Розвиток малого та середнього підприємництва

 

Розвиток підприємництва

Розроблена та реалізується Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Первомайськ на 2015-2016 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 27.11.14 року  №1.

Динаміка показників розвитку малого та середнього підприємництва за   2016 рік в місті характеризується наступними показниками. Станом на 01.01.2017 року загальна кількість діючих суб’єктів підприємницької діяльності  по місту склала 4314, що на 6,1 % більше, ніж у  минулому році. Загальна кількість діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить  643 суб’єкти проти  610  у минулому році.

Суб’єкти малого та середнього бізнесу відіграють помітну роль у наповненні бюджету.  За  2016 рік надходження до зведеного бюджету міста від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва  становлять  56,6 % всіх надходжень до зведеного бюджету.

Забезпечено інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних підприємств, що пропонується в продаж або в оренду. Дана інформація розміщується на інформаційному стенді відділу комунальної власності і земельних відносин,  на веб-сторінці міста Первомайськ та веб-сайті області.

Станом на 01.01.2017 року загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності  в оренду  склала 4939,6 м2.

 Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності суб’єктам малого та середнього підприємництва.

Пільги  по орендній платі надаються орендарям з метою:

- запобігання   банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста);

- поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності  продукції (робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має важливе соціальне значення для міста.

Рішення про звільнення орендаря від сплати орендних платежів у повному обсязі приймається виключно на сесії міської ради.    

Встановлено пільгову орендну ставку з коефіцієнтом 0,7 на приміщення комунальної власності для підприємців – інвалідів та суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (окрім офісів), надають соціально необхідні послуги. Протягом    2016 року  даною пільгою скористався  1 суб’єкт підприємницької діяльності. 

Забезпечено реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  Протягом звітного періоду   згідно із нормами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” прийнято  8    регуляторних актів.

З метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу суб’єкти підприємницької діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Серед суб’єктів господарювання за 9 місяців   2016 року розміщено замовлень на загальну суму  14133,8 тис. грн., що становить 38,9 % загальної вартості замовлень. Найбільша перевага суб’єктами господарювання надавалась при закупівлі продуктів харчування.

Одним із видів послуг, орієнтованих на максимальне задоволення потреб роботодавців у робочій силі, є надання їм компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних.  Протягом      2016 року  в сфері малого та середнього підприємництва працевлаштовані на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску 32 особи. Для зайняття підприємницькою діяльністю 3 особи, що потребують додаткових соціальних гарантій, отримали одноразову допомогу по безробіттю на суму 35,0 тис.грн.


Розвиток ринкової інфраструктури

Протягом     2016 року мережа ринкової інфраструктури в місті   змінилась. Станом на 01.01.2017 року в місті функціонували: аудиторська фірма, 8 страхових компаній та їх представництв, 1 біржа, 4 кредитних спілки, 19 відділень та філій банків, 7 громадських об’єднань підприємців, ЦНАП, 8 юридичних фірм та інноваційний центр, які надавали фінансово-кредитні, інформаційно-консультативні, освітні та інші послуги суб’єктам підприємницької діяльності.

Для підвищення правової та інформаційної обізнаності підприємців, а також отримання зворотного зв’язку щодо стану регулювання підтримки підприємницької діяльності, податкового законодавства, проводилися телефонні "гарячі лінії", семінари, наради, зустрічі на підприємствах.  

Громадським організаціям підприємців та іншим громадянам забезпечений вільний доступ до інформації щодо діяльності виконавчого комітету міської ради. Дана інформація висвітлюється в газетах «Вісник Первомайська», «Всесвіт»,  по телебаченню, а також розміщується в Інтернеті на офіційному сайті м. Первомайськ.

Спеціалістами управлінь, відділів та інших структурних підрозділів апарату міської ради та  виконавчого комітету надаються суб’єктам підприємницької діяльності консультації та методична допомога щодо чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність.

Створено та розміщено на офіційному сайті м. Первомайськ  реєстр власних регуляторних актів та реєстр інфраструктури підтримки підприємництва.

Інформація про роботу Центру надання адміністративних послуг публікувалась в газеті «Вісник Первомайська» та на інформаційних сторінках в мережі Інтернет.

Протягом    2016 року адміністраторами ЦНАП проведене 21 засідання комісії по узгодженню документів дозвільного характеру.

Забезпечена можливість відкритого оперативного доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органам державної влади, юридичним та фізичним особам. При надходженні відповідного запиту інформація надається з Єдиного державного реєстру протягом двох днів замість двох-трьох тижнів.

За    2016 рік оброблено 869 запитів щодо надання  інформації з ЄДР та надана інформація щодо  фізичних осіб та  юридичних осіб.


Розвиток  споживчого  ринку

Обсяг роздрібного товарообороту торговельної мережі міста і мережі ресторанного господарства, що обчислюється статистикою, за  січень - вересень  2016 року становить 659685,0  тис. грн., що в порівняних цінах на 0,9 % більше, ніж за відповідний період 2015 року.

Так, в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились обсяги реалізації непродовольчих товарів, а саме більше реалізовано  комп’ютерної техніки,  мобільних телефонів, аудіо та відео обладнання, меблів.  Також збільшились обсяги реалізації по деяким продовольчим товарам: м’ясу, консервам, рибі та морепродуктам.

За   січень – вересень 2016 року підприємствами міста реалізовано послуг на суму  52106,9 тис. грн., в тому числі населенню реалізовано послуг на суму  24894,3 тис.грн.    

Побутові послуги населенню надають 109 підприємств.

Торговельна мережа міста Первомайська станом на 01.01.2017 року в своїй кількості налічує 678 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, із яких  594 об’єкти (або 87,6 %) належать підприємцям – фізичним особам, 84 (або 12,4 %) належать юридичним особам.

Протягом   2016 року в місті  відкрилось 7 об’єктів роздрібної торгівлі.

Мережа ресторанного господарства представлена 90 об’єктами. 

У місті розвивається мережа об’єктів торгівлі нового типу, де споживачі мають можливість не лише придбати якісні, сертифіковані товари, а і скористатися сучасними торговими послугами.

Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в місті займаються 4 господарюючих суб’єкти,  потреба населення в хлібі забезпечена в повному обсязі. Значним джерелом у забезпеченні населення міста продовольчими та непродовольчими товарами і сільськогосподарською продукцією є місцеві ринки, яких в місті налічується 4, та 4 комплекси торгових павільйонів.