ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, УПРАВИТЕЛІВ ТА ОСББ М.ПЕРВОМАЙСЬКА

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, УПРАВИТЕЛІВ ТА ОСББ М.ПЕРВОМАЙСЬКА

З 1 травня 2019 року в повномуобсязі введено в дію Закон України«Про житлово-комунальніпослуги».

Міністерствомрегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїни листом від 09.08.2019 № 7/10.1/13056-19 наданіроз’ясненнящодовведенняйого вдію.

Практична реалізація норм і положень цього Закону, зокрема, що регулюють надання та оплату комунальних послуг, здійснюється з переходом на нові договірні відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами.

При цьому, Законом чітковизначеноумовиперехідногоперіоду.

Відповідно до пункту 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідніположення» Закону встановлено, що не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію Закону (тобто, не пізніше 01.05.2020) співвласники багатоквартирних будинків незалежновідобраної ними формиуправліннябагатоквартирнимбудинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцямикомунальнихпослуг щодо кожного виду комунальноїпослуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавцікомунальнихпослуг — укластиіз такими співвласниками договори про наданнявідповіднихкомунальнихпослуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Прийняття рішень співвласників багатоквартирного будинку про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Статтею 10 Закону України «Про особливостіздійснення права власності у багатоквартирномубудинку» передбачено, щотакірішення маютьприйматися на зборахспіввласників. Рішеннявважаєтьсяприйнятимзборамиспіввласників, якщо за ньогопроголосуваливласники квартир та нежитловихприміщень, площаяких разом перевищує 50 відсотківзагальноїплощівсіх квартир та нежитловихприміщеньбагатоквартирногобудинку.

Згідно із частиною першою статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожнимспіввласникомбагатоквартирногобудинкусамостійно (індивідуальнийдоговір);

2) відімені та за рахунокусіхспіввласниківбагатоквартирногобудинку управителем абоіншоюуповноваженоюспіввласникамиособою (колективнийдоговір);

3) об’єднаннямспіввласниківбагатоквартирногобудинкуабоіншоююридичною особою, яка об’єднуєвсіхспіввласників такого будинку та в їхніхінтересахукладаєвідповіднийдоговір про наданнякомунальнихпослуг, як колективнимспоживачем.

Співвласники багатоквартирногобудинку (об’єднанняспіввласниківбагатоквартирногобудинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначенучастиноюпершоюстатті 14 Закону, за кожним видом комунальноїпослуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії. У межах одного багатоквартирногобудинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Вибір співвласниками багатоквартирного будинку моделі організації договірних відносин та укладення відповідного договору із виконавцем комунальної послуги безпосередньо впливає на структуру платіжки споживача.

Водночас частина сьома статті 14 Закону встановлює, що у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір. У цьомувипадку виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послугивстановленим нормативам на межіцентралізованихінженерно-технічних систем постачанняпослугивиконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирногобудинку.Заякістьпослуг в серединібудинкувиконавецьвідповідальності не несе.

правління
громадської організації
«Майбутнє Первомайська»