Розвиток малого та середнього підприємництва

 

Розвиток підприємництва

Реалізована Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайськ на 2017-2018 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.12.16 року  №1.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2018 року в місті характеризується наступними показниками. Станом на 01.10.2018 року загальна кількість діючих суб’єктів підприємницької діяльності  по місту склала 4690, що на 16,8 % більше , ніж у  відповідному періоді минулого року. Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить  710 суб’єктів проти  609  у минулому році.

Суб’єкти малого та середнього бізнесу відіграють помітну роль у наповненні бюджету.  За 9 місяців  2018 року  до зведеного бюджету міста надійшло 223,9 млн.грн.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація оприлюднюється шляхом розміщення в місцевій пресі та на офіційному сайті міста Первомайськ.

Станом на 01.10.2018 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності  в оренду  склала 5225,7м2.

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого та середнього підприємництва.

Пільги  по орендній платі надаються орендарям з метою:

-  запобігання   банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

- поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності  продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги.

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  Протягом звітного періоду   згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” прийнято  4 регуляторниі акти.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Станом на 01.12.2018 року укладено 79 договорів, в т.ч. і суб’єктами підприємництва, на закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 105030,5 тис.грн.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних. Протягом 2018 року у місті було створено 804 робочих місця, з яких 200 - юридичним та 604 - фізичним особам-підприємцям шляхом проведення державної реєстрації приватної особи-підприємця та шляхом укладання трудових договорів з найманими працівниками. Для зайняття підприємницькою діяльністю 3 особи, що потребують додаткових соціальних гарантій, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 140,7 тис.грн.

Розвиток ринкової інфраструктури

Протягом 2018 року  в місті Первомайськ функціонували: аудиторська фірма, 8 страхових компаній та їх представництв, 1 біржа, 4 кредитних спілки, 19 відділень та філій банків, 7 громадських об’єднань підприємців, ЦНАП, 8 юридичних фірм та інноваційний центр, які надавали фінансово-кредитні, інформаційно-консультативні, освітні та інші послуги суб’єктам підприємницької діяльності.

Для підвищення правової та інформаційної обізнаності підприємців, а також отримання зворотного зв’язку щодо стану регулювання підтримки підприємницької діяльності, податкового законодавства, проводилися телефонні "гарячі лінії", семінари, наради, зустрічі на підприємствах.

Громадським організаціям підприємців та іншим громадянам забезпечений вільний доступ до інформації щодо діяльності виконавчого комітету міської ради. Дана інформація висвітлюється в газетах «Вісник Первомайська», «Всесвіт»,  по телебаченню, а також розміщується в Інтернеті на офіційному сайті м. Первомайськ.

Спеціалістами управлінь, відділів та інших структурних підрозділів апарату міської ради та  виконавчого комітету надаються суб’єктам підприємницької діяльності консультації та методична допомога щодо чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність.

Створено та розміщено на офіційному сайті м.Первомайськ реєстр власних регуляторних актів та реєстр інфраструктури підтримки підприємництва.

Інформація про роботу Центру надання адміністративних послуг публікувалась в газеті «Вісник Первомайська» та на інформаційних сторінках в мережі Інтернет.

Забезпечена можливість відкритого оперативного доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органам державної влади, юридичним та фізичним особам. При надходженні відповідного запиту інформація надається з Єдиного державного реєстру протягом двох днів замість двох-трьох тижнів.

Протягом 2018 року оброблено 551 запит щодо надання  інформації з ЄДР та надана інформація щодо фізичних осіб та  юридичних осіб.

Розвиток  споживчого  ринку

Обсяг роздрібного товарообороту торговельної мережі міста і мережі ресторанного господарства, що обчислюється статистикою, за січень - вересень 2018 року становить 470601,9 тис.грн., що в порівняних цінах на 14,6 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Так, в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились  обсяги реалізації непродовольчих товарів, а саме більше реалізовано комп’ютерної техніки, аудіо та відео обладнання, меблів. Також збільшились обсяги реалізації по деяким продовольчим товарам:  консервам, рибі та морепродуктам.

За  січень - вересень 2018 року підприємствами міста реалізовано послуг на суму 23736,5 тис.грн., в тому числі населенню реалізовано послуг на суму  9153,9 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі становить 38,6%.

Побутові послуги населенню надають 116 підприємств.

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.01.2019 року в своїй кількості налічує 689 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, із яких  605 об’єктів (або 87,7%) належать підприємцям – фізичним особам, 84 (або 12,3%) належать юридичним особам.

Протягом  2018 року відкрилось  6  нових об’єктів  торгівлі.

Мережа ресторанного господарства представлена 90 об’єктами.

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 4 господарюючих суб’єкти,  потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є 2 місцеві ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 2 об'єкти з торговими місцями.