Протокол № 2 засідання Госпітальної ради Первомайського госпітального округу

Мешканцям міста
Протокол № 2  засідання Госпітальної ради Первомайського госпітального округу

ПPOТОКОЛ № 2
засідання Госпітальної ради Первомайського госпітального округу

18.04.2019 року початок о 10.00 м. Первомайськ
місце проведення: малий зал засідань Первомайської міської ради

Присутні:
Дромашко Людмила Григорівна - міський голова м. Первомайська
Чекрижов Олег Володимирович - головний лікар КНП «ПЦМБЛ»
Восковенко Наталія Михайлівна - провідний юрисконсульт КНП «ПЦМБЛ»
Семеренко Микола Миколайович - завідувач інформаційно-аналітичного відділу, лікар-статистик КНП «ПЦМБЛ»
Висоцький Петро Тимофійович - голова Врадіївської районної ради
Ростова Оксана Миколаївна - головний лікар Врадіївської ЦРЛ
Гузенко Лілія Юріївна - головний лікар Доманівської ЦРЛ
Шульгіна Галина Володимирівна - секретар Доманівської селищної ОТГ (замість Власюк Віктора Дмитровича)
Бабанська Надія Володимирівна - сільський голова Мостівської сільської ОТГ (замість Орловської Тамари Анатоліївни)
Барська Наталія Степанівна начальник фінансового управління Кривоозерської РДА
Скрипніченко Любов Всеволодівна - заступник головного лікаря з лікувальної справи Кривоозерської ЦРЛ
Готка Віктор Володимирович - головний лікар Первомайської ЦРЛ
Ляхов Олександр Тимофійович сільський голова Кам'яномостівської сільської ОТГ

Голова Госпітальної ради Первомайського госпітального округу Чекрижов О.В. відкрив засідання та оголосив порядок денний:

Про затвердження Плану розвитку Первомайського госпітального округу на 2019-2023 роки.

І. СЛУХАЛИ:

Голову Госпітальної ради Первомайського госпітального округу Чекрижова О.B., який довів до відома присутніх інформацію про те, що Первомайська центральна міська лікарня в грудні 2018 року перетворилась та отримала статус комунального некомерційного підприємства. В березні 2019р. було отримано ліцензію на медичну практику. В даний час подано заяву до управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА на проведення акредиції закладу, яке призначено на 23.04.2019р. Запитав у присутніх, яка ще з лікарень Первомайської госпітального округу отримала статус комунального некомерційного підприємства.

Головний лікар Врадіївської ЦРЛ Ростова О.М. повідомила, що Врадіївську ЦРЛ також вже перетворено на комунальне некомерційне підприємство. В даний час ними здійснюється підготовча робота на подачу документів для отримання ліцензії на медичну практику.

Голова Госпітальної ради Первомайського госпітального округу Чекрижов О.В, повідомив, що всім членам Госпітальної ради було надіслано проект Плану розвитку Первомайського госпітального округу на 2019-2023 роки.

План розвитку містить такі частини:

Частина І: Стратегія розвитку госпітального округу. В ній описується аналіз поточної ситуації, основні стратегічні цілі та завдання, фактори впливу на проблему та ресурси для реалізації, шляхи реалізації завдань та досягнення стратегічних цілей.

Частина II: Клінічні маршрути пацієнтів в межах госпітального округу. Вже всі райони - члени госпітального округу розробили маршрути пацієнтів.

Частина III: Функції, напрями та обсяги медичної допомоги. В даному розділі необхідно зазначити оптимальний розподіл функцій щодо надання медичної допомоги між учасниками госпітального округу та визначити напрями та обсяг медичної допомоги, що має надаватись закладами охорони здоров’я на його території,

Частина IV та V: Необхідно визначити заклад охорони здоров’я, функціональні потужності якого будуть підвищені до рівня багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого рівня - БЛІЛ першого рівня.

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради є перспективною лікарнею з метою створення на її базі функціональних можливостей, необхідних для виконання функцій БЛІЛ першого рівня. Розроблено План розвитку КНП «ПЦМБЛ» на 2019-2023 роки. На базі КНП «ПЦМБЛ» забезпечено цілодобове надання хірургічної, кардіологічної допомоги, ведення пологів та інші види медичної допомоги БЛІЛ першого рівня, заплановано відкриття відділення нефрології та гемодіалізу. Але КНП «ПЦМБЛ» не зможе забезпечити абсолютно всі напрямки обсягу медичної допомоги, яка повинна надаватись БЛІЛ першого рівня. В КНП «ПЦМБЛ» немає інфекційного відділення, а на базі Первомайської ЦРЛ воно є. Тому даний вид медичної допомоги делегуємо Первомайській ЦРЛ. Іншим районам необхідно розробити плани розвитку своїх лікарень, визначитись з видами медичної допомоги, яку вони зможуть надавати, але екстрена медична допомога повинна забезпечуватись в усіх районах.

Ще раз наголошено всім учасникам госпітального округу про необхідність розроблення плану розвитку лікарень на їх території та маршрутів пацієнтів.

Частина VI: Заходи щодо реорганізації ЗОЗ. Необхідно окремо по кожній адміністративній території розробити заходи щодо реорганізації лікарень, визначитись з обсягом медичної допомоги, яка буде надаватись у них, в тому числі перепрофілювання, переобладнання, а також оцінка фінансових потреб на проведення відповідних заходів.

Частина VII: Фінансування планів розвитку БЛІЛ, реорганізації ЗОЗ окремо по кожній адміністративній території. Необхідно визначити обсяг коштів, що будуть спрямовані на фінансування викладених в Плані розвитку заходів за рахунок місцевих бюджетів відповідних територіальних громад, недержавних інвестицій, спонсорських та благодійних внесків, коштів міжнародної допомоги та інших джерел, а також оцінку додаткової потреби в коштах, яка не може бути покрита з перелічених вище джерел.

Частина VIII: Описується механізм моніторингу та звітування БЛІЛ першого рівня, хід процесу розвитку та поліпшення послуг перед учасниками госпітального округу та населенням, що проживає у межах його території.

В обговоренні взяли участь:

Головний лікар Врадіївської ЦРЛ Ростова О.М.: Повідомила, що Врадіївська ЦРЛ поки що не отримала ліцензію на медичну практику, тому точно запланувати види медичної допомоги та спеціальності, за якими буде надаватись допомога їх лікарнею не можна.

Головний лікар Первомайської ЦРЛ Готка В.В.: Довів інформацію про оснащення та види медичної допомоги, які надаються Первомайською ЦРЛ. Зазначив про необхідність визначення єдиної медичної інформаційної системи, яка буде встановлена для усіх учасників госпітального округу.

Міський голова м. Первомайська Дромашко Л.Г.: Наголосила про необхідність активізації та прискорення роботи по розробленню планів розвитку всіх лікарень госпітального округу, щоб отримати можливість на наступному засіданні Госпітальної ради затвердити План розвитку Первомайського госпітального округу на 2019-2023 роки. Зазначила, що в місті Первомайськ на первинному рівні в КП «ПМЦПМСД» було придбано медичну інформаційну систему «Медстар», КНП «ПЦМБЛ» також встановила дану комп’ютерну медичну програму «Медстар». Пропозиція іншим районам, які ще не визначились з комп’ютерною програмою, розглянути дане питання, та забезпечити єдиний підхід, щоб мати можливість передавати необхідну інформацію про пацієнта. Також зазначила про необхідність складання графіку поїздок по іншим лікарням округу. Наголосила про прискорення роботи щодо розроблення планів розвитку лікарень кожного району, щоб в подальшому дане питання винести на розгляд сесії в кожному населеному пункті. Також на сесіях необхідно буде розглядати питання про виділення коштів на фінансування лікарень, їх реорганізацію, укріплення матеріально-технічної бази, придбання необхідного обладнання. Зазначила, що після перетворення лікарні набули статус комунального некомерційного підприємства, і видатки на їх фінансування не відносяться до захищених видатків.

Головний лікар Первомайської ЦРЛ Готка В.В.: Зазначив, що у них в районі і в обласних лікарнях вже встановлено медичну комп’ютерну програму, але не «Медстар». Програма «Медстар» потребує багато коштів в обслуговуванні. А вони придбали сервер, установили медичну програму, і в даний час не витрачають кошти на абонентське обслуговування. Пояснив причину вибору в Первомайському районі іншої медичної комп’ютерної програми: зручно для пацієнтів, економічно вигідно, забезпечення зв’язку і з первинною медициною і з обласними лікарнями. Зазначив про необхідність здійснення розрахунків, яка медична програма потребує менше фінансових затрат.

Завідувач інформаційно-аналітичного відділу, лікар-статистик КНП «ПЦМБЛ» Семеренко М.М.: Зазначив, що медична комп'ютерна програма «Медстар» не потребує значних фінансових затрат в обслуговуванні, були витрачені кошти лише на придбання програми та її встановлення, а в подальшому тільки платиться за абонентське обслуговування. А якщо купувати іншу програму та встановлювати собі сервер, то в майбутньому необхідні фінансові затрати ще на обслуговування даного серверу, на забезпечення системи захисту інформації, кодування інформації. Для цього потрібно мати кваліфікований персонал. Зазначив два підходи до вибору медично-інформаційної системи:

придбання власного серверу - необхідність обслуговування, захист інформації, шифрування та кодування даних;

хмарні технології - все забезпечується організацією, яка відповідає і за обслуговування, і за захист та кодування інформації. Для ЗОЗ це економічно вигідно.

Головний лікар Первомайської ЦРЛ Готка В .В.: Виніс пропозицію - на наступне засідання підготувати інформацію та розрахунки по обох видах медичних програм, та вже потім визначитись, що економічно вигідніше.

Інші члени Госпітальної ради також брали участь в обговорені питання розробки Плану розвитку Первомайського госпітального округу та вибору єдиної комп’ютерної медичної програми. Підтримали пропозицію голови Госпітальної ради Первомайського госпітального округу Чекрижова О.В. про необхідність розробки плану розвитку лікарень на їх територіях, перегляду та затвердження маршрутів пацієнтів, вирішення питання про встановлення медичної комп'ютерної програми.

Пропозиції всім членам госпітального округу, ухвалені Госпітальною радою Первомайського госпітального округу:

Розробити заходи щодо реорганізації чи/або перепрофілювання лікарень по кожній адміністративній території, переглянути та затвердити маршрути пацієнтів.

Визначити єдину медичну інформаційну систему для обміну інформацією про пацієнтів.

Наступне засідання Госпітальної ради провести в середині травня 2019р. на адміністративній території смт. Криве Озеро.