Первомайська станція швидкої медичної допомоги

Первомайська станція швидкої медичної допомоги

Первомайська станція швидкої медичної допомоги є закладом охорони здоров’я, який надає цілодобову екстрену медичну допомогу дорослому і дитячому населенню міста на догоспітальному етапі, яка викликана нещасними випадками, раптовими захворюваннями, ускладненнями вагітності тощо.

Як лікувальна установа заклад надає медичну допомогу хворим і потерпілим міста на догоспітальному етапі протягом 64 років.

За наслідками проведеної державної акредитації закладу видано акредитаційний сертифікат з присвоєнням Вищої категорії.

Трудовий колектив закладу ( чисельність якого становить 88 фізичних осіб, із них 43 жінки та 45 чоловіків) приймає активну участь у суспільному житті нашого міста. Всі лікарі атестовані на вищу та першу кваліфікаційні категорії за спеціальністю "Медицина невідкладних станів". Серед середніх медичних працівників вища атестаційна категорія присвоєна 19 чоловікам , або 67,8 %, перша - 2 чол. - 6,9 %, друга-3 чол. -10,3%.

За минулий рік надано допомогу 25328 хворим та потерпілим. В середньому щодоби обслуговувалось 69,2 виклику .

Із загальної кількості викликів виїзди для надання допомоги дитям становлять 3176 з питомою вагою 12,5 %, в тому числі до дітей першого року життя 432 виклики, до 3-х років життя - 717.

Лікарськими бригадами медична допомога надавалась в 17960 випадках, або 70,9% від загальної кількості. Фельдшерськими бригадами - в 7368 випадках, що становить 29,1%. Добове навантаженна на одну бригаду з розрахунку на роботу 5-ти планових становить 13,8 викликів бригади (м. Миколаїв - 9,7, в середньому по Україні - 10,8 ).

В зв’язку з високим навантаженням виїзних бригад, основний нормативний показник служби швидкої медичної допомоги ( початок обслуговування хворого чи потерпілого з часу прийняття звернення , не повинен перевищувати 15 хвилин) в минулому році становив 79,5%.

СТРУКТУРА ВИКОНАНИХ ВИКЛИКІВ ЗА 2008 рік.

№ п/п Показник м.Первомайськ
1. Травми та нещасні випадки 2 933-11,6%
2. Раптові захворювання 20 259 - 79,9 %
3. Пологи та патології вагітності 109-0,4%
4. Перевозка хворих та породіль 474-1,9%
5. Інші захворювання 1 186-4,7%
6. Безрезультатні виклики 367-1,4%

Протягом 2008 року збільшилось кількість виїздів на нещасні випадки та травми, отруєння на 242 (9 %) випадки і складає 2 933 з питомою вагою 11,6 % від загальної кількості.

Виїзди на раптові захворювання збільшились на 691 або 3,5 % Виїзди на безрезультатні виклики зменшились на 169, що складає (-31,5 %). Виїзди для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах за 2008 рік склали 66, із них в межах міста - 48 випадків (72,7%), за межами міста - 18 (27,2%), при цьому медична допомога надавалась 106 потерпілим, в тому числі в 9 випадках констатована смерть.

Згідно Статуту Первомайська станція швидкої медичної допомоги є бюджетною неприбутковою установою.

Фактичні видатки на утримання закладу за 2008 рік склали 2 568 089 грн. при мінімальній розрахунковій потребі 4 755 418 грн.. що становить всього 54%.

Видатки на одного жителя м. Первомайська для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі бригадами швидкої медичної допомоги в 2008 році становили 37 грн.76 коп.(м.Миколаїв- 42 грн.50 коп.)

Вартість медикаментів на один виклик склав 1 грн. 55 коп.(м.Миколаїв З грн.53 коп.).

Працівники служби швидкої медичної допомоги виконують роботу , що пов’язана з підвищенням нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням та виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я. Цього року колектив служби швидкої медичної допомоги був занесений на міську Дошку Пошани.

Вдень і вночі , в жару, холод, сніг і дощ спішать бригади швидкої на допомогу хворим і потерпілим нашого міста.

Головний лікар Первомайської
станції швидкої медичної допомоги
П.І.Фільварковий