Конфлікт інтересів

Врегулювання конфлікту інтересів у депутатів міської ради (за посиланням)


Розпорядження міського голови від 13.12.2021 р. № 75-ра "Про затвердження  Порядку  з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у виконавчому комітеті Первомайської міської ради"

Закон України « Про запобігання корупції» вирізняє такі види конфлікту інтересів :

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;


До уваги депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування важлива інформація!

Національне агентство з питань  запобігання корупції розробило  тест на виявлення конфлікту інтересів за результатами якого Ви отримаєте відповідь  щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів.

Вказаний тест на виявлення конфлікту інтересів розрахований на те, що відповіді на питання ви надаватимете максимально відверто, уникаючи самоомани у ситуації, що склалась.

Під час проходження тесту буде запропоновано питання з двома варіантами відповідей Так Ні, з яких потрібно обрати одну відповідь та натиснути Далі.

Чи належите ви до осіб, зазначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»?

Так

Ні

Повернутися Завершити Далі

Пройти Тест можна за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/test-na-vyyavlennya-konfliktu-interesiv/

Результат проходження тесту не є роз’ясненням Національного агентства згідно з ч. 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

 Якщо за результатами проходження тесту ви отримали відповідь «Конфлікт інтересів наявний», слід вжити заходів, передбачених у ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Більш детально з обов’язками особи у разі наявності конфлікту інтересів можна ознайомитися за посиланням.

 Якщо за результатами проходження тесту ви отримаєте відповідь «Конфлікт інтересів відсутній», такий результат не може вважатися підтвердженням відсутності конфлікту інтересів згідно з ч. 6 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Також для отримання роз’яснення наявності/відсутності конфлікту інтересів можна звернутися до Національного агентства, у тому числі заповнивши форму.


НАЗК
надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу серед іншого  з питань врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, зокрема уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Такі роз’яснення мають індивідуальний характер і надаються:

суб’єктам декларування, у яких наявні сумніви щодо можливості одержання ними подарунка;

особам, від яких надійшло повідомлення про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів;

особам, у яких є сумніви щодо наявності в них конфлікту інтересів.

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції  з питань конфлікту інтересів та способів врегулювання.

https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/