом звітного періоду надана компенсація 10 суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Також, протягом 2019 року допомогу по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності надано 5 особам на суму 135,7 тис.грн.

За січень-жовтень 2019 року у місті Первомайську було створено 455 робочих місць: 67 - юридичними та 388 – фізичними особами-підприємцями шляхом проведення державної реєстрації приватної особи-підприємця та шляхом укладання трудових договорів з найманими працівниками.

Визначальними факторами, що мали позитивний вплив на розвиток малого підприємництва в місті, було:

проведення нарад, семінарів, «круглих столів» із суб’єктами підприємницької діяльності;

забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

створення умов для розвитку здорової конкуренції;

спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;

надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної допомоги.

Начальник відділу підприємницької діяльності        І.В. Чорна


Розвиток споживчого ринку

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі, що обчислюється статистикою, за січень - червень 2019 року становить 338641,3 тис.грн., що на 40400,1 тис.грн. або на 13,5% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівняних цінах відповідно до аналогічного періоду 2018 року складає 105,9%.

за товарною структурою роздрібного товарообороту переважали непродовольчі товари. Серед яких найбільші обсяги продажу припадали на фармацевтичні товари, автомобілі і авто товари та бензин. В реалізації продовольчих товарів вагомими обсягами продажу виділялися вироби цукрові кондитерські, м'ясо та птиця свіжі та заморожені, молоко та продукти молочні, м'ясо копчене, солоне, ковбасні вироби.

II кварталі 2019 року за даними Головного управління статистики в Миколаївській області підприємствами міста реалізовано послуг на суму 23734,2 тис.грн., в тому числі населенню реалізовано послуг на суму 8649,5 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становить 36,4%.

Побутові послуги населенню надають 117 підприємств.

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.10.2019 року в своїй кількості налічує 655 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, із яких 598 об’єктів (або 91,3%) належать підприємцям – фізичним особам, 57 (або 8,7%) належать юридичним особам.

Протягом 9 місяців 2019 року відкрилось 15 нових об’єктів торгівлі.

Мережа ресторанного господарства представлена 97 об’єктами.

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 4 господарюючих суб’єкти, потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 2 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 2 об'єкти з торговими місцями.

Розвиток малого підприємництва

У місті розроблена та діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайськ на 2019-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 року №7.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2019 року в місті характеризується наступними показниками. Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2019 року в місті Первомайськ характеризується наступними показниками. Станом на 01.10.2019 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності по місту склала 3935, з них 3693 - фізичні особи-підприємці та 242 - юридичні особи.

За 9 місяців 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 287 осіб, за відповідний період 2018 року - 315 осіб. Кількість зареєстрованих юридичних осіб за 9 місяців 2019 року становить 17 одиниць, за відповідний період 2018 року було зареєстровано 26 юридичних осіб.

Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 605 суб’єктів.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом розміщення в місцевій пресі та на офіційному сайті міста Первомайськ.

Станом на 01.10.2019 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду становить 5137,10 кв.м.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого підприємництва.

Пільги по орендній платі надаються орендарям з метою:

- запобігання банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

- поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Протягом звітного періоду згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” прийнято 3 регуляторні акти.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.09.2019 року укладено 69 договорів, в т.ч. і суб’єктами підприємництва, на закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 90881,9 тис.грн. Закупівлі без проведення тендерів проведено на загальну суму по договорах 38456,1 тис.грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Протягом звітного періоду надана компенсація 7 суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштували безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності. Також, протягом 9 місяців 2019 року допомогу по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності надано 4 особам на суму 118,0 тис.грн.

За січень-серпень 2019 року у місті Первомайську було створено 363 робочих місця: 107 - юридичними та 256 – фізичними особами-підприємцями шляхом проведення державної реєстрації приватної особи-підприємця та шляхом укладання трудових договорів з найманими працівниками.

Визначальними факторами, що мали позитивний вплив на розвиток малого підприємництва в місті, було:

проведення нарад, семінарів, «круглих столів» із суб’єктами підприємницької діяльності;

забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

створення умов для розвитку здорової конкуренції;

спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;

надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної допомоги.

 

Начальник відділу підприємницької діяльності                                                                                    І.В. Чорна


2018 рік

Розвиток споживчого ринку

роздрібного товарообороту торговельної мережі міста і мережі ресторанного господарства, що обчислюється статистикою, за січень - вересень 2018 року становить 470601,9 тис.грн., що в порівняних цінах на 14,6 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. Так, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги реалізації непродовольчих товарів, а саме менше реалізовано побутової техніки та меблів.

У IV кварталі 2018 року підприємствами міста реалізовано послуг на суму 28900,0 тис.грн., в тому числі населенню реалізовано послуг на суму 10274,5 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становить 35,6%. Найбільшим попитом у населення користувалися послуги у сфері інформації та телекомунікацій, транспорту, складського господарства, пошти та кур'єрської служби.

Побутові послуги населенню надають 116 підприємств.

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.04.2019 року в своїй кількості налічує 625 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, із яких 555 об’єктів (або 88,8%) належать підприємцям – фізичним особам, 70 (або 11,2%) належать юридичним особам.

Мережа ресторанного господарства представлена 69 об’єктами.

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 4 господарюючих суб’єкти, потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 2 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 2 об'єкти з торговими місцями.

Розвиток малого підприємництва

У місті розроблена та діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайськ на 2019-2020 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 року №7.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за I квартал 2019 року в місті Первомайськ характеризується наступними показниками. Станом на 01.04.2018 року загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності по місту склала 4015, з них 3785 - фізичні особи-підприємці та 230 - юридичні особи.

За I квартал 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 80 осіб, за відповідний період 2018 року - 69 осіб. Кількість зареєстрованих юридичних осіб за I квартал 2019 року становить 5 одиниць, за відповідний період 2018 року було зареєстровано 10 юридичних осіб.

Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 619 суб’єктів.

Суб’єкти малого та середнього бізнесу відіграють помітну роль у наповненні бюджету. У 2018 році надходжень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів м.Первомайська надійшло 306,5 млн.грн., з них 42,7 млн.грн. від суб'єктів господарювання.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом розміщення в місцевій пресі та на офіційному сайті міста Первомайськ.

Станом на 01.04.2019 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду становить 5214,9 кв.м.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого підприємництва.

Пільги по орендній платі надаються орендарям з метою:

- запобігання банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

- поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Протягом звітного періоду згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” прийнято 1 регуляторний акт.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.03.2019 року укладено 60 договорів, в т.ч. і суб’єктами підприємництва, на закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 90570,1 тис.грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних.

За січень-березень 2019 року у місті Первомайську було створено 133 робочих місця: 33 - юридичними та 100 – фізичними особами-підприємцями шляхом проведення державної реєстрації приватної особи-підприємця та шляхом укладання трудових договорів з найманими працівниками.

Для зайняття підприємницькою діяльністю 1 особа, що потребують додаткових соціальних гарантій, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 27,3 тис.грн.

З метою просування продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку проведено 6 виставок - продажу продукції місцевих товаровиробників.

Визначальними факторами, що мали позитивний вплив на розвиток малого підприємництва в місті, було:

  • проведення нарад, семінарів, «круглих столів» із суб’єктами підприємницької діяльності;
  • забезпечення безумовної реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
  • створення умов для розвитку здорової конкуренції;
  • спрощення реєстраційних та дозвільних процедур;
  • надання суб’єктам підприємництва інформаційно-консультативної допомоги.