Символіка міста Первомайська

СИМВОЛІКА МІСТА ПЕРВОМАЙСЬКА

 Герб міста Первомайська

 

 


Прапор  міста Первомайська

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опис, зміст і порядок використання Прапора міста Первомайська (згідно з рішенням міської ради від 28.08.2009 р. № 13)

 

1. Статус Прапора

1.1. Прапор міста є офіційним атрибутом місцевого самоврядування, символом єдності міської громади та взаєморозуміння мешканців міста. 

1.2. Виключне право на використання Прапора належить Первомайській міській раді. 

1.3. Оригінал Прапора міста встановлюється у службовому кабінеті міського голови, а на час скликання сесії міської ради вноситься до сесійної зали.

Інші випадки використання Прапора, а також його зображення встановлюються розділом 3 даного Положення. 

2. Опис та зміст Прапора 

2.1. Прапором міста Первомайська є прямокутне полотнище співвідношенням сторін 2:3. Полотнище розділяється трьома смугами синього кольору (завширшки 1/10 ширини прапора), які зливаються в одній крапці, що є вічним символом Первомайська, розташованого в місці злиття двох річок. Трикутник в лівій частині полотнища виконаний в малиновому кольорі, що символізує історичне коріння заснування міста козаками. На малиновому полі полотнища розташовується стилізоване зображення фрагменту фортеці, що поклала в 1676 році початок нинішньому Первомайську. Права нижня частина полотнища виконана в жовто-золотавому кольорі, що символізує належність міста до степової природної зони. Права верхня частина полотнища виконана в блакитному кольорі, що символізує чисте небо, оскільки в природній зоні розташування міста переважають безхмарні дні через дуже низьку середньорічну норму опадів. Також жовто-блакитне поєднання кольорів символізує належність міста до нинішньої незалежної української держави.

Обидві сторони Прапора ідентичні. 

2.2. Прапор міста та його зображення завжди повинні точно відповідати кольоровому та графічному зображенню, яке додається до цього Положення. 

3. Порядок використання Прапора 

3.1. Прапор міста Первомайська піднімається (встановлюється):

- біля будинку Первомайської міської ради - постійно;

- на адміністративних будинках органів представницької та виконавчої влади, підпорядкованих їм установ, підприємств, організацій, закладів, а також на житлових будинках - у дні державних і міських свят;

- у місцях проведення міжнародних, державних заходів – на час їх проведення в місті;

- під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводять представницькі та виконавчі органи влади, міські громадські об’єднання, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, за бажанням останніх. 

3.2. Оригінал Прапора, окрім випадків, які зазначені в розділі І, також використовується:

- у приміщеннях під час прийому офіційних делегацій;

- на урочистих церемоніях і святах;

- під час поховання почесних громадян міста. 

3.3. В інших окремих випадках використання Прапора, а також його оригіналу можливе, якщо це буде передбачено рішенням міської ради. 

3.4. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного Прапора України, інших держав та Прапора міста, останній не може перевищувати їх за розмірами і розміщується справа від них (з боку глядача).

У випадку одночасного підняття Прапора міста та прапора організації, фірми, установи і таке інше (якщо вони розташовані поруч) прапор організації повинен не перевищувати розміри Прапора міста і розташовуватися справа від нього. 

3.5. Кольорове або графічне зображення Прапора може використовуватися на бланках і посвідченнях міського голови, органів представницької та виконавчої влади міста, депутатів міської ради, а також на бланках депутатських груп і фракцій міської ради за їх рішенням. 

3.6. Використання зображення Прапора у випадках, які не передбачені цим Положенням, здійснюється на підставі розпорядження міського голови. 

3.7. У дозволі визначається комерційна або не комерційна мета використання Прапора міста. 

3.8. В разі використання Прапора з комерційною метою, заявник зобов’язується сплачувати збір за використання зображення Прапора міста в розмірі, визначеному міською радою. Копія дозволу направляється до податкової інспекції. 

3.9. Дозвіл видається на конкретний вид продукції (рекламу товару, фірми і таке інше). Збір за право використання Прапора міста стягується з повного обсягу продукції (реклами товару, фірми і т. ін.) зазначеного виду.

У разі втрати популярності продукції через погіршення якості або за інших обставин дозвіл анулюється. 

3.10. Разом з дозволом заявнику видається графічне та кольорове зображення Прапора міста, а також опис. Заявник сплачує вартість виготовлення копій поданої документації й зображень. 

3.11. Питання штрафних санкцій у випадках неправильного використання зображення Прапора міста регулюються Положенням про місцеві податки та збори. 

3.12. У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Гімн  міста Первомайська

(завантажити)

 

Слова Каніфольського Олега Антоновича

 

Гімн Первомайська

 

В долинах Синюхи та Бугу

Багатство природи дивує,

Обнявши річок срібні смуги,

Наш край серед степу квітує.

Жевріють казкові світанки,

Тут молодь плекає надію,

І люди тут кожного ранку

Встають працювати і мріють.

 

Приспів 

 

Дух козацький в віках зберігай,

Зір милуй, мов калиновий гай.

Славний наш Первомайськ розквітай,

Степовою перлиною сяй. 

 

Земля пам'ятає кордони

Туреччини, Польщі, Вкраїни.

Та час подолав перепони,

З'єднавши у місто єдине.

Навчатись наукам до тебе

Злітається юність крилата.

Хай мирне всміхається небо,

Ми будем щасливі й багаті. 

 

Приспів 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок використання Гімну міста Первомайська (згідно з рішенням міської ради від 28.08.2009 р. №13)

 

1. Гімном міста Первомайська є твір на слова Олега Антоновича Каніфольського та музику Анатолія Володимировича Коцуби. 

2. Гімн міста Первомайська нарівні з його Гербом та Прапором є офіційним символом міста як адміністративної одиниці місцевого самоврядування і може виконуватися у оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або вокальному варіантах. При цьому можуть використовуватися засоби звуко- та відеозапису. 

3. Гімн міста Первомайська повинен виконуватися або відтворюватися у точній відповідності з музичним і літературним текстами, які затверджені рішенням міської ради. 

4. Гімн міста Первомайська виконується після Державного Гімну України під час:

- відкриття та закриття сесійних засідань міської ради (тільки в оркестрово-хоровому виконанні);

- офіційних церемоній підняття (внесення) та спуску (винесення) прапора міста Первомайська;

- під час проведення урочистих церемоній та урочистих заходів місцевого рівня,  урочистих церемоній та урочистих заходів на підприємствах, установах, організаціях міста. 

5. Виконання Гімну допускається при проведенні офіційних церемоній під час спортивних змагань на території міста з урахуванням існуючої у спортивних організаціях практики. 

6. Інші випадки виконання Гімну міста Первомайська встановлюються міською радою:

- відкриття пам’ятників та пам’ятних знаків на території міста;

- проведення міською радою та її виконавчими органами загальноміських заходів, а також інших заходів, які проводять підприємства, установи та організації міста. 

7. Під час виконання Гімну міста Первомайська всі присутні слухають або співають його стоячи.

У випадку виконання Гімну міста Первомайська під час підняття Прапора міста Первомайська всі присутні повертаються до нього обличчям. 

8. Відповідальність за дотримання встановлених вимог до виконання Гімну міста Первомайська несуть керівники виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста, які проводять відповідні заходи. 

 

 

Підготовлено відділом внутрішньої політики та інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету.

 

тел. 5-40-86