Гаряча лінія: (05161) 7-53-83

Виконавчий комітет Первомайської міської ради оголошує конкурс з відбору виконавця земельних торгів

Мешканцям міста
Виконавчий комітет Первомайської міської ради оголошує конкурс з відбору виконавця земельних торгів

Увага! Виконавчий комітет Первомайської міської ради оголошує конкурс з відбору виконавця земельних торгів.

На підставі статей 135 – 139 Земельного Кодексу України, рішень Первомайської міської ради Миколаївської області від 30.05.2014 р. № 13, 25.02.2011 р. № 28, 11.06.2015 р. № 7, 25.05.2017 р. № 41, 04.09.2018 р. № 32, 04.09.2019 р. № 33, 25.04.2019 р. № 47, 10.10.2019 р. № 10, 30.01.2020 р. № 23 та від 27.08.2020 р. № 11 затверджено перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах, окремими лотами, а саме:

1. вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б/1, площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності);

2. вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б/2, площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності);

3. вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б/3, площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності);

4. вул. Максиміліана Робесп’єра, 35-б/4, площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності);

5. вул. Трудової Слави, 23-в площею 0,0805 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності);

6. вул. Вознесенська, 2-а площею 1,2850 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для здійснення підприємницької діяльності;

7. вул. Олександра Коротченка, 22-г площею 0,0458 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

8. вул. Підгороднянське Шосе, 10-т площею 0,2044 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

9. вул. 8-ої Повітряно – Десантної Дивізії/вул. Будівельна площею 0,0033 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для комерційного використання (розміщення та обслуговування малих архітектурних фори);

10. вул. Підгороднянське шосе, 4-г площею 0,1086 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

11. вул. Корабельна, 20-г площею 0,0280 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

12. вул. Федора Достоєвського, 21-в площею 0,033 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для ведення підприємницької діяльності);

13. вул. Корабельна, між будинками № 2 та № 4 площею 0,0057 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для ведення підприємницької діяльності);

14. вул. Київська, біля будинку № 9 площею 0,0088 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для ведення підприємницької діяльності);

15. вул. Федора Достоєвського біля магазину № 33/21 площею 0,0560 га для ведення підприємницької діяльності;

16. вул. Миколи Вінграновського, 28 біля магазину площею 0,0064 га для розміщення малої архітектурної форми;

17. вул. Січнева, 78-д площею 0,3866 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для ведення підприємницької діяльності.

На підставі рішення міської ради від 23.12.2020 року № 20 «Про створення комісії з відбору виконавця земельних торгів» комісія, повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з надання послуг по проведенню земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою (Додаток);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця) в довільній формі;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копія(ї) ліцензії(й);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) та підтвердні документи досвіду проведення земельних торгів.

Конкурсний відбір триває не більше ніж 30 робочих днів з дня публікації оголошення в засобах масової інформації.

Приймання заяв припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Строк подання конкурсної документації до 15.02.2021 року.

Документи подавати за адресою: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 3, к. 304.

Конкурс відбудеться 18 лютого 2021 р. о 9 00 за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського,3, каб. 304.

Місце розташування конкурсної комісії - Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 3, каб. 304.

Контактний телефон: (05161) 5 49 69.